Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakty i fikcje w DAISY

 
FUNDACJA "KLUCZ" na rzecz edukacji i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących nie mogłaby nic upowszechniać, gdyby nie sponsorzy. Fundacja korzysta z dofinansowania swojej działalności przede wszystkim z:
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego,
Niezmiernie ważne są wpłaty dokonywane przez indywidualne osoby oraz odpisy jednego procentu podatku od dochodów osobistych, gdyż żaden z głównych donatorów nie finansuje w całości naszych zadań. Zawsze potrzebne są własne pieniądze na uzupełnienie dotacji. Z tego względu wpłaty osób indywidualnych i odpisy jednego procentu podatku mają dla nas tak duże znaczenie. Z tych wpłat i odpisów możemy pokrywać tę część naszych zadań, której nie obejmuje dofinansowanie. 
Serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i czytelników z uszkodzonym wzrokiem korzystających z książek przez nas wydawanych. 
Dziękując wszystkim donatorom, w publikacji tej, pragniemy szczególnie podziękować Samorządowi Województwa Mazowieckiego za dofinansowanie projektu "Fakty i fikcje". Dofinansowanie umożliwiło nam wydanie pierwszego tomu książki "Korzenie miasta" Jerzego Kasprzyckiego i są to "fakty" oraz 58 bajek z różnych stron świata, które są bez wątpienia fikcją.
 
Warszawa jest fascynującym miastem. Posiada fascynującą historię i teraźniejszość. Wielokrotnie bohatersko walczyła z najeźdźcami, traciła wybitnych obywateli oraz zabytki, legła w gruzach i powstała z ruin. Zmieniała się chyba jak żadne miasto europejskie. Zmienił się nawet układ ulic, parków i obszar miasta.
Niewidomi i słabowidzący czytelnicy otrzymują historię miasta i ludzi opowiedzianą przez Jerzego Kasprzyckiego. 
Jerzy Kasprzycki (1930-2001) był dziennikarzem i varsavianistą. Przez ponad 30 lat prowadził na łamach "Życia Warszawy" rubrykę "Warszawskie pożegnania", w której zamieszczał felietony o przeszłości Warszawy. I właśnie one stanowią trzon sześciotomowego dzieła "Korzenie miasta". 
"Warszawskie pożegnania" - są to opowieści o kształtowaniu się w ciągu ostatnich 150 lat nowoczesnej Warszawy, o losach jej mieszkańców, o budynkach i ulicach, które istniały przed II wojną, a następnie zniknęły w gruzach i nie zostały odbudowane w pierwotnym kształcie. 
Pierwszy tom, opisujący południową część Śródmieścia, dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego, jest już dostępny także dla czytelników z uszkodzonym wzrokiem. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda się nam wydać następne tomy "Korzeni Warszawy".
Nie jest to literatura, która zainteresuje wszystkich czytelników. Jest to pozycja popularnonaukowa, oparta na dokumentach, na przekazie historycznym, na wspomnieniach dawnych Warszawian, na faktach. Pozycja ta może zainteresować niewidomych i słabowidzących czytelników z Mazowsza, a zwłaszcza ze stolicy. Naprawdę z lektury tej książki mogą dowiedzieć się wiele o historii swojego miasta, o historii stolicy Polski. Mogą też poznać wiele fascynujących szczegółów dotyczących różnych obiektów architektonicznych, budynków, ulic, placów, pomników. Nie mniej ważni od materialnych przemian naszej stolicy są jej obywatele, którzy pozostawili swoje ślady w historii miasta i w historii Polski. 
 
Bajki świata z Azji i środkowej Europy 
Już po raz trzeci FUNDACJA "KLUCZ" daje czytelnikom niepełnosprawnym wzrokowo możliwość lektury bajek z różnych stron świata. Umożliwiają poznanie różnych odległych i bliskich tradycji i kultur. Bajki adresowane są do najmłodszych czytelników, dlatego ich oddziaływanie w kształtowaniu poglądów na ludzi z innych krajów jest szczególnie cenne i skuteczne. Działają bowiem na emocje, a przez to pozostawiają trwałe ślady w psychice młodych czytelników.
W 2015 roku ukazała się trzypłytowa kolekcja bajek z Azji:
- ponad 20 bajek indonezyjskich w tłumaczeniu Janusza Krzyżowskiego,
- 10 baśni malajskich pochodzących ze zbioru "Skamieniały statek. Baśnie malajskie", w opracowaniu Roberta Stillera,
- ponad 20 bajek perskich w tłumaczeniu Janusza Krzyżowskiego,
- na czwartej płycie znalazł się wybór ośmiu spisanych przez Jana Drdę bajek czeskich, które także różnią się od znanych z polskiej tradycji. Każdy może przekonać się o tym czytając bajki. Zdradzimy tylko, że dużo w nich śmiechu, jedzenia i radości z prostego życia.
Płyty z książkami - każda w nakładzie 50 egzemplarzy - Fundacja przekazała nieodpłatnie bibliotekom w województwie mazowieckim, które obsługują czytelników niepełnosprawnych wzrokowo. Wykaz tych placówek znajduje się na stronie internetowej
www.klucz.org.pl
 
Podkreślić należy, że książki DAISY, jako wydania multimedialne, stanowią zarówno wartość merytoryczną, jak i formalną. Oznacza to, że nie tylko sama publikacja stanowi wartość kultury polskiej, ale i wykonanie przez znanych i lubianych aktorów jest wartością artystyczną.
Książki tak wydane mają również wartość edukacyjną, gdyż umożliwiają zapoznanie się z ich strukturą organizacyjną oraz utrwalanie zasad pisowni, ortografii i interpunkcji. Szczególnie cenna jest możliwość poznania pisowni obcych nazw i nazwisk. Niekiedy ich wymowa różni się od zapisu do tego stopnia, że wyglądają jak zupełnie inne nazwiska. Dlatego dobrze jest usłyszeć ich wymowę i sprawdzić pisownię.
 
Fundacja KLUCZ nie po raz pierwszy korzysta z pomocy finansowej samorządu województwa mazowieckiego i zawsze niewidomi mogą liczyć na zrozumienie oraz na pomoc. Warto nadmienić, że dofinansowywanie wydawania książek jest szczególnie cenną pomocą, gdyż ich lektura wzbogaca duchowo czytelników, poszerza wiedzę, pobudza wyobraźnię, wypełnia czas i umila życie. Dotyczy to dorosłych czytelników i jeszcze w większym stopniu dzieci.
Samorząd województwa mazowieckiego wspiera naszą działalność wydawniczą od 2012 roku.
 
Warto korzystać z naszych wydawnictw oraz zachęcać do czytania dzieci i młodzież. Warto też zaglądać do publikacji prezentowanych na naszej stronie internetowej. Jest to bowiem doskonała, łatwa i przyjemna forma wzbogacania wiedzy, rozwijania wyobraźni i uczuciowości.

 

logo Mazowsze

Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
tel/fax: (022) 873-15-29 | e-mail:
Pełne dane kontaktowe