Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

Czy wydatek na zakup smartfona z udźwiękowieniem można odliczyć od podatku?

Nowoczesne smartfony mają takie funkcje dostępności, jak udźwiękowienie i powiększenie. Ponieważ jednak nie są one sprzętem specjalistycznym, co roku wraca pytanie, czy wydatek na zakup takiego urządzenia można odliczyć od podatku.
W przeszłości, gdy do starszych telefonów trzeba było dokupić program odczytu ekranu, sytuacja była jednoznaczna. Obecnie odczyt ekranu jest dostępny dla każdego nabywcy telefonu, bez względu na to, czy ma uszkodzony wzrok, czy nie. Z drugiej jednak strony, osoby widzące mogą wybrać pomiędzy smartfonem a tanim telefonem, który nie jest wyposażony w ułatwienie tego rodzaju.
Udźwiękowienie oferuje się w telefonach z systemem Android lub iOS. Te drugie mają lepszy program odczytu ekranu, ale są droższe, w związku z czym osoby niewidome poszukują sposobów, żeby odzyskać część kosztów zakupu takiego sprzętu.

Adrian:
Urząd wezwał mnie do stawienia się z dokumentami potwierdzającymi odliczenie ulgi rehabilitacyjnej, w którą był wliczony iPhone. Po przeanalizowaniu faktur stwierdzono, że nie wynika z nich, żeby to był sprzęt ułatwiający funkcjonowanie osobie niewidomej. Kazano donieść papiery potwierdzające prawidłowość takiego odliczenia. Co wy przedstawialiście lub co w waszych przypadkach było dobrym potwierdzeniem? Odpowiednie zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub okulisty? A może jedynie wydruk ze strony Apple o dostępności? Będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniem.

Radosław N.:
Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że zmieniły się przepisy i wszystkie wątpliwości powinny być rozpatrywane na korzyść petenta... A w przeszłości sam musiałem oddawać pieniądze, choćby za przewodnika. Co do ulgi rehabilitacyjnej, to jeśli sprzęt był brany w AS-ie (programie Aktywny Samorząd – przyp. red.), powinien być uznany, gdyż na ładne oczy kolega go nie dostał, a ma on służyć rehabilitacji choćby społecznej lub zawodowej, no ale niestety z fiskusem w Polsce trzeba się poużerać...

Adrian:
Urządzenie było kupowane z własnych środków, więc takich dokumentów nie ma. Zaświadczenie od okulisty – w sensie: potwierdzenie że urządzenie to jest mi potrzebne w codziennym życiu dzięki funkcjom dostępnościowym wprowadzonym dla osób niewidomych.

Janusz R.:
Wydaje się, że jeżeli nie posiadasz faktury z dofinansowania, nie powinieneś tego odliczać – tak wynika z przepisów.

Roman H.:
To chyba nie ma znaczenia, czy z własnych środków, czy z dofinansowania. Ja na Twoim miejscu zwróciłbym się, gdzie można, o jakiekolwiek poświadczenie, że iPhony to sprzęt znacznie ułatwiający życie niewidomym. Ktoś przecież w końcu takie zaświadczenie wyda. Może też na stronie PFRON-u jest lista sprzętu, który może być uznany za rehabilitacyjny.
No i jeszcze jedna kwestia: Odliczeń podatkowych możesz dokonać na zakup sprzętu ułatwiającego życie niewidomym, a nie na zakup sprzętu produkowanego dla niewidomych. Myślę, że możesz też odwołać się do izby skarbowej, a oni tam już bardziej fachowo podejdą do sprawy.

Krzysztof W.:
Wydrukuj im „Głaskanie jabłuszka” (podręcznik dla niewidomych użytkowników dotykowych urządzeń firmy Apple, opracowany przez Sylwestra Piekarskiego, pracownika BON UW, dostępny pod adresem www.spiek.bait.net.pl/jabluszko.html – przyp. red.) i podręcznik do KNFB Reader (aplikacja służąca do skanowania i rozpoznawania tekstów – przyp. red.), a także dołącz spis aplikacji ułatwiających codzienne funkcjonowanie, wraz z ich opisem. Prócz tego poproś o to, by uzasadnienie dali Ci na piśmie.

Domra:
Sprawdzając ulgi na rehabilitację, znalazłam na stronie Ministerstwa Finansów taką klauzulę: „ULGA REHABILITACYJNA nie przysługuje w związku z grupą inwalidzką (stopniem niepełnosprawności), ale z wydatkami ponoszonymi przez tę osobę lub osobę, na której utrzymaniu ona pozostaje. Prawidłowość skorzystania z ulgi może zostać sprawdzona przez urząd skarbowy, który ma na to 5 lat, licząc od końca roku, w którym wykazaliśmy ulgę w zeznaniu podatkowym”.
Czyli, że US może sobie w majestacie interpretacji orzec, że wprawdzie jesteśmy niewidomi, ale określony sprzęt nie jest nam konieczny do życia. I zaczynają się schody.

Adrian:
To by była głupia zasada, bo nie dość, że nie dryluję państwa koniecznością dofinansowania, to jeszcze nie mógłbym sobie zrobić odliczenia?

Janusz R.:
Kiedyś niewidomy mógł odliczać zakup np. komputera. Obecnie nie ma mowy, by to było możliwe, i łatwo znajdziemy to w przepisach. Odliczamy tylko faktury płacone jako wkład własny z dofinansowania i innej możliwości nie ma. Sprzęt typu iPhone czy smartfon z Androidem jest bowiem ogólnodostępny i niededykowany konkretnej grupie osób. Gdyby niewidomi mogli dostać ulgę w tym zakresie, gdy kupują go z własnych środków, byłaby dyskryminacja pozostałej grupy kupujących te urządzenia.

Domra:
Podaję link do strony Ministerstwa Finansów:  http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=49aaa661-3be0-4489-8717-e73c576b98c6&groupId=766655 i stosowną interpretację odliczeń:
3. W przypadku zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego:
a) istotnym warunkiem odliczenia wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych jest to, aby zakupione przedmioty były niezbędne w rehabilitacji. Ma to miejsce wtedy, gdy:
- pomiędzy rodzajem nabytego przedmiotu a rodzajem niepełnosprawności istnieje ścisły związek oraz
- przedmiot ten jest wykorzystywany (używany) w rehabilitacji, przywraca sprawność organizmu lub ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych.
Powyższa przesłanka sprawia, że ten sam przedmiot u jednej osoby niepełnosprawnej będzie podlegał odliczeniu, a u drugiej nie;
b) odliczeniu w ramach ulgi podlega m.in. zakup peruki;
c) odliczyć można także zakup pasków do glukometru – określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko taki sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, które mają cechy o charakterze szczególnym (niestandardowym), są konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub ułatwiają tej osobie wykonywanie czynności życiowych (utrudnienie w wykonywaniu tych czynności wynika z niepełnosprawności). Paski do glukometru będą mieściły się w ramach tego odliczenia; (…)
e) wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego nie uprawnia do ulgi.
4. Przez wydawnictwa i materiały (pomoce ) szkoleniowe uprawniające do skorzystania z ulgi należy rozumieć wszelkie wydawnictwa np. prasowe, książkowe, audiowizualne, które pomocne są w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.