Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

Czas honoru Jarosława Sokoła w DAISY

 

W ramach trzech projektów dofinansowanych ze środków MKiDN w 2018 roku Fundacja Klucz wyda trzy tomy powieści Jarosława Sokoła:

Tom 1 Czas honoru

Tom 2 Czas honoru. Przed burzą

Tom 3 Czas honoru. Pożegnanie z Warszawą

Standard DAISY powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie niewidomych czytelników na całym świecie. Został opracowany w oparciu o wieloletnie badania i zgłoszone w związku z tym uwagi, mające na celu jak najbardziej zbliżyć książkę multimedialną do czarnodrukowego oryginału. Nadmienić należy, że standard ten stale się rozwija i jest coraz bardziej dostępny dla osób z uszkodzonym wzrokiem.
Książki wydane przez Fundację Klucz w standardzie DAISY charakteryzują się, po pierwsze, zawartością zarówno warstwy dźwiękowej, jak i tekstowej. Są one w pełni zsynchronizowane, co oznacza, że odczytywany tekst jest identyczny z drukowanym oryginałem. W przypadku odtwarzania książki DAISY na komputerze czytane zdanie (lub akapit) jest podświetlane na monitorze, można zatem równocześnie ze słuchaniem śledzić tekst pisany (np. w powiększonej czcionce). Po drugie, standard DAISY umożliwia nawigowanie po tekście, czyli odszukiwania za pomocą jednego ruchu początku rozdziału czy podrozdziału, oraz poruszanie się w ten sam prosty sposób po całej treści książki.
Warstwa tekstowa pozwala również na samodzielne czytanie książek nie tylko przy pomocy komputera i programu powiększającego lub syntezatora mowy, lecz także z użyciem monitora brajlowskiego, co znaczy, że książkę można czytać palcami, tak jak publikację brajlowską. Należy podkreślić, iż książka taka pozwala również na sprawdzenie pisowni ortograficznej nie tylko trudnych wyrazów, lecz także zwrotów obcojęzycznych, nazwisk itp.
Ze standardu DAISY oraz urządzeń i programów do ich odtwarzania korzystają niepełnosprawni wzrokowo na całym świecie. Polski czytelnik książek DAISY ma zatem dostęp do literatury wydawanej nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami, a literatura wydawana w Polsce w języku polskim może być odtwarzana na sprzęcie dostępnym na całym świecie. Jest to szczególnie ważne w przypadku polonii, dla której książka mówiona niejednokrotnie stanowi jedyny kontakt z językiem ojczystym.
Warto podkreślić, że każda wydana przez Fundację Klucz płyta z książkami w standardzie DAISY zawiera bezpłatny program umożliwiający ich odtworzenie. Program można również pobrać nieodpłatnie z naszej strony DaisyReader


Wykaz bibliotek, do których zostaną przekazane ksiażki: Biblioteki

Logo MKiDN

Projekty finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
tel/fax: (022) 873-15-29 | e-mail:
Pełne dane kontaktowe