Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

Cele rehabilitacji niewidomych i słabowidzących

 

logo Mazowsze

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Fundacja KLUCZ wydała książkę Stanisława Kotowskiego pt. "Cele rehabilitacji niewidomych i słabowidzących". Autor omawia cele rehabilitacji osób z uszkodzonym wzrokiem realizowane we wszystkich okresach - od niemowlęctwa do życia na emeryturze. W każdym z tych okresów występują inne cele rehabilitacyjne, które mogą być realizowane albo można z nich zrezygnować. W pierwszym przypadku życie jest pełniejsze, bogatsze, lepsze, ciekawsze. W drugim jest pasmem rezygnacji, godzenia się z biernością, z zależnością, z brakiem powodów do zadowolenia.
Autor wykazuje, że niemal wszystko, co czeka osobę niewidomą lub słabowidzącą w życiu, zależy przede wszystkim od tej osoby, od jej postaw, dążeń, ambicji, wytrwałości i innych cech osobowości. W przypadku niemowląt, małych i nieco starszych dzieci, sukcesy i niepowodzenia zależą przede wszystkim od ich rodziców. Swoje poglądy i tezy autor ilustruje własnymi doświadczeniami jako osoby niewidomej, nagromadzonymi w ciągu ponad siedemdziesięciu lat życia. A trzeba przyznać, że jego życie nie należało do łatwych. Sam fakt, że w wieku dwudziestu lat miał ukończone dwie klasy szkoły powszechnej (podstawowej) świadczy o wysiłku, jaki musiał podjąć, żeby dziewięć lat później być już kwalifikowanym masażystą i absolwentem psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po kolejnych dwunastu latach doktoryzował się z polityki społecznej na Uniwersytecie Śląskim. Dodać należy, że szkołę podstawową i średnią kończył pracując fizycznie w spółdzielni niewidomych, a pracę doktorską napisał i obronił pracując na stanowisku dyrektora zakładu rehabilitacji niewidomych, a następnie kierownika okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie.
Warto przytoczyć fragmenty recenzji omawianej książki , gdyż świadczą one o wartości tej pracy.
 
***
 
Dr Maria Niesiołowska, która przez wiele lat była wykładowcą akademickim tak pisze o książce "Cele rehabilitacji niewidomych i słabowidzących":
"Z przyjemnością pragnę polecić Państwu wymienioną pozycję.
Jest to książka szczególna, bo od podobnych odróżnia ją osobisty stosunek autora do omawianych zagadnień. Autor bowiem jest przedmiotem i podmiotem zabiegów rehabilitacyjnych. Podmiotem, ponieważ jest człowiekiem wczesnoociemniałym, który przeszedł drogę rehabilitacyjną od wczesnego dzieciństwa poprzez edukację, pracę zawodową, życie rodzinne i społeczne. Natomiast przedmiotowość zabiegów rehabilitacyjnych związana jest z ich skutecznością.
Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących w literaturze przedmiotu to przede wszystkim wielość podręczników i publikacji o charakterze teoretycznym, w których w terminologii i analizie badań czytelnik niezwiązany zawodowo z rehabilitacją może łatwo się zagubić. Autor unika takich pułapek, pisząc możliwie najbardziej prostym językiem i sięgając do wielu przykładów zarówno z bogatego życia własnego, jak i sytuacji wziętych z życia wielu niewidomych".
 
***
 
Mgr Józef Szczurek - dziennikarz pracujący całe życie w środowisku niewidomych, autor siedmiu książek o problematyce niewidomych pisze:
"Od wielu lat z uwagą obserwuję pozycje książkowe ukazujące się na rynku wydawniczym, a dotyczące rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, czyli przywracania im możliwości działania i samodzielności w życiu codziennym. Dotychczas takich publikacji ukazało się sporo, zwłaszcza w latach 70. i 80. minionego wieku. Są one jednak rozproszone po różnych wydawnictwach i są pisane zbyt naukowym językiem, a przez to mało dostępne dla czytelnika.
W ostatnim czasie nastąpił pod tym względem radykalny zwrot na korzyść ludzi potrzebujących fachowej pomocy w tej dziedzinie. Powstała praca pod tytułem: "Cele rehabilitacji niewidomych i słabowidzących". Autorem jest dr Stanisław Kotowski- niewidomy naukowiec i praktyk zarazem.
Problematyką rehabilitacji inwalidów narządu wzroku zajmuje się od ponad czterdziestu lat. Przywracanie niewidomym możliwości normalnego życia było tematem jego rozprawy doktorskiej pt. "Funkcjonowanie systemu rehabilitacji inwalidów wzroku w Polsce w świetle realizacji zadań polityki społecznej", obronionej w 1979 r.
W następnych latach spod jego pióra wyszły dziesiątki mniejszych publikacji poświęconych tej tematyce oraz dwie książki: "Pomyślmy i porozmawiajmy o naszych sprawach" opublikowana w 1994 r. oraz "Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących" wydany w 2008 r.
Najnowsza książka tego autora: "Cele rehabilitacji niewidomych i słabowidzących" ma charakter szczególny. Obejmuje całokształt zagadnień związanych z problematyką niewidomych, przy czym na jej kartach znajdują się wnioski wypracowane w badaniach naukowych z doświadczeniami wynikającymi z codziennej praktyki. Połączenie to daje nadzwyczaj dobre rezultaty".
 
***
 
Z pełnymi tekstami cytowanych recenzji można się zapoznać na stronie: Recenzja 1, Recenzja 2
 Książka została wydana dla niewidomych w systemie DAISY i w druku powiększonym dla słabowidzących oraz rodzin osób z uszkodzonym wzrokiem.
 Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dofinansowanie to nie pokryło pełnych kosztów. Konieczne było pokrycie części tych kosztów z własnych środków naszej Fundacji. Fundacja jednak nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma własnych dochodów. Brakujące środki finansowe na ten cel dostarczyły nam życzliwe osoby przekazując jeden procent swojego podatku.
Osobom tym w imieniu czytelników serdecznie dziękujemy.
Każdy złoty, który Państwo nam przekazali, wykorzystaliśmy na finansowanie książek dla niewidomych. Tak samo każdy złoty przekazany nam w przyszłości, spożytkowany zostanie na ten sam cel.
Potrzeby czytelnicze osób z uszkodzonym wzrokiem są ogromne. Dotyczy to literatury pięknej oraz popularnej literatury rehabilitacyjnej, dlatego prosimy Państwa o wsparcie.
Jeżeli zechcą Państwo nas wspomóc, o co gorąco prosimy, wystarczy w odpowiednią rubrykę PIT-u wpisać:
nasz numer KRS 0000233669 i obliczoną kwotę.
Możemy również wypełnić PIT za Państwa. W tej sprawie prosimy o e-mail: fundacja@klucz.org.pl.


Okładka książki Cele rehabilitacjiFundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
tel/fax: (022) 873-15-29 | e-mail:
Pełne dane kontaktowe