Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI wrzesień 2018

 

Nowy fundusz na wsparcie niepełnosprawnych

 Dziennik Gazeta Prawna (2018-09-19)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Część składki na Fundusz Pracy oraz specjalna danina płacona przez najlepiej zarabiających Polaków zasilą od przyszłego roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Przesądza o tym przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy. Utworzenie nowego funduszu stanowi realizację obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. Pieniądze ze SFWON mają być przeznaczane na finansowanie rządowych i ministerialnych programów wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. W ich ramach dofinansowanie do zadań własnych będą mogły otrzymywać samorządy, a przyznawanie pieniędzy będzie się odbywać w trybie naboru wniosków przez wojewodów. Natomiast dla innych podmiotów będzie ogłaszany otwarty konkurs ofert. Dodatkowo środki z nowego funduszu mają pokrywać koszty promowania systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań poprawiających ich sytuację. To, jakie konkretnie programy czy zadania będą finansowane w danym roku, będzie określał plan działania opracowywany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Środki na SFWON będą pochodzić z dwóch źródeł. Pierwszym ma być 0,15 proc. składki odprowadzanej na Fundusz Pracy, co oznacza, że jej wysokość zmniejszy się do 2,30 proc. Co istotne, obydwie będą płacone łącznie w jednej deklaracji rozliczeniowej, i to ZUS będzie dokonywał ich podziału na dwa fundusze. Do SFWON będą też wpływać pieniądze z daniny solidarnościowej stanowiącej 4 proc. nadwyżki od dochodów przekraczających 1 mln zł. W efekcie do nowego funduszu będzie trafiać rocznie 1,79 mld zł, z czego 1,05 mld zł da wg szacunków rządu nowy podatek".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 września 2018 r.
 
 ***
 

Milionerzy nie uciekną

 Dziennik Gazeta Prawna (2018-09-20)
Mariusz Szulc, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Rząd uszczelnił projekt przepisów o 4-proc. daninie solidarnościowej, którą pobierze od najbogatszych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Zmiana znalazła się w projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przyjętym przedwczoraj przez Radę Ministrów. Zakłada on m.in. wprowadzenie 4-proc. daniny, którą w 2020 r. zapłacą najbogatsi od nadwyżki dochodów za 2019 r. przekraczającej 1 mln zł.
Rząd chce w ten sposób zebrać ok. 1,2 mld zł rocznie, by przekazać je na pomoc osobom niepełnosprawnym.
Nowe obciążenie ma objąć nie tylko dochody opodatkowane według skali podatkowej 18 i 32 proc. (m.in. z etatu) i według stawki liniowej 19 proc., ale też zyski kapitałowe".
I dalej:
"Z projektowanego art. 30h ustawy o PIT wynika teraz wprost, że milionerzy zapłacą daninę solidarnościową także od dochodów uzyskanych przez zagraniczne spółki kontrolowane. Przerzucanie zatem dochodów do rajów podatkowych w niczym nie pomoże.
Daninę będzie można jedynie pomniejszyć o kwoty dywidendy i dochodów ze sprzedaży udziałów w CFC, które wcześniej zostaną uwzględnione we własnej podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 września 2018 r.
 
 ***
 

Pojawiła się zapowiedź 500 plus dla emerytów. Nie jest jasne, co z rencistami

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 17.09.2018
oprac. M. Różański
Źródło: Dziennik.pl, Super Express, TV Republika, Pomorska.pl
 
 Czytamy:
 "- To jest sprawa, która w tej chwili jest omawiana na posiedzeniach rządu, jest omawiana na posiedzeniach kierownictwa partii rządzącej - mówił w wywiadzie dla "Super Expressu" o planach wprowadzenia dodatku do emerytur Jarosław Kaczyński. Zaznaczył jednak, że jest zbyt wcześnie, by przedstawić konkretne projekty, ale zapewnił, że środki na to się znajdą, a los emerytów będzie poprawiany. - To jest bardzo trudna sprawa. Emerytów i rencistów jest ogromna liczba, przeszło 9 milionów. Każda niewielka podwyżka to jest ogromna suma. Ale mimo wszystko będziemy w tym kierunku szli - dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Temat specjalnego dodatku dla emerytur powraca w wypowiedziach polityków od kilku miesięcy. Jak na razie jednak nie przedstawiono żadnych projektów ustaw, które zawierałyby takie rozwiązanie. Wypowiedzi polityków obozu rządzącego również są wymijające".
 Dodajmy, że nie jest też pewne, czy dodatek będzie przysługiwał również rencistom.
 
 ***
 

Poprawa zdrowia oznacza utratę renty rodzinnej

 Dziennik Gazeta Prawna (2018-09-12)
Michał Culepa, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Wdowa, która nie spełnia kryterium wiekowego ani nie wychowuje małoletniego lub niepełnosprawnego dziecka, ale uzyskała rentę rodzinną z powodu bycia niezdolną do pracy w chwili śmierci męża, traci do niej prawo, jeżeli ZUS uzna, że może już pracować - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
Sąd rozpatrywał skargę wdowy, odrzucił ją i stwierdził:
"- Przepisy o rencie rodzinnej są niezwykle korzystne. Muszą być więc interpretowane w sposób ścisły - powiedział na wstępie sędzia Krzysztof Staryk.
Skarżąca wskazywała na niezdolność do pracy, która wystąpiła 5 lat przed śmiercią męża, oraz fakt wychowywania córki. Tyle że - jak podkreślił SN - przepisy stanowią wyraźnie, że uprawnioną jest osoba, która osiągnęła 50 lat lub która ten wiek osiągnie w ciągu 5 lat od śmierci męża. Tak nie było w przypadku skarżącej".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 września 2018 r.
 
 ***
 

"Dość czekania, chcemy zmian". Osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny protestowały na ulicach polskich miast

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 04.09.2018
Mateusz Różański
 
Czytamy fragment publikacji:
"Wprowadzenie dodatku 500 zł do renty socjalnej, zrównanie emerytury EWK ze świadczeniem pielęgnacyjnym, darmowe turnusy rehabilitacyjne i usługi asystenckie, a także opieka wytchnieniowa i domy dziennego pobytu - to kilka z postulatów manifestacji, które 3 września odbyły się m.in. w Krakowie, Lublinie, Toruniu i Warszawie. Była to kontynuacja protestu Rodziców Osób Niepełnosprawnych (RON), który wiosną tego roku odbywał się w polskim sejmie.
- Żądamy, żebyście nas słuchali i robili, co do was należy - mówiła podczas manifestacji w Krakowie Katarzyna Żeglicka ze Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo.
Jak wszyscy biorący udział w protestach, domagała się realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim realnej pomocy państwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Choćby poprzez wprowadzenie zapowiedzianej w Programie "Za życiem" opieki wytchnieniowej.
 Osoby zainteresowane znajdą całą publikację pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Będą wychodzić na ulice i upominać się o prawa osób niepełnosprawnych

 Marzena Sygut/Rynek Zdrowia 26 września 2018
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Beda-wychodzic-na-ulice-i-upominac-sie-o-prawa-osob-niepelnosprawnych-Uslugi-medyczne,187895,8.html
Informacja nie dotyczy prawa, lecz oceny przez niektóre osoby niepełnosprawne jego realizacji. Czytamy:
 "- Kiedy protestowaliśmy na korytarzach sejmowych, złożono nam wiele obietnic. Nic się nie zmieniło. Nasze dzieci zostały wykluczone ze szkoły, dostęp do lekarzy specjalistów pozostawia wiele do życzenia, na rehabilitację musimy czekać, nie odczuliśmy obiecanych 500 zł w zniżkach na sprzęt czy pieluchomajtki - podkreśla Alicja Jochymek ze Środowiska Rodziców Osób Niepełnosprawnych (RON).
Jochymek na przełomie kwietnia i maja, przez 23 dni brała udział w proteście rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Teraz postanowiła kontynuować tamten zryw. Zdecydowała, że rodziny osób niepełnosprawnych i ich sympatycy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca będą wychodzić na ulice miast i upominać się o godne życie i prawa osób niepełnosprawnych oraz realizację postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.
Pierwszy protest odbył się 3 września na ulicach: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Torunia, Olsztyna, Lublina i Rybnika.
Dziecko niepełnosprawne poza szkołą
Jednym z postulatów rodziców osób niepełnosprawnych jest zapewnienie ich dzieciom, objętym indywidualnym nauczaniem, edukacji na terenie szkół. Zgodnie z nowym rozporządzeniem minister edukacji narodowej takie nauczanie nie będzie przysługiwać niepełnosprawnym dzieciom kształconym w ramach nauczania indywidualnego.
Monika Mamulska z Łodzi, której dziewiętnastoletni syn dopiero po interwencji kuratorium mógł kontynuować nauczanie indywidualne włączające w liceum, w ostatnich miesiącach zebrała niemal 100 tys. podpisów pod petycją "Pozwólcie wszystkim dzieciom uczyć się w szkole".
Jak wyjaśnia Mamulska, nowe przepisy oświatowe wykluczyły kilkadziesiąt tysięcy dzieci niepełnosprawnych z polskich szkół. - Nie wiadomo dokładnie, ilu dzieci ten problem dotyczy. MEN mówi o 20 tys., ale może być ich znacznie więcej. W samej Warszawie takich uczniów jest 9 tys. - twierdzi Mamulska. I dodaje, że nikt nie zajmuje się tym problemem, pomimo niezgody rodziców na wprowadzenie tak sformułowanych przepisów.
- Rozmawiam z rodzicami, którzy nadal nie mają planów nauczania dla swoich dzieci. Dodatkowo, dopiero teraz, pod koniec września zostało podpisane rozporządzenie w sprawie refundacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Przepisy są wymierzone bezpośrednio w rodziców dzieci niepełnosprawnych, nigdzie bowiem nie jest napisane jasno, że uczeń z niepełnosprawnością ma zagwarantowane, jeżeli tylko jego stan zdrowia na to pozwala, nauczanie na terenie szkoły - podkreśla Mamulska.
W ocenie Mamulskiej w najgorszej sytuacji są rodzice samotnie wychowujące dzieci. Wykluczenie dziecka z nauczaniem indywidualnym z edukacji na terenie szkoły, wyklucza również rodzica z rynku pracy".
 
 ***

 Symbol choroby psychicznej wraca na orzeczenie

 Dziennik Gazeta Prawna (2018-09-17)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Chociaż przepis nie dotyczy bezpośrednio osób z uszkodzonym wzrokiem, to jednak osoby te czasami na orzeczeniach stwierdzających niepełnosprawność i jej stopień, oprócz symbolu 04-O, powinny mieć również symbol 02-P. Dlatego warto wiedzieć, że symbol ten wraca na orzeczenia.
Czytamy:
"Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności będą mogły ponownie wpisywać chorobę psychiczną na dokumencie wystawianym osobie z dysfunkcją zdrowotną jako powód jej powstania - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką możliwość przywraca art. 2 uchwalonej przez Sejm ustawy z 13 września 2018 r. nowelizującej m.in. ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, i ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana stanowi dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17). Sędziowie orzekli wtedy o niekonstytucyjności przepisu rozporządzenia, który pozwalał umieszczać na orzeczeniu o niepełnosprawności symbol 02-P oznaczający chorobę psychiczną. Zdaniem TK taki przepis powinien być umieszczony w ustawie, a nie w rozporządzeniu. W efekcie od 27 czerwca br., kiedy wyrok wszedł w życie, nie może być stosowany przez powiatowe zespoły ds. orzekania.
Wróci on na orzeczenia po wejściu w życie ustawy, co nastąpi po 14 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 września 2018 r.
 
 ***
 

MRPiPS: do orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu wystarczy dokumentacja medyczna

rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia 26 września 2018
 
 Czytamy:
 "W środę (26 września) opublikowano projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
W uzasadnieniu wskazano, że proponowane zmiany dotyczą umożliwienia wydawania orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku, bez bezpośredniego badania stanu zdrowia".
I dalej:
"W związku z tym, w takich przypadkach, w których następstwa chorób zawodowych lub urazów doznanych w wyniku wypadku przy pracy są w pełni udokumentowane, do oceny uszczerbku na zdrowiu nie jest konieczne przeprowadzenie bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Dotyczy to w szczególności przypadków jednoznacznych pod względem medycznym i orzeczniczym, w których uszczerbek nie jest wysoki - np. przy następstwach drobnych urazów.
Zmiana przepisów (…) będzie korzystna zarówno dla osób ubiegających się o jednorazowe odszkodowanie, jak i dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadkach niewielkiego upośledzenia sprawności organizmu oraz jednoznacznego medycznego udokumentowania następstw chorób zawodowych lub urazów doznanych w wyniku wypadku przy pracy, orzeczenie do potrzeb wymienionego świadczenia mogłoby zostać wydane na podstawie dokumentacji medycznej, bez konieczności wzywania do osobistego stawiennictwa na badanie osoby ubiegającej się o to świadczenie".
 
 ***
 

RPD: konieczność nauki w domu tylko ze wskazania lekarza

 RPD/Rynek Zdrowia 18 wrzesnia 2018
 
 Czytamy:
 "Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka o edukacji uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w warunkach poza szkolnych powinien decydować lekarz. Jeżeli specjalista nie widzi takiej konieczności, rodzice mogą się domagać organizowania dla swoich dzieci zajęć w szkołach.
Jestem zaniepokojony sytuacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które do niedawna korzystały z nauczania indywidualnego organizowanego w szkole. Zwracam się do Państwa o udzielanie jak najszerszej pomocy zarówno wszystkim osobom dorosłym odpowiedzialnym za właściwą organizację nauki dla tych uczniów, jak i samym dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej ze zmianą przepisów w tym zakresie - pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Apel ten Rzecznik skierował także do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty".
 I dalej:
"RPD zaznacza, że rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego kształcenia w szkołach i przedszkolach wskazuje, że taka nauka jest organizowana w domu tylko na wyraźne wskazanie lekarza w specjalnym zaświadczeniu.
 Jak dodaje Rzecznik nauczanie indywidualne w domu w świetle nowych przepisów jest organizowane wyłącznie dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły (np. po urazie kręgosłupa).
W innym przypadku rodzice mają prawo domagać się zorganizowania całościowego kształcenia dziecka na terenie szkoły. Zajęcia dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami mogą się odbywać zarówno wspólnie z całą klasą, jak i w małej grupie lub też indywidualnie z nauczycielem (zajęcia indywidualne nie mogą być realizowane w domu, muszą odbywać się w szkole, dziecko ma prawo do kontaktu z rówieśnikami).
Więcej: www.brpd.gov.pl
 
 ***
 

Trudne pytania w Genewie. Jak Polska radzi sobie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 06.09.2018
Mateusz Różański Źródło: inf. własna, rpo.gov.pl
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Ochrona socjalna osób z niepełnosprawnościami, walka z dyskryminacją i przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, a także kwestia ubezwłasnowolnienia - o te i inne sprawy pytał 4 i 5 września przedstawicieli polskiego rządu Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami podczas posiedzenia w sprawie realizacji przez Polskę postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Swoją ocenę realizacji Konwencji przedstawił też Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, którego podczas posiedzenia w Genewie reprezentowała jego zastępczyni dr Sylwia Spurek.
- Ratyfikowanie Konwencji 6 lat temu jest dla nas przedmiotem dumy. Polska, jako strona Konwencji, rzetelnie i uczciwie wykonuje jej postanowienia, a wsparcie osób z niepełnosprawnościami należy do priorytetów rządu - mówił podczas posiedzenia w Genewie Pełnomocnik Rządu ds. osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz.
On i inni reprezentanci polskiego rządu podkreślali m.in. rozpoczęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programy na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin: "Za życiem" oraz "Dostępność plus".
Musieli też jednak zmierzyć się z szeregiem trudnych pytań zadawanych im przez członków Komitetu ONZ. Dotyczyły one kwestii dyskryminacji - w tym dyskryminacji wielokrotnej, np. ze względu na niepełnosprawność, płeć i orientację seksualną, ale też takie sprawy, jak ubezwłasnowolnienie czy deinstytucjonalizacja systemu wsparcia".
I dalej:
"Co z deinstytucjonalizacją?
Wśród uwag przedstawionych polskiemu rządowi nie zabrakło też tych dotyczących systemu wsparcia. Z jednej strony pochwalono podjecie działań w sprawie reformy orzecznictwa, z drugiej - nie zabrakło trudnych pytań o niedostatki polskiego systemu wsparcia.
- Rzecznik z zaniepokojeniem zauważa, że w Polsce dominuje model opieki instytucjonalnej, zamiast usług wsparcia świadczonych w społeczności - mówiła na posiedzeniu dr Spurek. - Niestety, nie ma strategii ani planów deinstytucjonalizacji w Polsce. W praktyce nie są dostępne usługi asystencji osobistej i nie podjęto jeszcze żadnych kroków w celu ich wdrożenia.
Kwestia deinstytucjonalizacji to problem, który dotyczy niemal całej Europy. Reprezentanci środowisk osób z niepełnosprawnością od lat walczą o zastąpienie systemu opartego na wielkich instytucjach takim, w którym głównym rolę odgrywać będą usługi asystenckie. W naszym kraju brakuje - na co zwrócono uwagę podczas przygotowywania Programu "Za życiem" - opieki wytchnieniowej dla opiekunów i mieszkań chronionych dla dorosłych już osób z niepełnosprawnością".
 Zainteresowani znajdą całą publikację pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

Rekomendacje Komitetu ONZ: Polska wciąż musi walczyć z dyskryminacją

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 25.09.2018
Mateusz Różański
 
 Kilka fragmentów publikacji:
 "Na początku września w Genewie odbyło się posiedzenie w sprawie realizacji przez Polskę postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Po niecałych trzech tygodniach polskiemu rządowi zostały przedstawione rekomendacje dotyczące konkretnych zmian, które trzeba wprowadzić w polskim prawie. O tym, czego Komitet oczekuje od Polski, mówiono 25 września 2018 r., podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Biurze RPO.
- Komitet zarekomendował Polsce kompleksową strategię wprowadzania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami - przedstawiała stanowisko Komitetu ONZ dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. równego traktowania. - Bo tylko tak całościowo i interdyscyplinarnie będziemy mogli podejść do realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, ujętych w Konwencji. Dodatkowo zarekomendowano ratyfikowanie protokołu fakultatywnego do Konwencji, na co rzecznik od dawna zwracał uwagę. Ten protokół daje możliwość poskarżenia się Komitetowi na brak realizacji praw danej osoby przez państwo.
 I dalej:
 "- Zdaniem Komitetu brakuje organu, który wszechstronnie i kompleksowo zajmowałby się wszystkimi obszarami życia, w których prawa osób z niepełnosprawnościami mogłyby być naruszane - tłumaczyła dr Spurek. - Zdaniem Komitetu, nie jest takim organem Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który zajmuje się pewnym wycinkiem rzeczywistości, pewnymi sprawami związanymi z zatrudnieniem, rehabilitacją i pomocą społeczną.
Sylwia Spurek podkreśliła, że zdaniem Komitetu jest to jeden z dowodów na to, że w Polsce podejście do praw osób z niepełnosprawnościami nie jest oparte na prawach człowieka, ale na świadczeniach pomocy społecznej.
- Komitet przedłożył Polsce bardzo konkretną rekomendację związaną z konkretnymi zmianami prawnymi w obecnie obowiązującej ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania - mówiła zastępczyni RPO. - Chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością była chroniona przed dyskryminacją we wszystkich obszarach".
Kolejny fragment:
"- W obecnym systemie prawnym istnieją konsultacje z organizacjami pozarządowymi, ale wiemy, i Komitet też to dostrzegł, że mają one charakter mocno wybiórczy, bardzo fragmentaryczny i z całą pewnością nie dotyczą wszystkich etapów wprowadzania przepisów w życie - tłumaczyła Anna Rutz.
Przykładem tego, jak przedmiotowo i paternalistycznie podchodzi się do osób z niepełnosprawnością, jest jej zdaniem choćby język używany w systemie orzeczniczym.
- Komitet zwraca uwagę, że w obecnym, jak i w proponowanym systemie orzeczniczym, wciąż funkcjonuje terminologia sprzeczna z podejściem opartym na prawach człowieka - mówiła Anna Rutz. - Wciąż mówimy o niezdolności do pracy, stopniu niesamodzielności i tym podobne. Jeśli mówimy o osobach z niepełnosprawnością, to powinniśmy mówić o ich potencjale, możliwościach i potrzebach, jakie powinno się zaspokoić, by mogły być aktywne".
I kolejny fragment:
"Komitet ds. osób z niepełnosprawnościami w swoich rekomendacjach podkreślił też pozytywne procesy zachodzące w naszym kraju. Są to m.in. Program Dostępność Plus czy funkcjonujące w ustawie o szkolnictwie wyższym przepisy zapewniające wsparcie w nauczaniu dla osób z niepełnosprawnościami, ale też Kodeks wyborczy, który udostępnia i wzmacnia narzędzia, które umożliwiają głosowanie osób z niepełnosprawnościami".
Ostatni fragment:
"Na wprowadzenie w życie rekomendacji Komitetu Polska ma 8 lat. Potem Komitet po raz kolejny będzie sprawdzał, w jaki sposób w Polsce wprowadzane są w życie zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych".
Z całością rekomendacji Komitetu ONZ można zapoznać się na stronie Rzecznika Biura Praw Obywatelskich.
 
 ***
 

 Od października zmienią się druki wysyłane do PFRON

Dziennik Gazeta Prawna (2018-09-04)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Pracodawcy będą wysyłać informacje i deklaracje do PFRON na nowych formularzach - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Ich wprowadzenie jest związane z wchodzącą w życie za miesiąc ustawą z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1076).
Na mocy tej nowelizacji rozszerzona zostanie grupa podmiotów, która w przypadku osiągania 2 proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników będzie zwolniona z wpłat na PFRON. Dołączą do niej m.in. interwencyjne ośrodki preadopcyjne, kluby dziecięce oraz publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inna ważna zmiana związana jest z przyznawaniem ulg we wpłatach na PFRON, w tym z sankcjami, jakie grożą pracodawcom za nieprawidłowości przy ich udzielaniu".
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji w w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 września 2018 r.
 
 ***
 

 Kto ma dostosować sanitariaty dla niepełnosprawnych

Dziennik Gazeta Prawna (2018-09-06)
Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR
 
Dziennik Gazeta Prawna otrzymała pytanie, kto zgodnie z przepisami ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich sanitariatów dla osób niepełnosprawnych: pracodawca czy właściciel/zarządca danej nieruchomości.
Czytamy:
"Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - co do zasady obowiązek zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na zasadach określonych w przepisach bhp spoczywa zawsze na pracodawcy zatrudniającym pracowników. Taka powinność wynika wprost z art. 233 kodeksu pracy. W myśl tego przepisu pracodawca ma zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz niezbędne środki higieny osobistej".
Osoby zainteresowane znajdą szczegółowe informacje na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 września 2018 r.
 
 ***
 

Koniec kar, ale więcej wymagań

 Dziennik Gazeta Prawna (2018-09-27)
Karolina Topolska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Nie będzie już horrendalnych sankcji za nieprawidłowo obliczone ulgi we wpłatach na PFRON, ale to w zasadzie jedyna dobra wiadomość dla firm. Poza tym będzie trudniej - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
W razie zawyżenia kwoty ulgi nie trzeba już będzie wpłacać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nawet trzy razy większej kwoty, niż wynosiło zawyżenie. Wystarczy, że firma po prostu zwróci różnicę między pierwotnie wystawioną ulgą a tą obliczoną prawidłowo. To jedna ze zmian, którą już za trzy dni - 1 października 2018 r. - wprowadzi nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowości dotyczących udzielania ulg we wpłatach na PFRON jest dużo więcej. Jednak poza tą, która likwiduje karanie za nieprawidłowości, trudno doszukać się takich, które byłyby korzystne dla przedsiębiorców.
Po pierwsze, pojawi się nowy limit. Po zmianach ulga nie będzie mogła być wyższa niż 50 proc. kwoty netto należności wykazanej na fakturze - z uwzględnieniem również późniejszych korekt. Obecnie nie może ona być wyższa niż cała kwota wskazana na fakturze dokumentującej zakup, który jest podstawą jej wystawienia.
Po drugie, sprzedający będą musieli raz w roku przekazać nabywcom ich towarów lub usług informacje o zasadach nabywania i korzystania z ulg, a także o możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat na PFRON oraz o możliwości odwołania tego oświadczenia.
I po trzecie, zmiany obejmą również zasady ustalania stanu zatrudnienia, od którego zależy prawo do udzielania ulgi oraz jej wysokość. Nie będą do niego wliczani m.in. pracownicy niepełnosprawni na urlopach bezpłatnych, a z pełnosprawnych ci przebywający na urlopach rodzicielskich i wychowawczych czy na świadczeniu rehabilitacyjnym.
Nowelizacja doprecyzuje także, kto może brać udział w procesie udzielania ulg. Od 1 października 2018 r. z przepisów wreszcie będzie wynikać wprost, że prawo do tego mają jednostki organizacyjne będące częścią innych podmiotów - czyli np. szpitale, jednostki wojskowe, sądy czy oddziały spółek".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 września 2018 r.