Logo 1%

Przekaż 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z laską przez tysiąclecia

1. Człowiek jako część przyrody

2. Kto jest niewidomym?

3. Pochwała kija

4. Pies to więcej niż zwierzę

5. Niewidomi w pierwotnej gromadzie

6. Konieczność czy okrucieństwo

7. Okrucieństwo bez konieczności

8. Mowa, porozumiewanie się, wymiana informacji

9. Poszukiwanie pisma dla niewidomych do XIX wieku

10. Pismo coraz bardziej dostępne

11. Droga niewidomych do szkoły

12. Źródła utrzymania niegodne człowieka

13. Zatrudnienie niewidomych w niektórych krajach do czasów współczesnych

14. Zatrudnienie niewidomych po II wojnie światowej w Polsce i w krajach tzw. demokracji ludowej

15. Zatrudnienie osób z uszkodzonym wzrokiem w Polsce po 1989 r.

 16. Jak było i jak jest z rehabilitacją niewidomych

17. Czynniki ułatwiające i utrudniające zatrudnianie osób z uszkodzonym wzrokiem

18. Pomoc socjalna osobom niepełnosprawnym

19. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

20. Sprzęt rehabilitacyjny w życiu osób z uszkodzonym wzrokiem

21. Niewidomi bardowie, grajkowie, jasnowidze

22. Niewidomi muzycy

23. Niewidomi literaci

24. Niewidomi i ociemniali duchowni oraz teologowie

25. Niewidomi naukowcy

26. Niewidomi politycy

27. Niewidomi walczący o demokrację i wolność Polski

28. Niewidomi działający na rzecz niewidomych

29. Niewidomi działacze spółdzielczości

30. Niewidomi przedsiębiorcy

31. Osiągnięcia niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością

32. Widzący zasłużeni dla niewidomych

33. Życie rodzinne osób z uszkodzonym wzrokiem dawniej i obecnie

34. Korzystanie z literatury oraz z dóbr kultury i sztuki

35. Udział osób z uszkodzonym wzrokiem w życiu religijnym

36. Kontakty z ludźmi i korzystanie z rozrywki

37. Turystyka niewidomych i słabowidzących

38. Sport niewidomych i słabowidzących

39. Samopomocowe stowarzyszenia niewidomych

40. Instytucje działające na rzecz osób z uszkodzonym wzrokiem

41. Prawo dotyczące osób niepełnosprawnych, w tym z uszkodzonym wzrokiem

42. Świadomość społeczna i niewidomi

43. Poglądy ludzi widzących na temat niewidomych i słabowidzących

44. Źródła poglądów na temat niewidomych

45. Poglądy osób z uszkodzonym wzrokiem dotyczące ślepoty i ludzi widzącyh

46. Czynniki wpływające na kształtowanie poglądów osób z uszkodzonym wzrokiem dotyczące własnej niepełnosprawności i ludzi widzących

47. Zmiany w okresie życia człowieka

48. Skutki poglądów na temat możliwości i ograniczeń niewidomych

49. Z laską przez życie

 

 

 

 

 

Fundacja KLUCZ, 03-289 Warszawa, ul. Rossiniego 17/14
e-mail:
Pełne dane kontaktowe