Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPELNOSPRAWNI sierpien 2020

 

Asystent osobisty w 10 pytaniach i odpowiedziach

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 20.08.2020
oprac. Tomasz Przybyszewski
Zródlo: Biuro Pelnomocnika Rzadu ds. Osób Niepelnosprawnych
 
Zamieszczamy cala publikacje
"Kto moze skorzystac ze wsparcia asystenta? Jaki jest zakres jego zadan? Czy usluga bedzie platna lub uzalezniona od kryteriów dochodowych? Kto moze zostac asystentem? Czy moze nim byc czlonek rodziny? Biuro Pelnomocnika Rzadu ds. Osób Niepelnosprawnych odpowiada na pytania naszych Czytelników o program "Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej".
 
1. Kto moze skorzystac ze wsparcia asystenta? Tylko dorosli czy takze dzieci?
 
Program "Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnosciami" - edycja 2020-2021 - adresowany jest do:
- dzieci do 16. roku zycia z orzeczeniem o niepelnosprawnosci lacznie ze wskazaniami: koniecznosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia samodzielnej egzystencji oraz koniecznosci stalego wspóludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- oraz do osób niepelnosprawnych posiadajacych orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci, zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych albo orzeczenie równowazne do wyzej wymienionych, które wymagaja uslugi asystenta w wykonywaniu codziennych czynnosci oraz funkcjonowaniu w zyciu spolecznym.
 
2. Jaki jest zakres zadan asystenta osobistego? W czym moze pomagac osobie z niepelnosprawnoscia?
 
Zgodnie z Programem (dzial V ust. 7), uslugi asystenta w szczególnosci moga polegac na pomocy asystenta w:
a. wyjsciu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oswiatowe i szkoleniowe, swiatynie, placówki sluzby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzedy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/spoleczne/sportowe),
b. zakupach, z zastrzezeniem aktywnego udzialu uczestnika Programu przy ich realizacji,
c. zalatwianiu spraw urzedowych,
d. nawiazaniu kontaktu/wspólpracy z róznego rodzaju organizacjami,
e. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
f. wykonywaniu czynnosci dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepelnosprawnosci - takze w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oswiatowej (jednak usluga asystenta na terenie szkoly moze byc realizowana wylacznie w przypadku, gdy szkola nie zapewnia tej uslugi).
 
3. Czy asystent pomoze w pokonaniu schodów osobie na wózku? Czyli czy np. zniesie osobe na wózku po schodach z mieszkania?
 
Wyzej wymieniony katalog czynnosci/wsparcia oraz pomocy asystenta wskazany w Programie (dzial V ust. 7) nie zostal ograniczony, zapis bowiem dotyczy uslug asystenta wymienionych w szczególnosci.
 
4. Czy asystent bedzie mógl wozic samochodem osobe z niepelnosprawnoscia?
 
Decyzje w ww. zakresie, tj. wozenia samochodem osoby niepelnosprawnej, pozostawiamy do indywidualnego uregulowania przez realizatorów Programu, uczestników Programu oraz asystentów.
Jednoczesnie informujemy, iz w zalaczniku nr 3 (tj.: Karta zgloszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnosciami"- edycja 2020-2021) nalezy uzupelnic m.in.: informacje na temat wnioskowanego zakresu uslug asystenta osobistego.
Dodatkowo, zgodnie z Ogloszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach ww. Programu wskazano, iz zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesiecznych oraz koszty przejazdu wlasnym/innym srodkiem transportu, np. taksówka, asystentów w zwiazku z wyjazdami, które dotycza realizacji uslug wymienionych w tresci Programu, w wysokosci nie wiekszej niz 200 zl miesiecznie jest kosztem kwalifikowanym.
 
5. Od kogo asystent dostanie pieniadze na bilet autobusowy lub do kina/teatru?
 
Wyzej wymieniona kwestia nie zostala uregulowana w Programie, dlatego nalezy wskazac dwie mozliwosci przekazania srodków asystentowi na bilet autobusowy lub do kina/teatru, tj.:
- przekazanie srodków finansowych przez Realizatora Programu asystentowi - lub zakupu ww. biletu autobusowego lub do kina/teatru przez Realizatora Programu.
Decyzje w powyzszym zakresie powinien podjac Realizator Programu, uwzgledniajac w szczególnosci swoje mozliwosci m.in. finansowe, kadrowe, a takze majac na uwadze koniecznosc wypelnienia obowiazków sprawozdawczych wynikajacych z Programu.
 
6. Ile godzin asystentury miesiecznie bedzie przyslugiwac i czy bedzie mozna miec wiecej niz jednego asystenta w miesiacu?
 
Zgodnie z Programem, limit godzin uslug asystenta przypadajacych na 1 uczestnika Programu wynosi nie wiecej niz 60 godzin miesiecznie.
Limit godzin uslug asystenta na 1 dziecko niepelnosprawne z orzeczeniem o niepelnosprawnosci, którego rodzice lub osoby spokrewnione w przypadku opiekunów doroslych osób niepelnosprawnych legitymujacych sie znacznym stopniem niepelnosprawnosci pobieraja swiadczenie pielegnacyjne (tj. zrezygnowali ze swiadczenia pracy), wynosi nie wiecej niz 30 godzin miesiecznie.
Limit godzin uslug asystenta przypadajacych na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepelnosprawne, dotyczy takze osób niepelnosprawnych, które korzystaja z uslug asystenta w ramach innych programów/projektów - jednakze laczna liczba godzin uslug asystenta dla wszystkich programów/projektów wynosi nie wiecej niz 60 godzin miesiecznie.
Jednoczesnie informujemy, ze Program nie zakazuje posiadania wiecej niz jednego asystenta w miesiacu.
 
7. Czy usluga asystenta bedzie odplatna dla osoby z niepelnosprawnoscia?
 
Nie, usluga asystenta nie bedzie odplatna dla osoby niepelnosprawnej - zgodnie z Programem dzial V ust. 17: Uczestnik Programu za uslugi asystenta nie ponosi odplatnosci.
 
8. Czy mozliwosc skorzystania z uslug asystenta uzalezniona jest od kryteriów dochodowych?
 
Nie, usluga asystenta nie jest uzalezniona od kryteriów dochodowych.
 
9. Kto moze zostac asystentem? Czy trzeba miec jakies konkretne kwalifikacje?
 
Zgodnie z Programem (dzial V ust. 3) uslugi asystenta moga swiadczyc:
a. osoby posiadajace dokument potwierdzajacy uzyskanie kwalifikacji w nastepujacych kierunkach: asystent osoby niepelnosprawnej (patrz: nizej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
b. osoby posiadajace co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doswiadczenie w udzielaniu bezposredniej pomocy osobom niepelnosprawnym np. doswiadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepelnosprawnym w formie wolontariatu,
c. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
Dodatkowo w ust. 4 wskazano, iz w przypadku gdy usluga asystenta bedzie swiadczona na rzecz dzieci niepelnosprawnych do 16. roku zycia z orzeczeniem o niepelnosprawnosci lacznie z ww. wskazaniami, wymagane jest takze zaswiadczenie psychologa o braku przeciwskazan do wykonywania czynnosci przez asystenta.
Warto podkreslic, iz zgodnie z ust. 6 "Osoba niepelnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która bedzie swiadczyc uslugi asystenta".
Zawód asystenta osoby niepelnosprawnej zostal wpisany do systemu ksztalcenia zawodowego w Polsce juz w 2001 roku. Wymieniony jest w tresci rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227), pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy spolecznej i pracy socjalnej (symbol 3412). Ponadto stanowisko asystenta osoby niepelnosprawnej jest wymienione w ramach stanowisk pomocniczych i obslugi, w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzadowych (Dz. U. poz. 936, z pózn. zm.).
 
10. Czy osoba z niepelnosprawnoscia bedzie mogla sama wybrac swojego asystenta? Jesli tak, to czy asystentka moze byc np. matka lub inny czlonek rodziny?
 
Tak, osoba niepelnosprawna bedzie mogla sama wybrac swojego asystenta.
Zgodnie z dzialem V ust. 6 Programu "Osoba niepelnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która bedzie swiadczyc uslugi asystenta".
Dodatkowo informujemy, iz zgodnie z Ogloszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach ww. Programu, opieka swiadczona przez czlonków rodziny (zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2020 r. poz. 111), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujace razem z uczestnikiem Programu jest kosztem niekwalifikowanym.
Powyzsze oznacza, iz asystentka nie moze byc matka lub inny czlonek rodziny.
 
 ***
 

30 tys. osób zarobilo ponad 1 mln zl

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-08-06)
Agnieszka Pokojska, oprac.: GR
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"W 2020 r. podatnicy PIT wplacili 1,65 mld zl z tytulu daniny solidarnosciowej. Tak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Danine te placa osoby fizyczne o dochodach rocznych przekraczajacych lacznie 1 mln zl. Od nadwyzki ponad te kwote musza odprowadzic 4 proc. W tym roku danina solidarnosciowa byla rozliczana po raz pierwszy. Nalezalo uwzglednic w niej dochody z 2019 r., choc sama deklaracje skladalo sie za 2020 r".
I dalej:
"Z danych resortu zebranych na dzien 3 sierpnia 2020 r. wynika, ze w tym roku zostalo zlozonych 30 127 deklaracji o wysokosci daniny solidarnosciowej DSF-1. W liczbie tej sa ujmowane równiez ewentualne korekty deklaracji".
Wiecej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 sierpnia 2020 r.
 
 ***
 

NFZ uruchamia nowy program rehabilitacji leczniczej. Kto bedzie mógl skorzystac?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 19.08.2020
Beata Dazblaz
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Narodowy Fundusz Zdrowia we wspólpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej uruchamia program rehabilitacji leczniczej dla osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepelnosprawnosci (lub posiadajacym orzeczenie równowazne) powyzej 16 r. z.
Program "Swiadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepelnosprawnych na 2020 r." finansowany bedzie z Funduszu Solidarnosciowego. Jego budzet na 2020 r. to 100 mln zl.
19 sierpnia 2020 r. NFZ i MRPiPS podpisalo w tej sprawie umowe".
I dalej:
"Osobami ze znacznym stopniem zajelismy sie juz wczesniej, teraz czas na osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci. To co wazne, z programu bedzie mozna skorzystac bez skierowania w konkretnych osrodkach, które zostana wybrane w konkursie - podkreslil Adam Niedzielski, prezes NFZ".
 Cala publikacja pod adresem wskazanym na wstepie.
 
 ***
 

 Osrodki rehabilitacji kompleksowej wracaja do pracy

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-08-10)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Wazna informacja dla niektórych osób, czytamy:
"Osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi moga ponownie zglaszac chec pobytu w osrodku rehabilitacji kompleksowej w ramach projektu prowadzonego przez PFRON - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Dzialalnosc tych placówek byla zawieszona z uwagi na panujaca epidemie koronawirusa, ale jak informuje fundusz, zostala ona wlasnie wznowiona i podobnie jak proces rekrutacji. Projekt dotyczacy kompleksowej rehabilitacji jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku utracily mozliwosc wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcialyby podjac inna prace, adekwatna do ich stanu zdrowia oraz zainteresowan. Ponadto moga w nim wziac udzial równiez osoby, które ze wzgledów zdrowotnych nigdy nie pracowaly, ale chcialyby stac sie aktywne zawodowo.
Na kompleksowa rehabilitacje skladaja sie trzy elementy. Pierwszy z nich to modul zawodowy, obejmujacy spotkania i warsztaty z doradca zawodowym, a takze szkolenia zawodowe (koncza sie one egzaminem i przyznaniem certyfikatu). Drugi to modul medyczny, czyli róznego typu zabiegi fizjoterapeutyczne, natomiast celem trzeciego jest wzmocnienie kompetencji spolecznych i psychologicznych uczestnika projektu. Decyzja o tym, ile zajec z kazdego modulu bedzie miala osoba niepelnosprawna, bedzie podejmowana na pierwszym spotkaniu w osrodku przez zespól specjalistów. Na poczatek opracowuja oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które sa okresem próbnym, a nastepnie na reszte pobytu".
Wiecej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 sierpnia 2020 r.
 
 ***
 

Waska grupa osób z niepelnosprawnoscia bez obowiazku noszenia maseczki. Zaswiadczenie niepotrzebne

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 10.08.2020
Beata Dazblaz
 
 Byc moze pandemia Koronawirusa nie ustapi, wiec informacja moze sie przydac. Czytamy:
 "Obowiazek zakrywania ust i nosa z powodu zagrozenia koronawirusem jest powszechny. Tylko waska grupa osób z niepelnosprawnoscia nie bedzie musiala tego robic i nie bedzie konieczne okazywanie orzeczenia czy zaswiadczenia jak pierwotnie planowano.
Pierwotnie rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazów i zakazów w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii wskazywalo na koniecznosc udowodnienia braku posiadania maski wzgledami zdrowotnymi poprzez okazanie orzeczenia lub zaswiadczenia od 1 wrzesnia.
Ostatecznie o zmianie tego zapisu w rozporzadzeniu (pdf), które zostalo opublikowane w piatek wieczorem, 7 sierpnia, w Rzadowym Centrum Legislacji poinformowal wiceminister zdrowia Janusz Cieszynski.
- Z uwagi na fakt, ze obserwujemy coraz czestsze lekcewazenie obowiazku zaslaniania nosa i ust, co moze skutkowac nowymi zakazeniami, oraz biorac pod uwage opinie lekarzy, którzy nie widza istotnych przeciwskazan do noszenia masek, zdecydowalismy sie, ze od soboty (8 sierpnia - przyp. red.) z obowiazku zakrywania nosa i ust w sklepach, urzedach czy transporcie zwalniaja scisle okreslone w rozporzadzeniu wskazania. Poza nimi obowiazek zaslaniania twarzy jest powszechny - powiedzial Polskiej Agencji Prasowej.
Te scisle okreslone wskazania dotycza: calosciowych zaburzen rozwoju, zaburzen psychicznych, niepelnosprawnosci intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo glebokim - jak czytamy w rozporzadzeniu.
Nie bedzie konieczne w tym przypadku okazanie zaswiadczenia czy orzeczenia o niepelnosprawnosci.
Odkrycie ust i nosa jest mozliwe takze w przypadku komunikowania sie z osoba glucha lub niemówiaca i nieslyszaca.
Obowiazek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odziezy lub jej czesci, maski, maseczki, przylbicy dotyczy takich miejsc jak:
- srodki publicznego transportu zbiorowego,
- drogi i place, tereny cmentarzy, parków, zielenców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaz, miejsc postoju pojazdów, parkingów lesnych, na terenie nieruchomosci wspólnych (chyba, ze zachowana jest 1,5-metrowa odleglosc),
- zaklady pracy,
- budynki uzytecznosci publicznej,
- targowiska,
- sklepy,
- koscioly,
- samoloty.
Z kolei rekawiczek jednorazowych np. w sklepach, stacjach paliw, obiektach uslugowych nie musza nosic: osoby, które nie moga zakladac lub zdejmowac rekawiczek z powodu stanu zdrowia, calosciowych zaburzen rozwoju, zaburzen psychicznych, niepelnosprawnosci intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo glebokim, lub osoby majace trudnosci z samodzielnym zalozeniem lub zdjeciem rekawiczek. W tym przypadku takze nie ma obowiazku okazywania orzeczenia czy zaswiadczenia".
 
 ***
 

 Ustawa przedluzyla orzeczenia na czas pandemii. W przypadku Polskiego Bonu Turystycznego jest inaczej?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 27.08.2020
Beata Dazblaz
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Zgodnie z uchwalona w marcu ustawa, orzeczenia o niepelnosprawnosci, których termin uplynal podczas pandemii, zachowuja waznosc. "ZUS i POT nie obowiazuje prawo i nie wydaja dodatkowego bonu turystycznego dla dzieci z orzeczeniami, które zakonczyly sie podczas pandemii" - napisala Czytelniczka w komentarzu pod jednym z artykulów na naszym portalu. Sprawdzilismy, czy to prawda.
Polski Bon Turystyczny to odpowiedz polskiego rzadu na trudniejsza podczas pandemii sytuacje rodzin, a takze branzy turystycznej. Zgodnie z ustawa, przysluguje on kazdemu dziecku otrzymujacemu swiadczenie wychowawcze w wysokosci 500 zl, a dzieci z orzeczeniem o niepelnosprawnosci otrzymuja bon o wartosci 1000 zl.
Niestety, pojawily sie problemy.
Nastepny fragment:
"Zwrócilismy sie wiec z pytaniem do odpowiedzialnych za bon Zakladu Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) oraz Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), czy to prawda, ze na dziecko z orzeczeniem o niepelnosprawnosci, którego termin uplynal w czasie pandemii, rodzic nie otrzyma 1000 zl, lecz 500?
 
ZUS wystepowal do POT w tej sprawie
 
Rzecznik ZUS Pawel Zebrowski przypomina, ze dodatkowe swiadczenie w formie bonu przysluguje na podstawie zlozonego poprzez portal PUE ZUS oswiadczenia osoby uprawnionej o legitymowaniu sie przez dziecko orzeczeniem o:
- niepelnosprawnosci, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepelnosprawnosci, wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych,
- czesciowej niezdolnosci do pracy, calkowitej niezdolnosci do pracy, calkowitej niezdolnosci do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych,
- stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwalej lub okresowej calkowitej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spolecznym rolników.
Aby uzyskac bon, nalezy dolaczyc kopie elektroniczna orzeczenia.
W art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych, uregulowano zagadnienia dotyczace orzeczen o niepelnosprawnosci i o stopniu niepelnosprawnosci. Waznosc orzeczen zostala przedluzona.
ZUS wystepowal do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), jako wlasciwej do okreslania uprawnien do bonu turystycznego, o wskazanie wyjasnien dotyczacych sytuacji, w której klient ma dziecko legitymujace sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci, ale ze wzgledu na COVID-19 badania lekarskie stwierdzajace orzeczenie o niepelnosprawnosci nie zostalo przeprowadzone w terminie i zostanie przeprowadzane z opóznieniem - mówi Pawel Zebrowski. - Zgodnie ze stanowiskiem POT, jesli w momencie skladania wniosku osoba wnioskujaca nie ma aktualnego/waznego orzeczenia o niepelnosprawnosci, nie bedzie jej przyslugiwac dodatkowe swiadczenie w formie bonu, a jedynie swiadczenie podstawowe. Po uzyskaniu orzeczenia o niepelnosprawnosci osoba uprawniona bedzie mogla zawnioskowac o dodatkowe swiadczenie, które bedzie mozna wykorzystac do konca marca 2022 r. - dodaje".
 I jeszcze jeden fragment:
"Sprawa wydaje sie niejasna, wiec o komentarz poprosilismy Ministerstwo Rozwoju.
"Ustalenie prawa do dodatkowego swiadczenia w formie bonu turystycznego nastepuje na podstawie - zlozonego w systemie teleinformatycznym - oswiadczenia, które potwierdza niepelnosprawnosc dziecka - czytamy w odpowiedzi. - Do oswiadczenia nalezy dolaczyc kopie elektroniczna tego orzeczenia. Jezeli waznosc orzeczenia zostala przedluzona na mocy ustawy z 2 marca 2020 r., fakt ten powinien byc z urzedu wziety pod uwage przez POT przy ustalaniu prawa do dodatkowego swiadczenia w formie bonu. Drugim sposobem ustalenia prawa do dodatkowego swiadczenia jest postepowanie administracyjne, w toku którego takie kwestie jak aktualnosc orzeczenia badana jest w postepowaniu dowodowym. Natomiast w przypadku, gdy osobie uprawnionej nie zostalo przyznane swiadczenie w formie bonu lub dodatkowego swiadczenia w formie bonu w sposób zgodny z ustawa, POT - na wniosek osoby uprawnionej - ustala takie prawo w drodze decyzji administracyjnej".
 Cala publikacja pod adresem wymienionym na wstepie.
 
 ***
 

Wzrosnie minimalna pensja, zarobi panstwo

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-08-18)
Lukasz Guza, oprac.: GR
 
Informacja moze okazac sie wazna dla niepelnosprawnych pracowników i ich pracodawców. Czytamy:
"Najnizsza placa dla pracowników w 2021 r. wyniesie 2,8 tys. zl miesiecznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych - 18,30 zl. Tak wynika z projektu rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Trafil on juz do przyspieszonych konsultacji spolecznych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Przedstawienie projektu w praktyce przesadza, ze w przyszlym roku najnizsza pensja wzrosnie o 200 zl, a minimalna stawka godzinowa - o 1,30 zl. To kwoty zaproponowane przez rzad. Wczesniej byly juz konsultowane w Radzie Dialogu Spolecznego. Reprezentowane w niej ogólnopolskie centrale zwiazkowe i organizacje pracodawców nie porozumialy sie w tej sprawie. NSZZ "Solidarnosc" i Zwiazek Przedsiebiorców i Pracodawców poparly rzadowa propozycje. Pozostale zwiazki (OPZZ i FZZ) domagaly sie wzrostu o 500 zl, a pozostale zrzeszania firm postulowaly zamrozenie placy minimalnej na tegorocznym poziomie (2,6 tys. zl) lub podwyzki jedynie o ustawowe minimum (116,10 zl).
Z oceny skutków regulacji wynika, ze wspomniane podwyzki beda dotyczyc ok. 1,7 mln osób, które - wedlug zaktualizowanych danych - zarabiaja najnizsze wynagrodzenie. Dzieki nim sektor finansów publicznych zyska w przyszlym roku dodatkowe dochody w wysokosci 2,09 mld zl z tytulu wyzszych podatków i skladek (najwiecej, 1,3 mld zl - Fundusz Ubezpieczen Spolecznych)".
Wiecej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 sierpnia 2020 r.
 
 ***
 

Dwa lata programu Dostepnosc Plus. Co sie zmienilo?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 26.08.2020
rozm. Beata Dazblaz, fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 
Czytamy fragment rozmowy:
"Malgorzata Jarosinska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, podsumowuje dla naszego portalu dwa lata programu Dostepnosc Plus. Mówi takze o wdrazaniu Europejskiego Aktu o Dostepnosci w Polsce, nowych przepisach i innowacjach stworzonych z mysla o osobach z niepelnosprawnosciami.
Beata Dazblaz: Jak ocenia Pani dwa lata, które uplynely od uruchomienia programu Dostepnosc Plus. Jak krótko mozemy podsumowac ten czas?
Malgorzata Jarosinska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej: To byly bardzo pracowite dwa lata. Ten czas to mocny start wdrazania dostepnosci w Polsce. Uruchomilismy wiele konkretnych inwestycji, które zwiekszaja dostepnosc w naszym otoczeniu. Zawalczylismy tez o jej systemowe zakotwiczenie w porzadku prawnym. Dzieki wejsciu w zycie Ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczególnymi potrzebami w 2019 r. instytucje publiczne sa zobligowane do zapewnienia dostepnosci w swoich budynkach, ale równiez przy realizacji uslug finansowanych ze srodków publicznych. Dwa lata programu Dostepnosc Plus to tez 7 mld zl na inwestycje, które juz pracuja w ramach programu. To 150 dostepnych szkól podstawowych, ponad 100 uczelni, 300 placówek sluzby zdrowia. To takze kilkaset dostepnych urzedów i instytucji samorzadowych, blisko 200 dworców kolejowych, które zostaly zmodernizowane i dostosowane do potrzeb osób o szczególnych potrzebach".
 Cala rozmowe znajda Czytelnicy pod adresem wskazanym na wstepie.
 
 ***
 

Jak Polskim Bonem Turystycznym zaplacisz za turnus?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 11.08.2020
Beata Dazblaz
 
 Czytamy obszerny fragment informacji:
 "Od 1 sierpnia 2020 r. mozna aktywowac na Platformie Uslug Elektronicznych ZUS Polski Bon Turystyczny. Jego równowartosc dla dziecka z orzeczeniem o niepelnosprawnosci wynosi 1000 zl. Bonem mozna zaplacic takze za turnus rehabilitacyjny.
Bonem mozna dokonac platnosci za uslugi hotelarskie i imprezy turystyczne organizowane przez podmioty turystyczne wpisane na liste Polskiej Organizacji Turystycznej.
Osrodek organizujacy turnus rehabilitacyjny musi zatem znalezc sie na powyzszej liscie, aby móc zrealizowac tam bon.
"Bon zostanie wygenerowany po zarejestrowaniu sie na Platformie Uslug Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System pozwala na latwa rejestracje m.in. za pomoca Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowosci internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawnosci lub aktualizacji danych. Trzeba go bedzie okazac podczas rezerwacji pobytu lub najpózniej przy zakwaterowaniu. Natomiast, aby otrzymac dodatkowe swiadczenie nalezy zlozyc skan lub zdjecie oswiadczenia osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego swiadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego na PUE ZUS" - informuje nas przedstawiciel biura prasowego Ministerstwa Rozwoju.
Bon mozna zrealizowac do 31 marca 2022 r.
Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawnosci lub aktualizacji danych, nastepnie zostanie wyslany kod 16-cyfrowy na podany numer telefonu lub adres e-mail.
 
Kwestie techniczne
Wsród pytan zglaszanych najczesciej do ZUS pojawilo sie nastepujace: "Nie moge wyslac oswiadczenia o niepelnosprawnosci dziecka, które jest podstawa do przyznania dodatkowego swiadczenia polski bon turystyczny. Co zrobic?".
"Jezeli przy próbie wysylki oswiadczenia o dodatkowe swiadczenie w formie bonu (DBT) pojawia sie komunikat bledu "Dokument jest niezgodny ze schematem - prosze otworzyc formularz w trybie edycji i poprawic istniejace bledy", to przyczyna jest to, ze w adresie e-mail podawanym przy aktywacji bonu wprowadzona zostala spacja (np. na koncu adresu). W takiej sytuacji trzeba poprawic adres e-mail w zakladce (Polski Bon Turystyczny) (Mój bon), w sekcji (Dane kontaktowe). Mozna to zrobic przy pomocy przycisku (Zmiana danych kontaktowych). Po wykonaniu tej czynnosci nalezy ponownie wykonac wysylke oswiadczenia DBT" - odpowiada ZUS".
 
 ***
 

1971 zl swiadczenia pielegnacyjnego w 2021 r.

Dziennik Gazeta Prawna (2020-08-06)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Informacja wazna dla czesci opiekunów osób niepelnosprawnych. Czytamy:
"Zapowiedziana przez rzad podwyzka najnizszego wynagrodzenia za prace w przyszlym roku do kwoty 2800 zl przelozy sie na wzrost swiadczenia pielegnacyjnego o 141 zl - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Powiazanie tej formy wsparcia z minimalna placa wynika z art. 17 ust. 3a 3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Zgodnie z nim swiadczenie pielegnacyjne podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia. Wskaznikiem waloryzacji jest zas procentowy wzrost wysokosci najnizszego wynagrodzenia za prace. Zgodnie z propozycja przedstawiona przez rzad minimalna placa ma w przyszlym roku wzrosnac z 2600 zl do 2800 zl, a wiec o 7,7 proc. W praktyce oznacza to, ze swiadczenie pielegnacyjne, które w tym roku wynosi 1830 zl miesiecznie, bedzie od 2021 r. wyzsze o 140,91 zl i wyniesie 1971 zl (po zaokragleniu do pelnych zlotych w góre).
Kolejna podwyzka swiadczenia spowoduje jeszcze wieksze zróznicowanie w wysokosci wsparcia kierowanego do opiekunów, którzy zajmuja sie niepelnosprawnym czlonkiem rodziny. Swiadczenie pielegnacyjne przysluguje bowiem, gdy dysfunkcja zdrowotna powstala przed ukonczeniem 18 lat lub 25 lat. Natomiast osoby zajmujace sie krewnym, który stal sie niepelnosprawny w doroslym zyciu, moga liczyc na wynoszacy 620 zl specjalny zasilek opiekunczy (ten jest waloryzowany co trzy lata, a rzad nie jest zobligowany do jego podnoszenia w roku weryfikacji). Wprawdzie Trybunal Konstytucyjny zakwestionowal kryterium wieku jako przeslanke uprawniajaca do swiadczenia pielegnacyjnego, ale do tej pory nie zmienily sie przepisy i jedyna droga do jego uzyskania jest skorzystanie przez te osoby z procedury odwolawczo-skargowej (kolegia i sady stosuja sie wprost do wyroku trybunalu)".
Wiecej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 sierpnia 2020 r.
 
 ***
 

"Przyzwolenie na segregacje i lamanie praw". Polska zaskarzona do Komisji Europejskiej

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 12.08.2020
Angela Greniuk
Zródlo: enil.eu, facebook.com/niezaleznezycieINZ
 
 Jest to interesujaca informacja, gdyz nasze doswiadczenia sa inne. Tylko Polski Zwiazek Niewidomych prowadzi trzy domy pomocy spolecznej i jest to dzialalnosc, która zaskarzyly nizej wymienione podmioty. Czytamy:
 "Ponad 7 mln euro z funduszy europejskich w Polsce bylo i jest wykorzystywanych na inwestycje w osrodkach opieki instytucjonalnej osób z niepelnosprawnoscia. Wsparcie na tego typu cele jest sprzeczne z m.in. Konwencja ONZ o prawach osób niepelnosprawnych - skarge na Polske w tej sprawie zlozyly do Komisji Europejskiej dwie miedzynarodowe organizacje, dzialajace na rzecz praw osób z niepelnosprawnoscia: Europejska Siec Niezaleznego Zycia (ENIL) i Fundacja Validity.
ENIL i Fundacja Validity zlozyly skarge na jedno z polskich województw - lódzkie oraz wezwaly Komisje Europejska do podjecia dzialan przeciwko województwu, w tym wszczecie postepowania w sprawie uchybienia zobowiazaniom panstwa czlonkowskiego UE.
 
Lamanie prawa do niezaleznego zycia
 
Zazalenie odnosi sie do województwa lódzkiego, którego zarzadzajacy w latach 2014-2020 wykorzystali i wykorzystuja w niewlasciwy sposób fundusze unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekty dotycza "budowy, renowacji, rozbudowy lub modernizacji instytucjonalnych placówek opieki dla osób niepelnosprawnych, w tym niektórych do 80 lub 90 mieszkanców - czytamy na stronie jednego z oskarzajacych, Europejskiej Sieci Niezaleznego Zycia (ENIL). Infrastruktura instytucjonalna dla osób niepelnosprawnych narusza miedzynarodowe prawa dotyczacego praw czlowieka. Sprawa stanowi kolejny przyklad wykorzystania znacznych poziomów funduszy UE do segregacji osób niepelnosprawnych i lamania ich praw".
 
Przeciw Konwencji i nie tylko
 
Przeznaczanie funduszy unijnych na modernizacje placówek opieki instytucjonalnej (inaczej nazywanych "instytucjami", do których zalicza sie np. domy pomocy spolecznej) jest sprzeczne z obowiazujaca w Europie i w Polsce idea deinstytucjonalizacji. Jest to proces odchodzenia od opieki duzych instytucji nad osoba z niepelnosprawnoscia w kierunku samodzielnosci - wspierania osób z niepelnosprawnoscia w ich srodowisku lokalnym.
Deinstytucjonalizacja jest wpisana w prawo miedzynarodowe, m.in. Karte praw podstawowych Unii Europejskiej czy Konwencje ONZ o prawach osób niepelnosprawnych, ratyfikowana przez Polske 8 lat temu. Proces deinstytucjonalizacji zostal wpisany równiez do projektu polskiej "Strategii na rzecz osób z niepelnosprawnosciami 2020-2030". Niedawno w lipcu br. wiceminister rodziny, pracy i polityki spolecznej Stanislaw Szwed poinformowal o trwajacych pracach w resorcie nad opracowaniem krajowej strategii deinstytucjonalizacji.
Wedlug Konwencji, placówki opieki instytucjonalnej sa nakierowane na opieke nad osoba z niepelnosprawnoscia - w zamian za to podopieczni zgadzaja sie na wyznaczony rytm dnia, itd., podporzadkowujac sie regulaminowi. Tym samym instytucje "odmawiaja" takiej osobie prawa do niezaleznego zycia, wlasnych decyzji i wlaczenia do spolecznosci. Oprócz tego w Komentarzu Generalnym nr 5 do artykulu 19 Konwencji znajduje sie zapis o tym, ze panstwa czlonkowskie UE musza zaprzestac praktyki finansowania i inwestowania w budowe, remont lub rozbudowe tych instytucji. Srodki powinny byc wydawane na programy wsparcia osób z niepelnosprawnoscia w ich znajomym srodowisku, lokalnej spolecznosci.
 
Wiecej "instytucjonalnych" projektów?
 
Autorzy skargi zaznaczaja równiez swoje obawy: moze byc wiecej projektów (niz zaskarzonych osiem), wspierajacych instytucje i realizowanych w woj. lódzkim.
Druga sprawa jest to, ze województwa z calej Polski nadal moga wystepowac o dofinansowanie projektów, które wspieraja placówki opieki instytucjonalnej - co wedlug zaskarzajacych jest niezgodne z prawem i mija sie z faktycznym celem przeznaczenia funduszy.
Podobne sytuacje mialy miejsce w Austrii, Bulgarii i na Wegrzech, wówczas Organizacja Narodów Zjednoczonych obciazyla kazde z tych panstw odpowiedzialnoscia za "powazne i systematyczne naruszenia praw osób niepelnosprawnych na inwestowanie w rozbudowe instytucjonalnego systemu opieki, korzystajac z ogromnych srodków unijnych" - podaje ENIL.
Wystosowana do Komisji Europejskiej skarge mozna przeczytac w jez. angielskim na stronie ENIL".
 
 ***
 

 Bezpieczenstwo kluczowe w powrocie do szkoly

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 11.08.2020
rozmawial Mateusz Rózanski
 
 Czytamy wstepny fragment publikacji:
 "Po wakacjach nauka znów bedzie odbywac sie stacjonarnie w szkolach. Co to oznacza dla uczniów z niepelnosprawnoscia intelektualna i ich rodzin? Czy w ich wypadku edukacja zdalna zdala egzamin i jakie byly dla nich koszty izolacji? Na te pytania odpowiada dr Radoslaw Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej".
Osoby zainteresowane moga zapoznac sie z zasygnalizowana publikacja pod adresem wymienionym na wstepie.
 
 ***
 

 Dyrektor KIS: wydatek na wymiane pieca mozna odliczyc w uldze rehabilitacyjnej

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 30.07.2020
Beata Dazblaz
 
 Informacja moze przydac sie przy rozliczeniach z Fiskusem. Czytamy:
 "Wydatki zwiazane z wymiana pieca weglowego na gazowy w ramach adaptacji i wyposazenia mieszkania zgodnie z potrzebami wynikajacymi z niepelnosprawnosci moga byc uznane za wydatki na cele rehabilitacyjne. Tym samym moga byc odliczone od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT. Taka interpretacje indywidualna wydal 10 lipca 2020 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
Rozpatrywal on sprawe zgloszona przez ojca 6-latka z niepelnosprawnoscia, który sam jest rencista. Syn ma orzeczenie o niepelnosprawnosci z powodu zaburzen rozwojowych o charakterze neurologicznym, ze spektrum autyzmu. Nie jest on w stanie funkcjonowac samodzielnie, nie rozpoznaje zagrozen np. zwiazanych z niebezpiecznym goracym piecem weglowym. Matka pracuje na pelny etat, drugi syn, niepelnoletni chodzi do szkoly. Szesciolatkiem zajmuje sie ojciec, który ma cukrzyce insulinozalezna, czasami jego stan moze prowadzic do omdlenia, co stwarza niebezpieczenstwo, jesli chodzi o ochrone przed zagrozeniami niepelnosprawnego syna. Choruje takze na nadcisnienie tetnicze i zaburzenia nerwowe.
Mieszkanie ogrzewane jest piecem weglowym, który zlokalizowany jest w mieszkaniu na pierwszym pietrze. Nie ma mozliwosci przeniesienia go nizej do piwnicy, gdyz nie ma tam komina oraz wentylacji".
I koncowy fragment:
"Dyrektor KIS w swojej decyzji pisze: "Adaptacja mieszkania lub budynku mieszkalnego jest zatem przeróbka, majaca mu nadac inny charakter, przystosowac do innego uzytku, natomiast wyposazenie mieszkania oraz budynku mieszkalnego - to przydanie jemu rzeczowych elementów zwiekszajacych jego walory uzytkowe.
Zatem, adaptacja i wyposazenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ulatwiac osobie niepelnosprawnej egzystowanie w tym lokalu (budynku), biorac pod uwage rodzaj niepelnosprawnosci. Stad tez w przypadku kazdego niepelnosprawnego, wydatki na adaptacje i wyposazenie lokalu (budynku) mieszkalnego moga byc inne, gdyz powinny odzwierciedlac potrzeby wynikajace z niepelnosprawnosci. (…) Biorac powyzsze pod uwage uznac nalezy, ze wydatki poniesione na wymiane pieca weglowego na gazowy stanowia wydatki poniesione na adaptacje i wyposazenie lokalu mieszkalnego, odpowiadajace potrzebom wynikajacym z niepelnosprawnosci syna Wnioskodawcy".
Tym samym wnioskujacy ojciec bedzie mógl w PIT za 2020 r. odliczyc wydatki zwiazane z wymiana pieca weglowego na gazowy".
Cala publikacja pod adresem wymienionym na wstepie.
 
 ***
 

 Ulga na PFRON przysluguje dopiero po oplaceniu faktury koncowej

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-08-24)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
Czytamy:
"Firma nie moze wystawic kontrahentowi druku zawierajacego kwote obnizenia we wplacie na PFRON, jesli nie zostala zaplacona cala naleznosc za kupiony produkt lub usluge - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi funduszu udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepelnosprawnych. Zapytala ona o sytuacje firmy, której klient zaplacil zaliczke na poczet uslug, które zostaly zrealizowane dopiero po kilku miesiacach. Nabywca otrzymal wiec najpierw fakture zaliczkowa, a dopiero potem koncowa. Obydwie zostaly zaplacone w wyznaczonym terminie. Pytanie dotyczylo tego, czy juz w momencie oplacenia pierwszej faktury jest mozliwosc wystawienia klientowi druku INF-U z wysokoscia obnizenia.
PFRON wyjasnia, ze zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) jednym z warunków obnizenia wplaty jest uregulowanie naleznosci za zakup produkcji lub uslugi w terminie okreslonym na fakturze. Data platnosci jest tez kluczowa ze wzgledu na termin wystawienia informacji o kwocie ulgi. W tym przypadku przepisy przewiduja, ze dochodzi do tego niezwlocznie po terminowym oplaceniu naleznosci (ale nie pózniej niz do ostatniego dnia nastepnego miesiaca, w którym przypadal termin platnosci).
To oznacza, ze na fakturze dokumentujacej zakup uprawniajacy do ulgi we wplacie musi byc podana data platnosci. Jej brak skutkuje tym, ze nie mozna wystawic druku INF-U. Dlatego obowiazek jego przekazania kontrahentowi powstaje dopiero po wystawieniu faktury koncowej".
Wiecej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 sierpnia 2020 r.
 
 ***
 

 Malo wniosków o pomoc z ZFRON

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-08-18)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Tylko 115 pracodawców wystapilo o zgode na przeznaczenie pieniedzy z funduszu rehabilitacji na ratowanie miejsc pracy zagrozonych z powodu epidemii - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Wsród przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej instrumentów wsparcia jeden jest skierowany wprost do przedsiebiorstw majacych status zakladu pracy chronionej. Te ostatnie zobligowane sa do tworzenia zakladowego funduszu rehabilitacji osób niepelnosprawnych (ZFRON). Czesc zgromadzonych w nim pieniedzy moze byc teraz wykorzystywana do walki z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Okazuje sie jednak, ze pracodawcy nie siegaja czesto po te pomoc. Do tej pory do Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (PFRON) wplynelo 121 wniosków pochodzacych od 115 przedsiebiorstw. Wnosili o wydanie zgody na wydanie srodków ZFRON w lacznej kwocie 5,7 mln zl. Uprawnionych bylo - co najmniej - kilkakrotnie wiecej firm.
ZFRON sluzy finansowaniu rehabilitacji zawodowej, spolecznej i leczniczej. Jest tworzony z pieniedzy pochodzacych ze zwolnien podatkowych, w tym od nieruchomosci i czynnosci cywilnoprawnych oraz czesci zaliczek na podatek dochodowy. Wyjatkowe zasady wykorzystywania pieniedzy na nim zgromadzonych okresla art. 68gd ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Zostal on wprowadzony specustawa antycovidowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Zgodnie z nim pracodawca moze przeznaczyc do 20 proc. pieniedzy ZFRON na utrzymanie zagrozonych likwidacja miejsc pracy osób niepelnosprawnych, wynagrodzenia i pomoc bytowa dla obecnych i bylych podwladnych z dysfunkcjami zdrowotnymi oraz inne wydatki niezbedne do zachowania ciaglosci zatrudnienia (w okresie od 8 marca do uplywu szesciu miesiecy od odwolania stanu zagrozenia epidemicznego lub epidemii). Analogiczne uprawnienie przysluguje tez zakladom aktywnosci zawodowej (ZAZ), które maja zakladowy fundusz aktywnosci (ZFA).
Co istotne, pracodawca musi wystapic do PFRON o wydanie zgody (w formie decyzji administracyjnej) na takie wykorzystanie pieniedzy. Z danych tego ostatniego wynika, ze wplynelo 73 wnioski od ZPChr oraz 48 od ZAZ. Na razie zgoda na wydanie srodków w sposób wskazany w art. 68gd zostala wydana w 69 przypadkach (pozostale formularze sa jeszcze rozpatrywane).
Liczba zlozonych wniosków nie jest zbyt duza, jesli sie wezmie pod uwage liczbe podmiotów, które moglyby skorzystac z tego instrumentu. Status ZPChr maja obecnie 793 jednostki, a ZAZ - 123. Ponadto prawo do posiadania ZFRON moga zachowac tez przedsiebiorstwa, które przeszly z chronionego na otwarty rynek pracy (o ile zachowaja odpowiednie wskazniki zatrudnienia niepelnosprawnych)".
Wiecej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 sierpnia 2020 r.
 
 ***
 

 Kolejne ulatwienia dla warsztatów na czas epidemii

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-08-04)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy fragment publikacji:
"Ustalenie przez warsztat terapii zajeciowej krótszego niz 35 godzin tygodniowo czasu trwania zajec nie bedzie skutkowac zmniejszeniem dofinansowania z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Takie rozwiazanie przewiduje projekt nowelizacji rozporzadzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spolecznej z 25 marca 2004 r. w sprawie WTZ (Dz.U. poz. 587), w wersji po konsultacjach publicznych. Do uzgodnien zostal przeslany jeszcze w lutym. Wtedy zaproponowane w nim zmiany byly zwiazane z rozszerzeniem okreslonego w par. 19 rozporzadzenia katalogu kosztów dzialalnosci warsztatu, które podlegaja finansowaniu z pieniedzy PFRON, o skladki od wynagrodzen pracowników WTZ, które sa odprowadzane na Fundusz Solidarnosciowy, a takze wplat na pracownicze plany kapitalowe. Natomiast z uwagi na epidemie koronawirusa resort rodziny dodal do projektu kolejne przepisy, które maja ulatwic funkcjonowanie warsztatom w tym czasie".
Cala publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2020 r.
 
 ***
 

Fundusz rehabilitacji nie obejmuje klimatyzacji

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-08-06)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Wydatek poniesiony na zakup klimatyzatorów, choc poprawia komfort pracy, to nie moze byc uznany za dzialanie zwiazane z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb niepelnosprawnego pracownika - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Firma z pieniedzy zakladowego funduszu rehabilitacji osób niepelnosprawnych kupila urzadzenia do klimatyzacji. Nastepnie zlozyla do urzedu skarbowego wniosek o wydanie zaswiadczenia uznajacego poniesione na ten cel koszty za pomoc de minimis (jego uzyskanie potwierdza zgodnosc danego wydatku z pieniedzy ZFRON z przepisami)".
I drugi cytat:
"Fiskus odmówil jednak wydania zaswiadczenia, powolujac sie na to, ze zakup klimatyzacji nie moze byc potraktowany jako dzialanie sluzace wyposazeniu stanowiska pracy i przyczyniajace sie do zmniejszenia ograniczen zawodowych wynikajacych ze stopnia oraz rodzaju niepelnosprawnosci pracowników. Firma zlozyla odwolanie, ale dyrektor izby skarbowej podtrzymal rozstrzygniecie organu nizszej instancji. Kolejnym jej krokiem byla wiec skarga do WSA, w której jeszcze raz podkreslila, ze zakupione urzadzenia poprawia komfort pracy osób niepelnosprawnych. Sad nie podzielil zawartych w niej argumentów i oddalil skarge.
Wojewódzki Sad Administracyjny w Poznaniu (wyrok z 4 marca 2020 r., sygn. akt I SA/Po 1003/19) wyjasnil, ze wydatki dokonywane z ZFRON musza nie tylko miescic sie w katalogu zawartym w par. 2 rozporzadzenia, lecz takze spelniac wymogi okreslone w jego par. 4a".
Wiecej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 sierpnia 2020 r.
 
 ***
 

Ulga na PFRON przysluguje dopiero po oplaceniu faktury koncowej

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-08-24)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Firma nie moze wystawic kontrahentowi druku zawierajacego kwote obnizenia we wplacie na PFRON, jesli nie zostala zaplacona cala naleznosc za kupiony produkt lub usluge - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi funduszu udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepelnosprawnych. Zapytala ona o sytuacje firmy, której klient zaplacil zaliczke na poczet uslug, które zostaly zrealizowane dopiero po kilku miesiacach. Nabywca otrzymal wiec najpierw fakture zaliczkowa, a dopiero potem koncowa. Obydwie zostaly zaplacone w wyznaczonym terminie. Pytanie dotyczylo tego, czy juz w momencie oplacenia pierwszej faktury jest mozliwosc wystawienia klientowi druku INF-U z wysokoscia obnizenia.
PFRON wyjasnia, ze zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) jednym z warunków obnizenia wplaty jest uregulowanie naleznosci za zakup produkcji lub uslugi w terminie okreslonym na fakturze. Data platnosci jest tez kluczowa ze wzgledu na termin wystawienia informacji o kwocie ulgi. W tym przypadku przepisy przewiduja, ze dochodzi do tego niezwlocznie po terminowym oplaceniu naleznosci (ale nie pózniej niz do ostatniego dnia nastepnego miesiaca, w którym przypadal termin platnosci).
To oznacza, ze na fakturze dokumentujacej zakup uprawniajacy do ulgi we wplacie musi byc podana data platnosci. Jej brak skutkuje tym, ze nie mozna wystawic druku INF-U. Dlatego obowiazek jego przekazania kontrahentowi powstaje dopiero po wystawieniu faktury koncowej".
Wiecej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 sierpnia 2020 r.