Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI maj 2018

 

Premier: rząd poprawia los osób niepełnosprawnych

PAP/Rynek Zdrowia 13 maja 2018
 
 Czytamy obszerny fragment publikacji:
 "Premier w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie) podkreślił, że nad programem "Dostępność plus" dla osób niepełnosprawnych rząd pracował od jesieni zeszłego roku.
Jak zaznaczył, chodzi o dostępność do środków komunikacji publicznej, czyli tramwajów, autobusów niskopodłogowych, pociągów i peronów. - To wszystko jest ważne dla osób na wózkach, dla osób, które się poruszają o kulach, o laskach, o balkonikach. To wszystko jest dla nich, a takich obywateli mamy w różnych kategoriach niepełnosprawności 3 do 4 mln co najmniej - zaznaczył Morawiecki.
Premier podkreślił, że rząd poprawia los osób niepełnosprawnych. - Podnieśliśmy znacząco rentę socjalną do poziomu renty minimalnej, a patrząc na ostatnie trzy lata, ten wzrost wyniósł 50 proc. Nie ma takich wzrostów za często w gospodarce i działaniach społecznych - dodał. - Dla osób niepełnosprawnych, tych najbardziej poszkodowanych przez los, właśnie to zrobiliśmy. Ich budżet domowy - można tak powiedzieć - dodatek pielęgnacyjny, renta socjalna, dodatek rehabilitacyjny z różnych części składający się, czasami też 500 plus, jeśli jest dziecko do 18. roku życia - wzrósł mniej więcej z 2 tys. zł do 3, czyli znacząca kwota - podkreślił szef rządu".
 
 ***
 

WAŻNE! Wzrosną kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów osób dorosłych

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 15.05.2018
oprac. Tomasz Przybyszewski
Źródło: KPRM
 
 Publikacja zawiera wiele ważnych informacji i trudno wybrać ważne fragmenty, dlatego przytaczamy ją w całości.
 "Jeszcze w tym roku - po 12 latach - wzrośnie w końcu kwota zasiłku pielęgnacyjnego, a w 2019 r. praktycznie zrówna się z dodatkiem pielęgnacyjnym. Więcej pieniędzy dostaną też opiekunowie osób, które stały się niepełnosprawne jako dorośli. Wzrosną też kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Takie informacje 15 maja późnym wieczorem przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
15 maja 2018 r. Rada Ministrów przyjęła m.in.:
- propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej
- propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej
Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zaproponował, aby od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej:
- dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł (obecnie jest to 634 zł, co oznacza wzrost o 67 zł, czyli o ok. 11 proc.)
- dla osoby w rodzinie do 528 zł (obecnie jest to 514 zł, co oznacza wzrost o 14 zł, czyli o ok. 3 proc.).
Podwyższając kryteria dochodowe rząd wziął pod uwagę wyniki badań progu interwencji socjalnej dokonanych w 2018 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co 3 lata - ostatnia miała miejsce w 2015 r., dlatego kolejna przypada na 2018 r.
Kryterium do specjalnego zasiłku opiekuńczego - bez zmian
Rada Ministrów przyjęła także propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rząd zaproponował, aby wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:
- kryterium dochodowe ogólne - 674 zł,
- kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością - 764 zł.
Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
215 zł zasiłku pielęgnacyjnego
Zaproponowano, aby kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostało na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiło 1922 zł.
Rząd proponuje, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, zostały podwyższone i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:
- zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) - I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł (wzrost o 100 zł).
Zaproponowano też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł).
Rząd proponuje również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) - II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.
Inne świadczenia rodzinne bez zmian
Jednocześnie zaproponowano, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:
- zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia - 95 zł,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia - 90 zł,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 1000 zł.
Ile to będzie kosztować?
Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą:
- 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego,
- 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego,
- 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.
Oznacza to znaczące wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów - podkreśla kancelaria premiera. W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jego podwyższenie dotyczyć będzie ok. 912 tys. osób niepełnosprawnych, zaś w przypadku świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób.
Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) - są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, procedurze weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada na 1 listopada 2018 r.".
 
 
***
 

 Ustawa o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w senackiej komisji

PAP/Rynek Zdrowia 10 maja 2018
 
 Czytamy:
 "Ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zajęła się w czwartek (10 maja) ustawą wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Podczas obrad komisji złożono wnioski m.in. o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz z poprawkami. Żaden z nich nie uzyskał jednak większości.
- To jest projekt, który odpowiada na postulaty środowisk niepełnosprawnych - powiedział podczas obrad komisji wiceminister Janusz Cieszyński.
Zaznaczył, że na potrzeby realizacji zadań w ustawie nie planowane jest zwiększenie wydatków z budżetu państwa lub wzrostu danin.
- Tutaj jest formuła zmiany planu finansowego NFZ- mówił.
Dodał, że jest to możliwe z uwagi na dobrą sytuację finansową NFZ.
- Mamy do czynienia z rekordowym spływem składki zdrowotnej - podkreślił.
Zdaniem senatora Mieczysława Augustyna (PO) ustawa nie jest odpowiedzią na postulaty protestujących w Sejmie. Podkreślił, że ustawa wymaga szczegółowych wyliczeń, by móc określić jej skutki.
- Mówienie, że są pieniądze i to nie wywoła żadnych negatywnych skutków, zwłaszcza dla innych świadczeniobiorców, wydaje mi się nadużyciem. Jeżeli będzie tak, że część świadczeniobiorców będzie mogła bezlimitowo korzystać np. ze świadczeń rehabilitacyjnych, to gdzie będzie ta poprawa dla pozostałych oczekujących takich świadczeń, nie mających orzeczenia - mówił Augustyn.
Wyraził także obawę, że takie rozwiązania mogą przyczynić się do wydłużenia kolejek.
W odpowiedzi wiceminister Cieszyński podkreślił, że osoby protestujące w Sejmie reprezentują tylko część środowisk osób niepełnosprawnych i nie są jej jedynymi przedstawicielami. Zaznaczył, że skutki finansowe ustawy są szacowane na kwotę 477 mln w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i 250 mln w zakresie wyrobów medycznych. Jak mówił Cieszyński, projekt jest lepszy od propozycji stałej kwoty gotówkowej, ponieważ daje świadczenia w zakresie nielimitowanym.
Zdaniem wiceministra ustawa nie spowoduje wydłużenia kolejek.
- Dołożenie pieniędzy bezpośrednio przekłada się na skrócenie kolejek (...). W zakresie rynku usług rehabilitacyjnych podniesienie wycen i zwiększenie kwoty finansowania pozwoli nam na przyciągnięcie nowych świadczeniodawców, którzy obecnie funkcjonują wyłącznie na rynku prywatnym - tłumaczył Cieszyński".
 
 ***
 

 Uchwalono ustawę o wsparciu osób ze znacznym stopniem. Co zawierają nowe przepisy?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 09.05.2018
Beata Dązbłaż
 
Sejm uchwalił w środę, 9 maja 2018 r., ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Za głosowało 424 posłów, jeden był przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. Jakie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością zakłada ustawa?
Zakłada się, że ustawa ta miałaby wejść w życie od 1 lipca br., dotyczyć będzie wszystkich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, bez względu na wiek.
Projekt zakłada cztery zmiany:
1. Zostaną zniesione okresy użytkowania wyrobów medycznych (dotychczas reguluje je ustawa o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).
- Oznacza to nieograniczony dostęp do artykułów, które są potrzebne osobie niepełnosprawnej - mówiła na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Joanna Kopcińska, posłanka PiS i rzeczniczka rządu. Za przykład podała nieograniczony dostęp do pieluchomajtek. - To jest realna pomoc, bo chodzi też tu o ortezy, cewniki, kule, materace i 130 innych wyrobów medycznych, które są w tej chwili limitowane, my te limity znosimy - mówiła.
2. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywać się w aptece bez kolejki.
3. Będzie można skorzystać z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.
4. Zostanie zniesiony limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
- Proponujemy zniesienie ograniczeń w dostępie do usług rehabilitacyjnych, stworzenie nowej ścieżki, tak, aby osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie stały w kolejkach do rehabilitacji na równi z innymi pacjentami, żeby miały ją bez kolejki i w takiej ilości, w jakiej jej potrzebują, bez uszczerbku dla domowych budżetów, bo za te usługi również zapłaci NFZ - mówiła Joanna Kopcińska".
 
 ***
 

 Prezydent podpisał ustawę wspierającą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nowelę ustawy podniesienia renty socjalnej

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 15.05.2018
PAP
 
 Przytaczamy tylko opinie dotyczące ustawy, gdyż jej postanowienia znajdą Czytelnicy w poprzedniej publikacji niniejszego przeglądu prawa.
 "Zdaniem autorów ustawy wprowadzającej szczególne uprawnienia dla osób ze znaczym stopniem niepełnosprawności (posłowie PiS), spełnia ona jeden z postulatów protestujących w Sejmie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, bo - według szacunków - przyniesie gospodarstwom z osobą z niepełnosprawnością miesięcznie około 520 zł oszczędności".
I dalej:
"Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył w piątek, 11 maja, że przyjęte przez parlament ustawy (o wsparciu osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności i podwyższeniu renty socjalnej) spełniają postulaty protestujących i przynoszą "realne korzyści dla osób niepełnosprawnych". - Jest to ważny krok, na który niepełnosprawni czekali wiele lat - oświadczył. - Dziś ustawa o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności daje im gwarancje, że będą mieli dostęp do rehabilitacji, do specjalistów, usług medycznych wtedy, kiedy tylko tego potrzebują i w takim zakresie, w jakim jest im to niezbędne - dodał.
Innego zdania są protestujący. Ich liderka Iwona Hartwich po informacji o podpisaniu ustawy przez prezydenta, oceniła w rozmowie z PAP, że ta regulacja jest "wydmuszką".
- My w dalszym ciągu nie rozumiemy tej ustawy, która absolutnie nie pomaga osobom niepełnosprawnym. Ona dotyczy tylko artykułów medycznych. Nic w tej ofercie nie znajdą dzieci niewidome, upośledzone, autystyczne, czy z zespołem Downa. Dla nas ustawa o pomocy rzeczowej, podpisana przez prezydenta, to jest ustawa, którą nazwaliśmy wydmuszką - powiedziała Hartwich".
Kolejny fragment:
"Podwyższenie tego świadczenia do 1029,80 zł spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa o ok. 45 mln zł miesięcznie, czyli 0,54 mld zł rocznie. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2018 r., wówczas podwyższona renta zostanie wypłacona z wyrównaniem od 1 czerwca 2018 r.
Pod koniec kwietnia minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska powiedziała, że po wejściu ustawy w życie renta socjalna - w porównaniu z 2015 r. - wzrośnie o 39,2 proc.
Liderka prowadzonego w Sejmie protestu Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, w reakcji na podpisanie przez prezydenta ustawy podnoszącej rentę socjalną, powiedziała, że tym samym spełniony został tylko jeden postulat protestujących".
 
 ***
 

Prezydent: w sprawie niepełnosprawnych rząd robi tyle, ile się da

 PAP/Rynek Zdrowia 19 maja 2018
 
Czytamy:
"Nie mam żadnych wątpliwości, że dobra wola jest - tak o działaniach rządu dot. pomocy osobom niepełnosprawnym mówił w sobotę (19 maja) prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, rozmawiał w tej sprawie z minister rodziny Elżbietą Rafalską i z premierem Mateuszem Morawieckim. - I robi się tyle, ile się da - zapewnił.
Prezydent Andrzej Duda został zapytany w sobotę (19 maja) w "Telewizji Trwam" o ostatnie działania rządu dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
- Nie mam żadnych wątpliwości, że dobra wola jest - ocenił Duda. - Tak dużej pomocy, jaka już w tej chwili została dana przez obecny rząd do tej pory nie było - podkreślił. - To jest rzeczywiście bardzo poważna zmiana i to jest zmiana dla wszystkich. To jest istotne, że ona nie dotyczy jakiejś jednej wybranej grupy - zaznaczył prezydent.
- Czy ta pomoc jest wystarczająca? To zawsze można powiedzieć, że jest niewystarczająca - przyznał. - Ale to jest też tak, że możliwości państwa są takie, jakie są - ocenił.
- Jestem przekonany, że w miarę, jak one się będą zwiększały to będzie się zwiększała także i skala tego wsparcia. Tylko trzeba zrozumieć, że nie wszystko da się zrobić od razu - powiedział Duda.
- Pani minister Elżbieta Rafalska wykazała się naprawdę dużym poczuciem odpowiedzialności i wiele włożyła w to, żeby tę pomoc w jak największym stopniu zapewnić i wiem na pewno, że będzie nad tym czuwała nadal. Ale w tej chwili możliwe jest tyle, ile jest możliwe - stwierdził prezydent.
Przyznał także, że rozmawiał na ten temat minister Rafalską, a także z premierem Mateuszem Morawieckim. - I robi się tyle, ile się da - zapewnił prezydent.
Jak mówił, "jest bardzo wiele grup oczekujących wsparcia", ale - jak podkreślił - "nie wszystkie żądania da się zrealizować".
 
 ***
 

Michałkiewicz: potrzeba nowego systemu orzekania o niepełnosprawności

 PAP/Rynek Zdrowia 24 maja 2018 18:20
 
 Czytamy:
 "Wprowadzanie wszelkich rozwiązań dotyczących m.in. świadczeń dla osób niepełnosprawnych powinno być związane z nowym systemem orzekania o niepełnosprawności - powiedział w czwartek (24 maja) pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.
W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska i pełnomocnik rządy ds. osób niepełnosprawnych wzięli udział w posiedzeniu Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.
Pełnomocnik rządu był pytany przez dziennikarzy o komentarz do najnowszej propozycji protestujących w Sejmie, by wypłata 500-złotowego dodatku "na życie" nastąpiła od przyszłego roku.
- Budżet uchwala Sejm, nie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poza tym uważamy, że wszelkie rozwiązania (związane - PAP) ze świadczeniami, z usługami dla osób niepełnosprawnych powinny być związane z nowym systemem orzekania. Jeżeli nie zreformujemy systemu orzekania, to dalej będziemy tworzyć różnego rodzaju zróżnicowania w środowisku osób niepełnosprawnych - powiedział Michałkiewicz.
- Możemy ten system robić jeszcze bardziej niesprawiedliwy i bardziej skomplikowany. My uważamy, że trzeba rozpocząć od reformy orzecznictwa, orzekać, czy osoba jest zdolna do pracy, czy faktycznie jest całkiem niezdolna do pracy, czy osoba wymaga całodobowej opieki, czy może tylko wsparcia - dodał pełnomocnik.
Michałkiewicz przypomniał, że nad opracowaniem nowego systemu orzecznictwa pracuje specjalny zespół.
- Z tego, co wiem, zespół finiszuje i ma przygotowane propozycje rozwiązań. W ramach zespołu są one jeszcze konsultowane - mówił".
I dalej:
"Michałkiewicz zwrócił uwagę, że podczas spotkania zespołu w CPS "Dialog" rozmawiano m.in. na temat opieki tzw. wytchnieniowej.
- Drugi ważny temat, który jest w mapie drogowej, to jest dostęp do turnusów rehabilitacyjnych. Chcemy upowszechnić turnusy rehabilitacyjne, ułatwić dostęp do nich - mówił.
Dodał, że rozmawiano także o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znaczną niepełnosprawnością.
- Rozpoczęliśmy konsultacje tzw. mapy drogowej, czyli systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, który zapowiedział pan premier - zaznaczył Michałkiewicz".
 
 ***
 

Marszałek Karczewski: w Sejmie jest "zagrożenie epidemiologiczne"

wp.pl/Rynek Zdrowia 20 maja 2018
 
Czytamy:
"Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w niedzielę (20 maja) zwrócił uwagę na "zagrożenie epidemiologiczne" związane z trwającym w Sejmie protestem niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Skoro są określone ramy, jest sytuacja, jaka jest, jest również epidemiologiczna sytuacja. To są osoby, które długo przebywają w jednym miejscu, więc jest też zagrożenie epidemiologiczne - ocenił zaniepokojony lekarz Stanisław Karczewski.
Dodał, że "nie może być sytuacji takiej, że wszyscy przychodzą, odwiedzają i się spotykają. No przepraszam bardzo, to jest protest, a nie odwiedziny ciągłe".
Wirtualna Polska zauważa, że Karczewski rozwścieczył internautów i przytacza krytyczne wpisy".
 
 ***
 

Minister Rafalska: system wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oprze się o trzy filary

 Informator portalu www.niepelnosprawni.pl 15.05.2018
PAP, fot. Marta Kuśmierz
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "- System wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin będzie opierał się o trzy filary - powiedziała we wtorek, 15 maja, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.
Jak wyjaśniła będą to: solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiet społecznej odpowiedzialności oraz program Dostępność plus.
- Zgodnie z deklaracją, jaką złożył premier Mateusz Morawiecki do 15 maja miały być przedstawione kompleksowe propozycje - podkreśliła minister Rafalska.
- Chcemy zaprezentować mapę drogową budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ten system opiera się o trzy fundamenty, filary. Pierwszy z nich to solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, kolejny to jest pakiet społecznej odpowiedzialności i trzecim takim filarem jest program Dostępność plus - powiedziała.
Danina solidarnościowa
Powstanie nowy państwowy fundusz celowy: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: będzie zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie.
- Pierwsze źródło to będzie część składki na Fundusz Pracy, która w tej chwili wynosi 2,45 proc. od wynagrodzenia, a jest odprowadzana przez pracodawców - od tej składki 0,15 proc. zostanie przekierowane na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - mówiła szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska.
Podkreślała, że wysokość składki na Fundusz Pracy nie zmieni się.
- Drugą komponentą tego modelu finansowania funduszu będzie "danina solidarnościowa", którą będą płaciły osoby fizyczne najlepiej sytuowane, te, których dochód miesięczny wynosi blisko 87 tys. zł - mówiła minister finansów.
Dodała, że danina ta będzie wynosić 4 proc. od nadwyżki przekraczającej dochód 1 miliona zł rocznie.
Zatwierdzenie podatku w listopadzie
Szefowa MF zapowiedziała, że prace nad wprowadzeniem "daniny solidarnościowej" powinny się zakończyć - wraz z podpisem prezydenta - najpóźniej do końca listopada. Po raz pierwszy danina będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r. podatnik po raz pierwszy zapłaci ten podatek w 2020 r. (w terminie do 30 kwietnia). Rząd szacuje, że w 2019 r. tę daninę zapłaci ok. 25 tys. osób.
Minister Czerwińska wskazała, że liczba osób, które mogłyby zapłacić podatek od daniny solidarnościowej, będzie zależała od dynamiki dochodów podatników".
I dalej:
"Minister Rafalska zapowiedziała, że od 2020 roku środki z Solidarnościowego Funduszu "będą przeznaczone na najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin". Resort rodziny planuje szereg działań i projektów wspierających osoby z niepełnosprawnością, konkretne rozwiązania mają być przygotowane po szerokich konsultacjach społecznych, które potrwają do końca listopada 2018 r.
Inne plany rządu
Wśród planów szefowa resortu rodziny wymieniła reformę systemu orzekania o niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności, dodatek do emerytury tzw. EWK dla rodziców opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, opiekę wytchnieniową, zwiększenie dostępności do turnusów rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz zwiększenie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej".
 Ostatni fragment:
"Niewygodne pytanie
 Szefowa MRPiPS była pytana na konferencji o komentarz do negatywnej reakcji protestujących w Sejmie rodziców osób z niepełnosprawnością na wtorkowe "propozycje" stworzenia nowego funduszu.
Przekonywała, że "propozycje rządu" wybiegają poza postulaty protestujących w Sejmie. Jak mówiła, obowiązkiem ministra jest wsłuchiwanie się we wszystkie głosy i ona stara się to robić oraz realizować różne postulaty, ale też "dostrzec potrzeby tych osób, które do tej pory nie były dostrzeżone".
Dodała, że chodzi np. o matki z emeryturami EWK czy kwestie zwiększenia dostępu do codziennego wsparcia osób z niepełnosprawnością, np. warsztatów terapii zajęciowej.
- Jeżeli mówimy o naszej "daninie solidarnościowej" i tym funduszu, to mówimy o takich kwestiach, które do tej pory nie były rozwiązane - zaznaczyła Rafalska".
Cała publikacja w Informatorze portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Premier: w ciągu najbliższych kilku miesięcy przebudujemy system orzecznictwa

 PAP/Rynek Zdrowia 22 maja 2018
 
 Czytamy:
 "W ciągu najbliższych kilku miesięcy przebudujemy system orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce po to, żeby jeszcze lepiej móc odpowiedzieć na potrzeby osób najbardziej pokrzywdzonych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
Mamy pewne zaszłości z przeszłości, gdzie były systemy orzecznicze nie do końca charakteryzujące się pełną prawidłowością. Dlatego minister Rafalska, prezes ZUS Gertruda Uścińska, ze wsparciem ministra zdrowia, pracują nad zmianami - powiedział premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.
Zwrócił uwagę, że "rząd i parlament muszą dzielić środki potrzebne na różne cele". - Nasz rząd przez ostatnie 2,5 roku przeznaczył ponad 3 mld więcej na potrzeby osób niepełnosprawnych, z 12,5 mld na 15,5 mld - stwierdził Morawiecki. Zwrócił uwagę, że dzięki temu do rodzin z osobami niepełnosprawnymi trafia średnio nie 2 tys. zł netto, jak to było 3 lata temu, lecz 3 tys. zł netto.
Jak mówił szef rządu, poprzedni rządzący przez cztery lata podnieśli rentę socjalną o 100 zł, a obecny rząd przez 2,5 roku o blisko 400 zł. - Czujemy potrzebę wspierania najsłabszych i chcemy pomagać najsłabszym - zadeklarował.
- Jesteśmy dumni, że udało nam się przeznaczyć największą możliwą kwotę na zapewnienie wsparcia, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku rehabilitacyjnego, teraz również podniesienie renty socjalnej. To wszystko jest częścią wielkiego programu, który nazywamy "Dostępność plus". To programu wsparcia osób starszych, słabszych, w tym osób niepełnosprawnych - dodał premier.
Zaznaczył, że rząd szybko zareagował na protest w Sejmie. - Od razu spełniliśmy w całości jeden z postulatów (...) podniesienie renty socjalnej do poziomu renty minimalnej, czyli do poziomu 1029 zł. To jest coś, co zdecydowanie poprawia los - mówił szef rządu.
Wspomniał o ustawie o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. - Osoby protestujące podkreślają w wywiadach, że są to realne koszty do poniesienia na pieluchomajtki, cewniki, gorsety, różnego rodzaju protezy, ortezy i wózki inwalidzkie i 130 innych artykułów medycznych.
My udostępniliśmy przez realny koszt w budżecie te artykuły na potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych, nie tylko tej grupy, która protestuje - zaznaczył premier.
- Są inne typy niepełnosprawności. Jesteśmy w kontakcie z różnymi grupami. (...) Rozmawiamy o tym, co jest najbardziej potrzebne dla osób niedowidzących, niewidzących, głuchoniemych, dla osób, które nabyły pewnego rodzaju niepełnosprawność po 18 roku życia. Staramy się podchodzić do tych osób z maksymalną empatią - dodał Morawiecki.
 
 ***
 

HFPC zaniepokojona sytuacją niepełnosprawnych protestujących w Sejmie

PAP/Rynek Zdrowia 22 maja 2018
 
Czytamy obszerny fragment publikacji:
"Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraziła we wtorek (22 maja) zaniepokojenie sytuacją protestujących od ponad miesiąca w Sejmie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Sprzeciw HFPC budzi też zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu do gmachu parlamentu.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka oceniła we wtorkowym komunikacie, że w związku z trwającym w Sejmie protestem "dochodzi do sytuacji, które w państwie demokratycznym, opartym na szacunku do drugiego człowieka, nie powinny mieć miejsca".
"Szczególne zaniepokojenie HFPC budzą próby ograniczania wolności osobistej osób protestujących, a zwłaszcza czwartkowa, obecnie już uchylona, decyzja władz Sejmu RP limitująca wybranym osobom protestującym prawo do wyjścia na świeże powietrze, jak również sposób odnoszenia się i komentowania przedmiotowego protestu przez osoby publiczne" - czytamy w oświadczeniu.
Autorzy oświadczenia zaapelowali o niewykorzystywanie protestu w politycznym sporze oraz o "pełne empatii" odniesienie się do zgłaszanych postulatów. Ich zdaniem warunki, w jakich przebywają osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie "budzą niepokój". "Niewpuszczenie do protestujących rehabilitantów i fizjoterapeutów oraz niezapewnienie protestującym prawa do prywatności czy intymności to kolejne aspekty konfliktu związanego z protestem.
W ocenie HFPC osobom protestującym powinno się także zapewnić prawo do prywatności. "Szczególne obawy" HFPC wzbudza również "ograniczenie dostępu obywateli i mediów do parlamentu".
Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwa od 18 kwietnia. Protestujący zgłaszali dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie zaproponowali, by dodatek był wprowadzany krocząco: od września 2018 r. 250 zł, od stycznia 2019 roku - dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł".
 
 ***
 

 RPO: potrzebne kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami

 PAP/Rynek Zdrowia 29 maja 2018
 
Zamieszczamy prawie całą publikację.
"O przyjęcie kompleksowych rozwiązań dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami zaapelowali we wtorek rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i jego zastępczyni Sylwia Spurek. Wskazali, że prace powinny się odbywać z udziałem wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnościami.
Oświadczenie rzecznika i jego zastępczyni ds. równego traktowania zostało opublikowane w związku z zawieszeniem po 40 dniach protestu prowadzonego w Sejmie przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.
"Protest ten sprawił, że problem niewystarczającego wsparcia osób z niepełnosprawnościami stał się wreszcie jednym z priorytetów rządu. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami prowadzenia niezależnego życia jest już nie tylko wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższych, ale dla każdego z nas" - podkreślił RPO.
"To dzięki osobom protestującym w Sejmie niepełnosprawność zyskała twarz konkretnych osób, które na co dzień pozbawione są elementarnego wsparcia. Dzięki nim społeczeństwo zrozumiało wiele z problemów, z którymi na co dzień zmagają się rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami" - napisał rzecznik.
RPO zwrócił uwagę, że wiele osób wyraziło solidarność z protestującymi, jednak można było także zaobserwować "lawinę wypowiedzi poniżających, pogardliwych, a nawet nienawistnych". "Ogromny sprzeciw budzą w szczególności tego rodzaju wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne czy przedstawicieli rządu" - wskazał.
Rzecznik zaapelował o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad systemem kompleksowych rozwiązań dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami podkreślił, że prace te powinny się odbywać z udziałem wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji je reprezentujących.
Wskazał, że podstawą powinna być Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zgodnie z którą każdej osobie z niepełnosprawnością należy zapewnić warunki do prowadzenia możliwie niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym. Bodnar przypomniał, że we wrześniu tego roku w Genewie odbędzie się przegląd wykonania zobowiązań Polski w związku z tą Konwencją.
RPO zapewnił, że nadal będzie zabiegał o nowy system orzekania o niepełnosprawności, deinstytucjonalizację, edukację włączającą, wsparcie osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym, zawodowym, w zakresie ochrony zdrowia i mieszkalnictwa".
 
 ***
 

Przedstawiciele opozycji podpisali "Pakt solidarnościowy". To wsparcie protestujących

Twitter/Nowoczesna 25 maja 2018 r.
 
 Czytamy:
 Przedstawiciele partii opozycyjnych podpisali "Pakt solidarnościowy", będący wyrazem wsparcia dla protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych. Dokument opiera się na czterech punktach.
Jak informuje Wirtualna Polska, przedstawiciele PSL, PO, Kukiz15, Nowoczesnej, Unii Europejskich Demokratów i Partii Razem podpisali "Pakt solidarnościowy". Jest to wyraz wsparcia protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
- Rząd nie dał rady. Dlatego deklarujemy, że wszyscy będziemy współdziałać na rzecz wprowadzenia tego paktu. To najpilniejsza sprawa dziś w Polsce- powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz cytowany przez portal.
Cztery założenia
"Pakt solidarnościowy" opiera się na czterech punktach: reformie systemu orzecznictwa, wsparciu w dostępności do urzędów i miejsc pracy, dodatku rehabilitacyjnym w kwocie 500 zł oraz realizacji wyroku TK ws. świadczeń rehabilitacyjnych.
Lider SLD Włodzimierz Czarzasty podziękował Kosiniak-Kamyszowi i Joannie Scheuring-Wielgus za zebranie posłów w celu podpisania dokumentu. - Solennie obiecuję, że wspólnie go zrealizujemy, ponad podziałami - dodał.
Jako ostatni podpis pod paktem złożył Michał Szczerba z PO".
 
 ***
 

Opiekunowie nie stracą ulgi rehabilitacyjnej

Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2018-05-14)
Agnieszka Pokojska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Limit dochodu osoby niepełnosprawnej, który umożliwia jej bliskim skorzystanie z preferencji, będzie określony jako 12-krotność renty socjalnej. Dziś zapisany jest kwotowo, co rodzi problemy - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Zmiana znalazła się w przyjętej przez Sejm ustawie dotyczącej drugiego etapu programu "Za życiem". Teraz nowelizacją zajmą się senatorowie. Poprawka to też sukces naszej redakcji, która wskazywała, że bez niej część opiekunów osób niepełnosprawnych straci prawo do ulgi rehabilitacyjnej już w rozliczeniu za 2018 r.
Problem wynika z tego, że obecnie limit dochodu niepełnosprawnego określony jest w przepisach kwotowo i od początku bieżącego roku wynosi 10 080 zł (miał zastosowanie już do rozliczeń za ubiegły rok). W praktyce jest to 12-krotność renty socjalnej (12 x 840 zł), tyle że z ubiegłego roku. Problem w tym, że w marcu renta socjalna wzrosła do 865,03 zł. Oznacza to, że gdyby niepełnosprawny pobierał ją przez cały bieżący rok, to jego opiekun nie odliczyłby ulgi. W 2018 r. roczna kwota renty wyniesie 10 330,30 zł (840 zł x 2 + 865,03 zł x 10), czyli przekroczy obowiązujący limit.
Ulgę rehabilitacyjną może odliczyć nie tylko osoba z orzeczoną grupą inwalidztwa, ale też ten, kto ma taką osobę na utrzymaniu. W tym drugim przypadku trzeba jednak spełnić dwa warunki:
1. Niepełnosprawny musi być dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem (również obcym przyjętym na wychowanie), pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.
2. Niepełnosprawny nie może mieć wysokiego dochodu.
Dzięki zmianie dotyczącej limitu dochodów, którą przewiduje nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - opiekunowie nie stracą ulgi. W przepisach (art. 26 ust. 7e ustawy o PIT) pojawi się zapis, że będą oni mogli odliczyć wydatki, jeżeli roczny dochód osób niepełnosprawnych pod ich opieką nie przekroczy "dwunastokrotności kwoty renty socjalnej" określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Zmianę zaproponowali posłowie PiS w trakcie prac w komisji polityki społecznej i rodziny, które miały miejsce już po drugim czytaniu projektu w Sejmie. Zyskała ona poparcie rządu i została przyjęta przez posłów.
Przepis ma obowiązywać już przy rozliczeniach za 2017 r., choć z punktu widzenia podatników niczego nie zmienia. Inaczej jest natomiast w przypadku innej ważnej korekty przepisów, wprowadzonej podczas posiedzenia komisji po pierwszym czytaniu projektu.
Chodzi o wyłączenie z limitu dochodów niepełnosprawnego zasiłku pielęgnacyjnego. Będzie to zapisane też w art. 26 ust. 7e ustawy o PIT".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 maja 2018 r.
 
 ***
 

 Senat zajął się nowelą o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 PAP/Rynek Zdrowia 16 maja 2018
 
 Czytamy:
 "W środę (16 maja) po południu Senat rozszerzył porządek obrad, zajął się jeszcze nowelą o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja jest elementem realizacji programu "Za życiem".
Zgodnie z nowelą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia udzielanego w warsztacie - bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę (ma to być nie mniej niż 5 godzin miesięcznie).
Ponadto nowelizacja zakłada, że osoba niepełnosprawna, która opuściła warsztat terapii zajęciowej w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty pracy po zgłoszeniu uczestnictwa w WTZ (w ciągu 90 dni od dnia opuszczenia warsztatu) będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii.
Zajęcia klubowe w WTZ mają być finansowane ze środków PFRON. W 2018 r. zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł.
Ustawa zakłada też, że pracodawca rodziców osób niepełnosprawnych będzie mógł odmówić realizacji wniosku takich pracowników o telepracę lub elastyczne godziny pracy jedynie w sytuacji, gdy zgoda na taką zmianę jest niemożliwa ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj.
Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności".
 
 ***
 

Oświadczenie przedstawicieli organizacji pozarządowych

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 30.04.2018
 
 Ze względu na znaczenie trwającego w Sejmie protestu, podejmowane przez Rząd i parlament decyzje oraz narastający podział środowiska osób niepełnosprawnych przytaczamy całą publikację wymienionego portalu.
 "Od 18 kwietnia w Sejmie trwa protest dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodziców. Do porozumienia ze stroną rządową do tej pory nie doszło. Z kolei w poniedziałek, 30 kwietnia, kancelaria premiera zorganizowała spotkanie z częścią środowiska osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w Centrum Dialog. Dlatego organizacje pozarządowe, w tym przedstawiciele Krajowej Rady Konsultacyjnej opublikowali oświadczenie. Poniżej prezentujemy je w całości.
 
 Warszawa, 30 kwietnia 2018 r.
OŚWIADCZENIE
Jako niżej podpisani przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym przedstawiciele Krajowej Rady Konsultacyjnej, oświadczamy, że:
1. Jesteśmy przeciwni wszelkim działaniom, które prowadzą do podziału środowiska osób z niepełnosprawnościami.
2. Popieramy protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin i podnosimy pilną potrzebę podjęcia działań w celu realizacji prawa osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia w poszanowaniu ich godności i podmiotowości.
3. Doceniamy próby podejmowane przez rząd w celu znalezienia skutecznego rozwiązania obecnej sytuacji, postulujemy o zintensyfikowanie działań.
4. Wszelkie rozmowy dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami powinny mieć miejsce po zakończeniu toczącego się obecnie sporu z uwzględnieniem wypracowanych przez środowisko rozwiązań.
5. Jedyną drogą do zagwarantowania Niezależnego Życia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, jest osiągnięcie kompromisu w toczącym się obecnie sporze pomiędzy stroną rządową a protestującymi osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami.
Z poważaniem,
Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia
Agata Gawska, Fundacja Aktywizacja, Członkini KRK
Grażyna Gaj, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Małopolskiego, Członek KRK
Adam Kondzior, Ogólnopolska Organizacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Członek KRK
Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych, Członek KRK
Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Członek KRK
Piotr Kuźniak, Fundacja IMAGO
Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Członek KRK
Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Ewa Suchcicka, Bardziej Kochani. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa
Piotr Todys, Fundacja TUS
Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Członek KRK
Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych i Prezes Zarządu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Członkini KRK
Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Przewodnicząca KRK
Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja"
 
 ***
 

 Iwona Hartwich: po 40 dniach zawieszamy protest w Sejmie

PAP/Rynek Zdrowia 27 maja 2018 11:32
 
 Fragment publikacji:
 "Po 40 dniach zawieszamy protest w Sejmie, decyzja została podjęta jednomyślnie - poinformowała w niedzielę Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.
- Martwimy się o swoje zdrowie, a przede wszystkim o zdrowie swoich dzieci. W tym momencie zostaliśmy odcięci od ostatnich mediów, zamknięto nam dostęp do telewizora w pokoju dziennikarskim - tłumaczyła Hartwich. Jak zaznaczyła, zawieszenie protestu nie oznacza jego zakończenia.
- To jest nasza suwerenna decyzja, tutaj nikt nie będzie robił przyjemności ani pani minister (Elżbiecie) Rafalskiej, ani pani (Joannie) Kopcińskiej. W dalszym ciągu Adrian nie ma na buty - powiedziała".
Cała publikacja pod adresem wymienionym pod tytułem.
 
 
Pensja na konto tylko, gdy jest wniosek o dopłatę
 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2018-05-21)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Jeśli pracownik z dysfunkcją zdrowotną jest na zwolnieniu lekarskim, a pracodawca nie wnioskuje o wypłatę na niego subsydiów płacowych, to zasiłek chorobowy można mu wypłacić w gotówce - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych na pytania zadane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Jej wątpliwości były związane ze stosowaniem art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511).
Zgodnie z nim miesięczne dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pracownika nie przysługuje w przypadku, gdy wynagrodzenie takiego podwładnego nie zostało przekazane na jego konto bankowe, rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub bezpośrednio na jego adres za pośrednictwem np. poczty. Taki wymóg ma zapobiegać nadużyciom i wyłudzaniu dopłat do pensji przez fikcyjne zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.
Jednak w związku z wątpliwościami, jakie ten warunek budzi wśród przedsiębiorców, POPON postanowił zadać BON trzy pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy wskazany w przepisach sposób wypłaty wynagrodzenia powinien mieć zastosowanie do wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie, czy tylko tych, na których sporządzany jest wniosek o dofinansowanie. Drugie odnosiło się do tego, czy pracodawca może wypłacić gotówką ze swojej kasy zasiłek chorobowy osobie z dysfunkcją, która przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie ubiega się na nią o dopłatę do pensji z PFRON, oraz czy jednocześnie otrzyma wsparcie na pozostałych podwładnych, którym wynagrodzenie przychodzi na konto. Wreszcie ostatnie pytanie było związane z osobami mającymi lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i ustalone prawo do emerytury. Co do zasady na takie osoby dofinansowanie w ogóle nie przysługuje (może być przyznane jedynie na emeryta ze znaczną dysfunkcją), więc pracodawcy nie wiedzą, czy mogą im płacić pensje do ręki i czy nie spowoduje to zablokowania możliwości uzyskania dopłat na innych niepełnosprawnych podwładnych.
BON w odpowiedzi na pytania nie odniósł się wprost do każdego z nich, wskazał natomiast, że wymienione w art. 26a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji warunki otrzymywania miesięcznego dofinansowania dotyczą tylko tych pracowników, na których pracodawca wnioskuje o finansowe wsparcie. Można więc uznać, że w opisanych przez POPON okolicznościach firmy mogą wypłacać pensje w gotówce".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 maja 2018 r.