Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI kwiecień 2015

O ile wzrosną emerytury i renty w 2016 roku?

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora z 14 kwietnia 2015 pisze, że: "Rząd ma możliwość zwaloryzowania przyszłorocznych świadczeń na trzy sposoby. Pierwszy z nich opiera się na zwykłych zasadach, czyli podwyżka o wskaźnik inflacji plus 20 proc. wskaźnika wzrostu płac. Ma on ten minus, że z uwagi na niską inflację średnia emerytura urosłaby zaledwie o 17 zł.
Dlatego - jak wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" - dużo bardziej prawdopodobna jest realizacja wariantu, w którym większość emerytów otrzymałaby kwotową podwyżkę (tak jak miało to miejsce w tym roku). Możliwy jest też trzeci scenariusz - mieszany. Tu mocno podniesione zostałyby świadczenia minimalne, a reszta waloryzowana byłaby na zwykłych zasadach".
Więcej: www.gazetaprawna.pl

***

Możliwość podwyższenia emerytury

Na portalu wyborcza.biz/Rynek Seniora z 22 kwietnia 2015 r. znajduje się informacja, że :
Osoby, które przed 1999 r. studiowały albo przebywały na urlopach wychowawczych, będą miały wyższe emerytury. Warto zainteresować się tą sprawą.
Czytamy:
"Dzięki nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach kapitał początkowy w przypadku niektórych Polaków będzie wyższy, co automatycznie przełoży się na wyższą emeryturę.
Studenci będą mieli wyliczony kapitał z całego okresu studiów. Nieważne, jak długo pracowali przed 1999 r."
I dalej:
"Od 1999 r. okres na wychowawczym traktowany jest jako lata składkowe. Budżet państwa płaci rodzicom za ten okres składki emerytalno-rentowe. Ale wychowawczy sprzed 1999 r. państwo traktuje jako lata nieskładkowe (słabiej opłacane). Po zmianach wszystkie okresy na wychowawczym będą traktowane jako składkowe".
I jeszcze jeden cytat:
"Ale to każdy z Polaków sam musi złożyć odpowiedni wniosek o wyliczenie kapitału. Inaczej na starość będzie dostawał znacznie mniej niż powinien".
Więcej: www.wyborcza.biz oraz
 Rzeczpospolita z 30 kwietnia 2015 r.

***

Nie każdy były opiekun uzyska zasiłek

Michalina Topolewska pisze, że:
"Osoby pobierające jedno z trzech świadczeń opiekuńczych po zaprzestaniu zajmowania się niepełnosprawnym krewnym będą mogły uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Nie nastąpi to jednak w każdej sytuacji..."
I dalej:
Umożliwienie pobierania zasiłku było jednym z postulatów rodziców niepełnosprawnych dzieci, którym po długim okresie braku aktywności zawodowej trudno jest wrócić na rynek pracy. Resort pracy postanowił przyznać im takie uprawnienie przy okazji dostosowywania przepisów dotyczących przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Razem z nimi jest bowiem nowelizowany art. 71 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Zasiłek dla bezrobotnych będą mogły uzyskać osoby pobierające nie tylko świadczenie pielęgnacyjne, lecz także specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Jednak będzie to możliwe, o ile utrata prawa do jednej z tych form wsparcia była spowodowana śmiercią osoby, nad którą była sprawowana opieka lub z powodu wygaśnięcia jej orzeczenia o niepełnosprawności. To oznacza, że jeżeli np. drugie z rodziców będzie chciało przejąć zajmowanie się dzieckiem i pobierać świadczenie, to to dotychczas otrzymujące świadczenie nie będzie miało prawa do zasiłku z powiatowego urzędu pracy".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 kwietnia 2015 r.

***

ZUS nie wybacza błędów

Rzeczpospolita z 14 kwietnia 2015 piórem Ksawerego Wardackiego pisze, że ważne jest określenie, z jakiego funduszu renta ma być wypłacana. Czytamy uzasadnienie sądu po rozpatrzeniu sprawy czytelnika. Sąd stwierdził, że: "...pracownik złożył wniosek o świadczenie z niewłaściwego funduszu. Renty wypadkowe funkcjonują bowiem na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nie na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak to jest w wypadku świadczeń z ogólnego stanu zdrowia.
Wynika z tego obowiązek wystąpienia związku między niezdolnością do pracy a wypadkiem przy pracy, którego w sprawie mężczyzny nie było, co jednak nie wykluczało przyznania mu renty z tytułu ogólnego stanu zdrowia".
Więcej w Rzeczpospolitej z 14 kwietnia 2015 r.

***

Bezpłatna pomoc prawna dla seniorów

Jak podaje Maria Krzos/Rynek Seniora z 9 kwietnia 2015 r.:
"Osoby powyżej 75 roku życia, kombatanci oraz osoby represjonowane to grupy, które będą miały prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej niezależnie od tego, czy posiadają uprawnienia do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej - wynika z projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy, informacji oraz edukacji prawnej społeczeństwa".
 I dalej:
 "Projekt przewiduje, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Na realizację wszystkich jej zapisów w latach 2016-2025 przewidziano 1 mld 79 mln zł.
W całym kraju ma powstać ponad 1500 punktów darmowej pomocy prawnej, zorganizowanych na poziomie powiatowym".
Z pełną informacją zapoznać się można:
 Rynek Seniora z 9 kwietnia br.

***

Ustawa o czeku opiekuńczym trafi do ministerstwa pracy

MK/Rynek Seniora z dnia 8 kwietnia 2015 podaje informacje dotyczące czeku opiekuńczego. Czytamy:
"Projekt ustawy wprowadzającej tzw. czek opiekuńczy zostanie dziś (8 kwietnia) przekazany ministrowi pracy i polityki społecznej.
Autorem ustawy jest grupa robocza skupiona wokół senatora Mieczysława Augustyna (PO). Jej przedstawiciele spotykają się ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by przekazać mu gotowy projekt.
- Chcemy, aby nadano temu dokumentowi oficjalny bieg. O tym, w jaki sposób się to stanie zdecyduje minister - mówi portalowi rynekseniora.pl Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" wspierającej tę inicjatywę.
Fundamentem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym (bo tak brzmi jej oficjalna nazwa) jest wprowadzenie tzw. czeków opiekuńczych.
Czek otrzymywałyby osoby posiadające określony stopień niesamodzielności, który oceniałyby powiatowe komisje orzekające obecnie o niepełnosprawności.
Dla osób z pierwszym stopniem niesamodzielności czek byłby wart tysiąc złotych, z drugim, czyli umiarkowanym stopniem - 850 zł, dla osoby z trzecim stopniem - 650 zł.
Czekiem płaciłoby się za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, sprzęt i środki potrzebne do zapewniania godnych warunków życia. Sfinansować usługi opiekuńcze będzie można w zakresie: opieki zastępczej w pełnym albo niepełnym wymiarze, zatrudnienia opiekuna, pokrycia części odpłatności za pobyt w placówce całodobowej".
Więcej informacji na ten temat na portalu Rynek Seniora.

***

Przechodzącemu na rentę szef musi wypłacić odprawę

Na ten temat pisze Maria Kuźniar na łamach Dziennika Gazeta Prawna z 8 kwietnia 2015 r.
Jest to odpowiedź na pytanie czytelniczki, która przeszła na rentę inwalidzką.
 Czytamy:
"Jak odpowiada "DGP" - firma ma obowiązek wypłacić odprawę pieniężną. Każdy pracownik, który przechodzi na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, może liczyć na dodatkowe środki od pracodawcy. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby czytelniczka zrezygnowała z pracy z powodu np. renty rodzinnej - wówczas firma nie musiałaby wypłacać odprawy. Jeśli jednak to stan zdrowia powoduje, że nie może wykonywać obowiązków, renta jej się należy. Pracodawca musi wypłacić odprawę w ostatnim dniu pracy osoby, która przechodzi na emeryturę lub rentę".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 kwietnia 2015 r.

***

Będą nagrody dla firm z niepełnosprawnymi

Michalina Topolewska pisze, że:
"Pracodawcy, instytucje i organizacje, które zatrudniają lub działają na rzecz osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, mogą już zgłaszać się do tegorocznej edycji Lodołamaczy..."
Dalej czytamy:
"15 kwietnia br. ruszyła dziesiąta edycja konkursu, który jest organizowany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, założoną przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Podobnie jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach, z czego trzy - zakład pracy chronionej, firma z otwartego rynku pracy oraz instytucja - są adresowane do pracodawców. Oprócz nich przyznane zostaną dodatkowe wyróżnienia: SuperLodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.
Nominacje i zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 30 lipca na adres lodołamacze@popon.pl".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 kwietnia 2015 r.

***

Fiskus nie da 1 proc. nierzetelnej organizacji

Renata Krupa-Dąbrowska w Rzeczpospolitej z 13 kwietnia 2015 r. informuje o planowanych kontrolach fiskusa wykorzystywania pieniędzy przekazywanych organizacjom pożytku publicznego, tj. jednego procenta swojego podatku.
 W myśl projektowanej ustawy w tej sprawie obdarowana organizacja będzie musiała dokładnie określić, na co poszły pieniądze otrzymane od podatników, tj. jednego procenta ich podatku.
 Czytamy:
 "Tak chce sejmowa Komisja Polityki Społecznej, która przygotowała projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Zgodnie z nim organizacje pożytku publicznego, które mają prawo zbierać 1 proc. PIT, będą musiały środki uzyskane z tego tytułu wyodrębnić, aby można było określić przychody i koszty.
Propozycja ta przewiduje również, że minister pracy i polityki społecznej będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wydawania przez organizacje pieniędzy pozyskanych w ten sposób".
Więcej w Rzeczpospolitej z 13 kwietnia 2015 r.

***

Niepełnosprawni tracą pracę

Jak podaje dziennikpolski24.pl - w krajach UE na dziesięciu inwalidów zatrudnienie znajduje pięciu. W Polsce tylko dwóch.
Przyczyną takiego stanu rzeczy, według pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej są ograniczenia dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Czytamy:
"Będzie jeszcze gorzej, bo rząd z roku na rok ogranicza dotacje i w efekcie drastycznie spada liczba zakładów pracy chronionej.
 Od trzech lat rząd zmniejsza nakłady na niepełnosprawnych, a w ub. roku zrównał wysokość dotacji do tzw. zakładów pracy chronionej z dofinansowaniem zatrudniania niepełnosprawnych w firmach na otwartym rynku.
Efekt jest taki, że coraz więcej przedsiębiorstw rezygnuje ze statusu zakładu pracy chronionej i pozbywa się ludzi, którzy pracy potrzebują najbardziej".
Więcej: www.dziennikpolski24.pl

***

Trudniej o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych

Ważne informacje dla przedsiębiorców korzystających z dofinansowania wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podaje Rzeczpospolita z dnia 9 kwietnia 2015 r., w artykule Mateusza Brząkowskiego.
 Nowe "przepisy modyfikują sposób wyliczania efektu zachęty, od którego zależy kwota dofinansowania z PFRON. Zmiana ta jest jednak większa, niż pierwotnie sądzono. Z interpretacji Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że przy wyliczaniu ilościowego efektu zachęty przedsiębiorcy powinni uwzględniać także stan zatrudnienia firm powiązanych i partnerskich".
Warto zapoznać się z pełną informacją na ten temat w Rzeczpospolitej z 9 kwietnia 2015 r.

***

Jaroslaw Duda: Prosze o konkrety

Portal www.niepelnosprawni.pl 10 kwietnia br. opublikował rozmowę Piotra Pawłowskiego z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą.
 Rozmowa dotyczyła pytań:
 "Jak zreformować system orzekania o niepełnosprawności, jakie zmiany czekają chroniony rynek pracy i jaka jest przyszłosć idei 1 proc. na rzecz pożytku publicznego?"
Zainteresowane osoby odpowiedziami na te i inne pytania mogą zapoznać się z całością rozmowy na www.niepelnosprawni.pl.