Logo 1%

Przekaż 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaduma nad okruchami historii

1. Problemy z orzekaniem niepełnosprawności

2. Wysokie stanowiska polityczne zajmowane przez polskich niewidomych i słabowidzących

3. Trzy słowa, dwa przekłamania

4. Dyskryminacja, jaka dyskryminacja, czy dyskryminacja?

5. Niewidomi artyści

6. Pomysł piękny, ale zbędny i nierealny

7. Sensacyjne i dziwne możliwości niewidomych

8. Problemy związane ze stanowieniem prawa

9. Jacy są niewidomi?

10. Przywileje, ulgi, uprawnienia, wyrównywanie szans

11. Ludwik Braille i Rajmund Kurzweil

12. Walka o "blindengelt"

13. Domy pomocy społecznej dla niewidomych

14. Rzecznik Praw Obywatelskich i osoby niepełnosprawne

15. Trybunał Konstytucyjny i osoby niepełnosprawne

16. Problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

17. Dziwny rozwój edukacji niewidomych i słabowidzących w Polsce

18. Dwie nagrody

19. Polska szkoła rehabilitacji

20. Pamięć środowiskowa i instytucjonalna

21. Nic o nas bez nas

22. Dostosowywanie się niewidomych do zmiennych warunków życia

23. Podpis, dyskryminacja czy ochrona

24. W czym przodują polscy niewidomi?

25. Praca niewidomych na szczególnie wymagających stanowiskach

26. Czym jest niepełnosprawność, co znaczy być niepełnosprawnym, jacy są niepełnosprawni, kto jest niewidomy?

27. Rozwój i kryzys Polskiego Związku Niewidomych

28. Przegląd najważniejszych wydarzeń w środowisku niewidomych i słabowidzących po II wojnie światowej (cz. 1)

29. Przegląd najważniejszych wydarzeń w środowisku niewidomych i słabowidzących po II wojnie światowej (cz. 2)

30. Przegląd najważniejszych wydarzeń w środowisku niewidomych i słabowidzących po II wojnie światowej (cz. 3)

31. Przegląd najważniejszych wydarzeń w środowisku niewidomych i słabowidzących po II wojnie światowej (cz. 4)

 

 

 

Fundacja Klucz, 03-289 Warszawa, ul. G. Rossiniego 17/14
e-mail:
Pełne dane kontaktowe