Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe pozycje literatury współczesnej w standardzie DAISY

 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że udało się wzbogacić o pięćdziesiąt pozycji zbiory literatury dostępnej dla niewidomych i słabowidzących.
Osoby z uszkodzonym wzrokiem posiadają większe potrzeby czytelnicze niż pozostali mieszkańcy naszego kraju, a jednocześnie ich możliwości korzystania z literatury w dostępnych wersjach są niepomiernie mniejsze.
Oczywiście, jeżeli mogą korzystać z usług lektora lub komputera dostosowanego do ich możliwości percepcyjnych i skanera, literatura ta jest dla nich dostępna w szerokim zakresie. Jednak czytanie przez lektora oraz skanowanie i czytanie przy pomocy komputera nie jest tak łatwe, tak szybkie jak ciche czytanie przy pomocy wzroku. Nie daje tak dużej swobody przeglądania tekstu i wyszukiwania potrzebnych fragmentów, ani takiej satysfakcji, jak czytanie książek dostosowanych do możliwości percepcyjnych czytelników.
Potrzeby osób z uszkodzonym wzrokiem są większe niż pozostałych ludzi i proporcjonalnie więcej tych osób czyta dla przyjemności.
W informacji Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych (obecnie Biblioteka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) czytamy:
„Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS w czerwcu 2011 r. dla przyjemności książkę w ostatnim roku przeczytało zaledwie 30 proc. widzących Polaków. Wśród niewidomych to prawie 75 proc. z nich”.
Świadczy to o znaczeniu literatury dla niewidomych. Znaczenie to wynika m.in. z ograniczeń odbioru innych form przekazu artystycznego. Odbiór dzieł literackich natomiast nie sprawia takich trudności, gdyż słowo pisane jest w pełni dostępne dla niewidomych w sensie rozumienia. Każdy inny rodzaj ekspresji artystycznej, poza muzyką, jest w jakimś stopniu niedostępny dla niewidomych - w całości lub w części. Obrazy, zdjęcia, rysunki itp. są całkowicie niedostępne. Teatr, film, telewizja - są częściowo dostępne, to jest w części słownej. Powieść, poezja, artykuł itp. pisane są tak, żeby zrozumiałe były na podstawie samego tekstu. Ilustracje przy tym, nie licząc prasy, odgrywają mniejszą rolę.
Istniejące możliwości nie zaspokajają potrzeb czytelniczych osób z uszkodzonym wzrokiem. Osoby te na przykład studiują na różnych kierunkach i potrzebują bardzo różnych książek, podręczników i skryptów. Nie ma prostych możliwości zaspokajania tak różnych potrzeb, ale zbiory dostępnej literatury ulegają stałemu wzbogacaniu. Miło nam, że przyczyniamy się do wzbogacania tych zbiorów, a tym samym zwiększania możliwości czytelniczych osób z uszkodzonym wzrokiem.
Dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak wspomniano na wstępie, Fundacja KLUCZ mogła wydać pięćdziesiąt pozycji książkowych, które reprezentują wiele nurtów współczesnej literatury. Naszym celem jest zaspokajanie zróżnicowanych gustów czytelników z uszkodzonym wzrokiem. Staramy się dostarczać interesującej literatury czytelnikom w różnym wieku: najmłodszym, starszym, młodzieży oraz w wieku średnim i starszym.
Książki oferowane naszym czytelnikom w 2015 r. łączy to, że niemal wszystkie zostały wydane w dwudziestym pierwszym wieku, a pozostałe w drugiej połowie dwudziestego stulecia. Czytelnicy otrzymali więc przegląd literatury współczesnej, reprezentującej różne kierunki literackie. Wśród wydanych przez nas pozycji są również nowości, które ukazały się na rynku księgarskim.
Wydawnictwo Zielona Sowa wyraziło zgodę na udostępnienie niewidomym i słabowidzącym w formacie dostosowanym do ich możliwości percepcyjnych książek z własnej oferty wydawniczej. Serdecznie dziękujemy w imieniu niewidomych i słabowidzących czytelników za tę uprzejmość i zrozumienie ich potrzeb.
Składamy również serdeczne podziękowania: autorce książki Pani Sami Shariff, wydawnictwu IONS JCL, agencji AGENCE DE LEST za nieodpłatne przekazanie praw autorskich do książki pt. „Za zasłoną strachu”, tłumaczce Pani Joannie Józefoficz-Pacule oraz wydawnictwu Świat Książki za wyrażenie zgody na bezpłatne skorzystanie z tłumaczenia, a także Panu Zygmuntowi Miłoszewskiemu, autorowi książki „Domofon”.
Umożliwiło to nam zaprezentowanie czytelnikom z uszkodzonym wzrokiem książek, które miały premierę w bieżącym roku.
Niezmiernie ważne jest, żeby niewidomi i słabowidzący mogli korzystać z nowości wydawniczych. Dotąd możliwości takich nie mieli, gdyż długi cykl produkcji książek dla osób z uszkodzonym wzrokiem oraz problemy prawne związane z prawem autorskim powodowały, że dostępne były dla nich książki z wieloletnim opóźnieniem. Nie mogli więc na bieżąco śledzić nowości i uczestniczyć w dyskusjach na ich temat. Działalność nasza i życzliwość autorów książek oraz ich wydawców przyczynia się do częściowego przezwyciężania tych trudności. Dlatego w imieniu naszych czytelników serdecznie dziękujemy za życzliwość.
Jednocześnie zwracamy się do bibliotekarzy z prośbą, żeby wypożyczali książki przez nas wydawane wyłącznie osobom uprawnionym, tj. niewidomym i słabowidzącym. Tak stanowi prawo, a w naszym interesie jest przestrzeganie jego postanowień.
Do naszych czytelników apelujemy o bezwzględne przestrzeganie zasady, że zgoda na bezpłatne korzystanie z praw autorskich i wydawniczych zobowiązuje do wdzięczności i nienadużywania prawa ani uprzejmości im świadczonej. Niedopuszczalne jest np. zamieszczanie książek wydawanych dla niewidomych na pirackich portalach, bezprawnie udostępniających je bez wnoszenia obowiązujących opłat. Z książek przeznaczonych dla niewidomych i słabowidzących tylko oni powinni korzystać. Nadużywanie prawa i uprzejmości autorów oraz wydawców może doprowadzić do podważenia zaufania do niewidomych i słabowidzących, a to z kolei może doprowadzić do ograniczenia i tak skromnych możliwości czytelniczych osób z uszkodzonym wzrokiem.
Przy okazji informujemy, że przyjęliśmy zasadę, iż przetwarzamy do formatu DAISY tylko te książki, które są niedostępne w wersji dźwiękowej lub mają okrojoną postać, albo zostały zaadaptowane na słuchowisko.
Zgodnie z tą zasadą, w serii książek o wikingu Tappim, autorstwa Marcina Mortki, pominęliśmy pierwszą część pt. „Przygody Tappiego z Szepczącego Lasu”, gdyż pozycja ta ukazała się nakładem Zielonej Sowy w formie audiobooka i jest w sprzedaży.
Warto zwrócić uwagę, że dla najmłodszych czytelników wydaliśmy dwie książki Holly Webb z serii „Marysia Rebusek” oraz 11 innych książek tej autorki, z których każda jest wzruszającą opowieścią o zwierzęciu potrzebującym pomocy, a także cztery części „Klubu Księżycowej Bransoletki” Agnieszki Skórzewskiej i trzy części „Klubu Poszukiwaczy Przygód” Agnieszki Stelmaszyk.
Nieco starszych z pewnością zainteresują przygodowe książki Stelmaszyk z serii „Koalicja Szpiegów” i dwie z serii „Kroniki Archeo”.
Gratką dla młodych miłośników zwierząt będą opowieści „Były sobie wydry trzy...” Gavina Maxwella i „Baltic. Pies, który płynął na krze” Barbary Gawryluk.
Dorośli otrzymają z polskiej klasyki współczesnej: „Kartotekę” Tadeusza Różewicza, książki historyczne: „Kat z Listy Schindlera” autorstwa Johannesa Sachslehnera, „Chłopiec w pasiastej piżamie” Johna Boyne’a (obie dotyczą II wojny światowej), „Cel snajpera” Chrisa Kyle’a (to historia żołnierza armii amerykańskiej walczącego w Iraku razem z polskim Gromem) oraz pierwszy tom trylogii „Stulecie” Kena Folleta pt. „Upadek gigantów”.
Miłośnicy mocnych wrażeń znajdą na naszych płytach cztery powieści sensacyjne Lee Childa, thriller Zygmunta Miłoszewskiego pt. „Domofon” i cztery thrillery Grahama Mastertona. Ponadto przygotowaliśmy cztery realistyczne powieści belgijskiej pisarki Amie Nothomb i dwie części autobiografii Samii Shariff.
Płyty z książkami - każda w nakładzie 500 egzemplarzy - przekazaliśmy nieodpłatnie bibliotekom w całym kraju, które obsługują osoby niepełnosprawne wzrokowo. Wykaz tych placówek znajduje się na stronie internetowej www.klucz.org.pl.
Fundacja KLUCZ jest organizacją pożytku publicznego. Działa od 2005 roku. Wydaje książki multimedialne w standardzie DAISY dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Dotychczas Fundacja wydała 301 tytułów. Było to możliwe dzięki autorom i wydawcom, którzy wyrażali zgodę na bezpłatne przekazanie Fundacji swoich praw, dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowywał znaczną część książek przez nas wydawanych, innym sponsorom indywidualnym i instytucjonalnym oraz przekazywanym kwotom jednego procenta podatku dochodowego.
Wszystkim osobom fizycznym i prawnym w imieniu czytelników serdecznie dziękujemy. Każdy złoty, który Państwo nam przekazali, wykorzystaliśmy na finansowanie książek dla niewidomych. Tak samo każdy złoty przekazany nam w przyszłości, spożytkowany zostanie na ten sam cel. Potrzeby czytelnicze osób z uszkodzonym wzrokiem są ogromne, dlatego prosimy Państwa o wsparcie.
Jeżeli zechcą Państwo nas wspomóc, o co gorąco prosimy, wystarczy w odpowiednią rubrykę PIT-u wpisać nasz numer KRS 0000233669 i obliczoną kwotę. Możemy również wypełnić PIT za Państwa. W tej sprawie prosimy o e-mail: fundacja@klucz.org.pl.

logo PFRON

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
tel/fax: (022) 873-15-29 | e-mail:
Pełne dane kontaktowe