Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

logo Mazowsze

Wielopokoleniowa literatura w DAISY

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Tegoroczny projekt Fundacja Klucz skierowała do czytelników różnych pokoleń. Wydaliśmy bowiem sześć książek Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz 40 bajek z różnych stron świata.

„Biblioteka Boyowska”
Twórczość Tadeusza Boya-Żeleńskiego stała się dostępna bez ograniczeń, również do adaptacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo, w 2012 r., gdy weszła do domeny publicznej. Fundacja Klucz jeszcze w tym samym roku wydała 10 książek reprezentatywnych dla różnych kierunków jego pisarstwa. Teraz czytelnicy z Mazowsza będą mogli poznać kolejne dzieła Boya. Jest to odtworzenie pierwszych wydań, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
Zbiór „Mózg i płeć” zawiera szkice i rozprawy o literaturze francuskiej, które powstawały jako przedmowy do książek przełożonych przez Boya-Żeleńskiego na język polski.
W książce „Obiad literacki” pozostajemy w kręgu literatury i kultury francuskiej. Autor opowiada o pisarzach, artystach i ich dziełach, nie szczędząc przy tym anegdot.
Esej „W Sorbonie i gdzieindziej” to również efekt zafascynowania Boya kulturą francuską i Francją w ogóle, w której bywał od wczesnej młodości po wiek dojrzały.
Tytułem „Murzyn zrobił” Boy-Żeleński opatrzył jeden ze swoich zbiorów recenzji sztuk wystawianych na deskach teatrów Warszawy. Recenzje te są raczej felietonami, w których autor konfrontuje wrażenia sceniczne z obyczajowością i kulturą.
Książka „Nasi okupanci”, poświęcona stosunkom Kościoła z państwem polskim, wpisuje się w nurt obyczajowy twórczości Boya.
Wreszcie „Znaszli ten kraj?...” to luźne wspomnienia i impresje – próby utrwalenia zdarzeń i postaci związanych ze środowiskiem artystycznym Młodej Polski w Krakowie, w którym Boy-Żeleński obracał się w młodości.

Bajki świata
Bajki to literatura uniwersalna, wcale nie tylko dziecięca. Wiele dawnych bajek, baśni i legend ma charakter powiastek filozoficznych lub przypowieści moralizatorskich. Co więcej, bajki z różnych kultur pobudzają wrażliwość czytelnika na odmienności w postrzeganiu świata, inną hierarchię wartości, na emocjonalność niejednokrotnie daleką od naszej, a czasami zaskakująco bliską. Bajki wyrażają uczucia, pragnienia, słabe i mocne strony człowieka chyba najszczerzej i najbardziej wyraziście. Inaczej odbierze je dziecko, a inaczej dorosły, ale również dla takiego wyrobionego czytelnika ich lektura może być interesująca.
W tym roku Fundacja Klucz wydała czteropłytową kolekcję bajek:

  • fińskich, pochodzących ze zbioru „Ptaki czarownicy. Baśnie fińskie”, w tłumaczeniu Cecylii Lewandowskiej oraz Danuty i Romualda Wawrzyniaków,
  • hiszpańskich, autorstwa Carmen Bravo-Villasante pt. „Trzy pomarańcze miłości. Bajki hiszpańskie”, w tłumaczeniu Marceli Minc,
  • szwedzkich, ze zbioru „Zaczarowany dzban. Baśnie szwedzkie”, w tłumaczeniu Agnieszki Cienkowskiej,
  • buddyjskich, a właściwie hinduskich, bo pochodzących z obszaru Indii, przetłumaczonych przez Janusza Krzyżowskiego.

Na każdej płycie zamieszczono po 10 utworów.

Płyty z książkami – każda w nakładzie 50 egzemplarzy – przekazaliśmy nieodpłatnie bibliotekom w województwie mazowieckim, które obsługują osoby niepełnosprawne wzrokowo.

 


Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
tel/fax: (022) 873-15-29 | e-mail:
Pełne dane kontaktowe