Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Październik 2016

 

 

Szydło: do końca roku kompleksowy program dla niepełnosprawnych

PAP/Rynek Seniora 25 października 2016 r.
 
 Czytamy:
 "Do końca roku zostanie przyjęty kompleksowy program dla niepełnosprawnych, w najbliższych dniach zaprezentowana zostanie pierwsza ustawa tego dotycząca - zadeklarowała we wtorek (25 października) na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło".
I dalej:
"Szydło przypomniała, że niedawno w Sejmie zaproponowała program, który z jednej strony ma wesprzeć kobiety w tzw. trudnych ciążach - program "Za życiem", a z drugiej strony "będzie to szeroka kompleksowa propozycja kierowana do środowisk osób niepełnosprawnych".
- Już niebawem ten program zostanie zaprezentowany i pokażemy państwu te rozwiązania, które w nim proponujemy - powiedziała premier. Dopytywana czy stanie się to jeszcze w tym roku odpowiedziała, że "do końca roku program zostanie przyjęty".
- Będzie również już niebawem pierwsza ustawa - jeszcze w tym tygodniu dowiecie się państwo o tych propozycjach - powiedziała dziennikarzom szefowa rządu".
 
 ***
 

 Wsteczny zasiłek dla tych, którzy złożą wniosek jeszcze w tym roku

Gazeta Prawna Z dnia 25.10.2016 r.
Michalina Topolewska
 
 Czytamy:
 "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uwzględniło uwagi dotyczące nowych zasad przyznawania zasiłku stałego. Będą mogły z niego skorzystać nie tylko osoby starające się o wsparcie po 1 stycznia 2017 r.
Przygotowany przez resort projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 r. pozycja 930) stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. (sygnatura akt SK 19/14). Ma on umożliwić uzyskiwanie zasiłku stałego za okres oczekiwania na wydanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Projekt zakłada, że osoba starająca się o to świadczenie będzie wraz z nim składać potwierdzenie, że wystąpiła o ten dokument. Gdy orzeczenie zostanie już wydane, będzie musiała zgłosić się z nim do ośrodka pomocy społecznej (OPS) i wówczas otrzyma zasiłek od dnia złożenia wniosku. Dodatkowo w czasie czekania na jego wydanie będzie jej przysługiwał zasiłek okresowy".
I dalej:
"Jednak zastrzeżenia w tej sprawie zgłosiło m.in. Rządowe Centrum Legislacji, które podkreśliło, że powinny nimi być objęte również osoby zgłaszające się po zasiłek stały jeszcze do końca br. Resort rodziny zaakceptował te uwagi. Dlatego w projekcie przekazanym na rząd znalazł się zapis wskazujący, że jeżeli osoba, która złożyła wniosek o świadczenie do 31 grudnia 2016 r., w ciągu 60 dni od wejścia ustawy w życie przyniesie potwierdzenie, że wystąpiła o wydanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, otrzyma je za wcześniejsze miesiące".
Cała publikacja w Gazecie Prawnej z 25 października 2016 r.
 
 ***
 

Opiekunowie dorosłych: rząd nas oszukał, sankcjonuje działania na fundamencie bezprawia

Jacek Wykowski/Rynek Seniora 21 października 2016 r.
 
 Czytamy:
 "21 października 2017 roku mija dokładnie dwa lata od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który po wniosku posłów PiS orzekł, że różnicowanie opiekunom prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją.
- Rząd nas oszukał, a PiS podczas kampanii zaserwował kiełbasę wyborczą. Przed objęciem władzy stali za nami murem, teraz zbudowali mur obojętności - mówią rozżalone przedstawicielki organizacji skupiających opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych".
Cała publikacja - Rynek Seniora 25 października 2016 r.
 
 ***
 

Duża podwyżka dla ponad 3 mln emerytów i rencistów

Rzeczpospolita (2016-10-26),
 Mrz
 
 Czytamy:
 "25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada duży wzrost minimalnych świadczeń wypłacanych obecnie przez ZUS i KRUS. Podwyższenie do 1000 zł najniższej emerytury oznacza, że skorzysta na tym ok. 800 tys. emerytów i rencistów otrzymujących co miesiąc świadczenia z ZUS, wszyscy pobierający renty socjalne (około 285 tys. osób) oraz 3503 tys. pobierających emerytury i renty z KRUS.
Minimalna emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1000 zł z obecnych 882,56 zł, czyli aż o 117,44 zł.
Pozostałe świadczenia wzrosną w mniejszych stopniu. Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł miesięcznie. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł.
Oprócz tego waloryzacja świadczeń emerytów i rencistów nie będzie mogła być niższa niż 10 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 7,50 zł.
W ten sposób na nowych zasadach waloryzacji świadczeń zyskają osoby pobierające emerytury czy renty niższe niż 1369,86 zł miesięcznie".
Więcej w Rzeczpospolitej z 26 października 2016 r.
 
 ***
 

Rodzic musi wybrać jedno z dwóch świadczeń

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 27.09.2016 r.
Michalina Topolewska
 
Czytamy:
Przepisy regulujące zasady uzyskiwania wsparcia są jednoznaczne i nie pozwalają na to, aby jedna osoba mogła jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne oraz rodzicielskie, nawet gdy dotyczą one różnych dzieci.
Tak wynika ze stanowiska przygotowanego dla DGP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie artykułu 27 ustęp 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 r. pozycja 1518). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w przypadku zbiegu prawa do wymienionych w nim form pomocy, np. świadczenia pielęgnacyjnego, rodzicielskiego, dodatku do zasiłku na urlopie wychowawczym, przysługuje jedno z nich wybrane przez osobę uprawnioną. To oznacza, że gdy rodzic ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i rodzi drugie, na które może otrzymywać tzw. kosiniakowe (czyli świadczenie rodzicielskie), musi zdecydować się na jedno z nich.
Okazuje się jednak, problem w tym, że artykuł 27 ustęp 5 jest odmiennie interpretowany przez niektóre samorządowe kolegia odwoławcze oraz wojewódzkie sądy administracyjne (WSA). Te uważają bowiem, że przepis ten ma zastosowanie do zbiegu uprawnień w sensie podmiotowym: zarówno co do osoby sprawującej opiekę, jak i jej wymagającej. Organy odwoławcze uznają więc, że skoro matka ma np. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na starsze dziecko, a rodzicielskie jest związane z urodzeniem drugiego potomka, to może otrzymywać obydwa. Tak orzekł m.in. WSA w Bydgoszczy (wyrok z 13 lipca 2016 r. sygnatura akt II SA/Bd 617/16) i WSA we Wrocławiu (wyrok z 23 sierpnia 2016 r., sygnatura akt IV SA/Wr 158/16).
- Są to zaskakujące rozstrzygnięcia, bo z jednej strony mamy artykuł 17 ustęp 9 pkt 4, który mówi o tym, że rodzic nie może pobierać dwóch świadczeń na jedno dziecko, a z drugiej artykuł 27 ustęp 5 odnoszący się do zbiegu uprawnień na różnych potomków".
Cała publikacja w wyżej podanym numerze Dziennika Gazety Prawnej
 
 ***
 

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek: podstawowe różnice

egospodarka.pl/Rynek Seniora 17 października 2016
 
Czytamy:
"Dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast zasiłek - gmina - przypomina serwis egospodarka.pl.
Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 208,17 zł netto miesięcznie i przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty tylko w dwóch przypadkach:
gdy osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa) lub gdy skończyła 75 lat.
Osoby, które ukończyły 75 lat, dostają dodatek pielęgnacyjny z ZUS "z urzędu" - nie muszą składać żadnych wniosków. Dodatek przyznawany na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS jest natomiast przyznawany "na wniosek".
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu i jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc w kwocie 153 zł miesięcznie i przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku pow. 16 r.ż,
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Aby otrzymać zasiłek, osoba 16 plus musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która pobiera już dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub przebywa np. w domu pomocy społecznej. Prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS nie jest jednak uwarunkowane nieposiadaniem prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Więcej: www.egospodarka.pl
 
***
 

Sejm: miliard złotych dla ok. 120 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych

PAP/Rynek Seniora 6 października 2016
 
 Czytamy:
 "Sejm przyjął w czwartek (6 października) ustawę dotyczącą opiekunów osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nowelą, opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.
Takie rozwiązania zawierają rządowe projekty nowelizacji ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych przyznający im takie prawo. Przygotowało je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Za ich przyjęciem było 435 posłów, nikt nie głosował przeciwko, dwie osoby wstrzymały się od głosu".
I dalej:
"Zgodnie z nowelą, w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czyli do 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy, jako bezrobotnej, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Będzie to możliwe mimo nieodprowadzania składek na Fundusz Pracy, jeżeli utrata prawa do tego świadczenia lub zasiłków była spowodowana śmiercią osoby, nad którą sprawowano opiekę.
Analogiczne rozwiązanie zastosowano przy prawie do świadczenia przedemerytalnego w tym przypadku obowiązuje jednak kryterium wieku i przepracowanego czasu.
Opiekun do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia musi ukończyć, co najmniej 55 lat w przypadku kobiet, 60 lat w przypadku mężczyzn i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).
Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
Ministerstwo rodziny szacuje, że w latach 2017-2027 ze wsparcia skorzysta ok. 122,3 tys. osób, trzeba będzie na nie przeznaczyć z Funduszu Pracy 1 mld 27,5 mln zł".
Cała publikacja - Rynek Seniora 6 października 2016 r.
 
 ***
 

Opiekunowie niepełnosprawnych: będzie "dosypka", czyli uzupełnienie do emerytury

 PAP/Rynek Seniora 19 października 2016
 
 Czytamy:
 "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje, jak rozwiązać kwestię różnic w wysokości świadczeń pielęgnacyjnych i wcześniejszych emerytur opiekunów osób niepełnosprawnych - poinformował w Sejmie zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS Marek Bucior.
Na środowym (19 października) posiedzeniu sejmowa komisja ds. petycji zajmowała się rozpatrzeniem petycji w sprawie podniesienia wysokości wcześniejszej emerytury z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu znacznym. Zwrócono w niej uwagę na różnicę między wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a wcześniejszych emerytur (tzw. EWK) dla osób opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki.
 
Świadczenie pielęgnacyjne a wcześniejsze emerytury
Osobom, które dla konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.
Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. r.ż. lub w trakcie nauki, jednak nie później niż do ukończenia 25 lat. Obecnie wynosi ono 1300 zł miesięcznie. Od przyszłego roku jego wysokość ma być corocznie waloryzowana - wzrastać ma o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.
Prawa do tego świadczenia nie mają osoby pobierające emeryturę EWK. Najczęściej jednak emerytura ta jest niższa od świadczenia pielęgnacyjnego - z danych ZUS wynika, że w czerwcu 2016 r. średnia emerytura EWK wynosiła ok. 1188 zł.
I dalej:
"Bucior przypomniał, że od 1 marca przyszłego roku planowane jest podwyższenie najniższej emerytury do 1000 zł. Wskazał, że obejmie to również znaczną część osób pobierających emeryturę EWK (28 proc. tych osób ma emerytury niższe niż 900 zł). W przyszłym roku spodziewany jest również wzrost świadczeń pielęgnacyjnych, do - jak poinformował Bucior - 1406 zł.
Oznacza to jednak dalsze nierówności w wysokości emerytur i świadczeń. Pod koniec ubiegłego roku 81 proc. osób uprawnionych do emerytur EWK otrzymywało mniej niż 1400 zł. Wszystkich osób pobierających tę emeryturę było wówczas ponad 46 tys.
Bucior poinformował, że w resorcie rodziny trwają analizy, "jak rozwiązać to zagadnienie". Odpowiedzialny za to jest wiceminister Bartosz Marczuk".
 Cała publikacja: Rynek Seniora 19 października 2016r.
 
 ***
 

Trzeba wykonać wyrok TK ws. opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

 RPO/Rynek Seniora 21 października 2016 r.
 
 Czytamy:
 "Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że mijają 2 lata od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami.
Adam Bodnar apeluje o jego wykonanie".
I dalej:
"Dwa lata temu - 21 października 2014 r Trybunał Konstytucyjny uznał to rozwiązanie za niekonstytucyjne, ale wyrok (K 38/13) nie został wykonany. (informujemy, że wyrok dotyczy uzależniania wysokości pomocy od wieku, w którym nastąpiła niepełnosprawność dziecka).
Trybunał wskazał, że artykuł 69 Konstytucji nakazuje ustawodawcy podjąć działania, które zapewnią efektywne wsparcie osobom z niepełnosprawnością. Istotną formą tej pomocy jest system świadczeń pieniężnych dla osób sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością".
 Więcej Rynek Seniora 21 października 2016 r.
 
 ***
 

 Niepełnosprawny dostanie jednorazowo specjalne wsparcie

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 28.09.2016 r.
Urszula Mirowska - Łoskot
 
Czytamy:
"Niepełnosprawni studenci mogą wnioskować o przyznanie stypendium specjalnego, które jest przydzielane niezależnie od osiąganych dochodów. Przysługuje również bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), tryb studiów (dzienny, zaoczny) oraz wieku studenta. Dysfunkcja musi być jednak potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności. Dlatego szkoły wyższe wymagają, aby do wniosku była dołączona kopia aktualnego orzeczenia, natomiast oryginał należy okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu dokumenty. Wysokość pomocy zależy od uczelni, zwykle jest to kilkaset złotych miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy w roku akademickim. Niektóre placówki różnicują je w zależności od stopnia niepełnosprawności - kwota stypendium może być od niej uzależniona, ale nie musi. Ustala to uczelnia w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego. Zazwyczaj znaczny stopień niepełnosprawności to najwyższa kwota wsparcia, umiarkowany - średnia, a lekki - najniższa.
Świadczenie można pobierać tylko na jednym kierunku. Osoba niepełnosprawna nie będzie miała już do niego prawa, jeżeli zdecyduje się na kolejne studia na tym samym poziomie, np. gdy już uzyska dyplom pierwszego stopnia - licencjata lub inżyniera. Może je natomiast pobierać, jeżeli kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia. Traci to uprawnienie na wszystkich kierunkach w momencie uzyskania tytułu magistra.
To nie jedyna pomoc oferowana studentom o specjalnych potrzebach. W niektórych szkołach wyższych mogą oni liczyć również na transport z domu do uczelni i z powrotem, a także na pomoc asystentów, którzy będą uczęszczali wraz z nimi na zajęcia (np. tłumaczy języka migowego) lub szkolenia ułatwiające orientację przestrzenną na terenie campusu.
Ponadto, niezależnie od świadczenia specjalnego, osoby niepełnosprawne na takich samych zasadach jak inni studenci mogą starać się o przyznanie stypendiów socjalnych, rektora, ministra lub zapomogi. Mają także prawo ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.
Podstawa prawna Artykuł 173 ustęp 2, artykuł 180 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2012 r. pozycja 572 ze zmianami).
 
 ***
 

Szkoły bardziej przyjazne dzieciom z niepełnosprawnością

 www.niepelnosprawni.pl 11.10.2016
Beata Dązbłaż
 
 Czytamy:
 "Większą dostępność podręczników i szersze możliwości zakupu przez szkołę specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla uczniów z niepełnosprawnością umożliwiają od września br. znowelizowane przepisy oświatowe.
- Nowe przepisy umożliwiają zwiększenie dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, niezależnie od terminu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - wyjaśnia Justyna Sedlak, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).
 
Refundacja także po terminie
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są wydawane na wniosek rodziców w ciągu całego roku szkolnego przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. W przypadku pojawienia się ucznia z takim orzeczeniem po terminie wnioskowania o dotację celową na zapewnienie dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotychczas nie było już możliwości pokrycia kosztów zapewnienia mu tego z dotacji celowej.
- Dlatego w nowych regulacjach jest możliwość refundowania zakupu kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny - mówi Justyna Sedlak.
 
Nie tylko papierowy podręcznik
Dotacja celowa może być wykorzystana w przypadku uczniów z niepełnosprawnością także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej. Rozwiązanie takie wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom uczniów z niepełnosprawnością, zgłaszanym przez nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców. Wersje te są alternatywą do podręczników w postaci papierowej, są też wygodniejsze w użyciu.
Zakup sprzętu czy oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników był i jest również możliwy z wykorzystaniem środków przekazywanych z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększonych w przypadku uczniów z niepełnosprawnością".
I jeszcze jeden cytat:
"Poradnia niepubliczna wyda opinię
Zmiany dotyczą także wydawania opinii przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dotychczas w przepisach nie zostały określone szczegółowe regulacje dotyczące wydawania tych opinii przez zespoły opiniujące, działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
- Od 26 lipca 2016 r. niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zobowiązane zostały do wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości zespołu - mówi Justyna Sedlak".
 Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Pięć lat na zwrot świadczenia

 Rzeczpospolita (2016-10-07)
Kwa
 
 Czytamy:
 "Decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia nie może być wydana później niż w ciągu pięciu lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Takie zmiany przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie ZUS nie jest ograniczony żadnym terminem wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy - czytamy w Rzeczpospolitej.
Stwierdził, że w obowiązującej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jest poważna luka, która daje ZUS możliwość dochodzenia zwrotu nienależnych świadczeń praktycznie bezterminowo. Zgodnie bowiem z jej art. 84 ust. 7 obowiązek ich zwrotu przedawnia się po dziesięciu latach, bieg tego terminu rozpoczyna się jednak dopiero od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.
ZUS może więc obecnie dopatrzyć się nieprawidłowości po 20 latach od wypłaty świadczenia i ciągle będzie miał prawo dochodzić zwrotu. Nie jest ograniczony żadnym terminem. Po wejściu w życie nowelizacji, co nastąpi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - to się zmieni".
Więcej w Rzeczpospolitej z 7 października 2016 r.
 
 ***
 

 Premier Beata Szydło: od 2017 r. program wsparcia dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością

 www.niepelnosprawni.pl 06.10.2016
 PAP
 
"Premier Beata Szydło przedstawiła w Sejmie trzy zobowiązania rządu ws. ochrony życia. Zapowiedziała m.in. że powstanie program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, środki na jego realizację od 2017 r. mają być zabezpieczone w budżecie. Ma być też akcja promująca ochronę życia.
Premier wystąpiła w Sejmie przed czwartkowym (6 października 2016 r.) głosowaniem ws. obywatelskiego projektu komitetu "Stop aborcji".
I dalej:
"Rząd RP zrobi wszystko, żeby życie chronić - oświadczyła i zaprezentowała trzy zobowiązania rządu ws. ochrony życia ludzkiego.
- Do końca roku przygotujemy program, który zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie, wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż, program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne, program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach, zarówno jeśli chodzi o wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, opieką prenatalną, jak i później, w opiece nad urodzonym dzieckiem - zapowiedziała szefowa rządu".
I jeszcze jeden cytat:
"Drugie ze zobowiązań przedstawionych przez premier, to zgłoszenie poprawek do projektu przyszłorocznego budżetu, zabezpieczających środki na realizację tego programu od 1 stycznia 2017 r.
- Zostanie przeprowadzona kompleksowa, szeroko zakrojona akcja informacyjna, społeczna, wspierająca i promująca ochronę życia - zapowiedziała premier jako trzecie zobowiązanie rządu".
 Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

W 2017 r. nie będzie wzrostu dopłat do pensji

 Dziennik Gazeta Prawna (2016-10-20)
Michalina Topolewska
 
 Czytamy
"Pomoc publiczna w formie subsydiów płacowych nie ma charakteru refundacji, a jej wysokość nie jest uzależniona od kosztów pracy. Na podniesienie dopłat nie ma też środków w budżecie PFRON - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej
Takie argumenty podnosi biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych w odpowiedzi na apel Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych o waloryzację dofinansowania do wynagrodzeń".
I dalej:
"Zdaniem OBPON wysokość dofinansowań powinna być urealniona dlatego, że uwzględniając wzrost najniższej pensji, może to uderzyć w osoby już zatrudnione i powodować wśród nich zwolnienia.
BON nie przewiduje jednak podnoszenia subsydiów płacowych Podkreśla, że ich celem nie jest refundowanie czy pokrywanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie ma stanowić zachętę do przyjmowania ich do pracy. Pracownicy z dysfunkcjami zdrowotnymi, wykonując obowiązki zawodowe na zajmowanych stanowiskach przyczyniają się do wypracowania zysku firmy. W ocenie BON nie znajduje uzasadnienia pogląd, że pracodawcy powinni opierać finansowanie ich wynagrodzenia na dopłatach ze środków publicznych. Tym samym nie ma podstaw do uzależniania kwot dopłat od kosztów pracy".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 października 2016 r.
 
 ***
 

PFRON poinformuje firmę o nieprawidłowościach

 Dziennik Gazeta Prawna (2016-10-11)
Michalina Topolewska
 
 "Jeśli pracodawca popełnił uchybienia związane z opłacaniem należności na ubezpieczenia społeczne, najpierw otrzyma pismo z PFRON powiadamiające o ich wystąpieniu, a dopiero potem wezwanie do zwrotu nienależnych dopłat do pensji - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Taka procedura jest stosowana od niedawna przez fundusz w związku z weryfikowaniem terminowości ponoszenia kosztów płacy. Zgodnie z art. 263 ust 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.), pracodawca nie może otrzymywać dofinansowań do wynagrodzeń, jeśli miesięczne koszty płacy poniósł z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Dlatego aby zweryfikować spełnianie tego warunku, fundusz sprawdza pracodawców w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS. Jeśli okaże się, że wystąpiły nieprawidłowości, np. zbyt późne odprowadzenie składek, PFRON nie przyzna dopłat lub będzie domagał się zwrotu nienależnie przyznanych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 października 2016 r.
 
 ***
 

RPO: ujawnianie pracodawcy symbolu z orzeczenia może być groźne

 www.niepelnosprawni.pl 06.10.2016
Beata Dązbłaż
 
Czytamy:
"Konieczność ujawniania przyczyny niepełnosprawności przed pracodawcą może, według Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), ingerować w prywatność osób z niepełnosprawnością, a nawet dyskryminować je na rynku pracy.
Dr Adam Bodnar podkreśla, że pracodawca, po przedstawieniu mu orzeczenia o niepełnosprawności przez pracownika, uzyskuje faktyczny dostęp do danych wrażliwych dotyczących pracownika, gdyż rozszyfrowanie symbolu niepełnosprawności nie stanowi obecnie żadnego problemu.
"Obligatoryjne udostępnianie pracodawcy informacji na temat specyficznego schorzenia, na które cierpi pracownik, może budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, prawa do zachowania tajemnicy pacjenta, a w konsekwencji skutkować dyskryminacją osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy" - czytamy w piśmie RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych".
Cały, bardzo interesujący artykuł znaleźć można na portalu:
www.niepelnosprawni.pl
 W tym miejscu warto wyrazić wątpliwość, czy można ukryć niepełnosprawność, np. intelektualną, czy niewidomy może ukryć swoją niepełnosprawność przed pracodawcą, czy należy to ukrywać? Ważne jest również pytanie, czy można dostosować stanowisko pracy do potrzeb osoby z nieznaną niepełnosprawnością. A jak można skorzystać z ulg przewidzianych dla niewidomych i ich przewodników w przejazdach koleją i autobusami w komunikacji międzymiastowej bez ujawniania niepełnosprawności.
 
 ***
 

Informacja o uldze tylko na oryginalnym druku

Dziennik Gazeta Prawna (2016-10-25)
Michalina Topolewska
 
"Firma, która udziela kontrahentom obniżeń we wpłatach na PFRON, nie może im przekazać e-mailem kopii dokumentu, zawierającego jego wysokość - czytamy Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczącego formularza INF-U. Ten druk jest od 1 lipca br. wypełniany przez przedsiębiorcę, który sprzedając swoje usługi lub produkty innemu zakładowi pracy, jednocześnie udziela mu ulgi we wpłatach obowiązkowych na fundusz. Zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.) formularz INF-U należy przekazywać nabywcy do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym przypadał termin płatności za zakup".
I dalej:
"Jak wyjaśnia fundusz, informacja INF-U stanowi oświadczenie sprzedającego, mające wpływ na wysokość wpłaty na PFRON. Aby miało ono moc wiążącą, musi być podpisane przez osobę upoważnioną do jego złożenia. Pracodawca może więc przesłać formularz nabywcy ulgi drogą elektroniczną, ale z użyciem podpisu kwalifikowanego.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 października 2016 r.