Logo 1%

Przekaż 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc dydaktyczna

Fundacja udziela pomocy w odrabianiu prac domowych oraz korepetycji z zakresu:
- języka angielskiego
- języka rosyjskiego
Pomoc ta udzielana jest bezpłatnie drogą internetową, tj. przez połączenie się ucznia z korepetytorem przy pomocy Skype. W przypadku języków obcych możliwe są również konwersacje, których celem będzie poprawa swobody porozumiewania się na poziomie podstawowym.
Z pomocy przy odrabianiu prac domowych oraz w formie korepetycji i konwersacji korzystać mogą:
- niewidomi i słabowidzący uczniowie ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów,
- widzący uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, których rodzice są osobami niewidomymi lub słabowidzącymi,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z ośrodków szkolno-wychowawczych dla niewidomych bądź słabowidzących.
Uczniowie, którzy chcą korzystać z naszej pomocy powinni napisać na adres:
fundacja@klucz.org.pl
Zgłoszenia mogą dokonać również rodzice lub nauczyciele wymienionych uczniów.
Do maila prosimy załączyć zeskanowane orzeczenie o niepełnosprawności albo zaświadczenie okulistyczne stwierdzające uszkodzenie wzroku. Może być również zdjęcie tych dokumentów w wersji elektronicznej.
W emailu prosimy podać:
- klasę, do której uczęszcza uczeń i rodzaj szkoły, tj. podstawowa, gimnazjum, ogólnodostępna albo w ośrodku szkolno-wychowawczym dla niewidomych czy słabowidzących,
- adres zamieszkania,
- adres email,
- adres Skype,
- nr telefonu,
- rodzaj pomocy: odrabianie lekcji, konwersacje, korepetycje,
- z jakiego języka lub przedmiotu.
 
Po otrzymaniu wymienionych informacji i dokumentów ocenimy możliwości udzielenia pomocy, w przypadku pozytywnej oceny, sprawa zostanie przekazana osobie, która będzie prowadziła zajęcia. Osoba ta umówi się z zainteresowanym uczniem co do zakresu pomocy oraz dni i godzin, w których pomoc będzie udzielana.
Uwaga! Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie, a pomoc udzielana najbardziej potrzebującym. Zgłaszać się można od zaraz. Warto dodać, że pomoc może okazać się bardzo potrzebna uczniom ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum. Korzystając z niej, można poprawić oceny na końcowym świadectwie.
O istniejących możliwościach prosimy poinformować uczniów, którzy powinni skorzystać z naszej pomocy oraz ich rodziców.

 

Fundacja KLUCZ, 03-289 Warszawa, ul. G. Rossiniego 17/14
e-mail:
Pełne dane kontaktowe