Logo 1%

Przekaż 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Fundacji

Fundacja Klucz została założona w 2005 roku przez 5 osób. Trzy spośród nich to osoby niewidome, posiadające duże doświadczenie w zakresie potrzeb i oczekiwań środowiska osób niewidomych. Główną intencją Fundatorów jest wspieranie edukacji i czytelnictwa poprzez wprowadzenie na rynek polski książek wydawanych w standardzie DAISY. W 2007 roku Fundacja uzyskała statut Organizacji Pożytku Publicznego.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez wydawanie książek multimedialnych w standardzie DAISY. Udostępnia również nieodpłatnie przeglądarkę do czytania książek DAISY, która jest dostępna na stronach Fundacji. DaisyReader.
W miarę potrzeb Fundacja organizuje szkolenia dla bibliotekarzy pracujących z niewidomymi czytelnikami w zakresie korzystania z programów umożliwiających czytanie książek w formacie DAISY oraz urządzeń dedykowanych temu formatowi.
Udziela porad w zakresie digitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów analogowych. Wspiera również przedsięwzięcia związane z digitalizacją.
Upowszechnia wiedzę na temat urządzeń i technologii pozwalających na wyrównywanie szans osób niewidomych i słabowidzących w dostępie do edukacji oraz szerokorozumianej kultury.
Wspiera polskie Ośrodki Szkolno Wychowawcze, do których uczęszczają dzieci niewidome i słabowidzące oraz szkoły integracyjne kształcące dzieci z wadami wzroku.
Wspieramy przedsięwzięcia mające na celu zdigitalizowanie analogowych zbiorów audio
Przedstawiamy dwa pierwsze najważniejsze rozdziały dotyczące funkcjonowania naszej Fundacji zapisane w statucie.
Wyciąg ze statutu Fundacji KLUCZ

Fundacja Klucz, 03-289 Warszawa, ul. G. Rossiniego 17/14
e-mail:
Pełne dane kontaktowe