Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

Kontynuacja projektu "Literatura w DAISY"

 

Fundacja Klucz kontynuuje poprzez tegoroczny projekt pt. „Literatura w DAISY” wydawanie książek multimedialnych dla dzieci i dorosłych z uszkodzonym narządem wzroku jak i osób dyslektycznych. Naszą inicjatywę zrealizowaliśmy poprzez wydanie utworów w standardzie DAISY (audio-tekst), specjalnie opracowanym pod kątem potrzeb czytelników niewidomych i słabowidzących, który umożliwia rozpowszechnianie literatury wśród osób z uszkodzonym narządem wzroku. Książki wydajemy na kartach pamięci (w nakładzie 30 egzemplarzy) i przekazujemy nieodpłatnie 22 instytucjom w województwie mazowieckim, w tym bibliotekom: publicznym, miejskim, szkolnym działających w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Po 2 egzemplarze każdego wydania przekazujemy jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej.
Dodatkowym walorem naszych wydawnictw oprócz treści jest wykonanie, które powierzamy znanym i lubianym lektorom.
Wykaz placówek znajduje się na naszej stronie internetowej:
www.klucz.org.pl
Chcielibyśmy serdecznie podziękować Samorządowi Województwa Mazowieckiego, bez którego środków realizacja projektu nie byłaby możliwa. Projekt realizowany jest na terenie m.st. Warszawa.

         Rocznie w Polsce około 4500 osób traci wzrok, z czego duży odsetek to mieszkańcy województwa mazowieckiego, tak więc nasza oferta ma na celu również działanie przyszłościowe. Na daną chwilę w województwie mazowieckim żyje ok. 15000 osób z uszkodzonym narządem wzroku, a 75% z nich regularnie korzysta z usług bibliotek przystosowanych do ich potrzeb. W całym kraju każdego roku z książek multimedialnych w formacie DAISY korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób niepełnosprawnych wzrokowo. Niestety, niewielka cześć z ogólnodostępnej oferty wydawniczej w Polsce (ok. 5%) jest przystosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Dlatego też nasz projekt jest dla nas tak ważny, ażeby powiększać ofertę kierowaną do naszych odbiorców o co raz to nowe utwory.

         Tego roku kontynuujemy rozpoczęty w roku 2015 cykl o Warszawie pt. "Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania - 3 tom. Praga" Jerzego Kasprzyckiego (1930-2001), warszawskiego dziennikarza, który opowiada o stolicy i jej mieszkańcach. Pierwsze dwa tomy „Korzeni miasta” były poświęcone sercu Warszawy – Śródmieściu. W trzecim tomie, zatytułowanym „Praga”, przenosimy się na prawy brzeg Wisły, aby odkryć korzenie praskiej warszawskości, zawierającej wszystko, co warszawskie, a jednocześnie odrębne. Lektura pozwala poznać wiele fascynujących szczegółów dotyczących infrastruktury zmieniającej się na przełomie lat, a także o obywatelach, którzy stolicę kształtowali.

         Ponieważ wśród czytelników wielkim zainteresowaniem cieszy się historia regionów i miast, chcemy zapoznać mieszkańców województwa mazowieckiego z pasjonującą opowieścią o kształtowaniu się nowoczesnej stolicy poprzez książkę pt. „Dlaczego nie? Moje życie w Warszawie, jakiej nie znacie” autorstwa Henryki Anny Chalupec, warszawianki, której dzieciństwo przypadło na okres międzywojenny, a wczesne lata dorosłe na początek PRL-u.

         Ponad to w projekcie zapraszamy również na spotkanie z bajkami z cyklu "Bajki świata", który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych niewidomych czytelników. To będzie już piąte spotkanie z bajkami, tym razem będą to utwory z Japonii. Proponujemy wybór sześciu podań ze zbioru „Baśnie japońskie”, spisanych w języku angielskim przez Yei Theodorę Ozaki, tłumaczkę żyjącą na przełomie XIX i XX wieku. To świetna okazja by poznać i odkryć kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni.
W dobie, gdzie na każdym kroku widać brutalność i przemoc, pozytywne postawy oraz autorytety mają szczególne znaczenie tym bardziej dla najmłodszych. Składamy podziękowania wydawnictwu Kirin, wydawcy „Baśni japońskich”, za udzielenie zgody na opublikowanie utworów w niniejszym projekcie.
         Z racji tego, że projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do informacji oraz kultury, tak jak i promowanie czytelnictwa w środowisku niewidomych, a także przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu i cyfrowemu tej grupy społecznej, wydanie kolejnych książek w formacie DAISY jest następnym krokiem do realizacji przedsięwzięcia Fundacji. Cel projektu jest długofalowy ze względu na charakter książki (wersja elektroniczna) która jest praktycznie niezniszczalna i służyć będzie nie tylko dzisiejszym ale również przyszłym pokoleniom. Mimo to Fundacja przeciwdziałając utracie książek przez poszczególnych odbiorców, archiwizuje oryginalne nagrania, zabezpieczając je w 2 kopiach nagranych na odrębnych dyskach.
Życzymy czytelnikom przyjemnej lektury.

Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
logo Mazowsze

 


Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
tel/fax: (022) 873-15-29 | e-mail:
Pełne dane kontaktowe