Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo ŚP
Kilka lat temu zamarzyło się nam w Fundacji czasopismo o naszej rodzimej przyrodzie, skierowane do dzieci. Takie, który umożliwi zdobycie wiedzy i zachęci do kontaktu z naturą nie tylko przez sam słuchany tekst, lecz także dzięki wrażeniom odbieranym różnymi zmysłami. Od początku założyliśmy, że czasopismo będzie przygotowane w multimedialnym standardzie DAISY, że nie będziemy wykorzystywać syntezy mowy, lecz zaprosimy do czytania któregoś ze wspaniałych lektorów współpracujących z Fundacją, oraz że do płyty CD będziemy dołączać pakiet edukacyjny – coś do poznania dotykiem i węchem. Oczywiste było, że na płycie pojawią się nagrania głosów zwierząt i innych odgłosów natury.

Pomysł dojrzewał, wreszcie przygotowaliśmy projekt i przystąpiliśmy z nim do konkursu ogłoszonego w 2013 r. przez PFRON. We wniosku podkreśliliśmy, że magazyn „Ścieżki Przyrody” – bo taką nazwę wybraliśmy dla naszego periodyku – będzie zapoznawał ze zjawiskami przyrodniczymi i gatunkami zwierząt, które osoba niewidoma może obserwować słuchowo, z gatunkami roślin możliwych do rozpoznania za pomocą węchu oraz dotyku, będzie je opisywał i pomagał zapamiętać przekazywaną wiedzę, co przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Równocześnie możliwość korzystania z magazynu jako przewodnika po przyrodzie w formie multimedialnej – która zyskuje coraz większą popularność również wśród ludzi pełnosprawnych – da wiele okazji do integracji społecznej. Motywacja do kontaktu z przyrodą za pomocą takiego przewodnika może być równie istotna dla zacieśniania i polepszania więzi rodzinnych, międzypokoleniowych.

Poznawanie najbliższego otoczenia, w tym przyrodniczego, jest szczególnie ważne na najwcześniejszych etapach edukacji, zgodnie z zasadą rozpoczynania nauki od tego, co najbliższe dziecku i co może ono poznać doświadczalnie. Uszkodzenie wzroku – podstawowego narządu, którym poznaje się środowisko przyrodnicze – nieraz zniechęca do kontaktu z naturą. Magazyn „Ścieżki Przyrody” ułatwi pokonanie tej bariery, ponieważ będzie prowadzić dziecko niepełnosprawne wzrokowo „ścieżkami” głosu, zapachu i kształtu. Należy przy tym podkreślić, że nie tylko na wczesnym, lecz na każdym poziomie edukacji wiedza o rodzimym środowisku przyrodniczym zarówno jest przydatna, jak i daje dużo satysfakcji, czerpanej z bardziej świadomego obcowania z przyrodą.

Udało się! Nasz projekt otrzymał dofinansowanie, dzięki czemu możemy wydać pierwszy numer rocznika. Mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku ukaże się numer drugi.

Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
e-mail:
Pełne dane kontaktowe