Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI listopad 2018

 

Mąż zapłaci PIT od pomocy niewidomej żonie

Dziennik Gazeta Prawna (2018-11-14)
Mariusz Szulc, oprac.: GR
 
Niestety, ciągle mamy problem z tak pomyślaną ulgą i ciągle nie możemy się z tym pogodzić. Poczytajmy:
"Przewodnik osoby niewidomej musi zapłacić podatek dochodowy od kwoty, którą osoba ta odliczy w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy to również małżonków osób niewidomych, będących ich przewodnikami - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Posłanka, która zadała pytanie, opisała historię niewidomej kobiety, która odliczyła w zeznaniu rocznym kwotę 2280 zł wydaną na pomoc przewodnika (zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o PIT). Przepisy nie nakazują w takiej sytuacji mieć dokumentów stwierdzających wysokość wydatku. Na żądanie fiskusa trzeba jednak m.in. wskazać z imienia i nazwiska, kto był przewodnikiem (art. 26 ust. 7a pkt 7c).
Kobieta wskazała męża. Urząd skarbowy nakazał mu w związku z tym korektę rozliczeń i wykazanie pieniędzy od żony jako opodatkowanego dochodu. Posłanka spytała wiceszefa KAS, czy urząd miał do tego prawo.
W odpowiedzi wiceminister Paweł Cybulski (odpowiedź z 8 listopada 2018 r. na zapytanie poselskie nr 8024) potwierdził, że postępowanie urzędników było prawidłowe. Zwrócił uwagę m.in. na dotychczasowe orzecznictwo, w tym prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 2 marca 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 10/10) oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 sierpnia 2011r. (sygn. akt II FSK 444/10).
Wiceminister wyjaśnił, że urzędnicy mają ustawowy obowiązek sprawdzania, czy podatnik mógł korzystać z ulgi. Powinni przy tym uwzględniać wszelkie konsekwencje podatkowe powiązane z preferencją.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 listopada 2018 r.
 
 ***
 

 Pamiętaj! Od 1 listopada zwiększy się zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek dla opiekuna

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 30.10.2018
Beata Dązbłaż
 
 Informacja może zainteresować wielu czytelników, dlatego przytaczamy ją w całości.
 
 "Od 1 listopada 2018 roku obowiązują nowe kwoty: zasiłku pielęgnacyjnego - ze 153 zł do 184,42 zł oraz zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego z 520 zł do 620 zł.
To pierwsza podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego od 12 lat. Następny wzrost tego wsparcia materialnego osób z niepełnosprawnością odbędzie się za rok - od 1 listopada 2019 r. i wyniesie 215,84 zł.
 
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
 
Zasiłek pielęgnacyjny prawnie przysługuje:
- dziecku z niepełnosprawnością
- osobie, która ukończyła 16 lat i ma znaczny uszczerbek na zdrowiu
- osobie z niepełnosprawnością o umiarkowanym stopniu, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia
- osobie, która ukończyła 75 lat.
 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jednak:
 
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Do świadczenia uprawnionych jest ok. 912 tys. osób.
 
Zasiłek dla opiekuna
 
Od 1 listopada 2018 r. wzrasta także kwota zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego z 520 zł do 620 zł.
Dokładne wytyczne, kto może otrzymywać zasiłek dla opiekuna opisaliśmy na portalu Niepelnosprawni.pl.".
 
 ***
 

 Dostępność Plus. Jest projekt ustawy. Zgłoś uwagi

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 29.11.2018
Mateusz Różański
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Możliwość składania skarg przez obywateli na brak dostępności. Kary finansowe. Obowiązkowe certyfikaty dostępności dla budynków organów władzy publicznej. To tylko kilka z propozycji twórców Ustawy o dostępności, którą każdy sam może zaopiniować.
Ustawa o dostępności to kluczowy element rządowego Programu Dostępność Plus. 28 listopada 2018 r. projekt ustawy trafił do konsultacji środowiska osób z niepełnosprawnością. Natomiast pomysły w niej zawarte zaprezentowano podczas spotkania z nowymi sygnatariuszami Paktu o Dostępności, których jest już w tej chwili ponad 100".
 
Następny fragment:
"Paulina Pietrasik-Stippa zapowiedziała też powstanie krajowego ośrodka mobilności osób z niepełnosprawnością (KOMON), a także projektu aPSYstent, czyli wypracowania standardu szkolenia trenerów psów i przeszkolenie psów dla osób z niepełnosprawnością wzroku".
 
 Kolejny fragment:
 Jednak kluczem do realizacji programu jest tak naprawdę wprowadzenie czegoś, o co środowisko osób z niepełnosprawnością i ekspertów od projektowania uniwersalnego walczyło od lat - stworzenie jednolitej Ustawy o dostępności.
- Chcemy stworzyć ustawę ramową i uniwersalną, która zobliguje sektor publiczny do zapewnienia dostępności. Celem ustawy jest zapewnienie środków na wprowadzenie w życie zasad dostępności - tłumaczył cel ustawy Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. - Najwięcej będziemy wymagać od organów władzy, także samorządowej, kontroli, sądów i trybunałów".
 
Jeszcze fragment:
"Na tym nie koniec poważnych legislacyjnych zmian. Kolejną z nich ma być wprowadzenie kar za brak dostępności.
- Każda osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel ustawowy będzie mógł złożyć wniosek o zapewnienie dostępności - tłumaczył reprezentant resortu inwestycji. - Jeśli na przykład pójdzie do biblioteki i natrafi na schody bez windy czy podjazdu, to będzie mogła napisać do niej wniosek o zapewnienie dostępności. Jeśli na to pismo nie uzyska się odpowiedzi lub uzyska się odpowiedź odmowną, będzie można wysłać skargę do oddziału regionalnego PFRON.
Według założeń autorów ustawy, skarga taka będzie analizowana i jeśli stwierdzone zostanie naruszenie Ustawy o dostępności, PFRON wyda w trybie administracyjnym nakaz zapewnienia dostępności. W przypadku jego niewykonania w określonym terminie, nałoży grzywnę w celu jego wymuszenia. Ta wynosić może nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych".
 Ostatni fragment (informacja)
Treść projektu Ustawy o dostępności, przekazanego do konsultacji środowisku osób z niepełnosprawnością, można znaleźć na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Tam też informacje, jak zgłaszać swoje uwagi".
 
 ***
 

Nowe porozumienie w Europie ws. przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnością

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 09.11.2018
PAP
 
 Czytamy:
 "Parlament Europejski i kraje unijne osiągnęły w czwartek, 8 listopada, wstępne porozumienie w sprawie propozycji nowych przepisów, które mają sprawić, że wiele usług i produktów codziennego użytku będzie łatwiej dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. Projekt nowych przepisów przygotowała Komisja Europejska.
- Dzięki dzisiejszemu wstępnemu porozumieniu Unia Europejska stanie się bardziej dostępnym miejscem do życia i pracy dla osób niepełnosprawnych - powiedziała w czwartek komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen. Jak podkreśliła, nowe regulacje będą miały pozytywny wpływ na życie ponad 80 mln Europejczyków z niepełnosprawnością.
 
Europejski akt w sprawie dostępności
 
Te nowe przepisy to tzw. europejski akt w sprawie dostępności, który KE zaproponowała w grudniu 2015 roku z myślą zarówno o osobach z niepełnosprawnością, jak i przedsiębiorstwach, które oferują produkty i usługi. Producenci i usługodawcy będą w stanie je sprzedawać i eksportować w całej UE bez konieczności dostosowywania ich do rozbieżnych przepisów krajowych.
Bankomaty, na przykład, zostaną wyposażone w gniazda dla słuchawek, aby osoby niewidome mogły wypłacać pieniądze przy wsparciu instrukcji dźwiękowych. Na klawiaturach znajdą się wyczuwalne dotykiem znaki. Oprócz sygnałów dźwiękowych bankomaty będą również miały elementy wizualne (np. migające światło) pozwalające zidentyfikować miejsce, gdzie należy wprowadzić kartę bankomatową lub gdzie wydawane są pieniądze.
Regulacje będą dotyczyły także takich urządzeń i usług jak telefony, komputery, terminale płatnicze lub terminale samoobsługowe, usługi bankowe, łączność elektroniczna, numer alarmowy 112, e-booki, handel elektroniczny oraz niektóre usługi transportowe.
Porozumienie zostanie przedłożone unijnym ambasadorom do zatwierdzenia. Następnie będzie nad nim głosował Parlament Europejski, a ostatecznie nowe regulacje zatwierdzi Rada UE".
 
 ***
 

 Miasta coraz chętniej wspierają niepełnosprawnych

Dziennik Gazeta Prawna (2018-11-21)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "Po specjalnej ofercie, którą samorządy kierują do zamieszkałych na ich terenie rodzin wielodzietnych oraz seniorów, przyszedł czas na osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Coraz więcej samorządów decyduje się wprowadzać dodatkowe - poza tymi, które muszą realizować na podstawie różnych przepisów - formy pomocy dla nich. Wśród nich są świadczenia pieniężne i usługi ułatwiające codzienne życie.
Jednym z miast, które stawiają na wsparcie finansowe, jest Kraków. Od 2019 r. ma tam ruszyć wypłata świadczenia pod nazwą "dodatek opiekuńczy". Będzie to 500 zł miesięcznie przyznawane osobom, które mają prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Zasiłki takie otrzymują osoby rezygnujące z pracy, aby zajmować się członkiem rodziny, który stał się niepełnosprawny w dorosłym życiu. Obydwa świadczenia wynoszą obecnie po 620 zł miesięcznie, gdy więc nowy dodatek wejdzie w życie, opiekunowie mieszkający na terenie Krakowa będą mogli otrzymywać łącznie 1120 zł.
Opiekunowie nie będą musieli składać wniosku o dodatek, bo będzie im przyznany z urzędu na podstawie decyzji uprawniającej do jednego ze wspomnianych wyżej zasiłków. Projekt uchwały rady miasta w tej sprawie będzie omawiany na sesji nowej rady na początku grudnia.
Swoje świadczenie chce mieć również Toruń. Ma to być dodatek dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 100 zł. Dodatek ma zacząć obowiązywać od kwietnia 2019 r.
W Toruniu trwają też zaawansowane prace nad przygotowaniem od strony technicznej i merytorycznej karty osoby niepełnosprawnej, która ma uprawniać do korzystania z ulg i zniżek w podmiotach miejskich oraz niektórych prywatnych firmach (jeśli zdecydują się ich udzielać).
Z tego typu rozwiązania mogą już korzystać mieszkańcy Łodzi, którzy od 15 października br. mogą wnioskować o wyrobienie Łódzkiej Karty Bez Barier. Dzięki niej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub jej stopniu mniej zapłacą za usługi zapewniane przez samorządowe instytucje, takie jak muzea, teatry, zoo, obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podmioty prywatne, które podpisały porozumienie z miastem, oferują rabaty, m.in. na wyjazdy rehabilitacyjne, wizyty w salonie fryzjerskim, u optyka, w restauracji, na przejazdy taxi.
W Rzeszowie rodzice z niepełnosprawnym dzieckiem są uprawnieni do zniżek w ramach lokalnego programu adresowanego do rodzin wielodzietnych. W ich przypadku nie obowiązuje wymóg, aby w rodzinie wychowywało się minimum troje dzieci.
W niektórych miastach osoby niepełnosprawne mają zapewniane usługi asystenckie. Do takich samorządów należą Lublin i Poznań. W Poznaniu w ubiegłym miesiącu ruszył projekt "Niezależność na telefon". W jego ramach osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które skończyły 18 lat i rozliczają swój PIT w Poznaniu, mogą telefonicznie zgłosić zapotrzebowanie na wsparcie asystenta. Może ono obejmować pomoc w poruszaniu się po mieście i jego okolicach, robieniu zakupów i wykonywanie drobnych prac domowych. Asystenci pracują codziennie, z wyjątkiem świąt".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 listopada 2018 r.
 
 ***
 

Opiekunowie osób dorosłych chcą zmian. Rząd przyjrzał się ich postulatom

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl, 08.11.2018
Mateusz Różański
 
Czytamy fragment informacji:
"Wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę" przy wypłacaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego, zniesienie kryterium dochodowego w wysokości 764 zł albo umożliwienie opiekunom osób dorosłych łączenia pracy z pobieraniem tego świadczenia, które w tej chwili wynosi 620 zł. To pomysły przedstawione sejmowej Komisji ds. Petycji, która skierowała je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedź przedstawiono Komisji podczas posiedzenia 7 listopada.
Temat świadczeń dla opiekunów osób, u których niepełnosprawność pojawiła się, gdy były dorosłe po raz kolejny wrócił do Komisji ds. Petycji. Jak do tej pory nie wykonano wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego, że różnicowanie świadczeń dla opiekunów osób dorosłych (obecnie 620 zł) i dzieci (obecnie 1477 zł) jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. Jednak zdaniem ministerstwa: przedstawione w petycji postulaty nie rozwiązują tego problemu.
Ministerstwo: najpierw zmiany systemowe
- Wcześniejsze wprowadzenie zmian przed realizacją Wyroku Trybunału Konstytucyjnego odbywałoby się więc w oparciu o uznane za niekonstytucyjne przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i de facto - utrwalałoby je - referowała stanowisko swojego resortu Ewa Speranza z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. - Najpierw trzeba dokonać zmian systemowych w przyznawaniu świadczeń opiekuńczych - podkreśliła".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Czy wdowa, która odzyskała zdolność do pracy, traci prawo do renty rodzinnej

 Dziennik Gazeta Prawna (2018-11-08)
Anna Borysewicz, oprac.: GR
 
Czytamy:
"ZUS przyznał mi rentę inwalidzką z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Pięć lat później zmarł mój mąż (miałam wówczas 48 lat) i nabyłam prawo do renty rodzinnej. W październiku 2018 r. lekarz orzecznik stwierdził, że nie jestem już całkowicie niezdolna do pracy, i cofnął mi rentę rodzinną. Czy decyzja ZUS jest słuszna? - pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.
Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP - prawo do renty rodzinnej nabywa wdowa, która skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16. roku życia, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat, lub gdy sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Jak zaś stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 5 września 2018 r., sygn. akt I UK 258/17, wdowa, która nie spełnia kryterium wiekowego ani nie wychowuje małoletniego lub niepełnosprawnego dziecka, ale uzyskała rentę rodzinną z powodu bycia niezdolną do pracy w chwili śmierci męża, traci do niej prawo, gdy ZUS uzna, że może już pracować.
Opierając się więc na interpretacji zaprezentowanej w wyroku SN, można stwierdzić, że opisana decyzja ZUS jest słuszna".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 listopada 2018 r.
 
 ***
 

Najniższe renty wzrosną o 70 zł. Kogo obejmą nowe rozwiązania?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 07.11.2018
oprac. tp
 
 Czytamy informację:
 "Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz minimalna emerytura mają w przyszłym roku wynieść 1100 zł brutto. Wzrosłyby więc o 70,20 zł. To propozycja Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki Społecznej.
Zgodnie z tą propozycją, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosnąć by miała z obecnych 772,35 zł do 825 zł brutto.
- Dziś do konsultacji społecznych trafi projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, który zawiera nowe zasady waloryzacji świadczeń od 1 marca 2019 r. - powiedziała minister Elżbieta Rafalska, cytowana przez dziennik "Rzeczpospolita". - Zależy nam na wsparciu osób z najniższymi świadczeniami. Według proponowanego mechanizmu nikt na waloryzacji nie traci.
Kogo obejmą nowe rozwiązania?
Rząd jest zdania, że pomimo wielu zmian wysokość najniższych rent i emerytur wciąż jest niewystarczająca w odniesieniu do kosztów utrzymania.
- Zastosujemy ustawowy wskaźnik waloryzacji, który jest prognozowany na 103,26 proc., przy zagwarantowaniu minimalnej kwoty waloryzacji, która będzie na poziomie 70 zł - podkreśliła minister Rafalska w cytowanej przez portal Interia.pl informacji.
Proponowane rozwiązania będą kosztowały 8,44 mld zł. Mają objąć ponad 4 mln emerytów i rencistów (spoza rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych), 114 tys. osób, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 280 tys. osób, które pobierają renty socjalne i milion emerytów z KRUS".
 
 ***
 

Specjalista dla dziecka bez ulgi rehabilitacyjnej

 Dziennik Gazeta Prawna (2018-11-15)
Mariusz Szulc, oprac.: GR
 
 Pewnie informacja dotyczy nielicznych czytelników, ale niewidomi mogą mieć autystyczne dzieci, warto więc się z nią zapoznać.
 "Wydatki na opiekę nad autystycznym dzieckiem poniżej 16. roku życia nie mogą być odliczone od dochodu - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Pytanie KIS zadała matka dziecka, u którego powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności stwierdził autyzm. Dziecku przyznano specjalistyczną opiekę pedagoga specjalnego, na podstawie opinii psychiatry, u którego było ono leczone. Wydatki z tego tytułu matka chciała odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 2 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.350.2018.2.IL. Wyjaśnił, że odliczyć można, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 i 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o PIT:
- wydatki poniesione na domową opiekę pielęgniarską nad osobą niepełnosprawną w okresie jej przewlekłej choroby, uniemożliwiającej poruszanie się oraz
- usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do pierwszej grupy inwalidzkiej.
Do pierwszej grupy inwalidzkiej kwalifikowane są osoby, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Tego warunku nie spełniają niepełnosprawne dzieci poniżej 16. roku życia - stwierdził dyrektor KIS".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 listopada 2018 r.
 
 ***
 

 POWER dla Programu "Dostępność Plus". Budżet wzmocni ponad 100 mln euro

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 20.11.2018
inf. prasowa
Źródło: KPRM
 
Czytamy:
"Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju. Zmiany te przewidują wsparcie przedsięwzięć służących realizacji programu "Dostępność Plus", przyjętego przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. Chodzi o usuwanie barier w dostępie do usług publicznych - organizacyjnych oraz infrastrukturalnych - utrudniających życie m.in. osobom z niepełnosprawnościami oraz starszym.
Zaproponowane zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umożliwią realizację 18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie "Dostępność Plus".
Będą to np. takie działania jak: "Budynki bez barier", "100 placówek służby zdrowia bez barier", "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" czy "Dostępne serwisy internetowe i aplikacje mobilne". W sumie w programie operacyjnym zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro.
Ponadto, zmiany w programie operacyjnym realizują decyzję Komisji Europejskiej o przesunięciu alokacji w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" z 2020 r. na 2018 r.".
 
 ***
 

Nie zawsze trzeba ponownie ustalać efektu zachęty

 Dziennik Gazeta Prawna (2018-11-08)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Gdy z przedstawianych przez pracownika orzeczeń o niepełnosprawności nie wynika jej ciągłość, można przyjąć, że powstała w trakcie jego zatrudnienia w firmie. Wtedy nie trzeba na nowo wykazywać efektu zachęty. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Osiąganie efektu zachęty jest jednym z podstawowych warunków otrzymywania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z dysfunkcją zdrowotną. Można to zrobić metodą ilościową, polegającą na wykazaniu, że w miesiącu przyjęcia do pracy niepełnosprawnej osoby doszło do wzrostu netto stanu zatrudnienia w stosunku do przeciętnej liczby pracowników z 12 poprzednich miesięcy lub metodą jakościową (poprzez wykazanie, że podwładny podjął pracę na wakacie w określonych przepisami sytuacjach). Od tej ogólnej zasady jest jednak wyjątek, bo zgodnie z art. 26b ust. 6a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), efektu zachęty nie trzeba w ogóle wykazywać, jeśli dysfunkcja zdrowotna powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 listopada 2018 r.