Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI maj 2021

Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2021-05-17) 
Autor: Wydział Ds. Komunikacji, oprac.: GR 
 
Ważna, aktualna informacja - czytamy: 
"Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. 
Wyjazd będzie znacznie łatwiejszy dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, ponieważ wystarczy tylko potwierdzenie przyjęcia szczepionki. 
Powyższe zasady obowiązują także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny". 
Więcej na: www.pfron.org.pl 
 
 ***
 

Polski Ład: od kiedy zrównanie świadczenia pielęgnacyjnego dla wszystkich opiekunów?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 17.05.2021
Autor: PAP 
 
Czytamy fragmenty dotyczące osób niepełnosprawnych: 
"Renta bez podatku
 
Minister Maląg zwróciła uwagę, że Polski Ład przewiduje również nowe rozwiązania w zakresie polityki senioralnej. Podano, że w ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł.
- Przepisy w tym zakresie pojawią się razem z przepisami podatkowymi, a więc we wrześniu tego roku będziemy je procedować i nowa emerytura będzie mogła funkcjonować od nowego roku. To znacznie polepszy sytuację finansową seniorów - powiedziała.
Szefowa MRiPS zapewniła jednocześnie, że ta zmiana nie wpłynie na wypłatę trzynastych emerytur".
 I dalej:
"Świadczenie pielęgnacyjne nie uzależnione od czasu powstania niepełnosprawności
 
Szefowa MRiPS zapewniła, że rząd pamięta również o potrzebach osób niepełnosprawnych i przypomniała o przyjętej już Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.
W Polskim Ładzie znalazła się zapowiedź, że świadczenie pielęgnacyjne dla sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami będzie zrównane niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie opiekunom osób, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli osoba się uczy). Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymują natomiast znacznie niższy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje im po spełnieniu kryterium dochodowego.
O nieróżnicowanie tych form pomocy od lat apelują środowiska osób z niepełnosprawnościami. Również Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. orzekł, że uzależnienie
świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność, jest niezgodne z konstytucją.
Dotychczas resort rodziny informował, że realizacja tego wyroku będzie możliwa dopiero po przygotowaniu i wprowadzeniu w życie nowego systemu orzekania o niepełnosprawności. Minister Maląg zadeklarowała jednak, że to się może stać wcześniej.
 
Od kiedy?
 
W zmianach, które będziemy przygotowywali w ustawie "Za życiem" w pierwszym kroku chcemy właśnie doprowadzić do zrównania świadczenia pielęgnacyjnego. Myślę, że prace legislacyjne nad tą ustawą będą mogły rozpocząć się w czerwcu, a wdrożenie przepisu planujemy od początku przyszłego roku - powiedziała".
 
 *** 
 

Przyszłoroczna płaca minimalna wzrośnie o ponad 100 zł

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-05-05) 
Autor: Łukasz Guza, oprac.: GR 
 
Czytamy: 
"Od przyszłego roku najniższe wynagrodzenie będzie musiało wynosić co najmniej 2903,70 zł lub nawet 2984,70 zł. Kwota zależy od wysokości przeciętnej pensji z I kw. 2021 r. - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Przyszłoroczna podwyżka minimalnej pensji wyniesie co najmniej 103,70 zł (3,7 proc.) lub 184,70 zł (6,6 proc.). Taką wartość gwarantuje mechanizm przewidziany w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177). O tym, która z kwot jest właściwa, dowiemy się 12 maja 2021 r. Tego dnia GUS przedstawi wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2021 r. Jeśli wyniesie ono mniej niż 5600 zł (czyli obecna płaca minimalna - 2,8 tys. - będzie stanowić co najmniej połowę średniej pensji) wówczas przepisy będą gwarantować wzrost o 103,70 zł. Jeśli przekroczy wspomnianą kwotę, minimalna pensja będzie musiała wzrosnąć o co najmniej 184,70 zł. Wartość ta będzie punktem wyjścia dla rządu i partnerów społecznych, którzy negocjują wysokość najniższej płacy w danym roku. Jeśli się nie porozumieją, ostateczną kwotę ustala rząd (nie mniejszą niż ta przewidziana przepisami)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 maja 2021 r. 
 
 ***
 

RPO: czy powstała strategia na rzecz deinstytucjonalizacji?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 05.05.2021
Autor: Beata Dązbłaż 
Źródło: rpo.gov.pl
 
Czytamy: 
"Rzecznik Praw Obywatelskich w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, obchodzonych 5 maja, zapytał minister rodziny i polityki społecznej o stopień zaawansowania prac nad deinstytucjonalizacją.
RPO przypomina, że w 2018 r. Komitet ONZ wskazał na pilną potrzebę wypracowania i przyjęcia konkretnego planu działania na rzecz deinstytucjonalizacji wraz ze wskazaniem ram czasowych.
RPO podkreśla, że pandemia COVID-19 uwypukliła szereg problemów wynikających z masowej, instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 
Czy jest strategia?
 
Równocześnie docenia on utworzenie w ministerstwie rodziny i polityki społecznej zespołu ds. opracowania strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. Projekt strategii deinstytucjonalizacji miał zostać opracowany do 30 kwietnia 2021. 
W związku z tym Rzecznik pyta szefową resortu rodziny, czy prace zespołu zakończyły się w planowanym terminie oraz jaki jest harmonogram działań zmierzających do opracowania strategii.
Całe pismo RPO do minister Marleny Maląg na stronie rpo.gov.pl.
 
 ***
 

Michał Dworczyk: Od 10 maja osoby niepełnosprawne z pierwszeństwem w punktach szczepień

Autor: SYGUT Marzena 
Źródło: Rynek Zdrowia 30 kwietnia 2021 
 
 Czytamy fragmenty publikacji: 
 "Po 10 maja wprowadzamy ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w dostępie do szczepień przeciwko COVID-19. Będą cztery rozwiązania - mówił Michał Dworczyk.
Minister Dworczyk: - Dziś jest ten moment kiedy można wyjść naprzeciwko postulatom środowisk osób niepełnosprawnych Za 10 dni wszyscy pełnoletni Polacy będę mieli możliwość zarejestrowania się na szczepienie i będzie można skupić się na potrzebach osób niepełnosprawnych. 
Dworczyk: - Wprowadzamy cztery rodzaje ułatwień w szczepieniach osób niepełnosprawnych
Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień podczas piątkowej  konferencji prasowej podkreślił, że dziś jest ten moment, kiedy można wyjść naprzeciwko postulatom środowisk osób niepełnosprawnych. 
- To były bardzo trudne decyzje, rzeczywiście kilkadziesiąt organizacji skupiających osoby niepełnosprawne zwracało się z postulatami o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach. My w konsultacjach z Radą Medyczną przedstawialiśmy program szczepień skonstruowany w taki sposób, żeby po pierwszym kwartale szczepić jak najszybciej populacyjnie - mówił".
I dalej:
"Pierwszeństwo dla niepełnosprawnych w kolejkach
Dodał: - Dzisiaj na spotkaniu ze środowiskami osób niepełnosprawnych przedstawiliśmy cztery rozwiązania, które będziemy chcieli od 10 maja wprowadzać w życie, a które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i trochę ułatwią dostęp do szczepień wszystkim tym osobom.
- Po pierwsze chcemy, żeby osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 10 maja w punktach szczepień powszechnych - a przypomnę, że docelowo będzie ponad 630 takich punktów, przynajmniej po jednym w każdym powiecie - żeby w tych punktach miały pierwszeństwo w szczepieniach - podkreślił.
Jak wyjaśnił minister Dworczyk, ma to polegać na tym, że osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem lub opiekunami nie będzie musiała umawiać się czy to za pośrednictwem infolinii czy elektronicznego formularza. Będzie mogła przyjechać do punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji od razu przyjmie szczepienie.
- Dotyczy to zarówno osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i opiekuna bądź opiekunów. To będzie bardzo proste, nie będzie wymagało żadnych dokumentów, tylko oświadczenia - podkreślił".
 
Kolejny fragment: 
 "Szczepienia w domu
Trzecie rozwiązanie, które wdrożymy i które ma pomóc w tym całym procesie - wyjaśniał minister Dworczyk - rusza dzisiaj. W pierwszej połowie maja ma być w pełni rozwinięte. Jest to tworzenie mobilnych jednostek szczepień.
Tak nazwano indywidualnych ratowników medycznych, czy pielęgniarki i położne, którzy indywidualnie będą wykonywać szczepienia".
 
Ostatni fragment:
"Czwarta sprawa, którą będziemy realizować w pierwszej dekadzie maja i później, to dostarczenie z CEZu do każdego POZ-etu, listy osób jeszcze niezaszczepionych ze szczególnym wskazaniem na osoby niepełnosprawne - wskazał Dworczyk. Do listy będzie dołączona prośba, żeby POZ-ety wykazywały aktywność i taką rolę aktywną, w przekonywaniu swoich pacjentów do tego, żeby się zaszczepić.
W pierwszym rzędzie mają POZ-ety mieć na uwadze osoby niepełnosprawne".
Cały artykuł pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Dorabiający emeryt nie dostanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego

 Dziennik Gazeta Prawna (2021-05-11) 
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR 
 
Czytamy fragmenty informacji: 
"Jeśli były pracownik firmy, w której działa zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ma płatne zajęcie na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie może otrzymać dofinansowania z jego pieniędzy do wyjazdu na turnus - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi przedstawionej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych".
 I dalej: 
 "Co do zasady zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023) pomoc indywidualna przewidziana w par. 2 ust. 1 pkt 11 przysługuje osobom niepełnosprawnym zatrudnionym u pracodawcy, uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu oraz niepracującym, byłym pracownikom zakładu. Jednocześnie par. 7 rozporządzenia mówi, że dla tej ostatniej grupy wsparcie w ramach pomocy indywidualnej jest udzielane w wysokości i na warunkach analogicznych jak dla osób pozostających w zatrudnieniu.
Jednak pracodawca ma wątpliwości, czy może przyznać pomoc, bo były pracownik poinformował o tym, że pracuje na umowie zlecenia. 
BON wyjaśnia, że przepisy par. 3 i 7 rozporządzenia wskazują, iż niepracujących, byłych pracowników zakładu trzeba traktować tak jak pracowników dysponenta ZFRON, ale nie definiują one pojęcia "niepracujący". Dlatego należy się odwołać do wykładni językowej i systemowej. Biuro podkreśla, że słownikowo niepracujący znaczy tyle, ile niemający płatnego zajęcia. Natomiast wykładnię systemową można przeprowadzić w relacji do art. 68gd ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573). Przepis ten dzieli ogół adresatów pomocy bytowej z środków ZFRON na pracowników, wykonawców pracy nakładczej, innych świadczących pracę na rzecz dysponenta funduszu oraz niepracujące osoby niepełnosprawne będące byłymi pracownikami. Należy zatem uznać, że były pracownik pracodawcy prowadzącego ZFRON, mający płatne zajęcie na podstawie umów cywilnoprawnych, nie korzysta z pomocy indywidualnej określonej w par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 maja 2021 r. 
 
 *** 
 

 Nowy Informator dla osób z niepełnosprawnością 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2021-05-14) 
Autor: Wydział Ds. Komunikacji, oprac.: GR 
 
Czytamy:
"Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością. Znalazły się w nim przydatne informacje m.in. na temat rent i dostępnych dofinansowań.
Z myślą o osobach niepełnosprawnych ZUS i PFRON już od kilku lat wspólnie przygotowują broszurę, w której znaleźć można przydatne informacje na temat oferowanego przez te instytucje wsparcia. W informatorze opisane zostały m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS czy uprawnienia pracownicze. 
Wyjaśniamy także, na jakie wsparcie z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówione zostały zasady ubiegania się o wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty. 
Z informatora można dowiedzieć się również w jaki sposób wnioskować o dofinansowania przez internet, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW), dostępnego na stronie sow.pfron.org.pl". 
Więcej na: www.pfron.org.pl 
 
 ***
 

 Nie ma ulgi, gdy usługę świadczy podwykonawca

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-05-20) 
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR 
 
 Czytamy:
 "Usługa uprawniająca do udzielenia obniżenia we wpłatach na PFRON musi mieć charakter usługi własnej i nie może być wykonywana przez wielu pracodawców lub wiele podmiotów - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z decyzji PFRON z 31 marca 2021 r. w sprawie interpretacji przepisów wydanej dla jednego z pracodawców (nr DW.400.9. 2021.RoK). 
I dalej: 
"W swojej decyzji PFRON przypomina, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) wpłaty na fundusz są obniżane z tytułu zakupu produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu) odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego minimum 25 osób oraz osiągającego odpowiedni wskaźnik i strukturę zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Przedsiębiorstwo musi więc nie tylko mieć w ofercie sprzedaży dane usługi lub produkcję czy formalnie firmować ich oferowanie nabywcy, ale też samemu wytworzyć produkcję lub zrealizować usługi. Wkład w wytworzenie produkcji lub wykonanie usługi jest kluczowy, bo jego istnienie oraz zakres decydują, czy w ogóle można wystawić informację o obniżeniu wpłaty oraz z jakiego tytułu".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 maja 2021 r. 
 
 ***
 

Przepisy o pracy zdalnej uwzględnią rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Trwają ustawowe konsultacje

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 19.05.2021
Autor: PAP 
 
Czytamy fragmenty publikacji: 
"- Rozpoczynamy ustawowe konsultacje przepisów regulujących pracę zdalną - poinformowała w środę, 19 maja, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek. Zaproponowany przez resort projekt przewiduje m.in. ekwiwalent pieniężny za koszty energii i dostępu do sieci podczas pracy zdalnej.
Obecnie podstawą do świadczenia pracy z domu są przepisy tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii oraz do trzech miesięcy po ich odwołaniu.
Podczas konferencji prasowej wiceminister Michałek podkreśliła, że większość zapisów proponowanego przez resort projektu nowelizacji Kodeksu pracy została uzgodniona z pracodawcami i związkami zawodowymi.
- Pozostało kilka spraw do ustalenia. Rozpoczynamy konsultacje ustawowe. Chcielibyśmy, by regulacje zaczęły działać po trzech miesiącach od ustania stanu epidemii - przekazała.
 
Zamiast telepracy
 
Anita Gwarek z resortu poinformowała, że część dotycząca pracy zdalnej zastąpi w Kodeksie pracy zapisy o telepracy.
- Uchylamy dział dotyczący telepracy. Proponujemy, by praca zdalna była wykonywana w sposób całkowity lub częściowy, tzn. hybrydowy, w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Może to być miejsce zamieszkania pracownika - powiedziała.
Wskazała, że w przepisach będzie określony minimalny katalog kosztów, jakie ponosi pracownik wykonując pracę zdalną. Chodzi o koszty instalacji narzędzi do pracy i ich napraw, koszty energii elektrycznej i dostępu do sieci. Szczegóły dotyczące ekwiwalentu pieniężnego będą ustalane w porozumieniu między pracodawcą a związkami zawodowymi lub, jeśli tych nie ma w danym zakładzie pracy, przedstawicielami pracowników".
 I dalej: 
"Praca zdalna dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
 
Zapowiedziała też zapisy zobowiązujące pracodawcę, by uwzględniał możliwość pracy zdalnej w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych lub dzieci do lat 3. Jeśli pracodawca nie ma takich możliwości, będzie mógł odmówić.
Zaznaczyła, że w projekcie uwzględniono też możliwość przebywania pracownika zdalnego na terenie zakładu pracy, a także możliwość kontroli pracy zdalnej w zakresie przepisów BHP. Za zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP będzie odpowiadał pracownik".
 Cała publikacja pod adresem wyżej wskazanym.
 
 ***
 

 Wolno wysłać na badania mimo pandemii

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-05-20) 
Autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR 
 
 
 Czytamy odpowiedź na pytanie dotyczące badań okresowych pracowników: 
 "Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - zgodnie z art. 229 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:
- wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
- okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy,
- kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.
Zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Wykonanie badań profilaktycznych stanowi również jeden z podstawowych obowiązków każdego pracownika. Zgodnie z art. 211 pkt 5 k.p. pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a pracodawca może zastosować wobec pracownika karę porządkową, o której mowa w art. 108 k.p. Pracodawca może także rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, z winy pracownika, z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
O ile w typowych warunkach zarówno powyższy obowiązek, jak i jego realizacja nie budzą żadnych wątpliwości, o tyle w okresie panującej epidemii wirusa SAR-CoV-2 wiele osób unika placówek służby zdrowia w obawie przed zagrożeniami, które potencjalnie mogą tam występować.
W jednej z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano dopuszczalność honorowania orzeczeń lekarskich wydanych przez innego lekarza niż lekarz ze specjalizacją medycyny pracy, w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego. Zgodnie z art. 12a ust. 3 tej ustawy orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
Z kolei badania okresowe, zgodnie z art. 12a ust. 1 tej ustawy, są zawieszone od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dopiero po odwołaniu tego stanu pracodawcy i pracownicy muszą niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków (wydać skierowanie i wykonać badania), realizując je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 maja 2021 r. 
 
 ***
 

Centra opiekuńczo-mieszkalne, program mieszkalnictwa i kręgi wsparcia - Pełnomocnik Rządu przedstawia szczegóły

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 06.05.2021
Autor: Mateusz Różański
 
Czytamy: 
"Nowy i poprawiony program centrów opiekuńczo-mieszkalnych (COM), planowany program mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami, a także kręgi wsparcia
- rozwiązanie, które może zastąpić ubezwłasnowolnienie. O tych planach i działaniach swojego resortu informował w ostatnich dniach Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Paweł Wdówik. W rozmowie z naszym portalem podaje szczegółowe informacje na temat rozwiązań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.
Program COM, choć bardzo oczekiwany zwłaszcza przez opiekunów osób wymagających szczególnego wsparcia, nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Dlatego tegoroczna edycja programu, uruchomiona 4 maja, została wyraźnie zmodyfikowana. Choć dalej korzystać mogą z niego jedynie samorządy, a nie organizacje pozarządowe.
Jak informuje minister Marlena Maląg, na tworzenie i funkcjonowanie centrów opiekuńczo-mieszkalnych do 2024 r. przeznaczone zostanie łącznie 300 mln zł - czyli 75 mln zł rocznie. Jakie zmiany wprowadzono w programie?
 
Nowy sposób oceniania
 
Zdecydowaliśmy się na zmianę sposobu oceniania wniosków i zwiększenie nacisku na podmiotowość osób korzystających z centrów - zaznacza Paweł Wdówik. 
Teraz korzystać z nich będzie mogło maksymalnie 20 osób. Chcemy, by te miejsca służyły także osobom potrzebującym pobytu całodobowego. Dlatego w każdym centrum będą co najmniej dwa miejsca pobytu całodobowego. Ponadto mają one zapewniać możliwość świadczenia opieki wytchnieniowej. Oznacza to, że centrum będzie musiało dysponować miejscami pozwalającymi na to, by osoba z niepełnosprawnością otrzymała należytą pomoc, gdy jej opiekun będzie korzystał z opieki wytchnieniowej - tłumaczy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zaznacza też, że co najmniej 40 proc. osób korzystających z COM mają stanowić osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ma to zapobiec sytuacjom, gdy samorządy traktują centra jako tańsze dla siebie - bo finansowane w większości z budżetu państwa - zamienniki domów pomocy społecznej.
 
Premia za "jedynki"
 
Ponadto, jak informuje Paweł Wdówik, do procesu oceniania przesyłanych przez samorządy wniosków została wprowadzona karta oceny.
- Dzięki niej będzie jasne, które elementy będą premiowane przy ocenie wniosków. Przyjęliśmy m.in. taką zasadę, że premiować będziemy pokoje jednoosobowe.
Jeśli w budynku COM ponad połowa pokoi będzie dwuosobowa, to zgłaszający go samorząd nie otrzyma punktów w ocenie. A jeśli ponad połowa lub wszystkie będą jednoosobowe - to samorząd otrzyma dodatkowe punkty - wyjaśnia Pełnomocnik.
 
Punkty za lokalizację
 
Wiemy, że do tej pory było tak, że domy pomocy społecznej były wypychane w miejsca odizolowane i odcięte m.in. od komunikacji. My dajemy punkty także za położenie. Jeżeli położenie miejsca umożliwi osobom, korzystającym z COM, również dostęp i korzystanie z komunikacji publicznej, a także odwiedzenia sklepu, miejsca kultu religijnego lub placówki kultury, to wniosek otrzyma dodatkowe punkty - zaznacza Paweł Wdówik.
Według planów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, takie punktowanie ma sprawić, że osoby korzystające z COM staną się pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnych.
- Podkreślamy też, że osoby korzystające z COM to nie podopieczni - tylko dorosłe, świadome swoich praw osoby, które decydują o tym, kiedy wyłączą światło i kiedy położą się do łóżka, mają wpływ na funkcjonowanie miejsca, w którym mieszkają - dodaje minister.
 
Dostępność kluczowa
 
Kolejnym elementem podlegającym ocenie jest dostępność architektoniczna. Budynek, w którym funkcjonuje COM, ma spełniać standardy dostępności, opisane w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. Ma to być potwierdzone pozytywną oceną koordynatora ds. dostępności, dołączoną do wniosku.
- Będziemy na przykład zwracać uwagę na to, czy w danym budynku jest winda, a nie tylko podnośnik, obsługiwany przez personel - dodaje minister Wdówik.
Co najmniej 40 proc. osób korzystających z centrum to mają być osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Nowe poprawki programu mają skłonić samorządy do zapewniania wsparca osobom najbardziej potrzebującym, nawet jeśli to kosztuje trochę więcej.
Jednak, jak przyznaje Paweł Wdówik, centra opiekuńczo-mieszkalne nie są rozwiązaniem, które zlikwiduje problem choćby zapewnienia bezpiecznego i godnego miejsca zamieszkania osobom wymagającym szczególnego wsparcia po śmierci rodziców. Temu ma służyć zapowiedziany jeszcze w kwietniu kompleksowy program mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnościami.
 
Program mieszkalnictwa
 
Program tego typu jest absolutnie niezbędny. Będzie on kompleksową i długofalową polityką dotyczącą zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami warunków mieszkania adekwatnego do ich potrzeb i możliwości. Również z odpowiednim wsparciem i z odpowiednim standardem dostępności, a także w zasięgu ich możliwości finansowych - podkreśla Paweł Wdówik. - Jako że w Krajowym Planie Odbudowy tak wyraźnie podkreślono kwestię mieszkalnictwa, podjąłem rozmowy na ten temat z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, Waldemarem Budą. W przygotowanie programu mieszkalnictwa zaangażowała się też minister Marlena Maląg, której zamiarem jest, by do końca lipca powstała propozycja takiego programu - zaznacza Pełnomocnik.
Minister podkreśla, że program będzie zwrócony zarówno w kierunku mieszkań wspomaganych, jak i wspomaganych społeczności mieszkaniowych - czyli czegoś, co może zastąpić COM-y. Dlatego w prace nad nim zaangażowane są też organizacje pozarządowe, mające doświadczenie w tworzeniu miejsc i przestrzeni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
- Poza tym chcemy, by w program mieszkalnictwa były zaangażowane różne podmioty, w tym organizacje pozarządowe, nie zaś - jak dotychczas - tylko samorządy - dodaje minister.
 
Kręgi wsparcia
 
Z doświadczeń organizacji pozarządowych Biuro Pełnomocnika Rządu korzysta także przy tworzeniu kolejnego rozwiązania, mającego odpowiedzieć na palący problem dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Są to kręgi wsparcia - tworzone przez społeczności lokalne - grupy, pomagające osobom z niepełnosprawnością intelektualną podejmować decyzje czy rozwiązywać problemy.
 
- Kręgi wsparcia to rozwiązanie alternatywne dla ubezwłasnowolnienia. Takie kręgi działają już na przykład w Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Biskupcu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, korzystające z ich wsparcia, są nimi zachwycone. Bardzo podoba im się możliwość korzystania z pomocy osób ze swojego otoczenia w podejmowaniu decyzji - opowiada Pełnomocnik. - Realizujemy teraz duży projekt ze środków unijnych, w którym temat kręgów wsparcia jest analizowany i poddany pilotażowi. Współpracujące z nami Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo przyspieszyło pracę nad likwidacją ubezwłasnowolnienia, w czym mogą pomóc doświadczenia takich organizacji, jak PSONI - informuje Paweł Wdówik".
 
 ***
 

Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu

 www.zus.pl (2021-05-13) 
Autor: Nieznany, oprac.: GR 
 
 Czytamy: 
 "Zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Od 16 maja trzeba będzie w nich podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego.
Nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r. Płatnik nie musi składać dokumentu zgłoszeniowego korygującego tylko po to, aby wykazać kod zawodu osoby zgłoszonej do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r.
Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców.
Kod zawodu trzeba będzie podawać:
- zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne),
- na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń. W formularzu ZUS ZUA "Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej" trzeba będzie wypełnić pole 01 "Kod wykonywanego zawodu" w bloku X.
Natomiast w formularzu ZUS ZZA "Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych" w bloku V dodane będzie pole 02 - "Kod wykonywanego zawodu" oraz zmieni się opis bloku V na: "Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu".
Podawany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów. Jest ona określona przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
Wyszukiwarka kodów zawodów jest dostępna na stronie GUS i na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. 
Jeśli płatnik zgłosi ubezpieczonego do ZUS po 15 maja 2021 r. z kodem zawodu a później konieczna będzie zmiana tego kodu, to powinien zgłosić zmianę na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA. W takim przypadku obowiązują ogólne zasady, które nakazują zawiadamianie ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do wcześniej wykazanych w zgłoszeniu.
Od 16 maja 2021 r. nie będzie można korzystać z dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. ZUS dostosuje program Płatnik oraz aplikację ePłatnik do tych zmian. Odpowiedni kod zawodu będzie można wybrać z listy".
Więcej na: www.zus.pl 
 
 ***
 

 Jak wypełnić obowiązek informacyjny przy realizacji zadania ze środków publicznych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2021-05-27) 
Autor: Wydział Ds. Komunikacji, oprac.: GR 
 
 Czytamy: 
 "Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Zawiera je opublikowane właśnie rozporządzenie Rady Ministrów, które w odniesieniu do art. 35a ust. 1 i art. 35b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych precyzuje rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji, a także okres, w którym mają być realizowane.
Aby poinformować opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu, beneficjent jest obowiązany do:
- zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
- zamieszczenia plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
- zamieszczenia stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada). 
Podmiot nie jest zobowiązany do wymienionych działań informacyjnych, jeśli całkowity udział środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w realizacji inwestycji nie przekracza 50 tys. zł. Obowiązku informacyjnego nie ma także wtedy, gdy podmiot realizuje zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. euro. 
W załączniku do rozporządzenia znajdują się wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych oraz szczegółowe wskazówki techniczne. Należy pamiętać, że wzory są obowiązkowe, tzn. nie można ich modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. 
Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych w formie edytowalnych plików cyfrowych, a także pliki cyfrowe z wizerunkiem barw Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów". 
Więcej na: www.pfron.org.pl