Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI lipiec 2019

 

 Propozycja zmiany kryterium dochodowego przy "500 plus" dla niepełnosprawnych

 PAP/Rynek Zdrowia 30 lipca 2019
 
 Informacja może okazać się nieaktualna zanim zostanie zamieszczona w naszym portalu internetowym. Dla porządku podajemy ją w całości, gdyż dotyczy wielu osób niepełnosprawnych i jest duże prawdopodobieństwo, że Sejm RP przyjmie tę propozycję bez dalszych zmian. Czytamy:
 "Świadczenie uzupełniające przysługiwałoby każdej osobie uprawnionej, której wysokość świadczeń finansowanych ze środków publicznych łącznie ze świadczeniem uzupełniającym nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie - przewiduje poprawka zgłoszona we wtorek (30 lipca) przez senator PiS Bogusławę Orzechowską.
We wtorek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej rozpatruje ustawę ws. świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Wiceprzewodnicząca komisji, senator Bogusława Orzechowska (PiS) zgłosiła poprawkę przewidującą, że świadczenie uzupełniające przysługiwałoby każdej osobie uprawnionej, której wysokość świadczeń finansowanych ze środków publicznych łącznie ze świadczeniem uzupełniającym nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.
- Zmiana ta spowoduje, że osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego - powiedziała senator.
Dodała, że poprawka uwzględnia również postulaty środowiska osób z niepełnosprawnością dotyczące wyłączenia z kryterium renty rodzinnej. - W ten sposób osoby niepełnosprawne pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną uzyskają prawo do świadczenia uzupełniającego na zasadach określonych w ustawie - powiedziała senator.
- Łączny koszt obecnie szacowany wprowadzenia tej poprawki wyniósłby ok. 4,5 mld zł, a przewidywana liczba osób - ok. 800 tys. - poinformowała Orzechowska.
Zgodnie z ustawą, o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Podczas uchwalania w Sejmie ustawy ws. 500 plus dla niepełnosprawnych przyjęta została poprawka klubu PO-KO dotycząca zasad uprawniających do tego świadczenia. Projekt rządu przewidywał, że o dodatek będą mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1100 zł brutto). Przyjęta przez Sejm poprawka PO-KO przewiduje, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.
Olga Zakolska, Katarzyna Lechowicz-Dyl
 
 ***
 

Od października będzie można składać wnioski o 500+ dla niepełnosprawnych

 PAP/Rynek Zdrowia 18 lipca 2019
 
Czytamy:
"Na etapie prac senackich będziemy analizować przyjętą w Sejmie poprawkę opozycji do ustawy ws. 500plus dla niepełnosprawnych są szanse na jej utrzymanie - powiedział w sobotę (20 lipca) europoseł PiS Joachim Brudziński.
Sejm uchwalił w piątek (19 lipca) ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Przyjęta została też poprawka klubu PO-KO dotycząca zasad uprawniających do świadczenia.
Projekt przedstawiony przez rząd przewidywał, że o dodatek będą mogły wnioskować te osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia nie przekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca tego roku wynosi 1100 zł brutto. Poprawka PO-KO przyjęta przez Sejm przewiduje, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.
Brudziński był pytany w sobotę w radiowej Trójce czy są szanse na to, że Senat nie usunie tej zmiany. - Są - odparł polityk PiS. Dodał, że już wcześniej pojawiały się wątpliwości, a szef PiS Jarosław Kaczyński "już wcześniej był obiektem różnego rodzaju petycji i próśb z różnych środowisk". Europoseł PiS dodał, że poprawka będzie analizowana na etapie prac senackich.
Zaznaczył jednocześnie, że wszystkie wyliczenia wynikające z wprowadzenia poprawki zostaną przeanalizowane, bo "kwoty są tutaj w skali całego budżetu naprawdę znaczące". Dopytywany o jakich wartościach mowa Brudziński odparł: "byłoby to dwa razy więcej w stosunku do tego co zadeklarowaliśmy, co położyliśmy na szali, a to już bardzo dużo".
- Jesteśmy formacją odpowiedzialną, dlatego przeanalizujemy, policzymy - zadeklarował.
Brudziński wskazał, że "już po tym głosowaniu prezes Kaczyński rozmawiał z ministrem finansów Marianem Banasiem". "Takie wyliczenia trwają" - zaznaczył.
PAP - Rafał Białkowski
 
 ***
 

 Będzie kolejny protest osób z niepełnosprawnościami?

Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia 10 lipca 2019
 
 Czytamy:
 "We wtorek (9 lipca) rząd przyjął projekt ustawy o 500 plus dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadził jednak kryterium dochodowe. Jak mówi Iwona Hartwich, to dyskryminujący warunek zmuszający do wyboru - praca albo zasiłek. Zapowiada się kolejny protest osób z niepełnosprawnościami, który ma się rozpocząć 3 września.
W kwietniu ub. roku osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie przez 40 dni protestowali w Sejmie. Mieli jeden kluczowy postulat: 500 zł dla każdej osoby z niepełnosprawnością. Na jego spełnienie czekali ponad rok. W końcu, we wtorek (9 lipca), rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu finansowym dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami niezdolnych do samodzielnej pracy. Zasiłek ma wynosić 500 zł, pierwsze wypłaty mają ruszyć 1 października. Projektem jeszcze w tym miesiącu zajmie się Sejm.
Projekt wprowadza jednak warunek, aby otrzymać świadczenie - kryterium dochodowe, które zdecyduje o tym, komu będą przysługiwały pieniądze. Nie dostanie ich każdy, lecz jedynie ten, kto nie pobiera zasiłku, renty lub emerytury wyższej niż 1,1 tys. zł. Osoby z niepełnosprawnościami staną przed wyborem - zasiłek albo praca.
Dziś renta socjalna wynosi netto 933 zł. Bardzo łatwo więc przekroczyć tę kwotę, bo osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mają prawo do pracy na pół etatu. Zwykle zarabiają połowę najniższej krajowej. Warunek sprawi, że będą musiały wybrać - praca czy zasiłek. A ta praca to dla wielu jedyna szansa na aktywność i obecność w społeczeństwie.
Hartwih wspólnie z innymi rodzicami, opiekunami i osobami z niepełnosprawnościami zapowiada na 3 września kolejny protest, tym razem przed siedzibą premiera i centralą PiS przy Nowogrodzkiej".
Więcej: wyborcza.pl
 
 ***
 

PFRON wzmocni działania. Nowa ustawa o dostępności

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Baza Wiedzy (2019-07-22)
autor: Rzecznik Prasowy, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "W piątek 19 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych, a także możliwość złożenia skargi na brak dostępności - informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem przyjętej ustawy jest dążenie do sytuacji, w której osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogły w sposób możliwie samodzielny korzystać z usług publicznych. Przepisy określają nie tylko środki służące zapewnieniu dostępności, ale wskazują też konkretne obowiązki instytucji publicznych w tym zakresie.
Najważniejszą zmianą, a jednocześnie istotnym instrumentem regulującym zapisy ustawy, jest możliwość zgłoszenia skargi na brak dostępności placówek publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie egzekwować działania na rzecz dostępności.
W pierwszym kroku każda osoba będzie mogła zwrócić uwagę instytucji publicznej na występujące w niej utrudnienia architektoniczne, cyfrowe lub bariery informacyjno-komunikacyjne. - W przypadku, gdy podmiot nie rozwiąże wskazanych problemów, kolejnym etapem będzie złożenie do właściwego oddziału PFRON skargi na brak dostępności. My, w drodze administracyjnej, będziemy wydawali decyzję o dostosowaniu - wyjaśnia prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. Brak realizacji decyzji będzie skutkował nałożeniem na dany podmiot kary pieniężnej. Pozyskane środki pieniężne zostaną przekazane na nowo powstały Fundusz Dostępności.
Ustawa ta będzie pierwszym w Polsce rozwiązaniem o charakterze systemowym na rzecz dostępności. - Polska jest piątym w Europie krajem, który kompleksowo rozwiązuje bariery, z jakimi mierzyć się muszą osoby z niepełnosprawnościami - podkreśla Marlena Maląg.
Ta długo oczekiwana regulacja prawna ma ogromne znaczenie strategiczne dla rządu i instytucji, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP w piątek 19 lipca. Za projektem zagłosowało 415 posłów, a 2 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwny".
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

 PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Baza Wiedzy (2019-07-26)
Judyta Syrek, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z funduszu osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł - donosi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym wraca po pięciu latach i jest ważnym krokiem w działalności PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych. - Jestem przekonany, że rozszerzenie programu PFRON o możliwość dofinansowania zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest odpowiedzią na wyzwanie nowoczesności w zakresie wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych, a tym samym doskonale uzupełnia szeroki zakres działań w ramach programu Dostępność Plus i wpisuje się w postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - mówił podczas briefingu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.
Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu skierowanej do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.
- Dofinansowania na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym realizowane są w ramach naszego programu za pośrednictwem samorządów. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł - zaznaczyła prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka".
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół budzi zastrzeżenia

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-07-15)
Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
"Pominięcie kosztów amortyzacji auta czy dostosowania go do szczególnych potrzeb dziecka to jeden z głównych mankamentów projektu nowelizacji prawa oświatowego, którą Senat skierował na ostatnim posiedzeniu do Sejmu. Ma ona określić sposób obliczania kosztów zwracanych opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Projekt realizuje postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r. (sygn. akt S 1/17). TK uznał w nim, że przepisy nie określają przesłanek bądź kryteriów, według których ma być ustalona kwota zwrotu. I wskazał na potrzebę bardziej szczegółowego uregulowania problemu.
Okazuje się jednak, że projekt, chociaż stanowi krok w dobrym kierunku, cały czas budzi zastrzeżenia głównych zainteresowanych. Uwagi mają m.in. do algorytmu obliczania zwrotu kosztów. Uwzględnia on bowiem jedynie refundację wydatków poniesionych na paliwo w powiązaniu z przebytą odległością. Pomija natomiast uprawnienia do otrzymania zwrotu również innych niezbędnych wydatków, które trzeba ponieść w związku z samodzielnym dowozem dziecka do placówki, m.in. kosztu amortyzacji pojazdu czy dostosowania wyposażenia do szczególnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
W ich ocenie z zaproponowanego w projekcie przepisu nie wynika też wprost uprawnienie do otrzymania zwrotu kosztów za cztery przejazdy dziennie. W konsekwencji obawiają się, że będzie on interpretowany przez gminy w taki sposób, aby ograniczyć liczbę przejazdów branych pod uwagę przy refundacji do dwóch dziennie.
Wątpliwości ma też rzecznik praw obywatelskich. Chodzi o przepis, zgodnie z którym jeżeli rodzice powierzyli transport i opiekę podczas trasy innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się na podstawie umowy zawartej przez opiekunów z daną firmą lub wystawianych przez nią rachunków. Nie ma natomiast odesłania do algorytmu, według którego ustala się kwotę zwrotu za jednorazowy przewóz. Może to stawiać w gorszej sytuacji rodziców, którzy będą sami dowozić dzieci do placówek edukacyjnych. W przypadku korzystania bowiem z usług np. przedsiębiorstwa taksówkowego kwota zwrotu za przejazd na tej samej trasie może zostać wyliczona w sposób nawet kilkukrotnie wyższy niż w przypadku rodziców korzystających z własnego pojazdu.
Zdaniem RPO taka regulacja odpowiada na potrzeby dzieci z najcięższymi niepełnosprawnościami potrzebujących specjalistycznego pojazdu i opieki, których rodzice często nie są w stanie zapewnić we własnym zakresie. Niemniej jednak nieuwzględnienie w tym przepisie kryteriów dotyczących treści umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi oraz brak odesłania do algorytmu mogą wywołać wątpliwości co do ich wykładni".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lipca 2019 r.
 
 ***
 

Niezdolność do pracy musi być przed osiągnięciem dorosłości

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-07-04)
Michał Culepa, oprac.: GR
 
"Całkowita niezdolność do pracy warunkująca prawo do renty rodzinnej bez względu na wiek dotyczy pracy w normalnych warunkach i nie wyklucza zatrudnienia w warunkach chronionych. Jednak dysfunkcja musi powstać przed osiągnięciem dorosłości - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej:
"Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm., dalej: ustawa emerytalna) dziecko może liczyć na rentę rodzinną, jeśli nie ma ukończonych 16 lat (jeśli się uczy - 25 lat). Bez względu na wiek można uzyskać po rodzicu rentę tylko wtedy, gdy wnioskujący wykaże, że stał się całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem dorosłości (16 lub 25 lat)".
Decyzja wydana na podstawie powyższego przepisu została zaskarżona do sądu. Czytamy: Postanowienia ustawy zostały zaskarżone.
"Sądy zgodnie orzekły, że ZUS wydał prawidłową decyzję. Odwołanie zostało oddalone, tak samo jak apelacja i skarga kasacyjna. Sąd Najwyższy (wyrok z 27 czerwca 2019 r., sygn. I UK 79/18) w uzasadnieniu wyroku kończącego sprawę wskazał jednak, że uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wydanego na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy emerytalnej stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy nie wyklucza podejmowania działalności zarobkowej, a nawet zatrudnienia.
- Możliwość podejmowania pracy w warunkach chronionych nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy. Ta niezdolność dotyczy bowiem podejmowania zatrudnienia na ogólnym rynku pracy - powiedział sędzia Maciej Pacuda".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 lipca 2019 r.
 
 ***
 

 50 mln zł na centra dla osób niepełnosprawnych

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-07-09)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Gminy oraz powiaty będą mogły uzyskać dotację na utworzenie oraz wyposażenie placówki dla dorosłych osób z dysfunkcjami zdrowotnymi do wysokości 100 proc. kosztów inwestycji - donosi Dziennik Gazeta Prawna".
 I dalej:
"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało szczegółowe informacje na temat trzeciego programu, który będzie finansowany w tym roku z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ma on umożliwić tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z miejscami dziennego lub całodobowego pobytu. Zasady programu przewidują, że gminy i powiaty - działające również wspólnie na mocy porozumienia - będą mogły ubiegać się o wsparcie w dwóch modułach.
Pierwszy z nich zakłada uzyskanie pieniędzy na utworzenie centrum, w tym na jego budowę na nieruchomości należącej do samorządu, zmianę przeznaczenia całości bądź części budynku będącego jego własnością lub na zakup obiektu. W ramach tego modułu będzie można też otrzymać środki na wyposażenie placówki, np. sprzęt rehabilitacyjny. Co istotne, samorząd będzie mógł uzyskać wsparcie w wysokości do 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania (zwykle dotacja sięga 50-80 proc.), ale z pewnymi zastrzeżeniami. Zgodnie z nimi powierzchnia centrum nie powinna przekraczać 500 mkw., mieć nie więcej niż 20 miejsc, a koszt 1 mkw. nie może być wyższy niż cena ogłaszana przez prezesa GUS (na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych). Z kolei w przypadku wyposażenia placówki dotacja nie może być wyższa niż 10 tys. zł na jedno miejsce.
Natomiast moduł drugi programu to pieniądze na bieżące funkcjonowanie centrum, czyli wydatki związane z jego utrzymaniem (m.in. opłaty za media, prąd, wyżywienie, konserwację), pokrywaniem kosztów wynagrodzeń kadry oraz transportem podopiecznych. Co do zasady w przypadku usług dziennych będzie to maksymalnie 20 zł za jedną godzinę pobytu uczestnika, a całodobowo - nie więcej niż 5 tys. zł. Ponadto korzystanie ze wsparcia placówki będzie podlegało opłacie, której wysokość będzie ustalana indywidualnie przez każdy samorząd.
W programie określone zostały też standardy, jakie powinno spełniać centrum, dotyczące lokalu, usług oraz kadry. W tym ostatnim przypadku wskazano, że jeden opiekun powinien przypadać na trzech niepełnosprawnych. Przyjmowanie do placówki będzie zaś się odbywać na wniosek lub z urzędu, na podstawie decyzji wydanej przez ośrodek pomocy społecznej. Dodatkowo będzie obowiązywał wymóg, aby nowa jednostka działała przez co najmniej pięć lat od uruchomienia".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lipca 2019 r.
 
 ***
 

 Ruszył "program windowy". Będą pieniądze na likwidację barier w budynkach mieszkalnych

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 01.07.2019
Mateusz Różański
Czytamy fragmenty publikacji:
"Rusza program poprawy dostępności architektonicznej budynków dla seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Podczas konferencji prasowej pod wiele mówiącym tytułem "Amnestia dla więźniów czwartego piętra", minister inwestycji i rozwoju oraz prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę, na podstawie której uruchomiono program niskooprocentowanych pożyczek m.in. na budowę wind w budynkach mieszkalnych.
- Windujemy program Dostępność plus. Nasz kolejny projekt dotyczy wsparcia dla spółdzielni i wspólnot. Chcemy im pomóc w tym, żeby mogły one budować windy w budynkach cztero- czy pięciopiętrowych - mówił podczas konferencji Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju".
 I dalej:
"W ramach programu, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał niskooprocentowanych pożyczek na instalację wind w budynkach wielokondygnacyjnych, likwidację zbędnych schodków, montaż uchwytów i poręczy oraz mechanizmy otwierania drzwi i okien. Z pożyczek będą mogły skorzystać wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego i osoby fizyczne posiadające wielorodzinne budynki mieszkalne.
- Na sam pilotaż, który ma określić skalę problemu, chcemy przeznaczyć 4 miliony złotych - poinformowała podczas konferencji prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka".
 Ostatni fragment:
"Jak czytamy w komunikacie prasowym, Ustawa o dostępności, która trafiła właśnie do Sejmu, przewiduje uruchomienie Funduszu Dostępności. Dzięki temu na likwidację barier będzie można przeznaczyć 320 mln zł z budżetu państwa w perspektywie 10 lat oraz około 400 mln zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym samym czasie".
 Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

Niepełnosprawni stażystami w urzędach

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-07-24)
Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Organizacje pozarządowe mogą już składać wnioski o pomoc w konkursie "Stażysta Plus". Dzięki niemu niepełnosprawni będą mogli odbywać staże w centralnych i terenowych organach administracji rządowej - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Nowe miejsca pracy dla osób z dysfunkcjami w dużych przedsiębiorstwach oraz instytucjach administracji publicznej przewidują trzy programy, które PFRON realizuje w ramach nowego projektu "Aktywni+".
Składają się na niego programy "Absolwent", "Praca-Integracja" oraz "Stabilne zatrudnienie".
Ten ostatni ma służyć tworzeniu miejsc pracy w instytucjach publicznych oraz odbywaniu przez osoby niepełnosprawne staży w centralnych i terenowych organach administracji rządowej.
Program jest obecnie realizowany w ramach dwóch modułów. Pierwszy to "Instytucje" - adresowany do organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury. Drugi to "Staże zawodowe" - skierowany do organizacji pozarządowych. W ramach programu przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.
I właśnie w ramach tego drugiego modułu PFRON ogłosił konkurs "Stażysta Plus". Organizacje będą mogły uzyskać pieniądze na dofinansowanie działań aktywizacyjnych osoby niepełnosprawnej takich jak:
- przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta programu
- doradztwo zawodowe
- realizacja kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych
- zapewnienie wsparcia asystenta czy trenera pracy
- koszty dojazdów do i z zakładu pracy w okresie do pierwszych trzech miesięcy stażu zawodowego
- wypłatę stypendium dla niepełnosprawnego skierowanego na staż zawodowy
- szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami z dysfunkcjami.
Wnioski można składać do 16 sierpnia.
Planowana wysokość dofinansowania projektów wynosi 17 mln zł".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 lipca 2019 r.
 
 ***
 

 Nie będzie zmian we wpłatach na PFRON dla małych firm

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-07-18)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wycofało się z propozycji zmiany przepisów, sprowadzającej się do obniżenia składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla pracodawców zatrudniających od 25 do 27 pracowników - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Takie rozwiązanie przewidywał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Obecnie jest tak, że do płacenia na fundusz są zobowiązani pracodawcy, którzy mają minimum 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Zgodnie z art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172) wnoszona przez nich należność stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby podwładnych, odpowiadających różnicy między zatrudnieniem zapewniającym spełnienie wspomnianego wskaźnika a rzeczywistym zatrudnieniem niepełnosprawnych".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 lipca 2019 r.
 
 ***
 

iPFRON+ ułatwi aplikowanie o środki

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/Baza Wiedzy (2019-07-16)
Małgorzata Gaj, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Powstały już założenia projektu pod nazwą iPFRON+. To platforma, która docelowo ma ułatwić aplikowanie o środki z PFRON osobom niepełnosprawnym czy organizacjom pozarządowym.
W Warszawie 16 lipca br. odbyła się publiczna prezentacja projektu. Zgodnie z zapowiedziami iPFRON+ ma ruszyć 1 stycznia 2020 roku - donosi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pełna nazwa projektu to "uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym System iPFRON+". Projekt zakłada objęcie e-usługą wszystkich obecnych i nowych programów wsparcia realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z założeniami system ułatwi między innymi aplikowanie o środki z PFRON osobom niepełnosprawnym czy organizacjom pozarządowym. To jednak nie wszystkie zmiany. Bezpośrednio o środki, dzięki systemowi, będą mogły starać się także organizacje pozarządowe. Projekt ma pozwolić także na lepsze dopasowanie form pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym. W efekcie, dzięki nowej platformie każdą sprawę będzie można załatwić przez Internet, bez konieczności osobistego kontaktowania się z urzędem.
Nowy system będzie intuicyjnym i funkcjonalnym narzędziem, w ramach którego będzie można także korzystać z wypracowanego i z sukcesem wdrażanego Systemu Obsługi Wsparcia. Docelowo, dzięki systemowi, wsparciem zostanie objętych na wstępie 40 tysięcy osób niepełnosprawnych".
Więcej na: www.pfron.org.pl