Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Lipiec 2016

 

 

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie spór o ulgę rehabilitacyjną

Pisze Agnieszka Pokojska w Dzienniku Gazeta Prawna z 19 lipca 2016 r. 
 
    Czytamy: 
    "Chodzi najczęściej o sytuację, w której rozwiedziony rodzic utrzymuje niepełnosprawne dzieci, na które otrzymuje alimenty, zasiłek pielęgnacyjny bądź inny dochód zwolniony z opodatkowania. Koszty takiej opieki są duże, więc rodzice chcą skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na rehabilitację dziecka (ulga rehabilitacyjna). Zgodnie z art. 26 ust. 7e ustawy o PIT mają do tego prawo, o ile dochody dziecka nie przekroczą 9120 zł.
Fiskus od dawna stoi na stanowisku, że chodzi o każdy dochód, także wolny od podatku. Potwierdził to również Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. w wyrokach z 9 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2258/11 czy z 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 979/14.
Problem dotarł ostatecznie do TK, który 30 czerwca 2016 r. postanowił nadać sprawie dalszy bieg".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 lipca 2016 r. 
 
    *** 
    

    Prezes PFRON: system trzeba zmienić

    Rozmowa Piotra Pawłowskiego z prezesem PFRON Robertem Kwiatkowskim - www.niepelnosprawni 11.07.2016 
 
    Jest to bardzo interesująca rozmowa. Cytujemy tylko dwa pierwsze pytania i odpowiedzi na nie, ale zachęcamy do zapoznania się z nią w całości. 
    "Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych ma 25 lat. Będzie wciąż działał po staremu czy według Pana należy coś zmienić?
Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu PFRON: Gdy przygotowywałem się do konkursu na Prezesa Zarządu Funduszu, musiałem przedstawić swój program. Wydawało mi się, że jest nieźle. Natomiast zapoznanie się z otoczeniem prawnym Funduszu, już wewnątrz instytucji, zmieniło moje postrzeganie. Teraz uważam, że nadszedł czas na zmiany, które chciałbym przeprowadzić z pomocą środowiska. Nie można się jednak śpieszyć, bo zajmujemy się sprawami ważnymi dla osób niepełnosprawnych, którym PFRON powinien służyć. Dzisiaj Fundusz sprawnie gromadzi pieniądze i wypłaca je, ale nie wspiera osób z niepełnosprawnościami poza formalnymi działaniami.
Budżet PFRON to prawie 5 mld zł rocznie. Jak planuje Pan je wydawać?
Główne wpływy do budżetu, prawie 77 proc., to są wpłaty pracodawców.
Dopowiedzmy - tych, którzy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnością.
Niezatrudniający osób z niepełnosprawnością płacą coś w rodzaju "kary". Miał to być system motywacyjny, natomiast on nie do końca funkcjonuje. Wielu pracodawców woli zapłacić "karę", niż zatrudniać osoby niepełnosprawne. Wszystkie wygospodarowane przez PFRON środki będą przeznaczane na programy łączące rehabilitację społeczną i wsparcie przygotowania do zawodu z zatrudnieniem niepozorowanym".
 
    *** 
    

ZUS nie może się domagać zwrotu świadczeń w każdej chwili

Pisze Kwa W Rzeczpospolitej z 2016-07-07 
 
"Ubezpieczony dopiero po kilkunastu latach może się dowiedzieć, że ma wobec ZUS dług, bo przyznane mu niegdyś świadczenia nie należały mu się. To niezgodne z art. 2 konstytucji - stwierdził Trybunał Konstytucyjny, odpowiadając na pytanie prawne warszawskiego Sądu Rejonowego - czytamy w Rzeczpospolitej 
O niezgodności art. 84 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z ustawą zasadniczą przesądziło niewłaściwe wyważenie przez ustawodawcę interesu ubezpieczonego z interesem organu rentowego - dysponenta środków publicznych. Uprawnienie przyznane ZUS Trybunał uznał za zbyt daleko idące. Sędziowie stwierdzili, że zakwestionowany przepis narusza zasadę stabilizacji sytuacji prawnej jednostki. Nie do pogodzenia z pewnością i stabilnością obrotu jest bowiem, by osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczenia społecznego, pozostawała nieograniczony czas w niepewności co do stanu i wysokości swoich zobowiązań.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował Trybunał o pracach zmierzających do nowelizacji niekonstytucyjnych przepisów".
Więcej w Rzeczpospolitej z 7 lipca 2016 r. 
 
    *** 
    

    Dziennik: Emeryci dostaną porcję tortu o nazwie PKB

Grzegorz Osiecki
 Gazeta Prawna 28 tydzień 2016 roku 
 
    Czytamy: 
    "Rosną szanse, że rząd trwale zmieni zasady waloryzacji rent i emerytur. Wzór na podwyżki może odnosić się do wzrostu gospodarczego
Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, resort rodziny, pracy i polityki społecznej, a także ZUS szukają docelowej formuły waloryzacji rent i emerytur, która uwzględniałaby także wzrost PKB. Ma to zmienić sytuację z ostatnich lat: mimo dobrego wzrostu, powyżej 3 proc. PKB, waloryzacja świadczeń była jedynie symboliczna. Powód? Deflacja, czyli spadek cen. Obecny ustawowy wzór podwyżek to inflacja z dodaniem co najmniej 20 proc. wzrostu płac. Dlatego ujemne ceny obniżały wskaźnik, który służył do wyliczeń. W efekcie w ciągu dwóch lat waloryzacja nie przekroczyła 1 pkt proc., a w obecnym wyniosła tylko 0,24 proc.
Dodanie wskaźnika PKB lub jakiejś jego części do formuły jej wyliczania ma zmienić sytuację. - Waloryzacje będą wyższe. Oznacza to, że wzrośnie ich udział w PKB. Dzięki temu emerytury będą rosły szybciej - wyjaśnia Jakub Borowski, główny ekonomista Crit Agricole". 
    Narazie nie są znane szczegóły. Nie można więc ocenić, o ile wzrosną renty i emerytury. 
I dalej: 
"Wskaźnik PKB jest pomysłem nowym, na razie wstępnym. Pamiętajmy jednak, że wciąż w grze są także inne koncepcje, choć ich znaczenie ostatnio spada". 
    Różne poglądy, opinie i propozycje na ten temat znaleźć można w Gazecie Prawnej 28 tydzień 2016 roku 
    
    *** 
    

Ustawa dotycząca wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych podpisana

    PAP/Rynek Zdrowia 28 czerwca 2016r. 
 
    Czytamy: 
    "Od 2017 r. oboje rodzice, którzy opiekują się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, będą mieć prawo do świadczeń - zakłada ustawa, którą podpisał prezydent. Teraz na jedną rodzinę przysługuje jedno świadczenie, nawet, jeśli dzieci z niepełnosprawnością jest więcej.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wykonuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r.
Obecnie rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością mogą otrzymać tylko jedno świadczenie (świadczenie pielęgnacyjne - 1300 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł, zasiłek dla opiekuna - 520 zł , nawet, jeśli oboje musieli zrezygnować z pracy. Po zmianach każdy z nich będzie mógł otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie.
Zmiany, których inicjatorem był Senat, zakładają, że korzystanie przez jednego opiekuna ze świadczenia nie będzie oznaczało braku wsparcia dla drugiego opiekuna sprawującego opiekę nad kolejną osobą niepełnosprawną w rodzinie.
Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany te dotyczą nie tylko rodziców i dzieci, ale również osób opiekujących się innymi niesamodzielnymi członkami rodziny". 
I dalej: 
"Według szacunków resortu wprowadzenie tych zmian będzie kosztować ok. 30 mln zł". 
Cała publikacja - Rynek Zdrowia 28 czerwca 2016r. 
 
    *** 
    

Rząd obniży wiek emerytalny, ale zakaże dorabiania seniorom? 

    wyborcza.biz/Rynek Seniora 21 lipca 2016 r. 
 
    Czytamy: 
    "Niewiele osób skorzysta z obniżonego wieku emerytalnego, bo prawdopodobnie seniorzy nie będą mogli dorabiać. 
Rząd poparł we wtorek (19 lipca) projekt prezydenckiej ustawy zakładający powrót do dawnego wieku emerytalnego - przypomina „Gazeta Wyborcza”.
Jak się okazuje, rząd się zgodził, ale zamontował bezpiecznik dla budżetu państwa. Kryje się on w jednym zdaniu: "Rada Ministrów wnosi o rozważenie przez Sejm możliwości uzupełnienia prezydenckiego projektu ustawy o modyfikację rozwiązań dotyczących łączenia dalszej aktywności zarobkowej z pobieraniem emerytury i jej wysokości". 
Rząd zapewne pozwoli ludziom przechodzić wcześniej na emeryturę. Ale każdy, kto się na to zdecyduje, nie będzie mógł dorabiać wcale albo tylko do określonej sumy. To sprawi, że mniej ludzi będzie odchodzić z pracy, i tym samym koszty spadną".
I dalej: 
"Dziś jeżeli ktoś odszedł na emeryturę po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego, może dorabiać, ile chce. W przypadku wcześniejszej emerytury można dorobić do 70 proc. średniej pensji. Jeżeli zarobi się więcej, emerytura jest zmniejszana. Jeżeli zarobi się więcej niż 130 proc. przeciętnej pensji, ZUS zawiesza świadczenie".
Więcej: www.wyborcza.biz
    
    *** 
    

Zasiłek dla opiekuna również wtedy, gdy wygasło orzeczenie o niepełnosprawności

    Michalina Topolewska
Dziennik Gazeta Prawna 2016-07-04 
 
    
Czytamy: 
    "Naczelny Sąd Administracyjny, uwzględnił skargę kasacyjną w sprawie zasiłku dla opiekuna. Ta forma pomocy została wprowadzona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), który uznał za bezprawne pozbawienie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego". 
I dalej: 
"Ze względu na naruszenie ich praw nabytych uchwalona została ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567). Problem w tym, że w jej art. 2 ust. 1 zapisano, że o tę formę wsparcia mogą się ubiegać osoby, których decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wygasły z mocy prawa 1 lipca 2013 r. Wtedy to kończył się półroczny okres przejściowy, który zakładał jego wypłatę na dotychczasowych zasadach osobom, które uzyskały je do końca 2012 r.
Taka regulacja oznaczała, że o zasiłek nie mogły się starać osoby, które utraciły świadczenie między 1 stycznia a 30 czerwca 2013 r. ze względu na to, że w tym okresie członkowi rodziny upłynął termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności". 
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 czerwca 2016 r. 
 
    *** 
    

Dziennik: Więcej osób ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym

    Michalina Topolewska
Gazeta Prawna 27 tydzień 2016 
roku
 
    Czytamy: 
    "W ubiegłym roku o 109 proc. wzrosła liczba świadczeń wypłacanych za opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym. To efekt zmiany przepisów, która ułatwiła ich uzyskiwanie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest formą wsparcia przewidzianą dla osób zajmujących się członkiem rodziny, który doznał uszczerbku na zdrowiu po ukończeniu 18 lub 24 lat (co oznacza, że nie mają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego). 
Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 r. specjalny zasiłek otrzymywało 26,8 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej 12,8 tys. 
Gminy wskazują, że tak duży wzrost jest spowodowany zmianą brzmienia artykułu 16a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r. pozycja 114 ze zmianami).
- Od początku ubiegłego roku nie jest już wymagane, aby osoba musiała zrezygnować z pracy w związku z koniecznością zaopiekowania się niepełnosprawnym członkiem rodzinnym. Teraz wystarczy, że tak jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego jest nieaktywna zawodowo i nie jest ważne, od jakiego czasu - wyjaśnia Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Dodaje, że po tej zmianie liczba opiekunów objętych specjalnym zasiłkiem w Poznaniu podwoiła się". 
 
    *** 
    

Opiekunowie osób dorosłych nadal poza systemem. Czy rząd to zmieni?

Polityka/Rynek Seniora 28 czerwca 2016 r. 
 
Czytamy: 
"Około 140 tys. osób opiekujących się dorosłymi niepełnosprawnymi, w tym również starszymi może liczyć ze strony państwa jedynie na 520 zł pomocy. I tylko wtedy, gdy ich dochód na osobę nie przekracza 764 zł. 7 miesięcy minęło, a rząd nie dał rady zająć się tą sprawą. 
Co gorsza, jak osoba wypadnie poza te widełki, to wypada również z systemu składek emerytalnych i zdrowotnych, co skazuje takiego opiekuna na ubóstwo w przyszłości.
W roku 2012 rząd Donalda Tuska podniósł świadczenie pielęgnacyjne do 1300 złotych. Jednak tylko opiekunom dzieci. To rozróżnienie zostało w roku 2014 na wniosek PiS zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Poprzedni rząd jednak nie dał rady przygotować odpowiedniej ustawy.
Wydawało się, że po wyborach sytuacja ulegnie poprawie. Do tej pory jednak o problemie cicho, choć teraz mówi się, że projekt zmian ma się pojawić do końca roku. 
Więcej: www.polityka.pl
 
 
    *** 
    

    Zasiłek pielęgnacyjny podwyższony i waloryzowany? Posłowie są za

    Pisze Mateusz Różański na www.niepelnosprawni.pl z dnia 20.07.2016 r. 
 
Czytamy: 
"153 zł - tyle od 2006 roku wynosi zasiłek pielęgnacyjny. Postulat podniesienia i wprowadzenia waloryzacji tego świadczenia znalazł się w petycji, nad którą 20 lipca 2016 r. obradowali posłowie Komisji ds. petycji.
Celem petycji, która trafiła do Sejmu, jest wprowadzenie corocznej waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł) i zrównanie jego kwoty z dodatkiem pielęgnacyjnym (obecnie 208,67 zł).
I dalej: 
"- Cel obydwu świadczeń jest taki sam: pokrycie części wydatków związanych z pielęgnacją osoby z niepełnosprawnością. Jest natomiast zdecydowana różnica, jeśli chodzi o kwestie finansowe - tłumaczył przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Olgierd Podgórski. - Dodatek przysługuje osobom, które nabyły prawo do pobierania emerytury lub renty i jest opłacany ze składek. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny jest dla osób, które takiego prawa nie mają.
Dyrektor Podgórski zwrócił też uwagę na to, że zasiłek pielęgnacyjny jest finansowany bezpośrednio z budżetu państwa i nie podlega tej samej waloryzacji, co emerytury i renty. Efekt jest taki, że jego kwota pozostaje taka sama od 2006 roku. Dlatego też realna zmiana wymagałaby wprowadzenia zapisu, że zasiłek pielęgnacyjny jest równy dodatkowi pielęgnacyjnemu. A to już oznacza konkretny wydatek - 650 mln zł rocznie. 
W tej chwili zasiłek pielęgnacyjny pobiera ok. 920 tys. osób, dlatego koszt zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem wynosi około 650 mln zł rocznie - poinformował Olgierd Podgórski, który studził entuzjazm członków komisji. 
- W tej chwili nie ma w budżecie zabezpieczonych środków na realizację takiej propozycji.
W toku dyskusji posłowie zdecydowali się jednak wystosować oficjalne pismo (dezyderat) w tej sprawie do minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, by zajęła się kwestią wyrównania obydwu świadczeń". 
    Cała publikacja na www.niepelnosprawni.pl 
 
    *** 
    

Rząd pochylił się nad opiekunami niepełnosprawnych. Dostaną pomoc po śmierci podopiecznych

    PAP/Rynek Seniora 27 lipca 2016 r. 
 
Opiekunowie osób niepełnosprawnych po śmierci podopiecznego będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. 
 
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci podopiecznych tracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne - zdecydował rząd. 
W latach2017-2027 ze wsparcia ma skorzystać ok. 122,3 tys. osób.
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 26 lipca projekt nowelizacji ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych przyznający im takie prawo.
Projekt noweli przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej".
/.../ 
"Okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia, w zakresie możliwości zaliczenia tego okresu do okresu 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jak również do okresu uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.
    Cała publikacja - Rynek Seniora 27 lipca 2016 r.
 
    *** 
    

ZUS nie zażąda zwrotu pieniędzy po upływie pięciu lat od wypłaty

Pisze Mrz na łamach Rzeczpospolitej z 27 lipca 2016 r. 
 
Czytamy: 
    "Rada Ministrów przyjęła 26 lipca br. projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, bardzo korzystny dla wielu emerytów i rencistów, a nawet pracowników pobierających zasiłki chorobowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych". 
Sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny. 
    Czytamy: 
    "Sędziowie w wyroku z 5 lipca 2016 r. (P 131/15) uznali, że możliwość praktycznie bezterminowego dochodzenia przez ZUS nadpłaconych świadczeń narusza zasadę stabilizacji sytuacji prawnej jednostki będącej jednym z przejawów jej bezpieczeństwa prawnego. Tym samym Trybunał uznał za celowe wprowadzenie czasowego ograniczenia możliwości żądania przez ZUS zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego".
Więcej w Rzeczpospolitej z 27 lipca 2016 r. 
    
    *** 
    

Rehabilitacja na koszt ZUS 

Nieznany
    Rzeczpospolita 2016-07-22 r. 
 
Czytamy: 
"Na rehabilitację mogą być skierowane osoby:
- ubezpieczone zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, albo
- uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, albo
- pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujące jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.
Wniosek o potrzebie rehabilitacji może sporządzić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, bez względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych (także w prywatnym gabinecie lekarskim)". 
I dalej: 
"Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Rehabilitacja jest prowadzona w systemie stacjonarnym - poza miejscem zamieszkania, albo ambulatoryjnym - w miejscu zamieszkania.
W systemie stacjonarnym przeprowadza się rehabilitację leczniczą:
- narządu ruchu,
- układu krążenia,
- układu oddechowego,
- schorzeń psychosomatycznych,
- schorzeń onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
- schorzeń narządu głosu.
Natomiast w systemie ambulatoryjnym odbywa się rehabilitacja:
- narządu ruchu,
- układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.
Rehabilitacja jest bezpłatna. ZUS pokrywa także koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego najtańszym środkiem komunikacji publicznej".
Więcej w Rzeczpospolitej z 22 lipca 2016 r. 
 
    *** 
    

Rządowy program "Mieszkanie plus" dla osób z niepełnosprawnością?

Beata Rędziak www.niepelnosprawni.pl 04.07.2016
 
    Czytamy: 
    "Rozpoczęcie naboru do pierwszych mieszkań budowanych w ramach rządowego programu "Mieszkanie plus" przewidziane jest na drugą połowę 2017 r. Zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, czy w projektowanych ustawach dotyczących tego programu będą uwzględniane potrzeby osób z niepełnosprawnością .
W ramach programu "Mieszkanie plus" ma powstać Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, do którego Skarb Państwa będzie przekazywał grunty, co spowoduje, że powstające na nich mieszkania będą tańsze. Program zakłada, że będą to mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do prawa własności. 
- Uwzględnimy tym samym potrzeby różnych grup Polaków - osób o niskich dochodach, ale też bardzo poważnie traktujemy potrzeby klasy średniej. Ten program dedykujemy klasie średniej. Do nowego programu nie wprowadzamy granicy wieku. Ale oczekujący na mieszkanie zapewne będą ustawiali się w kolejce i dlatego preferowane będą rodziny wielodzietne, będą też brane pod uwagę dochody, ale wszystko to będzie wpływało wyłącznie na okres oczekiwania na mieszkanie - mówiła premier Beata Szydło, prezentując główne założenia programu.
Podkreślała, że jest to program powszechny i dostępny w każdym regionie Polski".
I dalej: 
"Jeżeli z analizy popytu będzie wynikać, że istnieje zapotrzebowanie na mieszkania dostosowane do potrzeb osób o różnym rodzaju niepełnosprawności, inwestor odpowiednio przystosuje część lokali. Zakłada się także, że budynki budowane w ramach programu i ich otoczenie będzie projektowane pod kątem zapewnienia dostępności dla osób starszych, niepełnosprawnych czy rodzin z małymi dziećmi".
Dalej czytamy:
"Jak wyjaśnia ministerstwo, drugi filar programu dotyczy wsparcia budownictwa społecznego. Zakłada on kontynuację wsparcia dla gmin w realizacji budownictwa socjalnego skierowanego do osób najuboższych, w ramach którego planuje się wprowadzenie modyfikacji mających przyczynić się do poprawy dostępności mieszkań chronionych, przeznaczonych m.in. dla osób niepełnosprawnych".
Osoby zainteresowane powinny śledzić informacje dotyczące programu "Mieszkanie plus", gdyż mogą pojawiać się dalsze szczegóły tego programu. 
    
    *** 
    

Do renty będzie można dorabiać bez ograniczeń? Politycy są zgodni

Pisze Mateusz Różański na portalu www.niepelnosprawni.pl - 05.07.2016
    
    Czytamy:
    "Likwidacja limitów dorabiania do renty socjalnej - taką propozycję rozważała 5 lipca 2016 r. sejmowa Komisja ds. Petycji. W tej sprawie politycy okazali się zgodni, niezależnie od przynależności politycznej.
Wykreślenia artykułu 10 z Ustawy o rencie socjalnej domaga się autor petycji, która 5 lipca 2016 r. była podmiotem obrad Komisji ds. Petycji. To właśnie ten artykuł stanowi, że prawo do renty socjalnej zostaje zawieszone za miesiąc, w którym osiągnięto przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie ten limit to 2927,10 zł brutto" 
Pomysł został skrytykowany przez posłów reprezentujących różne stronnictwa. Uważają oni, że zniesienie limitu spowodowałoby zawieszanie wypłaty rent socjalnych niezależnie od uzyskiwanych dochodów. 
Z dyskusją na ten temat można zapoznać się czytając cały cytowany artykuł. 
    
    *** 
    

    Ulgowe przejazdy autobusami i pociągami jeszcze do końca 2017 r.?

Beata Dązbłaż www.niepelnosprawni.pl 11.07.2016
    
    Czytamy: 
    "Na 1 stycznia 2018 r. ma zostać przesunięty termin wejścia w życie przepisów, zgodnie z którymi ulgi w przejazdach, m.in. dla osób z niepełnosprawnością czy studentów, będą obowiązywać tylko u przewoźników tzw. zbiorowego transportu publicznego, czyli nie we wszystkich autobusach i pociągach".
    I dalej: 
    "Zgodnie z przepisami, ustawowe ulgi na przejazdy, m.in. dla osób z niepełnosprawnością, będą obowiązywać tylko w przewozach o charakterze użyteczności publicznej. Są to przewozy realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem przewozowym i samorządem.
W dużym uproszczeniu grozi to tym, że tylko niektóre kursy autobusowe i kolejowe będą objęte ustawowymi ulgami.
Ministerstwo chce utrzymać ulgi
W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad zmianą całej ustawy, a ich celem jest m.in. utrzymanie ulg ustawowych dla uprawnionych obecnie grup.
"To skomplikowana materia i trzeba czasu, aby uporządkować przepisy” - można było usłyszeć 5 lipca na posiedzeniu senackiej komisji.
- W pracach nad projektem chodzi o to, by utrzymać dotychczasowe ulgi dla osób z niepełnosprawnością - zapewniała nas w kwietniu br. Elżbieta Kisil, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. - Obecnie za wcześnie jednak, by mówić o tym, kiedy projekt, nad którym pracujemy, będzie znany". 
    
    *** 
    

    Wiadomo, kiedy będą nowe legitymacje i jak będzie wyglądać Krajowa Rada Konsultacyjna

    Pisze Mateusz Różański na portalu www.niepelnosprawni.pl z dnia szóstego lipca 2016 r. 
    
Czytamy: 
"1 sierpnia 2017 r. jako termin wejścia w życie przepisów o nowych legitymacjach osób z niepełnosprawnością, a także powrót przedstawicieli rządu, samorządów, związków zawodowych i pracodawców do Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. To efekty poprawek do zaproponowanego przez PiS projektu zmiany Ustawy o rehabilitacji. Ich szczegóły dokładnie przedyskutowano 5 lipca 2016 r., podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych. Następnego dnia poprawki przegłosowała Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt posłów PiS, a zwłaszcza jego zapisy dotyczące ograniczenia składu Krajowej Rady Konsultacyjnej tylko do przedstawicieli organizacji pozarządowych, wywołał niemałe kontrowersje. Poprawki, które przedstawiono podczas posiedzenia podkomisji czynią je znacznie mniej radykalnymi poprzez wprowadzenie do Rady przedstawiciela Ministerstwa Finansów i okrojoną, ale jednak obecność przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych i samorządów". 
    A oto jak będzie wyglądała Rada Konsultacyjna: 
    "- pięciu przedstawicieli rządu, w tym Ministerstwa Finansów,
- pięciu przedstawicieli samorządów,
- po jednym przedstawicielu organizacji pracodawców,
- po jednym przedstawicielu związkowców,
- 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością".
I dalej: 
"Pod koniec posiedzenia odbyła się krótka dyskusja na temat wdrażania działań związanych z wydawaniem nowych legitymacji osób z niepełnosprawnością. - Proponuję, żeby dniem rozpoczęcia tych działań był pierwszy stycznia 2017 - stwierdził Sławomir Piechota. - Będzie nowy rok budżetowy i będzie możliwość wpisania do budżetu środków na rozpoczęcie wdrażania wydawania nowych legitymacji.
Propozycja ta spotkała się ze sceptycznym przyjęciem ze strony posła wnioskodawcy projektu, Piotra Babiarza (Prawo i Sprawiedliwość), oraz dyrektora Biura Pełnomocnika, Mirosława Przewoźnika".
Jeszcze jeden cytat:
"Ostatecznie, na drodze wymiany zdań, ustalono, że terminem rozpoczęcia działań związanych z wydawaniem nowej karty będzie 1 sierpnia 2017 roku".
    Zainteresowani mogą zapoznać się z całą publikacją na portalu www.niepelnosprawni.pl 
    
    ***
    

Dla przedsiębiorcy nie tylko emerytura 

    Zygmunt Łobejko
    Rzeczpospolita 2016-07-12 
 
    Czytamy: 
    "Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje przedsiębiorcy, gdy spełnia on łącznie następujące warunki:
- został uznany za niezdolnego do pracy, 
- ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, np. 5 lat okresu składkowego i nieskładkowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat,
- jego niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych, np. w czasie ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 
Prawo do świadczenia przedemerytalnego dla przedsiębiorcy reguluje art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Przysługuje ono osobie, która: 
- do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne,
- do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej: 56 lat - kobieta lub 61 lat - mężczyzna,
- posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. 
Te warunki przedsiębiorca musi spełnić łącznie".
Publikacja zawiera więcej interesujących informacji i uwarunkowań. Można zapoznać się z pełnym tekstem w Rzeczpospolitej z 12 lipca 2016 r. 
 
     *** 
    

Zwrot dopłat do pensji z PFRON będzie możliwy w ratach 

Pisze Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna 2016-07-07 
Czytamy:
"Posłowie w trakcie prac w podkomisji zaproponowali również poprawkę dotyczącą przedsiębiorców, którzy w przypadku nawet małych nieprawidłowości, np. opóźnienia w opłaceniu składek do ZUS czy błędnego wyliczenia ich wysokości, są zobowiązani do zwrotu do PFRON dofinansowań do pensji. Często są to kwoty sięgające kilkudziesięciu lub kilkunastu tysięcy złotych, co grozi zamknięciem ich firm i utratą miejsc pracy przez osoby niepełnosprawne. 
Z informacji PFRON wynika, że problem ten dotyczy obecnie 177 pracodawców zatrudniających prawie 8 tys. pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Zgodnie z przyjętą poprawką do art. 49f ustawy będą mogli oni złożyć wniosek do funduszu o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu jej płatności". 
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 lipca 2016 r. 
 
    *** 
    

Zmiany druków o refundację składek

Rzeczpospolita 2016-07-08, autor: Nieznany, oprac.: GR 
W związku z wejściem w życie ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 1 lipca 2016 r. nastąpiła nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - czytamy w Rzeczpospolitej 
 
Zmiana brzmienia art. 25a w ust 1 ustawy o rehabilitacji dotyczy osób korzystających z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika). 
Od 1 lipca 2016 r. wniosek o refundację w PFRON mogą one złożyć dopiero po opłaceniu tych składek w całości. Ta zmiana została uwzględniona odpowiednio w objaśnieniu nr 13 do wniosku o wypłatę refundacji składek Wn-U-G oraz w objaśnieniu nr 7 do wniosku o wypłatę refundacji składek Wn-U-A. Mimo że pozostałe zmiany w obu załącznikach mają charakter redakcyjny, należy stosować aktualnie obowiązujące wzory dokumentów, tj.: 
- Wn-U-G począwszy od składek opłaconych za lipiec 2016 r.
- Wn-U-A począwszy od składek opłaconych za III kwartał 2016 roku". 
Więcej w Rzeczpospolitej z 8 lipca 2016 r.
 
    *** 
    

Zatrudniającym inwalidów przybywa obowiązków przy wpłatach na PFRON

    Na ten temat pisze Nieznany w Rzeczpospolitej 2016-06-30 
    
Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zrewolucjonizowała ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczy to udzielania ulg we wpłatach na PFRON.
Zmodyfikowane zostały także zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych na tzw. starych pracowników. Te nowości zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r. - czytamy w Rzeczpospolitej
 Publikacja zawiera więcej informacji, które mogą zainteresować pracodawców osób niepełnosprawnych. Dlatego powinni oni zapoznać się z artykułem zamieszczonym w w Rzeczpospolitej z 30 czerwca 2016 roku". 
    Więcej informacji w podanej wyżej Gazecie Prawnej.