Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI listopad 2021

 

Ile dorobisz do renty od 1 grudnia?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 12.11.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Od 1 grudnia 2021 r. zmieniają się limity dorabiania do renty i emerytury. Będą one obowiązywać do 28 lutego 2022 r.
Co się zmieni?
Od 1 grudnia br. kwota przychodu odpowiadająca:
- 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. wyniesie 3960,20 zł.
- 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. wyniesie 7354,50 zł.
Przychody powyżej tych kwot sprawią zawieszenie renty lub emerytury. Będzie więc zatem można dorobić ponad 100 zł więcej, niż w poprzednim kwartale.
Kiedy zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia?
Zmniejszenie świadczenia (emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) następuje, gdy przekroczy się 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawieszenie - po przekroczeniu 130 proc. Z kolei renciście socjalnemu świadczenie zostanie zawieszone już po osiągnięciu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Zasady dorabiania do renty socjalnej zmienią się od 1 stycznia 2022 r. Renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom zawieszania lub zmniejszania, jak emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.
Limity dorabiania dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną".
I dalej:
"Kogo nie obowiązują limity
Należy pamiętać, że limity nie obowiązują emerytów i rencistów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Limity nie dotyczą także pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po inwalidzie wojennym oraz rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tej osobie. Oni mogą dorabiać bez ograniczeń.
Emeryt i rencista ma obowiązek powiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego przychodu. Ma on także obowiązek do końca lutego każdego roku zawiadomić ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętym w ubiegłym roku kalendarzowym".
Cała publikacja pod wyżej wskazanym adresem.
 
 ***
 

 2119 zł świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 r.

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy, LISTOPAD 16, 2021
 
Czytamy fragment informacji:
"Z 1971 zł do 2119 zł wzrośnie w przyszłym roku kwota wsparcia dla rodzica, który nie pracuje w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Nową kwotę świadczenia pielęgnacyjnego, która będzie obowiązywać w 2022 r., wskazuje obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 27 października 2021 r. (M.P. poz. 1021).
Zgodnie z art. 17 ust. 3a-3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji 1 stycznia danego roku. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do roku poprzedniego. W 2022 r. minimalna pensja będzie wynosić 3010 zł, co oznacza, że będzie o 7,5 proc. wyższa niż w br. (2800 zł). W efekcie o 7,5 proc. wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które w tym roku wynosi 1971 zł, a w przyszłym będzie to 2119 zł".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 listopada 2021 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 "Polski ład" ograniczy stosowanie ulgi rehabilitacyjnej?

Wyjaśniamy
 Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl
publikacja 2021-11-26
 
Czytamy:
"Uchwalone w ramach "Polskiego ładu" przepisy ustaw podatkowych to nie tylko podniesienie kwoty wolnej od podatku czy podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Zmiany wprowadzono aż do 26 aktów prawnych, nowe regulacje zmienią zasady rozliczania wielu popularnych ulg podatkowych, w tym ulgi rehabilitacyjnej.
 
Wyjaśniamy, co się zmieni.
 
Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące "Polskiego ładu". Szereg zmian w ustawach podatkowych dotknął ulgi na cele rehabilitacyjne.
Aktualnie ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Dla celów ulgi uznaje się, że osoba jest na utrzymaniu, jeżeli jej roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Ulga jest uregulowana w art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7 pkt 4, ust. 7a-7g ustawy PIT.
 
Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
 
Z ulgi może skorzystać podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Wówczas może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W 2022 r. ulga za 2021 r. zostanie rozliczona na starych zasadach.
W rozliczeniach podatkowych za 2021 r., które podatnicy zaczną przygotowywać w 2022 r., odliczą wydatki na cele rehabilitacyjne zgodnie z obowiązującymi dotąd zasadami.
W ramach preferencji można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Wydatki te dzielą się na wydatki limitowane oraz wydatki nielimitowane.
 
 ***
 

Rusza program Rehabilitacji Kompleksowej dla osób chcących wrócić do pracy

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 23.11.2021
Autor: Informacja prasowa PFRON
 
 Ze względu na znaczenie dla wielu osób zamieszczamy całą publikację:
 "Osoby chcące podjąć pracę lub wrócić do pracy mogą skorzystać z bezpłatnego programu rehabilitacji, realizowanego przez PFRON.
Rehabilitacja Kompleksowa jest przeznaczona dla osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do swoich zainteresowań i stanu zdrowia. Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie). Mogą skorzystać z nich także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, które chciałyby podjąć pracę, a dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi zainteresowane osoby mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Beneficjentami projektu mogą być zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej oraz wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.
Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy:
- moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe
- moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne
- moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej, które działają z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy uczestnik projektu przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawany jest testom na obecność koronawirusa.
 
Jak się zgłosić do projektu?
 
Aby ubiegać się o udział w projekcie, wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności trzeba dołączyć jego kopię do formularza zgłoszeniowego. Orzeczenie nie jest konieczne do wzięcia udziału w programie.
Osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podlaskim PFRON przez e-mail:
ebaszko@pfron.org.pl lub pod nr tel. 85 733 87 11, kom. 880 521 201".
 
 ***
 

Granty z PFRON na zapewnienie dostępności

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy LISTOPAD 2, 2021
 
 Czytamy:
 "Nawet 250 tys. zł na likwidację barier architektonicznych mogą otrzymać samorządy z PFRON w ramach projektu finansowanego z pieniędzy UE. Łączna pula przewidzianych w nim pieniędzy wynosi 77 mln zł - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Projekt "Dostępny samorząd - granty" ma poprawić dostępność do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi będą mogły z uzyskanych pieniędzy pokryć koszty likwidacji różnego typu barier. Katalog wydatków, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował m.in. te na zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i architektonicznych, które zapewnią dostęp do wszystkich pomieszczeń, oraz na zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie rozwiązań, które dadzą możliwość szybszej ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami oraz pozwolą na lepszą obsługę osób niesłyszących i niewidomych.
PFRON zakłada przyznanie 520 grantów o maksymalnej wysokości 100 tys. zł oraz 100 grantów przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, które będą wynosić do 250 tys. zł.
Szczegółowych informacji związanych z realizacją projektu udzielają oddziały wojewódzkie PFRON".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 listopada 2021 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Szef PFRON: dodatkowe środki z budżetu m.in. na wypożyczalnię sprzętu, wynajem mieszkań i WTZ

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 08.11.2021
Autor: PAP
 
 Czytamy:
 "- Dodatkowy miliard złotych przewidziany w ustawie budżetowej będzie przeznaczony, między innymi na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do wynajmu mieszkania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz na warsztaty terapii zajęciowej - powiedział prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz.
Nowelizacja ustawy budżetowej przewiduje, że na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2022 r. do systemu trafi dodatkowy miliard złotych. Prezes PFRON wskazał, że środki te będą przeznaczone na cztery główne programy: na wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnością, dofinansowanie do wynajmu lub dostosowania mieszkania, tworzenie nowych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej oraz na walkę z problemami komunikacyjnymi osób z niepełnosprawnością.
 
Nowoczesny sprzęt
 
Krzysztof Michałkiewicz powiedział, że wypożyczalnia sprzętu jest przygotowywana we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.
- Chcemy, aby powstała centralna wypożyczalnia, w której będzie można wypożyczyć sprzęt nowoczesny, innowacyjny i trudno dostępny - podkreślił.
Przypomniał jednocześnie, że już teraz PFRON dofinansowuje wkład własny osoby niepełnosprawnej na zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, który Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje jedynie do ustalonego limitu.
Kolejnym przygotowywanym przez PFRON programem jest wsparcie mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnością.
- Myślimy zarówno o wsparciu w zamianie mieszkania, jeśli nie można go dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jak i o pomocy w wynajęciu mieszkań przez te osoby z niepełnosprawnością, które ze względu na pracę będą musiały zmienić miejsce zamieszkania. Chcemy także dofinansowywać społeczności mieszkaniowe osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością - program ten głownie będzie realizowany przez organizacje pozarządowe - powiedział prezes Michałkiewicz.
 
Nowe WTZ i ZAZ
 
Szef PFRON zapowiedział również tworzenie nowych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.
- Ciągle mamy "białe plamy" powiatów, w których takich warsztatów nie ma. Wiemy także, że do warsztatów terapii zajęciowej bardzo często chętnych jest znacznie więcej niż miejsc, a rotacja jest niewielka. Dlatego chcemy dofinansować tworzenie nowych takich miejsc, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za finansowanie ich działalności. Obecnie są one w 90 proc. finansowane z naszych środków, a w 10 proc. muszą je dofinansować samorządy. Teraz chcemy przez pierwszy okres finansować je w 100 proc. - powiedział Krzysztof Michałkiewicz.
 
Mobilność
 
Szef PFRON powiedział, że przygotowywany jest również program dofinansowania osobom z niepełnosprawnością zakupu dodatkowych godzin szkoleniowych jazdy samochodem. Zwiększony ma być także poziom dofinansowania na dostosowanie samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także dofinansowania na zakup przez gminy samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach.
- To bardzo ważne, żeby osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym mogły dotrzeć do miejsca pracy, rehabilitacji lub na spotkanie w kawiarni, restauracji - powiedział".
 
 ***
 

Od 1 listopada nadawcy programów muszą zapewnić dostępność ważnych komunikatów dla osób z niepełnosprawnością

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 04.11.2021
Autor: inf. prasowa
Źródło: rpo.gov.pl
 
 Czytamy:
 "Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewnienia, by informacje o charakterze nadzwyczajnym, w tym publiczne komunikaty i ogłoszenia w sytuacji klęski żywiołowej, były rozpowszechniane wraz z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, chyba że ich rozpowszechnienie wraz z tymi udogodnieniami było niemożliwe - głosi nowy ust. 1a i ust. 1b art. 18a ustawy o radiofonii i telewizji po nowelizacji z 11 sierpnia 2021 r." - przypomina prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Trwająca pandemia COVID-19 stanowi sytuację nadzwyczajną, a stopniowo wprowadzane i znoszone obostrzenia przez wiele miesięcy były podawane w formie niedostępnej dla osób głuchych. Od 1 listopada 2021 r. komunikaty dotyczące pandemii czy stanu wyjątkowego powinny być tłumaczone na polski język migowy, zawierać napisy dla niesłyszących czy audiodeskrypcję.
Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, na zasadzie równości z innymi, dostępu do informacji i komunikacji, jest obowiązkiem państwa. Jego realizacja ma przede wszystkim umożliwić im samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia.
Obowiązek ten wynika nie tylko z praw człowieka, ale jest też elementem szerszej zmiany cywilizacyjnej, która każe przy komunikatach wszelkiego rodzaju zwracać większą uwagę na potrzeby odbiorcy i uwzględniać jego indywidualną sytuację. Stąd coraz większe znaczenie, jakie m.in. w Unii Europejskiej przykładane jest do dostępności produktów, usług i informacji.
W przypadku usług audiowizualnych, a więc programów stacji telewizyjnych, platform streamingowych, czy telewizji na żądanie, szczegółowe obowiązki nadawców opisuje unijna dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych. Jej postanowienia każde państwo członkowskie wdraża swoją własną ustawą.
 
Komunikaty dla wszystkich
 
Rzecznik podczas prac nad zmianami pisał do wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego, że trzeba wprowadzić wymóg dostępności komunikatów w sytuacjach nadzwyczajnych dla wszystkich nadawców. Musieliby te najważniejsze komunikaty czynić dostępnymi.
Chodzi o to, że wielu głuchych w Polsce nie zna języka polskiego. Na co dzień posługują się innym językiem - PJM, czyli polskim językiem migowym. Dlatego ważne jest tłumaczenie zwłaszcza szczególnie istotnych informacji na PJM. Osoby niedosłyszące potrzebują z kolei napisów, zaś osoby niesłyszące, ale znające język polski, potrzebują audiodeskrypcji - czyli informacji nie tylko o tym, co kto mówi, ale jakie inne dźwięki są elementem komunikatu.
RPO zwracał też uwagę, że projekt wprowadzałby obowiązki nadawców w zakresie usług audiowizualnych na niższym poziomie niż w przypadku programów telewizyjnych. Tylko 30 proc. audycji umieszczonych w udostępnianym publicznie katalogu musiałoby mieć udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Brak przy tym przepisów o regularnym przedstawianiu stosownych sprawozdań przez nadawców i dostawców usług medialnych mających w celu pomiaru postępu w stopniowym udostępnianiu usług.
 
Obowiązek sprawozdania i możliwość skargi
 
W ustawie z 11 sierpnia 2021 r. wprowadzono też obowiązek nadawców do przedkładania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdań z wykonywania obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu udostępnianych audycji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Sprawozdanie dotyczące dostępności wszystkich programów telewizyjnych i usług medialnych będzie przekazywane Komisji Europejskiej.
KRRiT otrzymała również dodatkowe uprawnienia w postaci prowadzenia punktu kontaktowego ds. dostępności usług medialnych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz słuchu. Od 1 listopada można zgłosić się do KRRiT, aby uzyskać informacje dotyczące dostępności programów oraz złożyć skargę na brak dostępności programów. Dzięki temu mechanizmowi będzie można informować o wszelkich nieprawidłowościach związanych z dostępnością i dążyć do ich eliminacji.
Ponadto - zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 ust. 1 ustawy - audycje nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym.
W szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na:
- płeć,
- rasę,
- kolor skóry,
- pochodzenie etniczne lub społeczne,
- cechy genetyczne,
- język,
- religię lub przekonania,
- poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy,
- przynależność państwową,
- przynależność do mniejszości narodowej,
- majątek,
- urodzenie,
- niepełnosprawność,
- wiek,
- orientację seksualną,
- oraz nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
Tych treści nie będą też mogły zawierać audycje dostarczane w ramach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
Ocena co do spełnienia tych przesłanek pozostaje w gestii Przewodniczącego KRRiT. W przypadku pojawienia się zabronionych treści może on wezwać dostawcę usługi medialnej do zaniechania działań w zakresie dostarczania usług medialnych, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały KRRiT lub warunki koncesji".
 
 ***
 

Raport NIK bezlitosny wobec programu "Za życiem"

E- informator portalu www.niepelnosprawni.pl 09.11.2021
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: nik.gov.pl
 
 Czytamy:
 "Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z realizacji programu "Za życiem". NIK nie ocenia jego wdrażania pozytywnie, właściwie w zdecydowanej większości obszarów dostrzegając poważne braki.
Ustawa "Za życiem" została przyjęta w listopadzie 2016 r., a już w grudniu, na jej podstawie, ale bez konsultacji społecznych, rząd przyjął program "Za życiem". Jego celem jest wsparcie kobiet w ciąży powikłanej i rodziny z noworodkami, u których w okresie prenatalnym lub podczas porodu zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu.
Miał to być największy program, jak dotąd, zakładający kompleksową pomoc dla rodzin w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, jak i dostępu do instrumentów polityki społecznej. Jednak, jak wynika z raportu NIK, wsparcie programu nie zostało wdrożone kompleksowo i nie zawsze realizowane było kompleksowo. NIK skontrolowała działanie programu w latach 2017- pierwsze półrocze 2020 r.
 
Brak informacji
 
Szczególnie krytycznie NIK oceniła to, że nie powstał zakładany w programie portal i baza danych o formach wsparcia dla potencjalnych beneficjentów. Wpłynęło to na dezinformację i brak zainteresowania niektórymi formami pomocy. Powstał jedynie informator opracowany przez ministerstwo zdrowia.
Podobnie negatywnie NIK ocenił nadzór programu przez odpowiedzialnego za niego ministra rodziny i polityki społecznej oraz odpowiedzialnego za 6 jego obszarów ministra zdrowia. NIK zwróciła uwagę, że nie istnieje baza rodzin, do których ten program jest skierowany, a więc brakuje informacji o jego głównych odbiorcach.
Raport NIK wymienia krytyczne obszary realizacji programu:
- z 30 mających powstać w jego ramach wyspecjalizowanych ośrodków neonatologicznych (DOK) zobowiązanych do roztoczenia skoordynowanej opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano najcięższe schorzenia, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, w całym kraju funkcjonuje jedynie 6.
- brak wsparcia asystentów rodziny, którzy mieli pełnić kluczową rolę w programie. Nastąpił nawet spadek liczby zatrudnionych asystentów. W 8 proc. gmin nie zatrudniono ani jednego asystenta, w 66 proc. gmin - tylko jednego. Resort rodziny zmniejszył dofinansowanie w tym czasie na asystentów rodziny. Z drugiej strony sami beneficjenci wykazywali słabe zainteresowanie skorzystaniem z pomocy asystenta, co mogło wiązać się z brakiem informacji o jego roli.
- przyjęte rozwiązania prawne uniemożliwiły realizację świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej. W 2020 r. świadczeń tych nie realizowano w 6 województwach.
- w niewielkim stopniu wdrożono wczesną rehabilitację najciężej chorych dzieci. Nie osiągnięto także założeń dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - nie powstał Krajowy Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjny. Docelowo program zakładał powstanie 380 powiatowych placówek realizujących kompleksowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w każdym powiecie powinien powstać jeden ośrodek.
- w 4 województwach nie było możliwości skorzystania ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej.
- w bardzo małym stopniu udało się rozwinąć sieć domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zamiast 18 powstało ich 7. Program zakładał funkcjonowanie dwóch takich domów w każdym województwie, natomiast na koniec 2020 r. w pięciu województwach (wielkopolskie, podlaskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie) nie było żadnego, a w trzech tylko jeden (łódzkie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie). Z przeznaczonych na ten cel w programie środków (11,5 mln) wykorzystano niecałe 12 proc.
- co ciekawe, brakowało też chętnych do zamieszkania w nowo utworzonych mieszkaniach chronionych. Powstało ich w kontrolowanym okresie 141. W całym kraju z 514 miejsc skorzystały zaledwie 53 osoby. Resort rodziny nie monitorował przyczyn tego stanu rzeczy.
- nie zwiększono dostępności mieszkań dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. "Do czerwca 2020 r., spółka Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości S.A. (dalej: PFRN) oddała do użytku ponad 1 tys. mieszkań w sześciu jst (jednostkach samorządu terytorialnego - red.), w tym lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wśród najemców mieszkań znalazły się jedynie dwie osoby niepełnosprawne, przy czym co do części lokalizacji Minister Rozwoju nie posiadał danych. Prowadzono również budowę ok. 1,8 tys. takich mieszkań w ośmiu jst na terenie kraju".
- resort rodziny nie gromadził danych o jednorazowym świadczeniu dla rodziców w wysokości 4 tys. zł na urodzenie dziecka z ciężką niepełnosprawnością.
Środki na ten cel wykorzystano tylko w 32 proc.
- nie wdrożono także zapisów programu o opiece wytchnieniowej.
 
Garść pozytywów
 
NIK ocenia pozytywnie dwa aspekty realizacji programu "Za życiem" - wzrost liczby banków mleka, powstało ich 13, co znacznie przyczyniło się do zwiększenia liczby korzystających z nich dzieci. Po drugie - wzrost liczby środowiskowych domów samopomocy (ŚDS). Liczba osób oczekujących na umieszczenie w takich ośrodkach zmniejszyła się w badanym okresie o około 500 (do 1242 osób na koniec 2019 r.), a liczba powiatów, w których nie funkcjonował żaden ŚDS - o 16 (do 26).
Pozytywnie Izba oceniła też realizację zaprojektowanych w programie "Za życiem" zamierzeń mających przeciwdziałać wykluczeniu zawodowemu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Dwukrotnie przekroczono zaplanowane środki na wsparcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób opuszczających warsztaty terapii zajęciowej.
W latach 2017 - 2019 wydatkowano 73 proc. kwoty zaplanowanej na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych poprzez aktywizacje osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Brak jednak dokładnych danych i monitoringu resortu rodziny w tym zakresie. NIK wysoko ocenił też zatrudnienie osób w spółdzielniach socjalnych.
Wśród zaleceń NIK po kontroli znalazły się te skierowane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o rzetelne kontrolowanie realizacji programu "Za życiem" oraz udzielanie dotacji w terminach gwarantujących jednostkom samorządu terytorialnego rzeczywistą realizację zadań".
 
 ***
 

Wzrośnie dotacja dla zakładów aktywności zawodowej

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy ?? LISTOPAD 24, 2021
 
 Czytamy:
 "W 2022 r. zakład aktywności zawodowej będzie otrzymywał z PFRON 27,5 tys. zł na jednego pracownika. Warsztatowi terapii zajęciowej ma przysługiwać 24 tys. dotacji na jednego uczestnika zajęć - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Takie stawki mają znaleźć się w projekcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
WTZ są placówkami, które co do zasady zajmują się rehabilitacją społeczną oraz wspierają osoby niepełnosprawne w uzyskiwaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Natomiast w ZAZ pracę znajdują osoby niepełnosprawne, którym najtrudniej jest odnaleźć się na rynku pracy, np. z chorobami psychicznymi i niewidome.
Działalność zarówno jednych, jak i drugich jest dofinansowywana z pieniędzy PFRON w formie rocznej dotacji przekazywanej na jednego zatrudnionego lub uczestnika zajęć. I tak w tym roku kwota przewidziana dla WTZ wynosi 21 696 zł, a dla ZAZ 25 000 zł. Problem w tym, że dotacje w takiej wysokości nie są wystarczające i nie pokrywają rzeczywistych kosztów działalności warsztatów i zakładów. Ich sytuację ma poprawić podniesienie w 2022 r. wysokości wsparcia. W przypadku WTZ dotacja w przyszłym roku oraz kolejnych latach ma wynosić 24 096 zł. Co ciekawe rządowe rozporządzenie w obecnym brzmieniu również zakłada podniesienie od przyszłego roku stawki na jednego uczestnika zajęć, ale do wysokości 22 899 zł. Propozycja dotacji, która ma być wpisana do projektu, będzie więc dla warsztatów korzystniejsza, bo oznacza wzrost wsparcia o 2400 zł w skali roku (200 zł miesięcznie). Dla ZAZ nowa kwota dotacji ma wynosić 27 500 zł".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 listopada 2021 r.
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Ten projekt wesprze podmioty publiczne w realizacji dostępności

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 25.11.2021
Autor: oprac. ag
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Rusza nowy projekt, którego celem jest stworzenie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych. Ma on je wspierać z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych oraz w realizacji zapisów ustawy o dostępności. Projekt prowadzą: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR", Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik.
 "Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych" to projekt, którego organizatorzy chcą stworzyć standardy kompleksowej usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych.
 
Do kogo jest skierowany projekt?
 
Do projektu mogą przystąpić podmioty publiczne, wskazane w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym: organy władzy publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego wymienione w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz jednostki organizacyjne podległe tym organom. Czyli są to:
- centralne i terenowe organy administracji rządowej - siedziby ministerstw oraz urzędy woj.
- jednostki samorządu terytorialnego: urzędy marszałkowskie, miast i gmin, starostwa powiatowe
- szkoły i uczelnie wyższe
- oddziały NFZ, SP ZOZ, w szczególności świadczące usługi w zakresie rehabilitacji
- państwowe i samorządowe instytucje kultury: domy kultury, muzea, wypożyczalnie książek
- obiekty transportu i komunikacji publicznej: lotniska, dworce autobusowe i kolejowe(o różnej wielkości i zasięgu świadczonych usług)
- oddziały ZUS, OPS, PCPR
- wojewódzkie i powiatowe Urzędy Pracy
Na jakie wsparcie mogą liczyć podmioty publiczne?
W ramach działań projektowych podmiot publiczny może uzyskać z zakresu dostępności architektonicznej budynków i projektowania uniwersalnego (wsparcie merytoryczne, doradcze, informacyjne oraz audytowe).
Planowane działania to:
- objęcie wsparciem doradczym i audytowym z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego 450 podmiotów publicznych, w tym pomoc:
- w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi na podstawie opracowanej metodologii audytu oraz w analizie projektów lub doradztwie w przygotowaniu projektów budynków i ich otoczenia w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności architektonicznej.
- pomoc w przygotowaniu dokumentacji projektowej inwestycji pod kątem zapewnienia dostępności budynków i przestrzeni publicznej
- uruchomienie ogólnopolskiej infolinii
- uruchomienie portalu wspierającego podmioty publiczne
- organizacja spotkań z podmiotami publicznymi
- opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych
- przygotowanie raportu z realizacji wsparcia dla podmiotów z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego".
 I dalej:
 "Terminy
Pierwszy nabór do projektu trwa do 17 grudnia br. Kolejne terminy naborów na rok 2022 zostaną ogłoszone w grudniu 2021 roku.
Rekrutacja podmiotów publicznych prowadzona będzie sukcesywnie do czasu przyjęcia do projektu min. 450 podmiotów spełniających kryteria przyjęcia do projektu".
Kolejny fragment:
"W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy
(owda@pfron.org.pl)
lub telefoniczny 22 57 31".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie:
 
 ***
 

Forma dokumentacji bez znaczenia przy kontroli PFRON

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy ?? LISTOPAD 16, 2021
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Pracodawca korzystający z dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników może prowadzić ich akta w formie papierowej lub elektronicznej. Ważne jest, aby taka dokumentacja była dostępna dla Komisji Europejskiej przez 10 lat - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych".
I dalej:
"Szczegółowe warunki, które musi spełnić dokumentacja pracownicza w wersji elektronicznej, w tym zasady zapewnienia bezpieczeństwa zasobów, określa rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369). Z kolei przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), które regulują udzielanie dopłat do pensji, nie odnoszą się do cech dokumentacji pracowniczej. Pracodawca powinien natomiast pamiętać o takim zabezpieczeniu akt osobowych, aby były bezwzględnie dostępne dla KE w okresie 10 lat od otrzymania dopłat".
Cała informacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 listopada 2021 r.
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Liczy się data, w której orzeczenie stanie się ostateczne

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy ?? LISTOPAD 8, 2021
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Ważność starego orzeczenia - przedłużona na mocy przepisów covidowych - nie zostaje przerwana aż do czasu, gdy zakończy się postępowanie odwoławcze i nowe orzeczenie stanie się ostateczne. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej:
"PFRON w odpowiedzi na początku przypomina o obowiązujących przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), czyli tzw. specustawy covidowej. Zgodnie z jej art. 15h ust. 1 pkt 2 orzeczenie, którego ważność wygasa od 8 marca ubiegłego roku, zachowuje ją do upłynięcia 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Jednocześnie w świetle wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych jako nowe orzeczenie należy rozumieć orzeczenie ostateczne, a więc takie, co do którego upłynął 14-dniowy termin na wniesienie odwołania do wojewódzkiego zespołu, albo takie, w stosunku do którego osoba zrzekła się prawa do jego wniesienia. Orzeczenia wydane przez wojewódzki zespół są z kolei ostateczne na podstawie art. 16 kodeksu postępowania administracyjnego.
To oznacza, że orzeczenie, na które złożono odwołanie, nie jest ostateczne i tym samym nie określa statusu osoby niepełnosprawnej. Do czasu zakończenia postępowania odwoławczego i dnia, kiedy orzeczenie stanie się ostateczne, ważność orzeczenia przedłużonego na mocy art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy nie ulega przerwaniu".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 listopada 2021 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR