Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI marzec 2021

Drukarkę można odliczyć tak jak protezę

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-03-15)
Autor: Patrycja Dudek, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Niepełnosprawny podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - donosi Dziennik Gazeta Prawna".
I dalej:
"Z przepisów wynika, że ulga ta przysługuje na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT).
Małżonkowie uważali, że choć kupione urządzenie nie ma cech indywidualnych, wyróżniających je od innych sprzętów tego typu, to w ich przypadku będzie spełniać podobną funkcję, jaką pełni np. proteza. Podkreślili, że umożliwi im ono komunikację z urzędami, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, gdy z powodu zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego większość urzędów i instytucji jest zamknięta dla bezpośredniej obsługi klienta. Przekonywali, że urządzenie jeszcze bardziej pomoże im w likwidacji barier, na które są skazani jako osoby niepełnosprawne.
Podkreślili również, że potrzeba zakupu komputerów z drukarką została potwierdzona na zaświadczeniu lekarskim, które zostało wydane na potrzeby uzyskania dofinansowania z PFRON. Otrzymana kwota była jednak zbyt mała i nie wystarczyła na zakup całości sprzętu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w takich okolicznościach zakup urządzenia wielofunkcyjnego może być uznany za wydatek poniesiony na cele rehabilitacyjne (interpretacja indywidualna z 4 marca 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.872.2020.3.MKA)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 marca 2021 r.
 
 ***
 

Karnet na siłownię bez ulgi rehabilitacyjnej

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-03-24)
Autor: Patrycja Dudek, oprac.: GR
 
"Ćwiczenia w klubie fitness to nie zabiegi rehabilitacyjne - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
Podatniczka spytała, czy cenę karnetu na siłownię może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej jako wydatek na zabiegi rehabilitacyjne.
Czytamy odpowiedź na to pytanie:
"Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nie ma takiej możliwości (interpretacja indywidualna z 12 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.900.2020.1.MM)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 marca 2021 r.
 
 ***
 

Fiskus nie podważa zaświadczenia wystawionego przez lekarza

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-03-09)
Autor: Patrycja Dudek, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Zaświadczenie od kardiologa, że niepełnosprawny potrzebuje bieżni elektrycznej do rehabilitacji, to wystarczający argument do skorzystania z ulgi w PIT - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
Z pytaniem w tej sprawie do KIS zwrócił się emeryt. Czytamy odpowiedź na jego pytanie:
"Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 26 lutego 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.984.2020.2.AKU) potwierdził, że podatnik może odliczyć wydatek na bieżnię od swojej emerytury. Podkreślił, że kupiony sprzęt musi być wykorzystywany w rehabilitacji oraz m.in. służyć przywracaniu sprawności organizmu. Dlatego - jak wyjaśnił - podatnik powinien wykazać:
- związek pomiędzy kupionym sprzętem a niepełnosprawnością w taki sposób, aby organy podatkowe mogły uznać, że ułatwia on wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz
- że istnieje związek pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności podatnika.
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę jest na to dowodem - potwierdził organ".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 marca 2021 r.
 
 ***
 

Bez IKP seniorzy nie otrzymają od specjalisty recepty na bezpłatne leki. Będzie nowelizacja?

 Autor: Prawo.pl, MAK/Rynek Zdrowia 16 marca 2021 11:42
 
 Czytamy:
 "Okazuje się, że bez Internetowego Konta Pacjenta (IKP) seniorzy nie otrzymają tzw. recepty "S" na bezpłatne leki, przepisywane przez lekarzy specjalistów.
Internetowe Konta Pacjenta (IKP) ma w Polsce zaledwie 3 proc. pacjentów w wieku 75 plus. W praktyce uniemożliwia to przepisywanie bezpłatnych leków osobom po 75. roku życia przez specjalistów. O zmianę stosownych przepisów apeluje m.in. Rzecznik Praw Pacjenta".
 I dalej:
 "Jak ustaliło Prawo.pl, Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją przepisów.
Od czterech lat wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia, mogą otrzymać część leków bezpłatnie. Specjalną receptę "S" bez zbędnych formalności może wystawić im jednak tylko lekarz rodzinny.
- Od 1 stycznia br. taką możliwość mieli zyskać specjaliści. Najpierw jednak muszą zweryfikować ilości oraz rodzaje przepisanych leków przez innych lekarzy. Nie mogą tego zrobić na podstawie dokumentacji papierowej, czy wywiadu z pacjentem, muszą przez system informatyczny e-Zdrowie. A to jest możliwe tylko wówczas, gdy pacjent ma Internetowe Konto Pacjenta. Wśród osób 75 plus ma je jedynie 3 proc. - czytamy w Prawo.pl.
Resort zdrowia zapewnia, że stosowna propozycja zmiany przepisów została już przygotowana".
Cała publikacja na portalu Prawo.pl
 
 ***
 

 Osoba niesłysząca nie jest skazana na teleporadę

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-03-10)
Autor: Agata Szczepańska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Jeśli teleporada z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie stanowi wystarczającej formy pomocy, ma on prawo do bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Podkreśla resort zdrowia w odpowiedzi na pytania o dostęp osób niesłyszących do ochrony zdrowia w czasie pandemii - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Na problem ten zwróciły uwagę posłanki KO. W interpelacji pytają one m.in. o to, w jakim przypadku pacjent może domagać się osobistej wizyty u lekarza zamiast teleporady.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że jest to możliwe zawsze, gdy uzasadnia to stan zdrowia. Zgodnie z ostatnią opublikowaną w poniedziałek nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 r. poz. 427) prawem pacjenta jest bezpośredni kontakt z lekarzem i może on nie wyrazić zgody na zdalną formułę udzielania świadczenia".
 I dalej:
"Wiceminister przypomniał, że zgodnie z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) każda placówka medyczna musi zapewnić dostęp do swoich usług wszystkim pacjentom, korzystając z różnych środków wspierających komunikowanie się (w tym np. z pomocy wideotłumacza), a lekarze i pielęgniarki są zobowiązani do dołożenia starań, aby skomunikować się z pacjentem potrzebującym pomocy. Wskazał przy tym, że Telefoniczna Informacja Pacjenta, działająca pod numerem 800-190-590, dostępna jest także dla osób z niepełnosprawnością słuchu, a równolegle na stronie internetowej NFZ działa wideoczat z obsługą języka migowego. Z tłumaczem można połączyć się od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16. Natomiast na platformie Pacjent.gov.pl uruchomiono możliwość korzystania z e-wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, bezpłatnie, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Pacjent może skonsultować niepokojące objawy, omówić wyniki badań (za pośrednictwem np. czatu), otrzymać e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie. Wiceminister nie sprecyzował jednak, na ile to ostatnie rozwiązanie jest dostępne dla osób niesłyszących".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 marca 2021 r.
 
 ***
 

ZUS przygotowuje się do wypłaty 14 emerytury

www.zus.pl (2021-03-08)
Autor: Nieznany, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty nie tylko trzynastej, ale również czternastej emerytury. Kolejne w 2021 roku dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
W poniedziałek, 8 marca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
"Przygotowujemy się do wypłaty 14 emerytury, która trafi do naszych klientów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto" - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
"Przypomnę, że jest to kolejne dodatkowe świadczenie realizowane przez ZUS. W kwietniu tego roku wypłacimy - już po raz kolejny - 13 emeryturę" - dodaje profesor.
Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.
Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.
Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku.
Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.
Czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.
Tymczasem w kwietniu emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymają trzynastą emeryturę w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie przysługuje w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego".
Więcej na: www.zus.pl
 
 ***
 

ZUS wznawia wyjazdy na rehabilitację w ramach prewencji rentowej

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 04.03.2021
Autor: PAP
 
Czytamy obszerny fragment publikacji:
"Od 15 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Osoby, które będą z nich korzystać muszą pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Chodzi m.in. o negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.
Jak przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, osobie, która została skierowana na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym, ZUS przekaże zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację wraz z ulotką informacyjną. Takie zawiadomienia dostaną również te osoby, które otrzymały je wcześniej, a ze względu na wstrzymanie wyjazdów nie mogły z nich skorzystać.
Po otrzymaniu zawiadomienia należy przekazać swój numer telefonu do oddziału ZUS, który skierował na rehabilitację albo do ośrodka rehabilitacyjnego, do którego jest skierowanie".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Niezależne życie zamiast wielkich instytucji

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 15.03.2021
Autor: Mateusz Różański, fot. khoin/Pixabay.com
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "- Strategia deinstytucjonalizacji ma być przedstawiona minister Marlenie Maląg do końca kwietnia. Liczę, że ten termin da się przyśpieszyć - poinformował 15 marca 2021 r. Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Strategii tej oczekują od polskiego rządu nie tylko mieszkańcy DPS-ów i ich rodziny, ale też Komisja Europejska.
Nawet 1,5 miliona Europejczyków mieszka w zamkniętych instytucjach opiekuńczych. Ludzie ci są często pozbawieni podstawowych praw i możliwości decydowania o sobie. Dlatego tak ważna jest deinstytucjonalizacja i usługi oparte o społeczności lokalne. O tym właśnie dyskutowano podczas konferencji "Deinstytucjonalizacja w politykach publicznych - nowy paradygmat rozwoju", która w trybie zdalnym odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.
 
Prosta definicja
 
Deinstytucjonalizacja jest procesem, a jej celem jest danie szansy wszystkim na to, by mogli żyć niezależnie i mieli pod ręką wszystkie usługi, jakie są im potrzebne - tak deinstytucjonalizację definiuje Maria-Anna Paraskeva z Komisji Europejskiej.
Tym daniem szansy jest tworzenie usług społecznych funkcjonujących w ramach społeczności lokalnych, na przykład mieszkań wspomaganych. Mają one - jak tłumaczyła Maria-Anna Paraskeva - być alternatywą dla wielkich instytucji. Jak choćby funkcjonujące w Polsce DPS-y, w których żyją nawet setki osób w jednym budynku.
Komisja Europejska od lat prowadzi politykę, której celem jest deinstytucjonalizacja. Stworzyła nawet specjalną strategię na lata 2014-2020, która opisywała, jak państwa członkowskie mają przeprowadzać ten proces u siebie".
Następny fragment:
Strategia już w kwietniu
Również Polska, jako kraj należący do Unii Europejskiej, idzie w tym kierunku. Czuwa nad tym Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który od zeszłego roku kieruje zespołem zajmującym się opracowywaniem strategii deinstytucjonalizacji.
- Nie mamy szans skutecznie zmienić sytuacji osób z niepełnosprawnością, jeśli nie weźmiemy się w sposób bardzo skuteczny za temat deinstytucjonalizacji - powiedział minister Wdówik. - Planujemy działania na najbliższe kilkanaście lat. Tworząc pewne novum musimy brać pod uwagę konkretne grupy zagrożone wykluczeniem, ale też zasoby, którymi dysponujemy i cały system, który musi zostać przebudowany".
Ostatni fragment:
"- Trwają bardzo intensywne prace, bo chcemy ten dokument stworzyć tak, by zawierał kamienie milowe i harmonogram ich osiągania. Strategia ma około 200 stron. Zawiera m.in. diagnozę, pokazującą duże różnice pomiędzy różnymi regionami Polski - podkreślił Paweł Wdówik.
Poinformował też, że do końca kwietnia strategia ma być zaprezentowana minister Marlenie Maląg, a potem mają się odbyć jej rozbudowane konsultacje publiczne i międzyresortowe.
 
Nie ma środków bez deinstytucjonalizacji
 
Jednak nie da rady przeprowadzić deinstytucjonalizacji bez środków. Zwłaszcza że przekazanie Polsce pieniędzy z Europejskiego Funduszu Spójności jest uzależnione od tego, czy nasz kraj przedstawi własną strategię deinstytucjonalizacji".
Z całą tą bardzo interesującą publikacją zapoznać się można pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 Prezydenckie Forum Deinstytucjonalizacji: "Sednem jest niezależne życie"

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 03.03.2021
Autor: Mateusz Różański
 
Czytamy fragment publikacji:
"Do końca kwietnia 2021 r. mają trwać prace nad polską strategią deinstytucjonalizacji - poinformował Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wedle jego słów, strategia będzie obejmowała kamienie milowe na drodze do stworzenia nowego systemu wsparcia. Te zapowiedzi padły podczas Forum Deinstytucjonalizacji, które odbyło się 26 lutego w Pałacu Prezydenckim.
 
Deinstytucjonalizacja to proces odchodzenia od modelu wsparcia opartego na wielkich instytucjach opiekuńczych, w których mieszkają dziesiątki, a nawet setki osób z niepełnosprawnością lub seniorów, na rzecz małych, działających lokalnie placówek, oferujących spersonalizowaną pomoc. Konieczność przeprowadzenia takiego procesu pokazała m.in. pandemia koronawirusa.
Mieszkańcy wielkich instytucji nie tylko byli bardziej narażeni na śmierć z powodu choroby, ale ponieśli też największe koszty przymusowej izolacji".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Emeryci mogą mieć niedopłatę, nawet gdy dostali PIT-11A

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-03-09)
Autor: Łukasz Zalewski, oprac.: GR
 
Czytamy:
"ZUS informuje, że formularze PIT-11A dostali tylko emeryci, którzy mają nadpłatę. Seniorzy są więc zaskoczeni, gdy z przygotowanego im przez skarbówkę zeznania wynika, że mają dopłacić podatek - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
To efekt zmiany w rozliczaniu PIT. W poprzednich latach Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowywał zeznania emerytom, niezależnie od tego, czy mieli podatek do zapłaty, czy nadpłatę do zwrotu wynikającą z pobrania zbyt wysokich zaliczek od świadczeń (jeżeli ktoś chciał skorzystać z ulg, np. rehabilitacyjnej, musiał samodzielnie złożyć zeznanie).
W tym roku ZUS wysyła:
- PIT- 40A (czyli roczne obliczenie podatku) osobom, które miały niedopłatę podatku, i
- PIT-11A (czyli informację o dochodach) osobom, które miały nadpłatę podatku, ale tych świadczeniobiorców już nie rozlicza.
Takie osoby otrzymują informację PIT-11A i muszą samodzielnie złożyć zeznanie roczne (np. na formularzu PIT-37).
Osoby, które otrzymały z organu rentowego (czyli z ZUS) informację PIT-11A, mogą:
- samodzielnie złożyć zeznanie roczne, albo
- nic nie robić do 30 kwietnia - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.
Problem polega na tym, że informacje te nie odnoszą się do wszystkich emerytów. Ci, którzy uzyskali dochód z innego źródła niż emerytura (np. za granicą), a z polskiego ZUS dostali PIT-11A z informacją o nadpłacie, de facto mogą mieć niedopłatę podatku. Słowem muszą podatek dopłacić.
PIT-11A mogli też dostać emeryci, którym ZUS zwrócił za 2020 r. składki zdrowotne. Oni również muszą dopłacić daninę.
Chcąc zatem uniknąć kłopotów, należy sprawdzić swoje rozliczenie za 2020 r. przygotowane przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT i w razie potrzeby poprawić je lub po prostu samodzielnie złożyć zeznanie".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 marca 2021 r.
 
 ***
 

 Minister Paweł Wdówik zdradza klucz do nowego systemu wsparcia

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 04.03.2021
Autor: not. Mateusz Różański
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "Wsparcie kierowane w dużo większym stopniu do osoby z niepełnosprawnością niż do pracodawców czy opiekunów, z zachowaniem osłony socjalnej tych ostatnich.
Tak będzie wyglądał, według zapowiedzi Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawła Wdówika, system wsparcia, który ma zacząć funkcjonować po wprowadzeniu nowego systemu orzecznictwa.
Podczas trzeciego już spotkania poprzez łącza internetowe - dwa poprzednie odbyły się w zeszłym roku - z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poruszano m.in. kwestię tego, jak ma docelowo wyglądać wsparcie osób z niepełnosprawnością po wprowadzeniu nowego systemu orzecznictwa. Ma to nastąpić w 2022 roku. Czytelnicy pytali m.in. o to, jak będzie wyglądała sytuacja opiekunów, czy w końcu zniknie pułapka rentowa i co z ludźmi, którzy już mają orzeczenia wydane na stałe. Punktem wyjścia do dyskusji z Pełnomocnikiem była przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Nie zabrakło zatem pytań o związane z nią działania rządu i jej wpływu na rynek pracy.
 
Czytelnicy pytali też, czy świadczenia takie jak renta socjalna czy zasiłek pielęgnacyjny będą podnoszone.
 
Spotkanie z Pawłem Wdówikiem 4 marca zorganizowała Integracja we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkanie było na żywo transmitowane za pośrednictwem kanału Integracji na YouTube, profilu na Facebooku i portalu Niepelnosprawni.pl oraz na profilu FB Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Było także tłumaczone na Polski Język Migowy".
Zapis spotkania z ministrem na www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Więcej pieniędzy z zakładowych funduszów rehabilitacji trafia do PFRON

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-03-08)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy fragmenty informacji:
"Ponad 12,23 mln zł wynoszą wpłaty od pracodawców z tytułu niewykorzystanych do końca 2020 r. pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W 2019 r. było to 9,86 mln zł - donosi Dziennik Gazeta Prawna".
 I następny fragment:
"Statystyki PFRON pokazują, że z roku na roku wysokość wpłat z tego tytułu rośnie. I tak, o ile łączna kwota niewykorzystanych do końca 2017 r. pieniędzy wynosiła 5,45 mln zł, to rok później było to 6,29 mln zł, a w 2019 r. - 9,86 mln zł. Wysokość niewydanych do 31 grudnia 2020 r. pieniędzy przekroczyła 12,23 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 24 proc. Jednocześnie o ile w poprzednich latach malała liczba pracodawców dokonujących wpłat, o tyle w 2020 r. nastąpił wzrost, bo ZPChr, które nie wykorzystały środków ZFRON uzyskanych rok wcześniej, było 227, podczas gdy w 2019 r. było ich 202".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 marca 2021 r.
 
 ***
 

 Jaka jest sytuacja zakładów pracy chronionej i ich pracowników? Zobacz nowy raport PFRON

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 18.03.2021
Autor: Mateusz Różański
Źródło: pfron.org.pl
 
 Czytamy:
 "Liczba zakładów pracy chronionej cały czas spada, tak samo jak liczba ich pracowników. Ci zaś niekoniecznie chcą przechodzić na rynek otwarty i wbrew stereotypom najczęściej nie pracują w ochronie lub przy sprzątaniu - tak wynika z raportu opublikowanego przez PFRON.
 
Badanie "Zakłady Pracy Chronionej w Polsce" było prowadzone na zlecenie PFRON od listopada 2019 do grudnia 2020 roku. Celem ogólnym badania było pozyskanie całościowej wiedzy o aktualnej sytuacji ZPCh i zatrudnionych w nich osobach z niepełnosprawnością, diagnoza sytuacji zawodowej pracowników niepełnosprawnych ZPCh i jej uwarunkowań, a także diagnoza sytuacji ekonomicznej zakładów pracy chronionej i jej uwarunkowań.
 
Kurczący się rynek chroniony
 
Jak czytamy w opublikowanym na stronie PFRON raporcie z badań, w czerwcu 2020 roku ogółem w Polsce zgłoszonych do systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) PFRON było 213,3 tys. osób z niepełnosprawnościami. Większość pracowała w ramach otwartego rynku pracy (60 proc.), zaś 40 proc. stanowili pracownicy z niepełnosprawnościami zatrudnieni w zakładach pracy chronionej. Na początku wieku takich podmiotów działało w kraju ponad 3 tysiące. Pod koniec pierwszej dekady wieku liczba ZPCh spadła poniżej 2 tys. podmiotów, natomiast w 2018 roku - poniżej 1 tys. W czerwcu 2020 roku status zakładu pracy chronionej posiadało jedynie 805 przedsiębiorstw.
 
Czym jest zakład pracy chronionej?
 
Według przepisów głównym celem przedsiębiorstwa posiadającego status ZPCh jest, oprócz wypracowania zysku, także aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Specjalny status prawny ZPCh oznacza, że przedsiębiorstwo jest przystosowane do zatrudniania osób z wyższymi stopniami niepełnosprawności, które mogłyby mieć problem z wykonywaniem zadań w zwykłym zakładzie pracy.
 
Co najmniej 50 proc., a w tym co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo co najmniej 30 proc. osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo z niepełnosprawnością intelektualną zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 
Najwięcej z umiarkowanym stopniem
 
Odsetek osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników ZPCh w czerwcu 2020 wynosił przeciętnie 77,8 proc., a zatem był znacznie wyższy niż wymagany Ustawą wskaźnik. W tym czasie ZPCh zatrudniały 70,5 tys. pracowników z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, co stanowiło 71 proc. ogółu niepełnosprawnych pracowników tych podmiotów. Co piąty spośród pracowników z niepełnosprawnościami posiadał lekki stopień niepełnosprawności (20,9 tys. osób), zaś nieco mniej niż co dziesiąty - stopień znaczny (9 proc., 8,6 tys. osób). U jednej trzeciej zatrudnionych w ZPCh osób z niepełnosprawnościami (34 proc.) występują schorzenia specjalne - czyli np. choroby psychiczne czy epilepsja.
 
Raczej produkcja niż ochrona
 
Istnieje popularny stereotyp, iż zakłady pracy chronionej to przede wszystkim firmy ochroniarskie i sprzątające. Nie znajduje on jednak potwierdzenia w faktach. Według danych z 2018 roku:
- 45 procent podmiotów prowadziło działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego.
- 28 procent ZPCh prowadziła działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej czyli na przykład sprzątanie i ochrona.
- 12 procent tego typu przedsiębiorstw stanowiły firmy działające w sektorze handlu.
- Znacznie mniej reprezentowane w tym sektorze były obsługa nieruchomości (3 procent) i gastronomia (2 procent).
- W pozostałych branżach działa 7 procent zakładów pracy chronionej.
 
Płace... w okolicach minimalnej krajowej
 
Płace z zakładach pracy chronionej są bardzo niskie. Zarobki 65 proc. pracowników ZPCh mieszczą się w przedziale od 90 do 110 proc. płacy minimalnej.
29 proc. populacji otrzymywało wynagrodzenie powyżej 110 proc. płacy minimalnej (czyli powyżej 2475 zł brutto).
Taka struktura dochodów wynika przede wszystkim z charakteru pracy wykonywanej przez osoby z niepełnosprawnościami i zajmowanych w związku z tym stanowisk - dominacji pracowników usług, pracowników przy pracach prostych oraz pracowników biurowych - zatem zawodów niezbyt wysoko opłacanych.
 
Pracownicy są zadowoleni i nigdzie się nie wybierają
 
Mimo to pracownicy zakładów pracy chronionej są w większości zadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej. Aż 69 proc. z nich ocenia, iż ich praca jest w dużym lub bardzo dużym stopniu zgodna z ich potrzebami, zaś kolejne 27 proc. jest zdania, iż praca ta jest zgodna z ich potrzebami w stopniu średnim. Ponadto osoby z niepełnosprawnościami zatrudnione w ZPCh w ogromnej większości nie mają ani chęci, ani planów szukania zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Jedynie 14 proc. spośród niepełnosprawnych pracowników ZPCh stwierdza, iż chcieliby pracować w firmie z rynku otwartego, a tylko 4 proc. zamierza w ogóle szukać pracy poza rynkiem chronionym".
Całe badanie i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PFRON.
 
 ***
 

Liczy się termin z faktury, a nie umowy

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-03-01)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Przy udzielaniu obniżeń we wpłatach na PFRON decydujące znaczenie ma termin płatności wskazany na fakturze. Jeśli jest wcześniejszy niż ten z umowy z kontrahentem, można zrobić korektę faktury, ale zanim minie czas na wystawienie informacji z kwotą ulgi - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 I dalej:
 "Fundusz tłumaczy, że terminem zapłaty za zakup produkcji lub usługi jest zawsze termin określony na fakturze, o czym przesądza art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Może być on określony w dowolny sposób, np. poprzez podanie konkretnej daty, 14 dni od wystawienia faktury czy 14 dni od jej otrzymania. Ten ostatni jest jednak o tyle kłopotliwy, że pracodawca - sprzedający musi sprawdzić, kiedy jego klient otrzymał ten dokument i od tej daty liczyć termin - najlepiej jest wtedy ustalić zasady potwierdzania daty otrzymania faktury".
 Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 marca 2021 r.
 
 ***
 

Nowe obniżenie wpłat na PFRON za uzyskanie certyfikatu dostępności w okresie przejściowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2021-03-03)
Autor: Izabela Gromadzka, oprac.: GR
 
Czytamy:
 "Jeśli jesteś pracodawcą:
- zobowiązanym do wpłat na PFRON,
- innym niż podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),
- posiadającym certyfikat dostępności
- to na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn.zm.) możesz obniżyć wpłatę o 5 proc. Od dnia 6 marca 2021 r. możesz uzyskać certyfikat dostępności, który jest wystawiany na podstawie art. 19 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Aby skorzystać z tego obniżenia wpłat na PFRON, musisz zgłosić posiadanie certyfikatu dostępności do PFRON.
Posiadanie certyfikatu dostępności możesz zgłosić w dowolnym momencie. Jednak obniżenie wpłaty za dostępność przysługuje od wpłat należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zawiadomisz Zarząd PFRON, w deklaracjach wpłat, o uzyskaniu certyfikatu dostępności. Zgłoszenie posiadania certyfikatu dostępności decyduje o tym, za ile miesięcy skorzystasz z obniżenia wpłaty za dostępność".
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na ten temat na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

 Czy z Funduszu Dostępności można zlikwidować bariery architektoniczne w ZAZ lub WTZ?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 22.03.2021
Autor: Mateusz Różański, konsultacja merytoryczna: BGK
 
Czytamy:
"Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) to w wielu miejscach naszego kraju jedyne miejsca oferujące wsparcie dorosłym osobom z niepełnosprawnością. Tak samo zakłady aktywności zawodowej dla wielu są jedyną drogą na rynek pracy. Czy te niezwykle ważne instytucje mogą starać się o pożyczkę z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych?
Okazuje się, że wszystko zależy od tego, kto założył i kto prowadzi WTZ lub ZAZ. Fundusz Dostępności powstał bowiem z myślą o wspieraniu bardzo konkretnych instytucji.
Wnioskodawca, który chce uzyskać pożyczkę na likwidację barier architektonicznych z Banku Gospodarstwa Krajowego, powinien znajdować się na liście podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie. Ich status musi uwzględniać spełnienie warunku kwalifikującego jako:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
albo
- podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne, albo
- spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego, albo
- inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną albo
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki.
 
Zatem jeżeli w przypadku WTZ lub ZAZ mamy do czynienia z jednym z powyższych podmiotów, wówczas będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszu Dostępności.
 
Poradnik dotyczący korzystania z Fundusz Dostępności jest dostępny na naszym portalu".
 
 ***
 

Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 03.03.2021
Autor: inf. pras.
 
Publikację zamieszczamy w całości, gdyż jest ona bardzo ważna.
Komisja Europejska przedstawiła 3 marca strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Jej celem jest zapewnienie tej grupie osób pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i na równi z innymi osobami w Unii Europejskiej i poza nią. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia na tych samych zasadach co inni. Pomimo postępów, jakich dokonano w ostatnich dekadach w dostępie do opieki zdrowotne j, edukacji, zatrudnienia i rekreacji, a także w umożliwianiu udziału w życiu politycznym, wciąż obecnych jest wiele przeszkód. Nadszedł czas, aby poszerzyć zakres działań UE.
 
Nowa strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 opiera się na Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020 i przyczynia się do wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych, który wskazuje kierunek polityki zatrudnienia i polityki społecznej w Europie. W tym tygodniu Komisja Europejska przyjmie plan działania dla Europejskiego filaru praw socjalnych.
Omawiana strategia wspiera wykonywanie przez UE i jej państwa członkowskie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ("konwencja ONZ") na poziomie UE i poszczególnych państw.
 
- Osoby z niepełnosprawnościami powinny móc uczestniczyć na równych zasadach we wszystkich dziedzinach życia. Niezależne życie, uczenie się w środowisku integracyjnym i praca w odpowiednich warunkach - to możliwości, które musimy zapewnić wszystkim obywatelom, aby mogli rozwijać się i cieszyć się pełnią życia - skomentowała komisarz do spraw równości Helena Dalli.
 
Popraw dot. równego uczestnictwa i niedyskryminacji
 
Strategia rozpisana na dziesięć lat zakłada kluczowe inicjatywy poświęcone trzem głównym zagadnieniom:
- Prawa UE: Osoby z niepełnosprawnościami mają takie samo prawo jak wszyscy pozostali obywatele UE do swobodnego przemieszczania się do innego kraju lub uczestniczenia w życiu politycznym. Do końca 2023 r. Komisja Europejska, czerpiąc z doświadczeń uzyskanych w projekcie pilotażowym realizowanym w ośmiu państwach, zaproponuje unijną kartę osoby niepełnosprawnej wszystkim państwom UE. Karta ma ułatwić wzajemne uznawanie statusu osób z niepełnosprawnościami między państwami członkowskimi, co pomoże takim osobom korzystać z przysługującego im prawa do swobodnego przemieszczania się. Komisja będzie również blisko współpracowała z państwami członkowskimi, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami udział w procesie wyborczym w 2023 r.
- Niezależne życie i autonomia: Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo żyć niezależnie i decydować, gdzie i z kim mieszkają. Aby wspierać niezależne życie i włączenie społeczne, Komisja opracuje wytyczne i rozpocznie inicjatywę w celu poprawy usług społecznych świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
- Niedyskryminacja i równe szanse: Celem strategii jest ochrona osób z niepełnosprawnościami przed wszelkimi formami dyskryminacji i przemocy. Ponadto ma ona przyczynić się do zapewnienia równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, edukacji, kultury, sportu i turystyki oraz równych szans w tych obszarach.
Konieczne jest także zagwarantowanie równego dostępu do wszystkich usług zdrowotnych i zatrudnienia.
 
Udział w życiu społecznym na równych zasadach z innymi nie jest możliwy, gdy środowisko - fizyczne lub wirtualne - nie jest odpowiednio przystosowane. Za sprawą solidnych ram prawnych UE (np. europejski akt prawny w sprawie dostępności, dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych, prawa pasażerów) nastąpiła poprawa w zakresie dostępności. Przepisy UE nadal jednak nie obejmują wielu obszarów: wciąż obecne są różnice w dostępności budynków, przestrzeni publicznej i niektórych środków transportu. W związku z tym w 2022 r. Komisja Europejska zainicjuje europejskie centrum zasobów "AccessibleEU", aby stworzyć bazę wiedzy na temat dostępności we wszystkich sektorach.
 
Realizacja strategii
 
Realizacja założeń strategii będzie wymagała od wszystkich państw członkowskich dużego zaangażowania. Państwa UE odgrywają zasadniczą rolę w wykonywaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Komisja stworzy platformę ds. niepełnosprawności, która zrzeszać będzie organy krajowe, odpowiedzialne za wdrażanie konwencji ONZ, organizacje osób z niepełnosprawnościami i przedstawicieli Komisji. Celem platformy będzie wspieranie realizacji strategii oraz ulepszanie współpracy i wymiany w zakresie wdrażania konwencji ONZ.
Będzie ona wszechstronnie obecna w internecie i pomoże zapewnić ciągłość działań.
 
Osoby z niepełnosprawnościami będą uczestniczyć w dialogu i zostaną włączone w proces realizacji strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Komisja będzie uwzględniać kwestie związane z niepełnosprawnościami we wszystkich politykach i ważniejszych inicjatywach UE.
 
Prawa osób z niepełnosprawnościami nie kończą się tam, gdzie przebiegają granice Europy, dlatego Komisja będzie rozpowszechniała prawa osób z niepełnosprawnościami na całym świecie. UE będzie stosowała instrumenty, takie jak pomoc techniczna i programy finansowe, wsparcie za pośrednictwem delegatur Unii, dialogi polityczne i praca na wielostronnych forach, aby wspierać kraje partnerskie we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i aby zapewniać im wytyczne dotyczące osiągania celów zrównoważonego rozwoju w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.
 
Kontekst
 
Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen, strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 przyczynia się do budowania unii równości, podobnie jak strategia na rzecz równouprawnienia osób LGBTIQ na lata 2020-2025, unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025, strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 oraz unijne ramy strategiczne dotyczące Romów.
 
Przełom w dziedzinie praw osób z niepełnosprawnościami stanowiła przyjęta w 2006 r. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: wśród jej stron są wszystkie państwa członkowskie. Jest to pierwsza konwencja praw człowieka, do której przystąpiła również UE. Strony konwencji ONZ mają obowiązek rozpowszechniać, chronić i wypełniać prawa człowieka przysługujące wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, a także zapewniać im równość wobec prawa. Dzięki omawianej strategii Komisja zapewnia ramy wspierające działania UE i państw członkowskich służące wdrożeniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 
Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020 umożliwiła budowanie Europy bez barier, na przykład za sprawą dyrektyw takich jak europejska strategia w sprawie niepełnosprawności, która wymaga, aby kluczowe produkty i usługi, takie jak telefony, komputery, książki elektroniczne, usługi bankowe i łączność elektroniczna były dostępne i użyteczne dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Unijne prawa pasażerów zapewniają osobom z niepełnosprawnościami dostęp do środków transportu drogowego, lotniczego, kolejowego lub morskiego. UE za sprawą polityk dotyczących współpracy międzynarodowej jest również światowym liderem w promowaniu włączenia społecznego i pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami.
 
Więcej informacji
 
Poniższe dokumenty są w języku angielskim:
 
1. Komunikat - Unia równości: Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
2. Wersja w przystępnym do czytania formacie: Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
3. Pytania i odpowiedzi: Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
4. Wiadomości w przystępnym do czytania formacie: Komisja Europejska przedstawia nową strategię na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami
5. Więcej informacji o inicjatywach UE na rzecz osób z niepełnosprawnościami.