Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI październik 2021

 

Jak często emeryt pobierający świadczenie na starych zasadach będzie miał prawo do przeliczenia świadczenia

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy październik 28, 2021
 
 Na to pytanie odpowiada ekspertka współpracująca z DGP. Czytamy:
"Nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych, która częściowo już od 18 września 2021 r. zmieniła m.in. ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmodyfikuje także zasady przeliczania emerytur. Zmienione zasady w tym zakresie wejdą jednak w życie dopiero 1 stycznia 2022 r.
 Prawo do przeliczenia emerytury mają osoby pobierające świadczenie zarówno na starych, jak i na nowych zasadach (wprowadzonych reformą ubezpieczeniową w 1999 r.) w sytuacji, gdy dodatkowo zarabiają. W przypadku osób pobierających świadczenie ze starego systemu zasady te są bardziej korzystne niż w przypadku systemu nowego. Nowelizacja nierówność tę jednak znosi (art. 110 ustawy emerytalnej). Obie grupy będą mogły podwyższyć świadczenie na podobnych zasadach.
Nowelizacja nie pozbawia jednak osób pobierających emeryturę obliczoną według starych zasad prawa do wystąpienia z wnioskiem o takie przeliczenie. Od 1 stycznia 2022 r. nie będą jednak mogli tego robić tak często".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 października 2021 r.,
autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR
 
 ***
 

"Stabilna praca - silna rodzina". Ministerstwo ogłasza nabór na pilotażowe projekty, także dla opiekunów

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 21.10.2021
Autor: inf. prasowa
 
 Czytamy fragmenty informacji:
 "Do 12 listopada publiczne służby zatrudnienia mogą składać wnioski na realizację pilotażowych projektów adresowanych m.in. do kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka czy osób młodych, które ani nie pracują, ani nie chodzą do szkoły. Na projekt "Stabilna praca - silna rodzina" Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy 57 mln złotych".
I dalej:
"W ramach ogłoszonego naboru szczególnie premiowane będą projekty pilotażowe zawierające rozwiązania skierowane do:
- osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz seniorami, w szczególności rodziców powracających lub wchodzących na rynek pracy,
- kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci,
- osób młodych do 30 roku życia, z grupy NEET (tj. osoby nieuczące się, niepracujące i nieszkolące się), - oraz zawierające rozwiązania wspierające pracodawców w zatrudnianiu pracowników w formie pracy zdalnej mieszkających na terenach zagrożonych trwałą marginalizacją lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 Zmiany w opłatach za pobyt w DPS-ach: Ta niesprawiedliwość wreszcie się skończy

Autor: oprac. KG
Źródło: PAP/Rynek Zdrowia 19 października 2021
 
Czytamy fragmenty informacji:
"Rząd przyjął projekt noweli ustawy o pomocy społecznej, który poszerzy ją o nowe przesłanki, zgodnie z którymi członek rodziny nie będzie musiał płacić za pobyt pensjonariusza w DPS. Chodzi m.in. o rażące niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych.
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który wprowadza sprawiedliwą zasadę dot. opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
O przyjęciu projektu poinformowali we wtorek (19 października) minister - członek KPRM Michał Wójcik, który przedłożył rządowi ten projekt, oraz wiceszef MS i pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł.
Ideą projektu jest zagwarantowanie większej ochrony członkom rodzin pensjonariuszy korzystających z domów pomocy społecznej (DPS). Chodzi o rozszerzenie możliwości zwolnienia członków rodziny mieszkańca DPS z odpłatności za pobyt w takim domu.
Ministrowie wskazali, że często dochodzi do sytuacji patologicznych, w których osoba umieszczana w DPS, nie ma ze swoim dzieckiem więzi od kilkudziesięciu lat, a mimo wszystko musi ono płacić za pobyt rodzica.
Zgodnie z aktualnymi przepisami w pierwszej kolejności za pobyt w DPS powinien zapłacić sam pensjonariusz, a jeżeli nie jest to możliwe, to robi to jego rodzina lub gmina, jeżeli krewnych nie ma lub nie można wyegzekwować środków.
Na wtorkowej konferencji prasowej po przyjęciu projektu przez rząd minister Wójcik podkreślił, że projekt wychodzi naprzeciw idei sprawiedliwości.
- Nierzadkością są sytuacje, w których - jeśli osoba trafia do domu pomocy społecznej i nie wystarczy jej środków na pokrycie tego pobytu w domu pomocy społecznej jako pensjonariusza - poszukuje się tych środków wśród krewnych, dzieci, rodziców, małżonka, dopiero na samym końcu w gminie - wyjaśniał.
Rażące niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych będzie nową przesłanką. Minister wskazał, że często dochodzi do sytuacji patologicznych, w których osoba, która jest umieszczana w DPS, nie ma ze swoim dzieckiem więzi od kilkudziesięciu lat, a mimo wszystko musi ono płacić za pobyt rodzica.
Wiceminister Marcin Warchoł podkreślił zaś, że zdarzały się sytuacje, w których po 35 latach od córki porzuconej przez przemocowego ojca oczekuje się pieniędzy na jego rzecz.
- Jeżeli ktoś rażąco nie wywiązuje się z obowiązków alimentacyjnych, nie powinien móc liczyć na to, że kiedyś ktoś jemu pomoże - powiedział.
Przypominanie sobie po latach, że się jest rodzicem, jest śmieszne. Były skargi, że ojciec, który krzywdził córkę, żądał potem pieniędzy na swój pobyt w DPS. Już tak nie będzie. Rada Ministrów przyjęła przepisy, dzięki którym nie będzie takich żądań.
Jak poinformował, zgodnie z projektem rażące niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych będzie nową przesłanką fakultatywną, która uzasadni odmowę finansowania mieszkańca domu pomocy społecznej. Rozszerzone mają być też przesłanki obligatoryjne. Jak tłumaczył Warchoł, oprócz przestępstw z użyciem przemocy będą wśród nich przestępstwa takie jak rozpijanie czy porzucenie małoletniego".
I dalej:
"- Z opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS zwolniona będzie także osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego popełnionym przez tego pensjonariusza. Dotychczas zwolnienie z opłaty dotyczyło jedynie przestępstwa z użyciem przemocy - poinformowano.
Jak sprecyzowano w komunikacie po posiedzeniu rządu, zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS dotyczyć będzie przestępstw popełnionych zarówno na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica - tak jak dotychczas, jak również tych, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej osoby lub pełnoletnie, ale nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, rodzeństwo".
 
 ***
 

 Nowe orzecznictwo najwcześniej w 2024 roku

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy październik 14, 2021
 
Czytamy:
"W ciągu najbliższych tygodni mamy poznać ustawę wprowadzającą nowy model orzekania o niepełnosprawności, a w zasadzie jej część, która będzie podlegała prekonsultacjom - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taka zapowiedź padła z ust Pawła Wdówika, wiceministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, na posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Odbyło się ono na wniosek posłów opozycji, którzy chcieli się dowiedzieć m.in., na jakim etapie znajdują się prace nad nowym systemem orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami projekt miał zostać pokazany w czerwcu, a potem była mowa o przełomie września i października br.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 października 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR"
 
 ***
 

 PFRON w obliczu wyzwań

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 14.10.2021
Autor: Mateusz Różański
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "- Trzeba odejść od modelu opartego na charytatywności i zasiłkach na rzecz modelu opartego na prawach - powiedział Jan Monsbakken, były prezes Rehabilitation International i jeden z uczestników konferencji z okazji 30-lecia PFRON, której wiodącym tematem było to, jak włączać osoby z niepełnosprawnością w rynek pracy.
Konferencja pod tytułem "30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" odbywała się 13 i 14 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uczelni, której absolwentem jest m.in. obecny prezes zarządu Funduszu, Krzysztof Michałkiewicz".
 I dalej:
 "Zmienia się rynek pracy. Tych prostych prac, które często wykonywały osoby z niepełnosprawnością jest coraz mniej. Dlatego praca uczelni jest bardzo ważna. Chcemy, by studentów z niepełnosprawnością było jak najwięcej, i by osoby z niepełnosprawnością zdobywały kwalifikacje potrzebne na rynku pracy - tłumaczył prezes Michałkiewicz. A wyzwań, jeśli chodzi o aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością, jest sporo.
Z 28,7 proc. do 40 proc.
Jak wskazał Krzysztof Michałkiewicz, obecnie zaledwie 28,7 procent osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym jest aktywnych zawodowo. Z tego pracuje jedynie 26,5 procenta. Problemem jest więc nie tylko to, że osoby z niepełnosprawnością nie pracują, ale też to, że nie szukają pracy. Często - jak pojawiało się to w wypowiedziach uczestników konferencji - z powodu porażek poniesionych podczas poszukiwania pracy. Zmienić to ma przyjęta przez rząd w tym roku Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Według jej założeń do 2030 r. osiągniemy 40-procentowy wskaźnik zatrudnienia.
Narodowy Program Zatrudnienia
O działaniach podejmowanych w ramach Strategii mówił na konferencji Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
- Wspólnie z PFRON opracowujemy Narodowy Program Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest to, żeby rzeczywiście polikwidować formalne i nieformalne bariery, które powstrzymują osoby niepełnosprawne od aktywności na rynku pracy - poinformował Paweł Wdówik. - Przed nami czas zmian zarówno w systemie wsparcia pracodawców, jak i pracowników z niepełnosprawnością. PFRON będzie głównym realizatorem Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych - podkreślił.
W ramach strategii zaplanowano też szereg innych działań, które mają za zadanie zmienić sytuację na rynku pracy poprzez m.in. wspieranie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością.
- Elementem tej strategii jest wprowadzenie systemowych usług asystenckich. Nie w ramach programu, jak ma to miejsce teraz. Prezydent zadeklarował, że wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą w tym obszarze - poinformował Paweł Wdówik. - Przygotowujemy też wraz z PFRON reformę warsztatów terapii zajęciowej.
To ważne miejsca, które mają przygotowywać do wejścia na rynek pracy, i chcemy żeby to rzeczywiście się działo - dodał.
Podczas konferencji prezes ZUS prof. Gertruda Uscińska poinformowała, że ponad 1,2 miliona ludzi w Polsce pobiera różnego rodzaju świadczenia z powodu niezdolności do pracy. Jej zdaniem wiele z tych osób mogłoby pracować, gdyby zaoferowano im odpowiednie wsparcie - na przykład rehabilitację na odpowiednim poziomie. I to taką, która nie ogranicza się tylko do zdrowia fizycznego, ale obejmującą również powrót na rynek pracy. Taką rehabilitację nazywa się kompleksową".
I kolejny fragment:
"W konferencji wzięli też udział zagraniczni eksperci zajmujący się tematyką aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, a także tym, jak na nią wpływają zmiany spowodowane pandemią COVID-19, ale też zachodząca na naszych oczach rewolucja technologiczna.
- To nie jest nowy wspaniały świat - stwierdził prof. Joachim Breuer z International Social Security Association.
Odniósł się on w ten sposób do wielkiego boomu na pracę zdalną i służących jej narzędzi cyfrowych. Jego zdaniem dla wielu osób z niepełnosprawnością odnalezienie się w nowym, coraz bardziej cyfrowym świecie, może być trudniejsze niż dla osób sprawnych. Dotyczy to jego zdaniem również rozwijających się technologii wspierających osoby z niepełnosprawnością.
- Nie jestem przekonany, że technologie rozwiążą główne problemy. Żaden egzoszkielet nie zredukuje uprzedzeń jakie ma pracodawca względem zatrudniania osoby sparaliżowanej - podkreślił prof. Breuer.
O wiele ważniejsze jest jego zdaniem działanie nad zmianami świadomości społecznej i co najważniejsze - partnerskie podejście do osób z niepełnosprawnością.
Tego samego zdania jest też dr Frederick Mehrhoff.
- Trzeba przestać traktować zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jako szlachetny charytatywny czyn, ale skupić się na potencjale i umiejętnościach osób z niepełnosprawnością i traktować je po partnersku - stwierdził".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 PIT: Polski Ład zdusi wsparcie z jednego procentu

Dziennik Gazeta Prawna 39 Tydzień 2021 roku, z dnia 29.09.2021 roku
 
 Czytamy:
 "Od przyszłego roku do 30 tys. zł wzrośnie kwota wolna od podatku. Najmniej zarabiający nie zapłacą więc PIT wcale. Organizacje pożytku publicznego i rodziny niepełnosprawnych obawiają się, że w efekcie stracą znaczną część wpływów z 1 proc. Znacząco mogą też zmaleć kwoty przekazywane w firmach o statusie zakładu pracy chronionej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Eksperci wskazują, że nie zaproponowano żadnych rozwiązań, które rekompensowałyby te ubytki. Nie pomyślano też o tych, którzy nie będą już mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wprawdzie po zmianach również nie zapłacą PIT - ze względu na wyższą kwotę wolną, ale zwiększyć się może kryterium dochodowe brane pod uwagę przy ubieganiu się o różne świadczenia".
 
 ***
 

Pieniądze na mieszkania i samochody. Powstaną nowe WTZ-y i ZAZ-y

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 04.10.2021
Autor: Mateusz Różański
 
 Czytamy:
 "Program mieszkaniowy, program samochodowy, nowe WTZ i ZAZ, a także wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego - na to właśnie będzie przeznaczony dodatkowy miliard złotych, który rząd uwzględnił w ustawie okołobudżetowej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły tych wydatków przedstawiono podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w dn. 4 października.
Uruchamiamy bardzo konkretne działania nastawione na wspieranie samodzielności, aktywności i mobilności osób z różnymi niepełnosprawnościami - powiedział podczas konferencji prasowej Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik. - Nasze programy nastawione są na łagodzenie najpoważniejszych braków, jakie mają osoby z różnymi niepełnosprawnościami - dodał.
Pełnomocnik poinformował, że te działania podzielone są na cztery grupy.
 
Wypożyczalnie sprzętu
 
- Pierwsze, to uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących - tego wszystkiego co jest zbyt drogie, by człowiek sam mógł sobie kupić, co obecnie jest dofinansowywane w stopniu niesatysfakcjonującym z NFZ-u czy PFRON-u. Logistyką tworzenia tych wypożyczalni zajmie się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) - powiedział pełnomocnik Wdówik.
- Przygotowujemy wraz z NFZ i PFRON listę produktów, które będą dostępne w takich wypożyczalniach - dodał Michał Kuczmierowski, prezes agencji.
- W oparciu o sieć lekarzy, a także oddziałów PFRON i NFZ, osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać z wypożyczalni dany produkt, dopasowany do ich potrzeb.
Pracownicy agencji prześlą ostateczny produkt bezpośrednio na adres domowy osoby, która będzie go używać. Po określonym czasie ten sprzęt wróci do wypożyczalni, gdzie zostanie poddany serwisowi. Będzie go potem mogła wypożyczyć inna osoba - wyjaśnił Michał Kuczmierowski.
Prezes RARS podkreślił, że ten mechanizm jest o tyle ważny, że w przypadku dzieci - sprzęt rehabilitacyjny musi "rosnąć" razem z nimi. A to wymusza na rodzicach coroczne zakupy nowych urządzeń.
- Dzięki naszemu rozwiązaniu możemy zmniejszyć te koszty i zapewnić osobom dostęp do najwyższej jakości sprzętu - podkreślił prezes Kuczmierowski.
 
Mieszkalnictwo
 
Drugi z programów, o których mówił Paweł Wdówik, to działania związane z mieszkalnictwem. Został on podzielony na trzy moduły.
 
"Mieszkanie dla absolwenta"
- Pierwszy to program "Mieszkanie dla absolwenta", który ma wspierać osoby z niepełnosprawnością we wchodzeniu na rynek pracy. Będzie on kierowany do absolwentów szkół średnich i uczelni, którzy chcą pracować. Jego budżet to 150 milionów złotych. Będzie służył do dofinansowania wynajmu mieszkania przez trzy lata.
Kwota tego dofinansowania będzie zależała od kosztów wynajmu w powiecie, w którym dana osoba poszukuje pracy - tłumaczył pełnomocnik.
To finansowanie ma być przyznawane na trzy lata, ale w każdym kolejnym roku będzie niższe. - Najpierw będzie dofinansowane w 100 procentach, a w trzecim roku 40 procent. Chodzi o zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy - podkreślił Paweł Wdówik.
 
 Chcesz wymienić mieszkanie na dostępne?
 
Drugi z modułów dotyczących mieszkalnictwa to program polegający na ułatwieniu dostosowania mieszkań, a także w zamianie mieszkania na te bardziej dostępne.
Moduł, jak objaśniał pełnomocnik, będzie kierowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej, których niepełnosprawność nie pozwala na samodzielne opuszczanie mieszkania w niedostosowanym budynku.
Dofinansowanie będzie przyznawane do kosztów 10 metrów powierzchni użytkowej, która jest publikowana w obwieszczeniach wojewodów. - Na przykład jeżeli ktoś mieszka na parterze, ale nie ma podjazdu ani podnośnika - to będzie można mu dofinansować zautomatyzowanie drzwi lub instalacje jakiegoś podnośnika czy podjazdu - wyjaśniał Paweł Wdówik.
Pełnomocnik zaznaczył też możliwość wymiany mieszkań na bardziej dostępne choćby poprzez dopłatę różnicy przy sprzedaży starego mieszkania.
Trwają prace nad tym programem i szczegóły będą doprecyzowywane. Dlatego na konkretniejsze informacje na temat działania modułów trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo za to, że ma on wspierać i uzupełniać dotychczasowe działania PFRON, polegające na dofinansowaniu dostosowania mieszkania, a także Krajowego Funduszu Dostępności - prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
300 milionów na mieszkalnictwo wspomagane
 
 Trzeci program dotyczy mieszkań wspomaganych i wspomaganych wspólnot mieszkaniowych - będzie wynosił 300 mln złotych - kontynuował pełnomocnik. - Trafią one do organizacji pozarządowych, by mogły takie mieszkania i wspólnoty mieszkaniowe zakładać. Zamieszkanie w takim miejscu będzie się odbywać na podstawie umowy o wynajmie, a nie decyzji administracyjnej. Osoba z niepełnosprawnością na poziomie możliwym dla niej będzie partycypować w kosztach. Oczywiście mieszkańcy takich mieszkań i wspólnot będą mogli korzystać z usług asystenckich i specjalnych usług opiekuńczych - powiedział Paweł Wdówik.
 
Program samochodowy tylko dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 
Trzecim działaniem, które ma być finansowane dzięki dodatkowemu miliardowi złotych na potrzeby osób z niepełnosprawnością jest program samochodowy. On też podzielony jest na trzy moduły. Ma on na celu dać osobom niezdolnym do korzystania z transportu publicznego i zwykłych samochodów szansę na mobilność poprzez zapewnienie pojazdów dostosowanych do ich potrzeb oraz możliwość opanowania ich obsługi.
- 60 milionów zł przeznaczymy na moduł umożliwiający zakup samochodu przez osoby z najpoważniejszymi niepełnosprawnościami ruchowymi, które potrzebują specjalnych dostosowań przy korzystaniu z podnośnika samochodowego - podnośnika, windy, itd. - powiedział Paweł Wdówik.
Pełnomocnik podkreślił, że w żadnym wypadku nie będzie to taki program jak ten, który funkcjonował w pierwszej dekadzie XXI wieku. - Na przykład, żadna osoba niewidoma za jego sprawą auta nie kupi - sprecyzował.
Wskazał, że docelowymi odbiorcami programu będą osoby z niepełnosprawnością ruchową - zarówno pasażerowie, jak i kierowcy.
Auto na joystick
Celem programu samochodowego jest również to, by na polskim rynku pojawiły się auta wyposażone w technologie umożliwiające kierowanie samochodem, na przykład, osobom korzystającym z wózków elektrycznych".
 I dalej:
 "W ramach programu samochodowego zaplanowano 33 miliony zł na zakup dostosowanych aut dla gmin wiejskich, łącznie z opłaceniem etatu kierowcy, a także 7 milionów złotych na naukę jazdy dla osób z niepełnosprawnością.
 
Nowe ZAZ i WTZ
 
Czwartym działaniem będzie tworzenie nowych placówek pobytu dziennego i aktywizujących zawodowo. Na ten cel zostanie przeznaczonych 100 mln złotych.
- Mamy w Polsce 728 warsztatów terapii zajęciowej i 126 zakładów aktywności zawodowej. Jest to zdecydowanie za mało. Jest aż 17 powiatów, gdzie w ogóle nie ma WTZ - stwierdził Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa PFRON ds. finansowych. - Powodem tego braku są trudności finansowe samorządów. Chcemy, w ramach tego dodatkowego miliarda, przeznaczyć 100 milionów zł na to, by powstało więcej nowych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej - podkreślił.
Program, o którym mówił Tomasz Maruszewski zakłada, że warsztatów terapii zajęciowej powstanie rocznie od 10 do 15, a zakładów aktywności - dziesięć, a w każdym z nich będzie 30 miejsc. Ponadto przez trzy lata samorządy powiatowe i wojewódzkie będą zwolnione z kosztów tworzenia nowych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.
W tej chwili dofinansowanie z PFRON-u dla samorządów na tworzenie WTZ-ów wynosi 70 procent. Dzięki programowi będzie to przez trzy lata 100 procent. Przedstawiciel PFRON zapowiedział też, że wzrośnie dofinansowanie do uczestnika WTZ. W 2022 roku będzie ono wynosić 24 096 złotych, a w zakładach aktywności zawodowej - 27 500 złotych".
 
 ***
 

 Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy październik 7, 2021
 
 Czytamy:
 "Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje - od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. - informuje ZUS.
 
Zmiany od 18 września 2021 r.
 
Przepisy wprowadzają istotną zmianę dla osób współpracujących. Przed zmianą przepisów osoby współpracujące z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start nie podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Od 18 września mogą przystąpić do tego ubezpieczenia i korzystać ze świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.
Korzystna zmiana dotyczy również warunków nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Umożliwia przyznanie renty osobom, które stały się niezdolne do pracy w okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, nawet jeśli nie było obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oczywiście osoby te muszą spełnić pozostałe warunki do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy.
Nowelizacja rozwiązuje definitywnie problem tzw. emerytur czerwcowych. Przejście na emeryturę w czerwcu nie może być mniej korzystne niż w pozostałych miesiącach II kwartału danego roku. Dlatego do przepisów wprowadzono zasadę, że przy ustalaniu wysokości emerytury w czerwcu uwzględnia się waloryzacje roczną lub kwartalne. Jest to zmiana bardzo korzystna dla przyszłych emerytów. Będą oni mogli bez obaw o wysokość swojego świadczenia składać wnioski w czerwcu. Jeśli ZUS przyznał prawo do emerytury w czerwcu 2021 r., to przeliczy jej wysokość na korzystniejszych zasadach bez składania wniosku w tej sprawie.
Korzystne zmiany dotyczą również płatników składek. Nowe przepisy przewidują możliwość sporządzania protokołu kontroli oraz aneksu do protokołu kontroli także w formie elektronicznej. Do tej pory protokół kontroli mógł być sporządzony wyłącznie w w formie pisemnej. Zmiana przepisów ma na celu również umożliwić płatnikom składek przekazywanie zastrzeżeń do protokołu kontroli elektronicznie.
Kolejna zmiana dotyczy zwolnienia z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę. Od wpłat dokonanych po 18 września 2021 r. nie trzeba naliczać i opłacać odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r. - 28 zł, w 2022 r. - 30,10 zł). Przed 18 września przepisy pozwalały nie naliczać i nie opłacać odsetek, jeśli ich wysokość nie przekraczała 6,60 zł.
Po 18 września 2021 r. ZUS musi zawiadomić płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, jeżeli ich wysokość przekroczy dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie 116 zł). Zwrot nastąpi w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.
 
Zmiany od 1 stycznia 2022 r.
 
Od nowego roku ustawodawca uchyli zasadę, że nieterminowe opłacenie składek powoduje ustanie dobrowolnych ubezpieczeń. Jest to bardzo korzystne dla ubezpieczonych (w szczególności osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) - nie będą otrzymywali odmowy prawa do świadczenia z powodu stwierdzenia ustania ubezpieczenia chorobowego na skutek nieterminowego opłacania składek i nie będą musieli składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Ubezpieczony dobrowolnie będzie objęty ubezpieczeniami od dnia zgłoszenia do dnia wyrejestrowania. W konsekwencji nie będzie również obowiązywała zasada obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie tzw. dorozumianego wniosku, czyli opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia bez aktualnego zgłoszenia do nich.
Kolejna korzystna zmiana dotyczy zawieszania renty socjalnej z powodu uzyskiwania dodatkowych przychodów. Do renty socjalnej będą stosowane te same zasady co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu rencistów będzie to oznaczało możliwość pobierania renty w pełnej lub zmniejszonej wysokości.
Istotne zmiany dotyczą również zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu będzie wyższy - będzie wynosił 80 proc. podstawy wymiaru. Natomiast zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia (np. po rozwiązaniu umowy o pracę) będzie przysługiwał przez krótszy okres - do 91 dni. Ten skrócony okres pobierania zasiłku nie będzie dotyczył niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą, występującej w czasie ciąży lub powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.
Ustawodawca rozszerzył krąg osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Ze świadczeń tych będą mogły korzystać osoby, które z przyczyn od siebie niezależnych (tj. śmierci pracodawcy) utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia.
Z uwagi, że egzekucja sądowa i administracyjna jest kosztowna i jej koszty obciążają dłużnika zwiększając jego zadłużenie, ZUS będzie mógł potrącać należności z tytułu składek z wypłacanych świadczeń. Pozwoli to zminimalizować koszty dochodzenia roszczeń. Takie potrącanie ZUS będzie mógł stosować do tych swoich dłużników, którzy jednocześnie są świadczeniobiorcami (emerytami, rencistami lub pobierają zasiłki z ubezpieczeń społecznych).
Od nowego roku zniesione będą nieograniczone w czasie korekty dokumentów rozliczeniowych. Przez 5 lat będzie można składać korekty dokumentów za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące. Po tym terminie zmiany na koncie ubezpieczonego będą możliwe tylko na skutek wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Dokumenty rozliczeniowe korygujące za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. będzie można złożyć do 1 stycznia 2024 r.
 
Zmiany od 1 kwietnia 2022 r.
 
Od 1 kwietnia 2022 r. zmieni się forma zawiadomienia przez ZUS płatnika o wysokości obowiązującej go stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zamiast informacji w formie papierowej płatnicy otrzymają ją w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
 
Zmiany od 1 stycznia 2023 r.
 
Płatnik składek będzie musiał założyć profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i przekazać ZUS swój adres elektroniczny.
ZUS (2021-10-06), autor: nieznany, oprac.: GR"
 
 ***
 

 Na jakich zasadach ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy osobie pracującej fizycznie

 Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy październik 28, 2021
 
Na to pytanie odpowiada ekspert współpracujący z DGP.
Czytamy:
"Zgodnie z art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:
- jest niezdolny do pracy,
- ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
- niezdolność do pracy powstała w okresach wskazanych w ustawie (przede wszystkim w okresie podlegania ubezpieczeniu rentowemu),
- nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.
Jedną z kluczowych przesłanek przyznania świadczenia rentowego jest istnienie u ubezpieczonego niezdolności do pracy. Ta przesłanka została zaś zdefiniowana w art. 12 ust. 1 i 3 ustawy emerytalnej. Wskazano tamże, że niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.
W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się z jednej strony stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji. Z drugiej strony zaś ocenia się możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt I UK 247/19)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 października 2021 r.
Autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR
 
 ***
 

Czy wspólnoty mieszkaniowe powinny zapewnić dostępność mieszkańcom? Będzie dezyderat do premiera

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 21.10.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
 Czytamy fragment publikacji:
"Sejmowa Komisja ds. Petycji wystosuje dezyderat do premiera w sprawie petycji, gdzie składający ją domagają się zmian ustawowych, tak, aby wspólnoty mieszkaniowe miały obowiązek zapewnić dostępność architektoniczną swoim mieszkańcom.
 Autorzy petycji zwrócili się do Sejmu z propozycją zmiany art. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Artykuł ten obejmuje katalog instytucji, które są zobowiązane do zapewnienia dostępności. Składający petycję chcieliby, aby poszerzyć go o wspólnoty mieszkaniowe".
Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

30 mln zł na centra opiekuńczo-mieszkalne

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy październik 22, 2021
 
Czytamy:
"Do końca listopada samorządy mogą składać do wojewodów wnioski o przyznanie dotacji na utworzenie placówki z miejscami dziennego i całodobowego pobytu dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką możliwość przewiduje program "Centra opiekuńczo-mieszkalne", który podobnie jak "Opieka wytchnieniowa" i "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego. W jego ramach gminy i powiaty mogą otrzymać pieniądze na utworzenie centrum - budowę, zakup nieruchomości lub zmianę przeznaczenia obiektu - mającego nie więcej niż 20 miejsc i powierzchnię do 500 mkw. (gdy będzie większa, jej koszt będzie ponosił samorząd), a także na zakup sprzętu i wyposażenia. W tym przypadku obowiązuje limit 10 tys. zł na jedną osobę. Co ważne, samorząd będzie miał trzy lata na uruchomienie placówki.
W programie są też przewidziane środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania centrum opiekuńczo-mieszkalnego, m.in. opłat za media, zakupu wyżywienia, transportu osób niepełnosprawnych oraz wynagrodzeń pracowników. Wysokość dotacji przewidzianej na ten cel wynosi 20 zł za jedną godzinę na jednego podopiecznego, który korzysta z usług pobytu dziennego oraz do 5 tys. zł, gdy jest to pobyt całodobowy".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 października 2021 r.
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Komisja zajęła się projektem wyrównującym tzw. emerytury EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego ciąg dalszy w październiku

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 01.10.2021
Autor: PAP
 
Czytamy:
 "Osoby pobierające tzw. emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne - przewiduje projekt poselski Kukiz15, którym w czwartek, 30 września, zajęła się komisja sejmowa. Rodzice osób z niepełnosprawnością od lat zwracają uwagę na nierówności w wysokości tych świadczeń.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1989 r. umożliwiało przejście na emeryturę (tzw. emeryturę EWK) - bez względu na wiek - jednemu z rodziców, mającemu wymagany okres zatrudnienia, a zmuszonemu przerwać pracę z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem. Przepis ten utracił moc w 1999 r., jednak osoby, które do tego czasu spełniały wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu, zachowały uprawnienia do emerytury.
Obecnie rodzice opiekujący się dziećmi wymagającymi stałej opieki otrzymują świadczenie pielęgnacyjne. Nie przysługuje ono jednak tym, którzy mają ustalone prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
Oznacza to, że świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymują także osoby pobierające emeryturę EWK. Tymczasem wysokości tych świadczeń znacznie się różnią - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 1971 zł, a najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto.
 
Pierwsze czytanie
W czwartek na komisji polityki społecznej i rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektu poselskiego przewidującego, że emerytury EWK będą nie tylko podlegały waloryzacji, ale również, gdy są one niższe, będą podwyższane do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego obowiązującego od stycznia danego roku. Jest to jeden z projektów z umowy PiS-Kukiz15. Informowaliśmy już o tym na naszym portalu.
Zaproponowano, aby osoby pobierające emerytury EWK otrzymały, w terminie wypłaty zwaloryzowanej emerytury, odpowiednie wyrównanie za styczeń i luty danego roku. Świadczenie wyrównawcze ma być przyznawane z urzędu, a jego wypłata ma następować wraz emeryturą EWK. Decyzję w sprawie świadczenia wyrównawczego ma wydawać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Podczas obrad komisji posłowie z różnych ugrupowań zgadzali się co do konieczności przyjęcia rozwiązania rozwiązującego problem nierówności świadczeń opiekunów osób niepełnosprawnych, zwracali jednak uwagę na potrzebę dalszej pracy nad projektem. W sposób szczegółowy komisja planuje rozpatrzyć projekt w październiku".
 
 ***
 

 150 mln zł na asystentów i 60 mln zł na opiekę wytchnieniową w 2022 r.

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy październik 13, 2021
 
 Czytamy:
 "Do 22 października gminy i powiaty mogą ubiegać się o dotacje na zapewnienie w przyszłym roku usług asystenta dla osób niepełnosprawnych oraz opieki wytchnieniowej - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Umożliwia to uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków w dwóch programach finansowanych z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego.
Pierwszy z nich to "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Oferowana w jego ramach pomoc będzie dotyczyć osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (albo równorzędnym) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym analogiczne wskazania, jakie są wymagane przy świadczeniu pielęgnacyjnym. To właśnie im samorząd będzie mógł pokryć z uzyskanej dotacji koszty usług asystenckich.
Drugi z programów, czyli "Opieka wytchnieniowa", jest adresowany do opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równorzędnym) oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy z różnych powodów nie mogą się nimi czasowo zajmować lub potrzebują odpoczynku od codziennych obowiązków. W 2022 r. opieka ta będzie realizowana w dwóch formach: pobytu dziennego lub całodobowego w placówkach, które zostały wskazane w programie. Co ciekawe, po raz pierwszy pojawił się wśród nich dom pomocy społecznej. Przy czym organizowanie przez samorząd opieki wytchnieniowej w tej instytucji jest obarczone dodatkowymi zastrzeżeniami. Taka działalność będzie musiała być m.in. wydzielona organizacyjnie poza DPS oraz wiązać się ze zmniejszeniem dotychczasowej liczby miejsc, aby uwolnioną infrastrukturę przeznaczyć na świadczenie opieki wytchnieniowej. W przeciwieństwie do poprzednich lat, w 2022 r. nie będzie trzeciej formy tej usługi, która sprowadzała się do zapewniania opiekunom specjalistycznego poradnictwa z zakresu pielęgnacji, dietetyki i rehabilitacji.
MRiPS szacuje, że dzięki obydwu programom pomoc asystenta uzyska ok. 4 tys. osób, zaś opieka wytchnieniowa będzie świadczona dla 3 tys. osób".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 października 2021 r.,
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Baterie do aparatów słuchowych z 8 proc. VAT

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy październik 6, 2021
 
 Czytamy:
 "Dostawa baterii, które zgodnie z deklaracją producenta mogą być stosowane wyłącznie w aparatach słuchowych, jest objęta obniżoną stawką VAT - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 października 2021 r.,
autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR
 
 ***
 
 

 Ważne: zmieniły się zasady w kontaktach z ZUS od października

Autor: oprac. JKB
Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia 17 października 2021
 
 Czytamy:
 "W październiku zmieniły się zasady w kontaktach z ZUS. Chodzi o logowanie do portalu PUE ZUS. Zmiany w tym zakresie obowiązują od 2 października".
I dalej:
"Jak można dowiedzieć się z komunikatu ZUS zmienił się sposób rejestracji albo logowania do portalu PUE ZUS. Jeszcze do niedawna należało podać zarówno numer telefonu, jak i adres mailowy. Teraz wystarczy podać jedną z tych opcji. Dane te muszą być unikalne - mail albo numer mogą być przypisane wyłącznie do jednego profilu.
Zmiany w PUE ZUS:
1. przy rejestracji na portal PUE ZUS należy wskazać czy przypisać do niego adres mailowy czy numer telefonu
2. jeśli profil już istnieje, informacje te należy podać przy logowaniu do PUE.
Zmiany przy subskrypcji PUE ZUS
Oprócz tego, w PUE ZUS zmieniły się zasady subskrypcji, czyli w powiadomieniach o zdarzeniach na portalu. Teraz można ustawić różne adresy e-mail oraz numery telefonów dla każdego kontekstu, z którego dany użytkownik korzysta na portalu PUE. W przypadku, kiedy m.in. użytkownik obsługuje kilku płatników, dla każdego może wskazać oddzielne adresy e-mail oraz numery telefonów do wysyłki powiadomień".
 
 ***
 

 Więcej pieniędzy dla samorządów na likwidację barier. PFRON uruchomił nowy projekt

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 20.10.2021
Autor: Mateusz Różański
 
Czytamy:
"77 milionów złotych - tyle w formie grantów na likwidację barier i wprowadzanie rozwiązań zwiększających dostępność mogą otrzymać samorządy dzięki programowi o nazwie "Dostępny samorząd - granty". Te pieniądze mają służyć choćby budowie pochylni i instalacji pętli indukcyjnych.
Od 6 września 2021 roku obowiązują kolejne przepisy Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zobowiązuje ona wszystkie podmioty publiczne w Polsce do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - w tym m.in. osobom z niepełnosprawnością i seniorom. Obywatele otrzymują dostęp do nowych narzędzi egzekwowania swoich praw - informacji, wniosku i skargi na brak dostępności podmiotu publicznego zgłaszane do PFRON. Z drugiej strony dzięki m.in. pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego samorządy mogą starać się o granty na zwiększanie dostępności w swoich instytucjach.
 
Wspieranie podmiotów publicznych
 
- W ramach tego programu przeznaczono 77 milionów na granty dla samorządów. Dzięki tym pieniądzom będą one mogły likwidować bariery i czynić swoje usługi dostępnymi - tłumaczył podczas konferencji prasowej 20 października prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz.
- Chcemy wyposażyć samorządy: gminy, powiaty i województwa w odpowiednią wiedzę i narzędzia, aby dostępność mogły zapewnić osobom ze specjalnymi potrzebami. Chcemy także wspierać podmioty publiczne, jeśli chodzi o zapewnienie dostępności - dodał.
Powstaje pytanie, na jakie działania będzie można przeznaczyć pieniądze z grantów.
 
Nie tylko architektura
 
- Patrzymy na dostępność bardzo szeroko. Jest dostępność cyfrowa, komunikacyjna, komunikacyjno-informacyjna i architektoniczna. Żeby projekt przedstawiony przez samorząd otrzymał jak najwięcej punktów, musi zawierać wszystkie te elementy. Jeśli, na przykład, gmina chce przeprowadzić udostępnianie szkoły, to żeby otrzymać jak największą ilość punktów, musi zaplanować choćby pochylnie (dostępność architektoniczna), pętlę indukcyjną (informacyjno-komunikacyjna), tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a (komunikacyjna) i dostępną stronę internetową placówki (cyfrowa) - mówiła Iwona Osmałek, samodzielny specjalista z zespołu projektu "Dostępny Samorząd - granty".
Jest to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby osób z niepełnosprawnością, ale też samorządów.
- Chcemy zlikwidować bariery architektoniczne w naszych obiektach, urzędzie, w placówkach oświatowych, ale również zakupić różnego rodzaju urządzenia, na przykład tablice z informacjami dla osób niewidomych i głuchych - zapowiedział obecny na konferencji burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.
 
Jakie wymagania?
 
Jak poinformował prezes Michałkiewicz, już w tym roku PFRON zacznie przyjmować wnioski. W sumie przekazanych ma zostać 520 grantów do wysokości 100 tysięcy złotych i 100 grantów do wysokości 250 tys. złotych. W wypadku grantów do 100 tysięcy złotych od samorządów nie wymagany jest wkład własny. Dla grantów do 250 tys. złotych wynosi on 20 procent kwoty grantu.
Istnieją też dwa warunki, bez spełnienia których samorząd nie może starać się o grant. Po pierwsze w instytucji, która ma przejść proces likwidacji barier musi być koordynator dostępności, a po drugie musi ona przygotować raport z audytu dostępności.
 
Wsparcie szkoleniowe
 
Tu warto zaznaczyć, że samorządy mogą liczyć na szereg innych działań służących poprawie dostępności.
- Realizowane są 24 projekty szkoleniowo-doradcze. Przygotowują one samorządy do zadań wynikających z Ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami m.in. przygotowania koordynatorów dostępności w samorządach, przeglądu procedur administracyjnych pod kątem dostępności oraz w niewielkim wymiarze audytów dostępności budynków administracji publicznej - głównie urzędów - mówił podczas konferencji Andrzej Trzęsiara, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Termin rozpoczęcia naboru wniosków o udzielenie grantów planowany jest w IV kwartale 2021 r.".
Więcej informacji o projekcie na stronie PFRON.
 
 ***
 

Sejm: komisja zaproponowała poprawki do projektu wyrównującego tzw. emerytury EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 28.10.2021
Autor: PAP
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Komisja sejmowa zaproponowała poprawki do projektu wyrównującego tzw. emerytury EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Przewiduje on, że osoby pobierające tzw. emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1989 r. umożliwiało przejście na emeryturę (tzw. emeryturę EWK) - bez względu na wiek - jednemu z rodziców mającemu wymagany okres zatrudnienia, a zmuszonemu przerwać pracę z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem. Przepis ten utracił moc w 1999 r., jednak osoby, które do tego czasu spełniały wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu, zachowały uprawnienia do emerytury. Obecnie rodzice opiekujący się dziećmi wymagającymi stałej opieki otrzymują świadczenie pielęgnacyjne. Nie przysługuje ono jednak tym, które mają ustalone prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Oznacza to, że świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymują także osoby pobierające emeryturę EWK. Tymczasem wysokości tych świadczeń znacznie się różnią - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 1971 zł, a najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto.
W pierwszej wersji projektu Kukiz15 zaproponowano, aby osoby pobierające emerytury EWK otrzymały, w terminie wypłaty zwaloryzowanej emerytury, odpowiednie wyrównanie za styczeń i luty danego roku. Świadczenie wyrównawcze ma być przyznawane z urzędu, a jego wypłata ma następować wraz z emeryturą EWK. Decyzję w sprawie świadczenia wyrównawczego ma wydawać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W środę, 26 października, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła autopoprawki do projektu zaproponowane przez posła Jarosława Sachajko z Kukiz15.
Jakie zmiany? Przewidywały one m.in. zmianę zakresu podmiotowego uprawnionych do świadczenia wyrównawczego polegającą na przyznaniu tego prawa każdej osobie, która była uprawniona do emerytur EWK, bez względu na to, czy pobiera tego rodzaju emerytury czy też inne świadczenie emerytalno-rentowe. Połączono także prawa do pobierania świadczenia wyrównawczego z obowiązkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Konsekwencją zmiany zakresu podmiotowego uprawnionych jest też wypłata świadczenia wyrównawczego nie tylko przez ZUS, ale także przez inne organy emerytalno-rentowe - wyjaśnił poseł Sachajko. Zgodnie z poprawkami pojęcie wcześniejszej emerytury zastąpiono pojęciem świadczenia emerytalno-rentowego.
- W celu zapobiegania powstawaniu po stronie osób sprawujących opiekę nad dziećmi i uprawnionych z tego tytułu do świadczenia pielęgnacyjnego niekorzystnych skutków finansowych związanych ze złożeniem wniosku o różnego typu świadczenia emerytalno-rentowe polegających na utracie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, nawet w sytuacji, gdy świadczenie emerytalno-rentowe jest od niego niższe, proponuje się, by począwszy od 1 stycznia 2022 roku w takich sytuacjach wypłacane było świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli jest świadczeniem korzystniejszym - powiedział poseł wnioskodawca".
I dalej:
"Świadczenie wyrównawcze przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK składany do ZUS lub innego organu, który wypłaca to świadczenie. Zaproponowano także doprecyzowanie momentu, od jakiego ustaje prawo do świadczenia wyrównawczego, a także nałożenie na osobę uprawnioną do świadczenia wyrównawczego obowiązku informowania organu emerytalno-rentowego o każdej zmianie mającej wpływ na przyznanie, ustanie lub ponowne obliczenie tego świadczenia. To, jak wyjaśnił poseł Sachajko - będzie zapobiegać sytuacji żądania zwrotu tego świadczenia w przyszłości jako nienależnego".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 
ZPChr nie płaci abonamentu
 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR październik 25, 2021
DGP/Baza Wiedzy
 
 Czytamy:
 "Zwolnienie z opłat przysługujące pracodawcy mającemu status zakładu pracy chronionej obejmuje też opłatę abonamentową za radia w firmowych samochodach - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
 I dalej:
 "Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 29 kwietnia 2021 r., sygn. akt II GSK 722/18) przyznał rację pracodawcy i uchylił wyrok warszawskiego sądu oraz wcześniejszą decyzję KRRiT. Stwierdził, że pogląd przedstawiony przez WSA był oparty na wadliwej interpretacji przepisów wspomnianych ustaw oraz błędnie ustalonej relacji między tymi aktami prawnymi".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 października 2021 r.,
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR