Logo 1%

Przekaż 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazując Fundacji KLUCZ 1,5% swojego podatku,
przyczyniasz się do likwidacji barier w dostępie do edukacji i kultury osób niewidomych i słabowidzących

Fundacja KLUCZ jako organizacja pożytku publicznego wspiera edukację osób niewidomych i słabowidzących oraz działa na rzecz upowszechnienia czytelnictwa w tym środowisku, głównie poprzez wydawanie książek multimedialnych w standardzie DAISY.

Odkąd istnieje możliwość odpisu na organizację pożytku publicznego, każdy ma sposobność - przynajmniej w 1,5% - wspierać to, co uważa za ważne i słuszne, pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. 1,5% przekazany Fundacji KLUCZ zwiększy szansę osób niepełnosprawnych wzrokowo na zdobycie wykształcenia i pracy, a poprzez to pozwoli im na godne życie.

Prosimy Państwa o taką pomoc.

Nasz numer KRS to: 0000233669

Tyle otrzymaliśmy w latach ubiegłych:

2022 - 5592,10 zł

2021 - 5198,80 zł

2020 - 4716,44 zł

2019 - 5687,70 zł

2018 - 5333,80 zł

2017 - 3624,50 zł

2016 - 3483,38 zł

2015 - 2576,20 zł

2014 - 4174,90 zł

2013 - 2325,40 zł

2012 - 2947,81 zł

2011 - 1269,20 zł

2010 - 1852,80 zł

2009 - 1714,10 zł

To ile otrzymamy w roku 2023 zależy także od CIEBIE

Przekaż 1% naszej organizacji

Projekt “PITax.pl dla OPP” we współpracy z IWOP udostępnia program PIT 2023 w PITax.pl.

 

 

 

Fundacja KLUCZ, 03-289 Warszawa, ul. G. Rossiniego 17/14
e-mail:
Pełne dane kontaktowe