Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Maj 2016

 

 

Andrzej Duda: konstytucja powinna gwarantować większe bezpieczeństwo niepełnosprawnym

PAP/Rynek Zdrowia 3 maja 2016 r.
Czytamy:
"Przyszła konstytucja powinna gwarantować większe bezpieczeństwo obywatelom, przede wszystkim niepełnosprawnym - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.
- W konstytucji powinna być mowa o życiu godnym, na takim poziomie, na jakim powinien znajdować się człowiek i jakie państwo powinno zapewnić temu, kto został dotknięty niepełnosprawnością - powiedział Duda.
Prezydent zaznaczył, że państwo powinno zwrócić większą uwagę na gwarancje dla rodzin wychowujących dzieci, a szczególnie dzieci dotkniętych niepełnosprawnością.
- To są bohaterowie, których państwo powinno mieć pod szczególną opieką - stwierdził Duda".
Cała informacja - Rynek Zdrowia 3 maja 2016 r.
***

Sejm za wspieraniem rodzin z kilkorgiem niepełnosprawnych dzieci

PAP/Rynek Zdrowia 20 maja 2016
Czytamy:
"Od 1 stycznia 2017 r. oboje rodzice, którzy mają dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością i zrezygnowali z pracy, by się nimi opiekować, będą mieć prawo do świadczeń - zdecydował w piątek (20 maja) Sejm.
Za przyjęciem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów było 423 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się pięć osób.
Do tej pory świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy otrzymywał tylko jeden rodzic, nawet w sytuacji, gdy dzieci z niepełnosprawnością w rodzinie było więcej i gdy zarówno matka, jak i ojciec rezygnowali z pracy, by się nimi zajmować. Przepis ten został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, który w listopadzie 2014 r. uznał, że jest on niezgodny z prawem. Z propozycją uregulowania sytuacji rodziców wystąpił Senat, przygotowując projekt nowelizacji ustaw".
Następny fragment:
"Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej całoroczny koszt związany z wypełnieniem ustawy to ok. 30 mln zł".
Cała publikacja - Rynek Zdrowia z20 maja 2016 r.
***

Cztery świadczenia, które może otrzymać opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 24 maja 2016
Czytamy:
"Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mogą starać się o SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY. Od 1 stycznia 2015 r. przysługuje on także opiekunom, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia. O wsparcie mogą ubiegać się także rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.
O przyznaniu zasiłku decyduje kryterium dochodowe - łączny miesięczny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 764 zł netto.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wys. 520 zł miesięcznie (710 zł brutto). Opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje ZASIŁEK DLA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w wys. zł miesięcznie (710 zł brutto), niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.
W celu częściowego pokrycia wydatków opiekunom osób niepełnosprawnych został przyznany ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY w wys. 153 zł miesięcznie. Przysługuje on m.in. osobie, która ukończyła 75 lat i osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku pow. 16. r.ż.
Osoby 75+ lub niezdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do DODATKU PIELĘGNACYJNEGO. Wynosi on 208,79 zł netto miesięcznie. Nie przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej.
Więcej: www.gazetaprawna.pl
***
1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje także opiekunom osób dorosłych?
Beata Rędziak
www.niepelnosprawni 24.05.2016
Obszerny fragment publikacji:
"Kobiecie, która opiekuje się swoją matką, odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie w kwocie 1300 zł). Matka od 51. roku życia ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu uznał, że ta odmowna decyzja jest niewłaściwa.
Córka, opiekująca się matką, zwróciła się do burmistrza swojego miasta o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Ten odmówił jej takiego prawa, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało jego decyzję. Do dalszej sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest wtedy, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub do 25. roku życia w przypadku pobierania nauki.
Brać pod uwagę orzeczenie Trybunału
W opinii RPO, co było również argumentem występującej do sądu córki, instytucje, które decydują o przyznawaniu świadczenia, powinny opierać się na przepisach, biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 21 października 2014 r. Trybunał orzekł wtedy, że zasada przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z którą prawo do niego uzależnia się od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodna z Konstytucją.
Według Trybunału, przesłanka wieku powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, stanowiąca warunek przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, powoduje zróżnicowanie sytuacji prawnej także w gronie opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością. Takie zróżnicowanie w wersji przyjętej przez ustawodawcę nie ma konstytucyjnego uzasadnienia.
"Ustawodawca powinien w jednakowy sposób uregulować prawo do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie są dziećmi" - podkreślał sędzia TK w uzasadnieniu wyroku w 2014 r., ze względu na moment powstania niepełnosprawności".
Cała publikacja - www.niepelnosprawni 24.05.2016
***

Od roku 2018 będzie mieszana waloryzacja emerytur?

Super Express/Rynek Seniora 25 maja 2016 10:10
Czytamy:
"Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w rozmowie z "Super Expressem" zapowiedziała wprowadzenie systemu mieszanego w waloryzacji emerytur, który ma wyeliminować niskie podwyżki świadczeń.
Elżbieta Rafalska poinformowała, że resort rodziny chce wprowadzić system waloryzacyjny mieszany z korzyścią dla najbiedniejszych seniorów. Dodała, że celem trwających analiz jest znalezienie takiego sposobu, aby emeryci o najniższych uposażeniach mieli mechanizm waloryzacyjny, który skuteczniej podnosiłby świadczenia emerytalne.
Zdaniem Rafalskiej dobrym rozwiązaniem byłaby waloryzacja kwotowo-procentowa - z częściowym mechanizmem procentowym, który dla najbiedniejszych byłby uzupełniany o podwyżkę kwotową.
Minister zapowiedziała, że takie rozwiązania prawdopodobnie zostaną wprowadzone w 2018 r".
Więcej: www.se.pl
***

Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych wyślą do premier... łyżki

PAP/Rynek Zdrowia 16 maja 2016
Czytamy m.in.:
"Puste łyżki - jako symbol ich dramatycznej sytuacji - zamierzają wysyłać premier Beacie Szydło opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością. Akcja ma przypomnieć o konieczności równego traktowania opiekunów - tłumaczy Mirosław Sobolewski ze stowarzyszenia Wykluczeni Opiekunowie.
Sobolewski przypomniał, że mija 18 miesięcy od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Wyrok dotyczył znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązującej od początku 2013 r. Pozbawiła ona część opiekunów osób niepełnosprawnych prawa do świadczeń pielęgnacyjnych.
Opiekunowie przypominają, że przepisy te zaskarżyli do TK w 2013 r. posłowie PiS.
Obecnie opiekunowie osób, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, otrzymują świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1300 zł miesięcznie, zaś opiekunowie osób, które niepełnosprawność nabyły po ukończeniu 18 lat - specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł.
Akcja środowiska wykluczonych opiekunów polega na wysyłaniu łyżek na oficjalny adres szefowej rządu. Do łyżki opiekunowie będą dołączać list, w którym poinformują premier o swojej dramatycznej sytuacji.
"Jako opiekun dorosłej osoby z najwyższą niepełnosprawnością wysyłam Szanownej Pani Premier tę pustą, bez jedzenia i już mi niepotrzebną łyżkę, na znak protestu przeciwko drwinom z dorosłych osób niepełnosprawnych i ich okradzionych ze świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów" - czytamy w liście.
Dalej przypominają wyrok TK i nakaz równego traktowania wszystkich opiekunów osób dorosłych, w tym opiekunów tzw. dorosłych dzieci. Według opiekunów rząd "mydli" im oczy programem 500 plus i "nieustającymi tzw. pracami nad tematem wykluczonych opiekunów, których postępu nie widać".
Cała publikacja znajduje się pod podanym na wstępie adresem.
***

Protest niepełnosprawnych - chcą zmiany systemu wsparcia

PAP/Rynek Zdrowia 5 maja 2016 r.
"Przed kancelarią premiera protestowała w czwartek (5 maja) grupa osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Domagali się prac nad nowym systemem wsparcia osób z niepełnosprawnością, a opiekunowie dorosłych osób niesamodzielnych - wyższego świadczenia.
Manifestacja odbyła się w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Protestujący trzymali transparenty, m.in. z hasłami: "Domagamy się zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym", "Wyrównanie szans, niezależne życie, asystent osobisty dla osoby niepełnosprawnej".
I dalej:
"Do protestujących wyszli minister edukacji narodowej Anna Zalewska, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.
Michałkiewicz poinformował , że premier powoła międzyresortowy zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele kilku ministerstw, m.in. zdrowia, edukacji i rodziny, którzy zajmą się rozwiązywaniem problemów osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.
- Jeżeli nie będą w nim brać udziału osoby, które wiedzą, jak jest w tym środowisku, jakie są jego problemy, znów nic z tego nie wyjdzie. A z roku na rok jest coraz gorzej - mówił jeden z protestujących".
Cała publikacja - Rynek Zdrowia 5 maja 2016 r.
***

Minister zdrowia: powstanie zespół ds. osób niepełnosprawnych

PAP/Rynek Zdrowia 5 maja 2016 r.
Czytamy:
"5 maja - w Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną - minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że powstanie międzyresortowy zespół, który zajmie się problemami osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.
W skład zespołu wejdą przedstawiciele kilku resortów m.in. zdrowia, edukacji, rodziny. Jak poinformował minister, prawdopodobnie jeszcze w czwartek (5 maja) zarządzenie w tej sprawie podpisze premier Beata Szydło.
- Chodzi o to żeby całościowo zaprogramować opiekę i solidarną akcję z osobami niepełnosprawnymi, a także z ich opiekunami - od momentu, kiedy do rodziny trafia informacja o niepełnosprawnym dziecku jeszcze nienarodzonym, poprzez pierwsze dni po urodzeniu dziecka, a także opiekę nad niemowlętami i małymi dziećmi - powiedział Radziwiłł.
Cała informacja - Rynek Zdrowia 5 maja 2016 r.
***

Dwa świadczenia opiekuńcze w rodzinie dopiero od 2017 roku

Michalina Topolewska
(dnia 09.05.2016 r.)
"Gazeta Prawna 19 tydzień 2016 roku"
Czytamy:
"Posłowie postanowili przesunąć wejście w życie przepisów, które pozwolą na przyznanie więcej niż jednemu członkowi rodziny pomocy finansowej, gdy opieka jest sprawowana nad różnymi niepełnosprawnymi osobami. W budżecie nie ma bowiem pieniędzy na wypłatę w tym roku większej liczby świadczeń.
Poprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów została wprowadzona w trakcie prac podkomisji. Celem nowelizacji, która została przygotowana przez Senat, jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygnatura akt SK 7/11). Sędziowie orzekli w nim o bezprawności przepisów, które uniemożliwiają przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem, jeżeli drugi z nich otrzymuje już tę formę wsparcia z powodu opieki nad innym potomkiem z uszczerbkiem na zdrowiu.
Projekt przewiduje więc odejście od zasady, która wskazuje, że w rodzinie może być przyznane tylko jedno ze świadczeń opiekuńczych, czyli świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. To oznacza, że każde z rodziców będzie mogło otrzymywać wsparcie, gdy mają więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko.
Dopuszczalne będzie też rozwiązanie, w którym matka będzie mogła otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, a jej mąż zajmujący się swoim chorym rodzicem będzie uprawniony do specjalnego zasiłku opiekuńczego".
I dalej:
"- Zniesienie obecnych ograniczeń będzie korzystne dla opiekunów, ale o wiele bardziej czekają oni na realizację innego wyroku TK z 2014 r. dotyczącego bezprawności kryterium wieku przy świadczeniu pielęgnacyjnym. Cały czas dopytują się, kiedy to nastąpi - mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń".
Cała publikacja w wyżej podanej "Gazecie Prawnej"
***

Zasiłek opiekuńczy również dla wnuków

Jakub Pawłowski
(dnia 10.05.2016 r.)
"Gazeta Prawna 19 tydzień 2016 roku"
Czytamy:
"Wsparcie dla osób, które nie mogą podjąć pracy, bo zajmują się starszym i niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługuje nie tylko dzieciom chorego - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sprawa dotyczyła dwóch kobiet. Pierwszą była schorowana 94-latka, która wymagała całodobowej opieki. Drugą jej wnuczka, która troszczyła się o stan zdrowia babci i starała o specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. Takie świadczenie przysługuje osobom, które zajmują się chorym o stwierdzonym znacznym stopniu niepełnosprawności lub znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji (artykuł 16a ustęp 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, Dziennik Ustaw z 2015 r. pozycja 114).
Wsparcie finansowe (520 zł miesięcznie) nie przysługuje jednak każdemu, bo muszą zostać spełnione pewne warunki. Na ubiegających się o zasiłek musi ciążyć obowiązek alimentacyjny (zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, Dziennik Ustaw z 2012 r. pozycja 788 ze zmianami). Ponadto nie mogą oni podejmować zatrudnienia lub musieli z niego zrezygnować, by móc sprawować opiekę nad chorym".
Wyrok nie jest prawomocny.
Cała publikacja w wyżej podanej "Gazecie Prawnej tydzień"
***

Jak wybrać dom opieki? Porady Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DK/Rynek Seniora 09 maja 2016 r.
Czytamy:
"Po pierwsze, sprawdź, czy dom opieki prowadzi legalną działalność. Zgodnie z prawem, musi on spełnić wymagania m. in. w zakresie lokalizacji i standardów pobytu - podkreśla Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w informacji dla tych, którzy planują skorzystać z usług świadczonych przez przedsiębiorców prowadzących placówki opiekuńcze.
UOKiK przypomina, że kontrolę nad domami opieki sprawują Urzędy Wojewódzkie, które prowadzą specjalne rejestry tych ośrodków i mogą udzielić informacji, czy dana placówka posiada stosowne pozwolenie.
Informacja Urzędu przeznaczona jest dla tych, którzy chcą skorzystać z usług świadczonych przez przedsiębiorców prowadzących placówki opiekuńcze, "Pamiętaj, że pobyt osoby niepełnosprawnej, chorej lub w podeszłym wieku w takiej placówce powinien być zawsze poprzedzony zawarciem umowy. Przed jej podpisaniem, dokładnie zapoznaj się z postanowieniami umownymi, jak i regulaminem czy statutem placówki, jeśli takie obowiązują" - czytamy w informacji UOKiK.
Urząd radzi, żeby przed podpisaniem umowy o świadczenie usług opieki całodobowej zwrócić uwagę, czy nie zawiera ona postanowień, które kształtują zobowiązania stron w sposób niekorzystny dla konsumentów.
Więcej:
UOKiK: niemal wszystkie domy opieki stosują niedozwolone zapisy w umowach "Jeśli tak jest, poinformuj przedsiębiorcę o występującym naruszeniu, a gdy ten nie wyrazi zgody na zmianę treści umowy, rozważ wybór innej placówki opiekuńczej".
I dalej czytamy:
"W przypadku, gdy klient obawia się, że umowa, którą już podpisał, zawiera niedozwolone postanowienia, warto pamiętać, że takie klauzule nie są wiążące. Należy o tym poinformować przedsiębiorcę".
"Jeżeli przedsiębiorca nie przychyli się do twojego stanowiska, po bezpłatną pomoc zwróć się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, porady@dlakonsumentow.pl).” - zaznacza na koniec UOKiK".
***

Od lipca nie ma zmian

Beata Sieradzka
Rzeczpospolita (2016-05-19)
Odpowiedź na pytania: ile będzie wynosiło dofinansowanie dla pracowników niepełnosprawnych po 1 lipca 2016 r., czy będą zmiany w tym zakresie? ekspertka współpracująca z dziennikiem "Rz" odpowiada, że nie. Czytamy:
"Maksymalne kwoty dofinansowania od 1 lipca 2016 r. się nie zmienią i bez względu na status pracodawcy będą wynosiły:
- 1800 zł - w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- 1125 zł - u osób z umiarkowaną niepełnosprawnością,
- 450 zł - w odniesieniu do lekkiej niepełnosprawnością.
Te kwoty są zwiększane o 600 zł u niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym...".
I jeszcze jeden cytat:
"Dodatkowo miesięczne wsparcie nie może przekroczyć kwoty 90 proc. faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a 75 proc. u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej".
Cała publikacja w Rzeczpospolitej z 19 maja 2016 r.
***

Kwalifikacja dokumentów

Edyta Sieradzka
Rzeczpospolita (2016-05-19)
Czytelnik "Rzeczpospolitej" zapytał - "Jak należy przełożyć orzeczenia o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy na dany stopień niepełnosprawności?"
Odpowiada ekspertka współpracująca z dziennikiem "Rz":
"Osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm. dalej: ustawa o rehabilitacji) jest ta, której niepełnosprawność potwierdza orzeczenie o:
- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego lub lekkiego) lub
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
- niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Od 1 stycznia 1998 r. podstawą uznania osoby za niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji jest wyłącznie orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenia innych organów wydane po 31 grudnia 1997 r. nie są podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną według ustawy o rehabilitacji.
Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:
- całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748 ze zm. dalej: ustawa emerytalna) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy emerytalnej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanej niepełnosprawności,
- częściowej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 3 oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej, traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Wyjątek dotyczy orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy wydanych od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności".
Więcej w Rzeczpospolitej z 19 maja 2016 r.
***

Od lipca więcej niepełnosprawnych z dopłatą do pensji

Mateusz Brząkowski
Rzeczpospolita (2016-05-05)
Czytamy:
"Jednym z warunków uzyskania refundacji wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika z PFRON jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Na podstawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji pracodawca będzie mógł od lipca 2016 r. uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia także na tych pracowników, którzy uzyskali niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia w przedsiębiorstwie...".
I dalej:
"Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE, jest udzielane od 1 stycznia 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 r. z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r. str. 1).
Przepisy krajowe regulują najważniejsze zasady przyznawania refundacji w art. 26a-26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm. dalej: ustawa o rehabilitacji).
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być pracodawca:
- prowadzący zakład pracy chronionej,
- zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.,
- zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.
Dofinansowanie przysługuje na pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy oraz na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji. Pomoc nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, zlecenia, czy o świadczenie usług)".
Warto zapoznać się z pełnym tekstem informacji w Rzeczpospolitej z 5 maja 2016 r.
***

Od kiedy uwzględniać nowy stopień niepełnosprawności

Mateusz Brząkowski
Dziennik Gazeta Prawna (2016-05-05)
Rzeczpospolita wyjaśnia następujące zagadnienie: "Pracownik posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS na czas nieokreślony. 10 kwietnia 2016 r. dostarczył pracodawcy nowe orzeczenie - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane 20 marca 2016 r. Według punktu V tego orzeczenia ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 1 lutego 2016 r. (tj. od dnia złożenia wniosku o jego ustalenie). Według jego punktu IV niepełnosprawność istnieje od sierpnia 2005 r. Czy pracodawca może zaliczyć pracownika do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od 1 lutego 2016 r.?" -
"Jak odpowiada ekspert współpracujący z "DGP" - w opisanej sytuacji pracownik w całym analizowanym okresie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu art. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ponieważ ma orzeczenie potwierdzające w tym okresie jego niepełnosprawność.
W omawianym przypadku orzeczenie późniejsze nie uchyla jednak poprzedniego orzeczenia, albowiem stosownie do ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego musiałaby o to zawnioskować osoba, której dotyczy orzeczenie. W obrocie prawnym znajdują się oba orzeczenia, jednak w zakresie, w którym rozstrzygnięcia są tożsame, należy wywodzić skutki z późniejszego.
Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność daną osobę wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli wynika z niego, że w tym okresie była ona niepełnosprawna, a wniosek został złożony nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Ustawodawca posłużył się sformułowaniem "dniu, w którym upłynął termin", a nie "dniu upływu terminu". Ma to istotne znaczenie, przepis określa bowiem sposób postępowania pracodawcy w razie otrzymania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Tak więc musi on rozstrzygnąć o zastosowaniu rozwiązania z art. 2a ust. 2 ustawy, opierając się na zdarzeniu dokonanym, tj. utracie ważności poprzedniego orzeczenia, oraz ustalić, czy wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia został złożony nie później niż dzień po tym zdarzeniu.
We wskazanym przypadku ustalenie tych okoliczności nie jest możliwe, a zatem zastosowanie znajdzie art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji, zgodnie z którym pracownika wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z jego treści wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 maja 2016 r.